Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
201.860.695 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 471 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
Friedrich Nietzsche - Antychryst
Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom I

Złota myśl Racjonalisty:
"Rozwój Polski zależy nie tyle od kadry wykwalifikowanych hydraulików, mimo że są oni postrachem Francji czy Niemiec, ile od umiejętności spojrzenia trochę dalej poza najbliższy, to znaczy wyborczy horyzont. Cóż to bowiem znaczy, na przykład, uznanie oświaty i edukacji za najważniejszy priorytet rozwoju? Znaczy to przeznaczenie znaczącej, a może nawet kolosalnej części wydatków państwa na modernizację..
 Państwo i polityka » Politologia

Program Syrizy: czego boją się globalne korporacje

Jeśli system wyborczy Grecji nie dozna takiego zawału, jak w polskich wyborach samorządowych, to będziemy mieli spore zwycięstwo antysystemowej partii Syriza. Według sondaży exit polls (po przeliczeniu 55,5% głosów) wyniki greckich wyborów parlamentarnych wyglądają następująco:

Syriza — 35,9% — 148 mandatów (na 300)
Nowa Demokracja (centrowa) — 28,3% — 78 mandatów
Złoty Świt (nacjonalistyczny) — 6,4%
To Potami (partia centrowa) — 5,9%
PASOK (socjaliści) — 4,8%
Komunistyczna Partia Grecji — 5,4%
Niezależni Grecy (konserwatyści) — 4,7%
Ruch Demokratycznych Socjalistów — 2,4%


GreekReporter.com

Aby łatwiej utworzyć rząd, greckie prawo wyborcze przewiduje, że zwycięska partia dostaje dodatkowo 50 miejsc w 300-osobowym parlamencie. [ 1 ]

Przedstawiamy postulaty programowe tego ugrupowania o którym z korporacyjnych mediów dowiecie się najpewniej, że są po prostu „populistyczne". Syriza będzie w mainstreamie deformowana, gdyż — w sposób realny i konkretny zamierza ona uderzyć w fundamentalne interesy wielkich korporacji, wielkich spekulantów finansowych oraz całego systemu globalizmu ekonomicznego — który wysysa ekonomicznie m.in. kraje zachodnie. I dzięki temu może ona zrealizować swój program socjalny. Po okresie przejściowym może się okazać, że będzie znacznie więcej środków na wydatki socjalne, bez zaciągania kredytów, aniżeli obecnie.Warto podkreślić, żeby nie ulegać w tym przypadku tradycyjnym, konwencjonalnym podziałom na lewicę i prawicę. Syriza bardziej wpisuje się w nowy podział: partii systemowych i antysystemowych — wobec globalizmu ekonomicznego. W Europie istnieje wiele partii lewicowych, lecz prawie wszystkie one są partiami systemowymi, uznającymi fundamentalne racje obecnego systemu. Bliższe pod wieloma względami antysystemowym postulatom Syrizy są Orbanowskie Węgry, z ich polityką ochrony krajowego rynku i uwalniania się od dyktatu globalnych instytucji finansowych, aniżeli tradycyjne socjaldemokracje. [ 2 ] Warto też dodać, że francuski Front Narodowy kibicował Syrizie w tych wyborach: Marine Le Pen: Yes! I Hope SYRIZA Wins. Znamienne jest nadto, że Syriza w ramach układów koalicyjnych nie porozumiała się z komunistami, lecz z narodowymi demokratami — Niezależnymi Grekami. Nowe podziały przebiegają innymi granicami aniżeli przyzwyczailiśmy się myśleć o scenie politycznej. Wrogiem nr 1 partii antysystemowych jest globalizm ekonomiczny jako zasadniczy bloker jakiejkolwiek polityki opartej na wartościach i ideach (czy to lewicowych czy to prawicowych — właśnie dlatego obecnie nie ma wielkich różnic czy wygra „prawica" czy wygra „lewica", gdyż w dobie globalizmu są to wydmuszki ze znikomą ilością treści ideowej — cała para ideowa w tych wydmuszkach „lewicowych" i „prawicowych" idzie na drugorzędne kwestie obyczajowe, kosztem pierwszorzędnych: gospodarczo-socjalnych).

Można śmiało powiedzieć, że mamy obecnie w Europie dwa bardzo ciekawe eksperymenty antyglobalistyczne: jeden prawicowy na Węgrzech, drugi lewicowy — w Grecji. Syriza w swoim antyglobalistycznym programie idzie jak dotąd najdalej w Europie spośród partii władzy. Dlatego jest zupełnie nową jakością. [Mariusz Agnosiewicz]Tłumaczenie postulatów: Mitro Dymitriadis

1. Audyt długu publicznego, renegocjacje wielkości należnych odsetek oraz zawieszenie ich płatności aż do odrodzenia się gospodarki kraju, oraz do czasu kiedy zatrudnienie powróci do rozsądnego poziomu.

2. Żądanie od Unii Europejskiej zmiany paradygmatu funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego tak, żeby finansował projekty publiczne oraz publiczne inwestycje.

3. Wprowadzenie 75% stawki podatkowej dla dochodów powyżej 500.000 EUR.

4. Zmiana systemu wyborczego z większościowego na proporcjonalny.

5. Zwiększenie opodatkowania korporacji co najmniej do przeciętnego poziomu dla UE.

6. Ustanowienie podatku od transakcji finansowych oraz specjalnego podatku od dóbr luksusowych.

7. Delegalizacja spekulacji na finansowych instrumentach pochodnych.

8. Likwidacja przywilejów finansowych Kościoła Prawosławnego oraz armatorów żeglugowych.

9. Walka o zniesienie tajemnicy bankowej oraz z nielegalne transfery kapitału za granicę.

10. Radykalne zmniejszenie nakładów na cele militarne.

11. Wzrost płacy minimalnej do poziomu sprzed cięć socjalnych — 750 EUR/miesiąc.

12. Wykorzystanie pustostanów należących do skarbu państwa, banków oraz kościoła dla celów publicznych.

13. Uruchomienie bezpłatnych stołówek w szkołach publicznych.

14. Całkowicie bezpłatna służba zdrowia w pełnym zakresie dla wszystkich, w tym bezrobotnych, bezdomnych oraz osób o bardzo niskich dochodach.

