Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
183.142.823 wizyty
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7351 tekstów. Zajęłyby one 29006 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 3597 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:

Złota myśl Racjonalisty:
Postulowanie niewidzialnych i niepoznawalnych czynników, które (..) systematycznie nie podlegają potwierdzeniu ani obaleniu, jest w religiach tak powszechne, że efekty takie traktuje się czasem jako symptomatyczne.
Nowinki i ciekawostki naukowe
Różności
Komisja Europejska zapowiada 80 mld EUR na badania naukowe i innowacje (02-12-2011)

Dnia 30 listopada Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn, zapowiedziała pakiet proponowanych środków o wartości 80 mld EUR, który ma zapewnić europejskim badaniom naukowym, innowacyjności i konkurencyjności tak potrzebną stymulację.

W przypadku akceptacji przez Radę i Parlament Europejski, Horyzont 2020 stanie się kamieniem węgielnym unijnej inicjatywy "Unia innowacji" - flagowej strategii Europa 2020, której celem jest budowanie europejskiej bazy naukowo-technologicznej oraz konkurencyjności przemysłowej.

Komisarz Máire Geoghegan-Quinn powiedziała: "Potrzebujemy nowej wizji europejskich badań naukowych i innowacji w radykalnie zmienionych warunkach ekonomicznych. Program Horyzont 2020 będzie bezpośrednim bodźcem dla gospodarki i zapewni bazę naukowo-technologiczną oraz konkurencyjność przemysłu na przyszłość, niosąc obietnicę inteligentniejszego, bardziej zrównoważonego i inkluzywnego społeczeństwa."

W uzupełnieniu tej zapowiedzi Komisarz Androulla Vassiliou przedstawiła Strategiczny Plan Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), który zostanie dofinansowany na kwotę 2,8 mld EUR z budżetu programu Horyzont 2020. Ponadto Wiceprzewodniczący Antonio Tajani zapowiedział nowy, komplementarny program, z dodatkowym budżetem w wysokości 2,5 mld EUR, mający pobudzić konkurencyjność i innowacyjność wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Wszystkie te nowe programy rozpoczną się w 2014 r. i będą realizowane do 2020 r., po zakończeniu w 2013 r. bieżącego programu ramowego na rzecz badań naukowych Komisji, czyli Siódmego Programu Ramowego (7PR).

W odróżnieniu od wcześniejszych programów badań naukowych, Horyzont 2020 po raz pierwszy łączy wszystkie środki na finansowanie badań naukowych i innowacji w jeden program. Nacisk kładziony jest głównie na przekształcanie przełomowych odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi, które stwarzają możliwości biznesowe i podnoszą poziom życia Europejczyków.

Kolejną ważną cechą programu Horyzont 2020 jest usprawniona obsługa. Podjęto intensywne działania w celu ograniczenia biurokracji i uproszczenia procedur, aby ułatwić naukowcom i innowatorom dostęp do potrzebnego im finansowania. Jednym z głównych celów jest skrócenie czasu przyznawania dofinansowania od złożenia wniosku, średnio o 100 dni, co oznacza możliwość szybszego rozpoczynania prac nad projektami.

Kwotę 24,6 mld EUR w budżecie odłożono na naukę; nastąpił także wzrost dofinansowania Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) o 77%, tj. do kwoty 13,2 mld EUR. ERBN wspiera najbardziej utalentowanych i kreatywnych naukowców w prowadzeniu pionierskich badań o najwyższej jakości w Europie.

Kolejnym programem, który wspiera indywidualnych naukowców jest program Działania Marie Curie, który umożliwił już od swojego uruchomienia w 1996 r. ponad 50.000 naukowcom kształcenie się, mobilność i rozwój umiejętności. Zgodnie z propozycją Komisarz Geoghegan-Quinn, program ten otrzyma dalsze 5,75 mld EUR.

Kwota 17,9 mld EUR została przeznaczona dla wiodących podmiotów w innowacjach przemysłowych. Obejmuje ona główną inwestycję, rzędu 13,7 mld EUR, w kluczowe technologie oraz większy dostęp do kapitału i wsparcia dla MŚP.

Suma 31,7 mld EUR poświęcona będzie na rozwiązanie ważnych problemów w ramach sześciu głównych tematów: zdrowie, zmiany demograficzne i dobrobyt; bezpieczeństwo żywności, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i nadmorskie oraz biogospodarka; bezpieczna, czysta i wydajna energia; inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport; działania w dziedzinie klimatu, efektywne gospodarowanie zasobami i surowce; inkluzywne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa.

Komisja chce również większej otwartości programu Horyzont 2020 dla uczestników z całej Europy poprzez wykorzystywanie synergii z funduszami polityki spójności UE. Program Horyzont 2020 zidentyfikuje potencjalne centra doskonałości w regionach, osiągające gorsze od spodziewanych wyniki i zaoferuje im doradztwo strategiczne i wsparcie, podczas gdy unijne fundusze strukturalne mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia wszelkich koniecznych modernizacji infrastruktury i sprzętu.

Kwota 3,5 mld EUR będzie przeznaczona na zwiększenie i rozszerzenie wykorzystania instrumentów finansowych, które wpływają na pobudzenie akcji kredytowej instytucji finansowych sektora prywatnego. W przeszłości działania te okazały się skuteczne w stymulowaniu prywatnych inwestycji w innowacje, które przekładają się bezpośrednio na wzrost gospodarczy i miejsca pracy. Na MŚP przeznaczono kwotę około 8,6 mld EUR w dowód uznania ich kluczowej roli w innowacjach.

Program Horyzont 2020 przeznaczy niemal 6 mld EUR na rozwijanie europejskiego potencjału przemysłowego w kluczowych technologiach wspomagających (KET), takich jak fotonika, mikroelektronika i nanoelektronika, nanotechnologie, zaawansowane materiały i zaawansowane wytwarzanie oraz przetwarzanie i biotechnologia.

© Unia Europejska 2005 - 2011

Źródło: CORDIS

Referencje dokumentu: Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Komisji Europejskiej


Dodaj komentarz do wiadomości..

Nauka - sondaż Racjonalisty

 Neuroenhancement, czyli chemiczne wspomaganie pracy mózgu to:
sposób na optymalne wykorzystanie ludzkiego potencjału
pożyteczna dziedzina badań naukowych
kolejny krok ku dehumanizacji człowieka
chwyt marketingowy przemysłu farmaceutycznego
zwykła życiowa konieczność
nie mam zdania
  

Oddano 25707 głosów.


Reklama

Racjonalista wspiera naukę. Dołącz do naszych drużyn klikając na banner!
 
 
 
Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365