Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
148.937.687 wizyt
Ponad 1062 autorów napisało dla nas 7287 tekstów. Zajęłyby one 28732 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Co z Brexitem?
będzie drugie referendum
będzie początkiem końca UE
zyska na nim Wielka Brytania
ostatecznie wzmocni UE
dużo hałasu o nic
  

Oddano 334 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:

Złota myśl Racjonalisty:
"Czas robi swoje. A ty człowieku?"
Komentarze do strony Inne katopatologie

Dodaj swój komentarz…
Biblista - Dekalog
>
Autor powyższej wypowiedzi nie ma racji. Uzasadnię swoje zdanie, ale przedtem chciałbym
przytoczyć w tej kwestii opinię polemisty Lewandowskiego.

Lewandowski w swoim artykule ''Katolickie patologie?'' pisze:
Mamy tu następny tekst, jaki Agnosiewicz wyrwał z kontekstu. Tymczasem tekst ten nie mówi o sporządzaniu jakichkolwiek obrazów, ale chodzi tu jedynie o obrazy pogańskich bóstw, bowiem wers ten jest rozwinięciem zdania z wersu poprzedniego (Wj 20,3), który o kulcie takich właśnie obcych bóstw mówi. Za traktowaniem Wj 20,3-4 jako jednej całości i jednego przykazania przemawiają również racje gramatyczne, co zmuszeni są przyznać nawet niekatolicy. Owe racje gramatyczne to fakt, że wśród biblistów uważa się, iż sufiks lahem ("im") z Wj 20,5 odnosi się w tym wypadku do owych bogów obcych, wspomnianych w Wj 20,3, a nie do obrazów w ogólności. Przemawia za tym kilka racji, m.in. to, że zwrot "nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył" z Wj 20,5 zawsze (ok. 46 razy) odnosi się w ST do bogów obcych, zaś słowa o Bogu zazdrosnym z Wj 20,5 występują w ST również tylko w kontekście kultu bogów obcych. Żaden wers w Biblii nie jest samotną wyspą, tylko tkwi korzeniami w kontekście w jakim jest osadzony, wyrasta niejako z tego kontekstu, i w zgodzie z tym kontekstem należy go interpretować , a nie nadawać mu jakiś kontekst dyktowany swymi antykatolickimi uprzedzeniami (jak to mamy w tym przypadku).

Mój komentarz

Cały ten wywód jest nielogiczny i błędny poza jednym zdaniem : Żaden wers w Biblii nie jest samotną wyspą, tylko tkwi korzeniami w kontekście w jakim jest osadzony, wyrasta niejako z tego kontekstu, i w zgodzie z tym kontekstem należy go interpretować. Wysoce naganne jest, że sam
autor tego zdania nie raczył się do niego zastosować. Dokonał bowiem niedozwolonej
manipulacji tekstem biblijnym Wj 20/3-5. Ten tekst jest wyjątkowo prosty i zrozumiały. Cytuję go,
aby każdy czytający mógł samodzielnie ocenić racje.

Wj 20/3 - Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie !
Wj 20/4 - Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego,
co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko,
ani tego, co jest w wodach pod ziemią !
Wj 20/5 - Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył,
ponieważ Ja Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym...