15. Dopłata w wysokości co najmniej 30% do rat kredytów hipotecznych dla rodzin bez dochodów oraz o bardzo niskich dochodach mających problemy ze spłatą kredytu.

16. Zwiększenie zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków na cele socjalne w tym dla samotnych rodziców, osób starszych i niepełnosprawnych oraz rodzin pozbawionych dochodów.

17. Zmniejszenie opodatkowania podstawowych dóbr konsumpcyjnych.

18. NACJONALIZACJA BANKÓW.

19. RENACJONALIZACJA SPRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWOWEJ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ BRANŻ STRATEGICZNYCH DLA ROZWOJU KRAJU: ZAKŁADÓW, ELEKTROWNI, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, KOLEI, LOTNISK, POCZTY.

20. Preferencje dla inwestycji w energię odnawialną oraz programy ochrony środowiska.

21. Zrównanie płac kobiet i mężczyzn.

22. Redukcja elastycznych forma zatrudnienia na rzecz umów na czas nieokreślony.

23. Objęcie ochroną państwa pracowników oraz poziomu wynagrodzeń dla pracowników czasowo zatrudnionych.

"KILKA INFORMACJI o Syriza i Grecji podanych w wywiadzie z J.LJean-Luc Mélenchon,wczoraj w BFM TV (Francja):
1. Przejście Syrizy z poziomu 2-3% poparcia do dzisiejszych 36% zabrało tej partii 10 lat.
2. W skład Syrizy wchodzi 19 partii i ugrupowań. Niektóre to powstałe zaraz po zakończeniu II wojny.
3. Dzisiejszy dług Grecji wynosi ok. 320 mld Eur podczas gdy na początku jej „ratowania" w 2009 r.wynosił 120 mld.
4. Przedwczoraj anulowano dług Iraku w wys. 120 mld $.
„Pomoc" Trojki dla Grecji przyniosła spadek produkcji Grecji o 20%!"
[Marek Uchan]

24. Odnowienie zbiorowych układów pracy.

25. Zwiększenie kontroli i inspekcji warunków pracy oraz ustanowienie specjalnych warunków dla firm świadczących usługi na rzecz sektora publicznego.

26. Reforma konstytucji na rzecz rozdziału kościoła od państwa oraz na rzecz konstytucyjnych gwarancji bezpłatnej edukacji i opieki zdrowotnej oraz ochrony środowiska naturalnego.

27. Referenda w sprawie traktatów europejskich oraz innych istotnych umów w ramach EU.

28. Zniesienie immunitetu poselskiego . Zniesienie specjalnej ochrony prawnej oraz ustanowienie odpowiedzialności karnej wobec członków rządu.

29. Demilitaryzacja straży przybrzeżnej oraz specjalnych oddziałów policji do pacyfikowania demonstracji. Zakaz używania przez policję masek oraz karabinów maszynowych podczas demonstracji. Zmiana sposobu szkolenia policjantów w kierunku obrony praw społecznych, imigrantów oraz społecznej polityki walki z narkotykami.

30. Zagwarantowanie praw człowieka w ośrodkach dla emigrantów.

31. Ułatwienia dla łączenia rodzin emigrantów.

32. Depenalizacja konsumpcji narkotyków na rzecz walki z ich handlem. Wzrost nakładów na centra rehabilitacji dla uzależnionych od narkotyków.

33. Uregulowanie ustawowe prawa do odmowy służby wojskowej ze względu na przekonania.

34. Wzrost nakładów na społeczną służbę zdrowia z obecnych 3% do średniej 6% w EU.

35. Likwidacja opłat za usługi w ramach społecznego systemu zdrowia.

36. NACJONALIZACJA PRYWATNYCH SZPITALI. ZAKAZ PARTYCYPACJI PRYWATNYCH PODMIOTÓW W PUBLICZNYM SYSTEMIE ZDROWIA.

37. REPATRIACJA GRECKICH WOJSK Z AFGANISTANU I BAŁKANÓW W RAMACH PROGRAMU "ŻADNYCH GRECKICH WOJSK POZA GRANICAMI KRAJU".

38. Zakończenie współpracy militarnej z Izraelem. Wsparcie dla powstania państwa Palestyny w granicach z 1967r.

39. Wynegocjowanie trwałego układu o dobrym sąsiedztwie z Turcją.

40. LIKWIDACJA OBCYCH BAZ NA TERYTORIUM GRECJI ORAZ WYCOFANIE KRAJU ZE STRUKTUR NATO!

*

Nowy program

Przed wyborami 2015 program Syrizy uległ pewnemu wyłagodzeniu (urealnienie czy zagrywka taktyczna?). Jego finalna wersja dostępna jest tutaj:

The New Programme of SYRIZA

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (93)..   


 Przypisy:
[ 1 ] Źródło: Lewica.pl
[ 2 ] Pewnie dlatego też konkretnego programu Syrizy nie przytaczają u nas mainstreamowe media „liberalne", lecz przytacza magazyn narodowy Myśl24 — bez negatywnego komentarza, choć różnice oczywiście występują.

« Politologia   (Publikacja: 25-01-2015 Ostatnia zmiana: 26-01-2015)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 9791 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365