Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
171.906.327 wizyt
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7337 tekstów. Zajęłyby one 28957 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Kiedy będzie dostępna szczepionka na SARS-CoV-2 ?
Za miesiąc
Za pół roku
Za rok
Nie będzie możliwa
  

Oddano 1400 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:

Złota myśl Racjonalisty:
"Gdybym został królem świata, to bym się nazywał Walery Armata… Pewnie nic bym nie robił. Uważam, że najlepiej się ludziom nie wcinać. Pozostawić ich samym sobie, z ich własną aktywnością. Wtrącać im się w jak najmniej rzeczy. Zapewnić szeroko pojęte bezpieczeństwo, możliwość osądzania tych, którzy szkodzili by innym i nic więcej. Pozostawić sobie wpływ na wojsko, policję i sądy, a do niczego..
Nowinki i ciekawostki naukowe
Medycyna
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną – wielokrotnie pokrzywdzone (11-11-2011)

Wprowadzenie

Poprzez niepełnosprawność intelektualną rozumiemy istotnie obniżone ogólne możliwości umysłowe (co wynika przede wszystkim z czynników konstytucjonalnych), które wpływają na ograniczenie zdolności normalnego samodzielnego funkcjonowania osoby w życiu codziennym. W zależności od przyjętych kryteriów, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą stanowić od ułamka procenta do nawet kilku procent populacji.

Niepełnosprawność intelektualna przyjmuje różne formy i nasilenie: od lekkiego upośledzenia umysłowego, wiążącego się przede wszystkim z trudnościami w uczeniu się i wymagającego specjalnych warunków organizacji kształcenia, po głębsze postaci upośledzenia umysłowego, w tym upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim, czyli stan, w którym osoba dorosła funkcjonuje na poziomie dziecka w wieku 0-2 lata i wymaga nie tyle specjalnego systemu nauczania, co w pierwszym rzędzie specjalnego systemu wychowania i opieki.

Opieka zdrowotna nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie stanowi swoiste wyzwanie nie tylko dla systemu opieki zdrowotnej, ale również dla systemu opieki społecznej.

Niepełnosprawność intelektualna jest związana z niższą przeciętną oczekiwaną długością życia. U osób z niepełnosprawnością intelektualną występuje przeciętnie więcej współistniejących chorób w porównaniu z populacją ogólną, a opieka zdrowotna nad nimi wymaga znacznie większych nakładów. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną trudności związane są już często z etapem diagnozy lekarskiej, co wynika niejednokrotnie z zaburzeń komunikacyjnych (zaburzony rozwój mowy lub nawet całkowita niezdolność do komunikowania się na drodze alternatywnej), obecności kilku współwystępujących problemów zdrowotnych, zróżnicowanej reakcji na ból (niedowrażliwość lub nadwrażliwość) i różnej odpowiedzi na zastosowane leczenie.

W związku z tym badacze z Tajwanu postanowili przyjrzeć się bliżej kwestii, czy niepełnosprawność intelektualna może mieć również wpływ na stan pacjentów poddawanych operacjom chirurgicznym. Czy niepełnosprawność intelektualna jest związana jest z wyższym ryzykiem powikłań pooperacyjnych i wyższym ryzykiem zgonu? Jakie są tego główne przyczyny? Doniesienia z badań, przeprowadzonych przez naukowców afiliowanych w Tajpejskim Szpitalu Uniwersyteckim, Tajpejskim Uniwersytecie Medycznym, Szpitalu Shin Kong Memorial w Tajpej i Tajwańskiej Połączonej Komisji ds. Akredytacji Szpitali zostały opublikowane online w PLoS ONE w dniu 27 października 2011.

"Ciągle brakuje szeroko zakrojonych analiz na temat ogólnych wskaźników zachorowalności okołooperacyjnej i śmiertelności pacjentów chirurgicznych z niepełnosprawnością intelektualną - naukowcy wyjaśniają przesłanki, jakimi kierowali się podejmując własne badania nad tym zagadnieniem. - Dlatego staramy się wyjaśnić, czy niepełnosprawność intelektualna jest niezależnym czynnikiem ryzyka w przypadku poważniejszych zabiegów chirurgicznych, a także chcemy ocenić niepożądane następstwa operacji, występujące u pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną".

Przebieg badań

W badaniach wykorzystano dane zgromadzone przez Tajwański Narodowy Program Ubezpieczeń Zdrowotnych, powszechny system ubezpieczeń, który powstał po połączeniu 13 poprzednio istniejących instytucji ubezpieczeniowych, do czego doszło na Tajwanie w 1995 roku. Powszechnym programem ubezpieczeń zdrowotnych objętych jest obecnie ponad 99% z 22,6 milionów mieszkańców Tajwanu.

W ramach systemu funkcjonuje specjalna Naukowa Baza Danych Narodowych Ubezpieczeń Zdrowotnych, w której gromadzone są dane demograficzne pacjentów, dane na temat diagnoz chorób podstawowych i współwystępujących, dane na temat procedur, recept i innych wydatków na cele medyczne, a także dane na temat płatności dokonywanych na rzecz dostawców usług medycznych.

Na podstawie analizy zebranych danych zidentyfikowano 3983 pacjentów leczonych chirurgicznie z przedoperacyjnym rozpoznaniem niepełnosprawności intelektualnej z ogólnej liczby 2 010 412 osób, poddanych hospitalizacji z uwagi na konieczność przeprowadzenia poważnego zabiegu chirurgicznego (wymagającego znieczulenia ogólnego - zewnątrzoponowego lub podpajęczynówkowego, jak również hospitalizacji trwającej więcej niż jeden dzień) w okresie od 2004 do 2007 roku.