Zastanówmy się nad sensem zakazu pierwszego. Jeżeli wyznawca religii Mojżeszowej chciał
przestrzegać tego zakazu, to już bezprzedmiotowy stawał się zakaz trzeci z Wj 20/5. No bo jak
można oddawać pokłon i służyć bogu, którego obok Jahwe nie ma. A zatem nie istnieją żadne
racje gramatyczne. Najzwyczajniej też Lewandowski skłamał, że bibliści werset Wj 20/5 odnoszą do Wj 20/3. Wierzę, że ci bibliści mają dostateczną ilość rozumu, aby nie popełniać takich błędów.
Zastanówmy się teraz, czy wyznawcy religii Mojżeszowej, który przestrzega zakazu z Wj 20/3,
potrzebny jest zakaz z Wj 20/4. Owszem, jest niezbędny. Wyobraźmy sobie, że ten wyznawca
religii Mojżeszowej ma na imię Pigmalion. Tenże Pigmalion wyrzeźbił sobie piękną Galateę.
Tak piękną, że zakochał się w niej bez pamięci. Zaczął traktować ją jak boginię. Oczywiste, że
nie mogło to się podobać zazdrosnemu bogu Jahwe.
Czy ma rację Lewandowski kiedy twierdzi, że werset Wj 20/4 nie mówi o sporządzaniu
jakichkolwiek obrazów? Moim zdaniem zakazuje totalnie. I to nie dlatego, że w tekście występują
słowa ''żadnej'' i ''żadnego''. Bez tych słów zakaz miałby tę samą wymowę, ponieważ nie
zawiera żadnych uwarunkowań. Inaczej mówiąc nie podlega interpretacji wbrew zakusom
Lewandowskiego. Inna sprawa, że ten zakaz był już nieżyciowy w momencie tworzenia go.
Autor tego zakazu chyba też miał tę świadomość i dlatego asekuracyjnie stworzył zakaz
Wj 20/5 odnoszący się wyłącznie do zakazu Wj 20/4, a dokładniej mówiąc do odstępstw od
zakazu Wj 20/4.
Te trzy zakazy należą do Dekalogu Mojżeszowego w Starym Testamencie,który nie obowiązuje katolików. Katolików obowiązuje Dekalog Katechizmowy według nauki Kościoła Rzymskokatolickiego. W tym Dekalogu jest zakaz z Wj 20/3 jako przykazanie pierwsze. Nie ma
natomiast zakazów z Wj 20/4-5. Wbrew pozorom nie jest to fałszerstwo Kościoła. Kościół
naucza religii katolickiej w oparciu o pisma Nowego Testamentu i własną ich wykładnię.
Dlatego Agnosiewicz nie ma racji. Kościołowi można stawiać zarzuty tylko w przypadkach
sprzeniewierzania się naukom Jezusa.
Autor: Biblista Dodano: 05-07-2006
Reklama
Jan Lewandowski - Odp.   1 na 1
Biblista:

"Cały ten wywód jest nielogiczny i błędny poza jednym zdaniem : Żaden wers w Biblii nie jest samotną wyspą, tylko tkwi korzeniami w kontekście w jakim jest osadzony, wyrasta niejako z tego kontekstu, i w zgodzie z tym kontekstem należy go interpretować. Wysoce naganne jest, że sam autor tego zdania nie raczył się do niego zastosować. Dokonał bowiem niedozwolonej
manipulacji tekstem biblijnym Wj 20/3-5. Ten tekst jest wyjątkowo prosty i zrozumiały. Cytuję go, aby każdy czytający mógł samodzielnie ocenić racje.

Wj 20/3 - Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie !
Wj 20/4 - Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego,
co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko,
ani tego, co jest w wodach pod ziemią !
Wj 20/5 - Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył,
ponieważ Ja Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym...

Zastanówmy się nad sensem zakazu pierwszego. Jeżeli wyznawca religii Mojżeszowej chciał przestrzegać tego zakazu, to już bezprzedmiotowy stawał się zakaz trzeci z Wj 20/5. No bo jak można oddawać pokłon i służyć bogu, którego obok Jahwe nie ma".

Odp.:

Tekst nie mówi, że nie ma. Ot ledwie się zaczął komentarz i już mamy pierwsze chytrze przemycane manipulacje.

Biblista:

"A zatem nie istnieją żadne racje gramatyczne".

Odp.:

To jakieś żałosne kpiny. Przecież tak naprawdę nie wystosowano żadnego merytorycznego argumentu przeciw racjom gramatycznym jakie wyłuszczyłem i jakie widać wyżej. Ledwie gość coś bąknął, nadinterpretował tekst i od razu przechodzi do wniosku, że "nie istnieją żadne racje gramatyczne". Bezczelność i tyle. Kontrargumentacja zupełnie nieuzasadniona.Biblista:

"Najzwyczajniej też Lewandowski skłamał, że bibliści werset Wj 20/5 odnoszą do Wj 20/3. Wierzę, że ci bibliści mają dostateczną ilość rozumu, aby nie popełniać takich błędów".

Odp.:

"Wierzę, że ci bibliści mają dostateczną ilość rozumu, aby nie popełniać takich błędów" - super "argumentacja". Chorąży zaczął jak widać posługiwać się wiarą przeciw faktom w postaci biblistów tak właśnie interpretujących ten tekst. Zresztą już nawet niektórzy starożytni interpretowali tak ten tekst (np. Orygenes).

