Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
177.254.595 wizyt
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7340 tekstów. Zajęłyby one 28964 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 1425 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:

Złota myśl Racjonalisty:
"Nierozsądny byłby zamiar odebrania ludowi jego szaleństwa! Można jednak wyleczyć z szaleństw tych, co rządzą ludem; nie pozwolą na to przynajmniej, by szaleństwa ludu stały się niebezpieczne. Zabobon wówczas tylko jest groźny, gdy ma za sobą monarchów i żołnierzy, wtedy bowiem staje się okrutny i krwiożerczy."
Nowinki i ciekawostki naukowe
Różności
Polskie przedsiębiorstwa mają problemy z innowacyjnością (13-02-2011)

Problematyka innowacyjności była i pozostaje nadal kluczowym elementem rozważań związanych z rozwojem tak Polski jak i Unii Europejskiej. W opublikowanym w marcu 2010 r. komunikacie "Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu" określającym nowy, długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii, który zastąpił Strategię Lizbońską, rozwój oparty na wiedzy i innowacjach to jeden z trzech kluczowych priorytetów. Wiąże się z tym także, określony przy tej okazji, ambitny cel systematycznego poprawiania warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, zmierzający do zwiększenia inwestycji w badania i rozwój do poziomu 3% produktu krajowego brutto.

Raport na temat działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw w latach 2006-2009 opublikował na swojej stronie interentowej na początku lutego 2011 Główny Urząd Statystyczny. Publikacja przygotowana została przez zespół pracowników Ośrodka Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie. Publikacja przedstawia wyniki poszerzonego badania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle w latach 2006-2008 oraz badania działalności innowacyjnej w sektorze usług w latach 2006-2008, opartych na kwestionariuszu i metodologii badania Community Innovation Survey 2008 (CIS 2008), jak również wyniki badania skróconego obejmującego badanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle w latach 2007-2009 oraz badanie działalności innowacyjnej w sektorze usług w latach 2007-2009. Wyniki badań dotyczą całokształtu działalności pozostającej w związku z opracowywaniem i wdrażaniem innowacji produktowych i procesowych, organizacyjnych i marketingowych.

Działalność innowacyjna jest to całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, które prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań mają charakter innowacyjny, natomiast inne nie są nowością, lecz są konieczne do wdrażania innowacji. Działalność innowacyjna obejmuje także działalność badawczo-rozwojową (B+R), która nie jest bezpośrednio związana z tworzeniem konkretnej innowacji.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych analiz w 2009 r. nakłady poniesione na działalność innowacyjną były niższe niż w 2008 r. W grupie przedsiębiorstw przemysłowych nakłady te zmalały o 8,2% do 22652,1 mln zł (w 2008 r. wyniosły 24684,0 mln zł). W sektorze usług nakłady na działalność innowacyjną zmalały o 22,5% i wyniosły 8260,1 mln zł (w 2008 r. - 10664,8 mln zł)

W 2009 r. mniej przedsiębiorstw przemysłowych niż przed rokiem dokonało zakupu lub sprzedaży nowych technologii (licencji, prac badawczo-rozwojowych, środków automatyzacji, usług konsultingowych oraz innych). Biorąc pod uwagę kryterium kraju zakupu lub sprzedaży w 2009 r., podobnie jak w roku poprzednim, dominowała Polska. W obrocie technologiami, z punktu widzenia podstawowego rodzaju działalności przedsiębiorstw przeważały jednostki zaliczane do sekcji Przetwórstwo przemysłowe.

Rozpatrując przedsiębiorstwa przemysłowe według rodzajów działalności w badanych okresach, najbardziej innowacyjny był dział Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, zaś najmniej innowacyjny - dział Produkcja odzieży. Zarówno w latach 2006 - 2008, jak i 2007 - 2009 wśród przedsiębiorstw z sektora usług najwyższy odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych należał do działu Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Najmniej innowacyjnym działem w latach 2006 - 2008 był Transport lądowy oraz transport rurociągowy, natomiast w latach 2007 - 2009 - Transport lotniczy.