W dalszych analizach, aby zwiększyć moc statystyczną, porównywano przypadek każdego pacjenta z niepełnosprawnością intelektualną z czterema pacjentami bez niepełnosprawności intelektualnej, dobranymi losowo, ale z uwzględnieniem podobieństwa płci, wieku i rodzaju zabiegu chirurgicznego.

"Na podstawie danych o refundacji usług medycznych zebraliśmy informacje na temat poważnych współwystępujących problemów zdrowotnych w 24-miesięcznym okresie przedoperacyjnym, takich jak zawał serca, ostra niewydolność nerek, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zastoinowa niewydolność serca, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby naczyń obwodowych, udar mózgu i stany wymagające dializy - naukowcy opisują kolejne założenia przyjęte w badaniach. - Za wskaźnik o podstawowym znaczeniu uznaliśmy śmiertelność pooperacyjną w okresie 30 dni po zabiegu; za wskaźniki wtórne uznaliśmy powikłania pooperacyjne, w tym ostrą niewydolność nerek, zakażenie ran głębokich, zapalenie płuc, krwawienie pooperacyjne, posocznicę, udar mózgu, a także - brak komplikacji".

Ponadto w badaniach uwzględniono, czy pacjent pochodził z mniej czy z bardziej zurbanizowanego rejonu kraju, czy był objęty opieką w szpitalu klinicznym, a także w jakim stopniu objęty był opieką medyczną (długość hospitalizacji, przebywanie na oddziale intensywnej opieki medycznej, wysokość wydatków na opiekę medyczną w szpitalu).

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną zostały podzielone według kryteriów diagnostycznych ICD-9 na niepełnosprawność intelektualną nieokreśloną, niepełnosprawność intelektualną lekką do umiarkowanej i znaczną do głębokiej.

Wnioski

Hospitalizowane osoby z niepełnosprawnością intelektualną istotnie częściej niż pacjenci z populacji ogólnej pochodzą z warstw społecznych o najniższym poziomie dochodów; istotnie częściej również są to osoby pochodzące ze słabiej rozwiniętych i słabo zurbanizowanych regionów Tajwanu. Ich stan zdrowia już w okresie przedoperacyjnym jest znacznie gorszy w porównaniu z pacjentami z populacji ogólnej: częściej cierpią z powodu nadciśnienia, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, cukrzycy, zawału serca, udaru mózgu, zastoinowej niewydolności serca, chorób naczyń obwodowych i ostrej niewydolności nerek; częściej również korzystają z dializoterapii.

Hospitalizacja pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną przeciętnie trwa dłużej, częściej wymagają oni zastosowania intensywnej terapii, w 30-dniowym okresie pooperacyjnym częściej cierpią z powodu ostrej niewydolności nerek, zapalenia płuc, krwawień pooperacyjnych, posocznicy, udaru mózgu oraz innych powikłań. Wydatki medyczne w okresie przebywania w szpitalu także różniły się znacznie między pacjentami z niepełnosprawnością intelektualną a pozostałymi pacjentami.

Nie stwierdzono natomiast istotnych różnic między dwiema wcześniej wspomnianymi kategoriami pacjentów pod względem wskaźnika śmiertelności. Jednak osoby z niepełnosprawnością intelektualną znacznie częściej cierpią z powodu powikłań pooperacyjnych, zwłaszcza posocznicy, a ryzyko powikłań rośnie wraz z głębokością niepełnosprawności intelektualnej.

"Podsumowując, wyniki naszych szeroko zakrojonych badań populacyjnych po raz pierwszy potwierdziły, że ryzyko poważnych powikłań pooperacyjnych jest istotnie wyższe w przypadku pacjentów z upośledzeniem umysłowym, a także pozostaje związane ze stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Uzyskane wyniki potwierdziły, że hospitalizowani pacjenci chirurgiczni z niepełnosprawnością intelektualną należą do grupy podwyższonego ryzyka w przypadku poważnej operacji chirurgicznej, co wskazuje na konieczność zapewnienia im zintegrowanej opieki zdrowotnej, zarówno w zakresie profilaktyki, jak w okresie pooperacyjnym. Należy dołożyć starań, aby przesunąć odpowiednie środki na te cele oraz opracować strategie postępowania ukierunkowane na redukcję niekorzystnych następstw pooperacyjnych w tej populacji".

Referencje dokumentu: Lin J-A, Liao C-C, Chang C-C, Chang H, Chen T-L (2011) Postoperative Adverse Outcomes in Intellectually Disabled Surgical Patients: A Nationwide Population-Based Study. PLoS ONE 6(10): e26977. doi:10.1371/journal.pone.0026977


Caden O. Reless

Dodaj komentarz do wiadomości..  Zobacz komentarze (1)..

Nauka - sondaż Racjonalisty

 Neuroenhancement, czyli chemiczne wspomaganie pracy mózgu to:
sposób na optymalne wykorzystanie ludzkiego potencjału
pożyteczna dziedzina badań naukowych
kolejny krok ku dehumanizacji człowieka
chwyt marketingowy przemysłu farmaceutycznego
zwykła życiowa konieczność
nie mam zdania
  

Oddano 25255 głosów.


Reklama

Racjonalista wspiera naukę. Dołącz do naszych drużyn klikając na banner!
 
 
 
Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365