Biblista:

"Zastanówmy się teraz, czy wyznawcy religii Mojżeszowej, który przestrzega zakazu z Wj 20/3, potrzebny jest zakaz z Wj 20/4. Owszem, jest niezbędny. Wyobraźmy sobie, że ten wyznawca religii Mojżeszowej ma na imię Pigmalion. Tenże Pigmalion wyrzeźbił sobie piękną Galateę. Tak piękną, że zakochał się w niej bez pamięci. Zaczął traktować ją jak boginię. Oczywiste, że
nie mogło to się podobać zazdrosnemu bogu Jahwe. Czy ma rację Lewandowski kiedy twierdzi, że werset Wj 20/4 nie mówi o sporządzaniu jakichkolwiek obrazów? Moim zdaniem zakazuje totalnie".

Odp.:

"Moim zdaniem zakazuje totalnie" - to ma być argument? Super. Zostałem przekonany. Ja pokazałem racje gramatyczne z tekstu hebrajskiego, które pokazują, że tekst z Wj 20,3-5 jest jednym przykazaniem i jedną jednostką tematyczną. Zamiast obalić moją egzegezę lub zaproponować lepszą gość pisze tylko: "moim zdaniem nie". To znów kpina a nie merytoryczna argumentacja.

Biblista:

"I to nie dlatego, że w tekście występują słowa ''żadnej'' i ''żadnego''. Bez tych słów zakaz miałby tę samą wymowę, ponieważ nie zawiera żadnych uwarunkowań. Inaczej mówiąc nie podlega interpretacji wbrew zakusom Lewandowskiego".

Odp.:

To jest jakiś bełkot a nie argumentacja. Tekst zawiera uwarunkowania gramatyczne, które wiążą Wj 20,3-5 w jedną wiązkę tematyczną. Oznacza to, że zakaz tworzenia figur odnosi się tylko do bożków pogańskich wspomnianych w Wj 20,3. Naprawdę trzeba Wj 20,3-5 czytać po oderwaniu tych zdań od siebie nawzajem, żeby tego nie widzieć.

Biblista:

"Te trzy zakazy należą do Dekalogu Mojżeszowego w Starym Testamencie,który nie obowiązuje katolików. Katolików obowiązuje Dekalog Katechizmowy według nauki Kościoła Rzymskokatolickiego. W tym Dekalogu jest zakaz z Wj 20/3 jako przykazanie pierwsze. Nie ma natomiast zakazów z Wj 20/4-5".

Odp.:

Ależ są, ale jak się nie chce zajrzeć do pełnej wersji dekalogu w Katechizmie to się tego nie wie. W sumie racjonalistyczna argumentacja też nie jest tu konsekwentna. Wiedzą oni, że KrK nie absolutyzuje Wj 20,4 do wszystkich figur, tylko relatywizuje je do figur z Wj 20,3. W takim wypadku KrK nie ma po co ukrywać Wj 20,4, choć zarzuca mu się, że właśnie to robi. Tylko po co? W tym wypadku nie miałoby to nawet najmniejszego uzasadnienia.
Autor: Jan Lewandowski Dodano: 27-02-2007
justys - chrzest wewnątrzmaciczny   1 na 1
Jak można ochrzcić zarodek, taka sama bzdura jak z aborcją!!!!!!
Zarodek to nie dziecko.
Autor: justys Dodano: 04-05-2008
janek_necrus - do biblisty   1 na 1
Ty chyba jakieś głupoty gadasz przeczytałem ten fragmentw bibli i widze jasno że jest tak jak mówi Lewandowski a ty nie potrzebnie naciskasz przyciski na tej klawiaturze .
Autor: janek_necrus Dodano: 10-09-2008
Viko - Tylko jedna kwestia
Artykuł niestety bardzo tendencyjny i np choćby kwestii dekalogu narzuca "swoją "( może będąc sw. jehowy :-) ) interpretacje. Księga ta zakazuje wyraźnie tego co NA niebie a nie W niebie co przecież było by polemika z samą biblią gdzie sam Bóg każe sporządzać figury aniołów. Zakaz dotyczył kultu bóstw gwiezdnych np pow prawa 4.19.

Co do pozostałych kwestii również kiepsko i niestety tendencyjnie. Szkoda bo myślałem ze czegoś się dowiem bo tez krytyczny jestem wobec krk ale obiektywizm ponad wszystko. Kwestia świat np wyraźnie podkreślona jest przez Pawła gdzie mówi żeby każdy trzymał sie własnego przekonania. Natomiast autor artykułu narzuca swoją pobożność :-) choć dziwnie to brzmi na tej stronie. Pozdr
Autor: Viko  Dodano: 31-12-2017

Pokazuj komentarze od najnowszego

Aby dodać komentarz, należy się zalogować

  

Zaloguj przez Facebook lub OpenID..
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany/a - załóż konto..

Reklama
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365