Udział przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług, które w latach 2007 - 2009 wprowadziły innowacje produktowe i/lub procesowe, w ogólnej liczbie tych przedsiębiorstw był niższy niż w latach 2006 - 2008.

W przedsiębiorstwach przemysłowych udział przychodów netto ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek w latach 2007-2009 w przychodach ogółem był w 2009 r. niższy niż w 2008 r. i wyniósł odpowiednio 10,6% i 12,4%. W sektorze usług udział ten był również niższy w 2009 r. niż w 2008 r. (3,2% i 6,4%).

W latach 2007-2009 wśród wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych innowacje organizacyjne wdrożyło blisko co dziesiąte z nich, co oznacza spadek w stosunku do poprzedniego okresu badawczego, kiedy to w latach 2006-2008 13,5% przedsiębiorstw przemysłowych wdrożyło takie innowacje. W przypadku przedsiębiorstw z sektora usług występowała taka sama zależność. Odsetek przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje organizacyjne w latach 2007-2009 był niższy niż odsetek przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje organizacyjne w latach 2006-2008 i wynosił 9,3% wobec 15,1%.

W latach 2007-2009 innowacje marketingowe wprowadziło 8,0% przedsiębiorstw przemysłowych, co oznacza spadek o 5,7 pkt proc. w stosunku do lat 2006-2008. W grupie przedsiębiorstw z sektora usług również odnotowano spadek (o 5,4 pkt proc. do 8,8%).

Wyniki badania działalności innowacyjnej wskazują, że w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz z sektora usług w latach 2006-2008 i 2007-2009 wyższy był udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje procesowe(nowe lub istotnie ulepszone procesy), niż innowacje produktowe (nowe lub istotnie ulepszone produkty). Udział przedsiębiorstw przemysłowych oraz z sektora usług, które wprowadziły innowacje produktowe i procesowe w latach 2006-2008 i 2007-2009 był wyższy w sektorze publicznym niż prywatnym.

Najwięcej innowacji procesowych wprowadzonych przez przedsiębiorstwa przemysłowe w latach 2006 -2008 oraz 2007 - 2009 dotyczyło nowych lub istotnie ulepszonych metod wytwarzania (produkcji) wyrobów i usług (odpowiednio 13,3% i 10,5%), a w sektorze usług - nowych lub istotnie ulepszonych metod (systemów) wspierających procesy w przedsiębiorstwie (odpowiednio 9,8% i 8,4%), takich jak systemy utrzymania (konserwacji), systemy operacyjne związane z zakupami, rachunkowością (księgowością), systemy obliczeniowe.

Najniższy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje w latach 2006-2008 wystapił w województwie lubuskim (14,7%), natomiast w latach 2007-2009 - w województwie łódzkim (14,1%). Podobnie jak w przemyśle największy udział przedsiębiorstw z sektora usług, które wprowadziły innowacje w latach 2006-2008, odnotowano w województwie mazowieckim (22,0%), a w latach 2007-2009 - w województwie opolskim (19,9%). Najmniej innowacyjne w badanych okresach były województwa: zachodniopomorskie(7,8%) i świętokrzyskie (5,2%).

Analizując odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach 2006-2008 wprowadziły innowacje w ogólnej liczbie tych przedsiębiorstw zauważyć można, że był on najwyższy w województwie mazowieckim (25,8%), a w przypadku innowacji wprowadzonych w latach 2007-2009 - w województwie podkarpackim (23,3%).

Oprac. C. O. Reless

Źródło: GUS

Dalsze informacje: Działalność innowacyjna przedsiębiortsw w latach 2006-2009


Dodaj komentarz do wiadomości..

Nauka - sondaż Racjonalisty

 Neuroenhancement, czyli chemiczne wspomaganie pracy mózgu to:
sposób na optymalne wykorzystanie ludzkiego potencjału
pożyteczna dziedzina badań naukowych
kolejny krok ku dehumanizacji człowieka
chwyt marketingowy przemysłu farmaceutycznego
zwykła życiowa konieczność
nie mam zdania
  

Oddano 25467 głosów.


Reklama

Racjonalista wspiera naukę. Dołącz do naszych drużyn klikając na banner!
 
 
 
Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365