Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
199.911.581 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 271 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to prawda.
 Prawo » Prawa Człowieka

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Jakóbski v. Polska [4]

59. Uwzględniając okoliczności przedmiotowej sprawy Trybunał uznaje, że nierówność traktowania, której miał doświadczyć skarżący, została w wystarczającym stopniu uwzględniona w powyższej ocenie, która doprowadziła do stwierdzenia naruszenia przedmiotowego postanowienia Konwencji. Z powyższego wynika, że nie ma uzasadnienia dla odrębnego rozpatrywania tych samych okoliczności faktycznych z punktu widzenia art. 14 Konwencji (zob. Metropolitan Church of Bessarabia i Inni p. Mołdowie, skarga nr 45701/99, § 134, ETPC 2001-XII, i Sidiropoulos i Inni p. Grecji, 10 czerwca1998 r., § 52, Reports of Judgments and Decisions 1998-IV).

III. STOSOWANIE ARTYKUŁU 14 KONWENCJI

60. Art. 41 Konwencji stanowi:

„Jeżeli Trybunał stwierdzi, że nastąpiło naruszenie Konwencji lub jej Protokołów, oraz jeżeli prawo wewnętrzne zainteresowanej Wysokiej Układającej się Strony pozwala tylko na częściowe usunięcie konsekwencji tego naruszenia, Trybunał orzeka, gdy zachodzi taka potrzeba, o przyznaniu słusznego zadośćuczynienia pokrzywdzonej stronie".

A. Odszkodowanie

61. Skarżący dochodził zadośćuczynienia w wysokości 5 000 EUR.

62. Rząd zakwestionował wysokość żądanego słusznego zadośćuczynienia podnosząc, że jest ono bezpodstawne i nieuzasadnione.

63. Trybunał zasądził na rzecz skarżącego kwotę 3 000 EUR tytułem zadośćuczynienia.

B. Koszty i wydatki

64. Skarżący wnosił również o zasądzenie na jego rzecz kwoty 1 037 EUR (850 EUR kosztów pomocy prawnej powiększone o 187 EUR podatku VAT ) tytułem kosztów i wydatków poniesionych przed Trybunałem.

65. Rząd nie zajął stanowiska w tej kwestii.

66. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału skarżący jest uprawniony do zwrotu koniecznych udokumentowanych kosztów i wydatków wyłącznie w takim zakresie, w jakim zostały one faktycznie poniesione i o ile są uzasadnione. Trybunał wskazuje, że skarżący otrzymał kwotę 850 EUR tytułem pomocy prawnej przyznanej przez Radę Europy. Uwzględniając posiadane informacje i wymienione kryteria, Trybunał stwierdza, że w przedmiotowej sprawie zasadnym jest przyznanie kwoty 1 037 EUR tytułem kosztów postępowania przed Trybunałem, pomniejszonej o środki otrzymane przez skarżącego od Rady Europy. Niniejszym Trybunał zasądza kwotę 187 EUR tytułem kosztów i wydatków.

C. Odsetki za zwłokę

67. Trybunał uznaje za właściwe ustalenie wysokości odsetek za zwłokę w oparciu o krańcową stopę procentową operacji kredytowych Europejskiego Banku Centralnego, doliczyć powiększoną o 3 punkty procentowe.

Z UWAGI NA POWYŻSZE TRYBUNAŁ JEDNOMYŚLNIE

1. uznaje skargę za dopuszczalną;

2. stwierdza, że doszło do naruszenia art. 9 Konwencji;

3. stwierdza, że nie istnieje potrzeba odrębnego rozpatrywania skargi z art. 14 w związku z art. 9 Konwencji;

4. orzeka, że

(a) pozwane Państwo ma wypłacić skarżącemu w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku na podstawie art. 44 ust. 2 Konwencji, kwotę 3 000 EUR (trzech tysięcy euro) powiększoną o podatek, który może zostać od niej naliczony tytułem zadośćuczynienia oraz 187 EUR (sto osiemdziesiąt siedem euro) tytułem kosztów i wydatków; przedmiotowe kwoty zostaną przeliczone na złotówki wg kursu obowiązującego w dniu zapłaty;

(b) od dnia wygaśnięcia wskazanego wyżej terminu trzech miesięcy do dnia zapłacenia należnych kwot naliczane będą odsetki za cały okres zwłoki w wysokości równej stopie procentowej operacji kredytowych Europejskiego Banku Centralnego, powiększonej o trzy punkty procentowe;

5. oddala powództwo skarżącego o słuszne zadośćuczynienie w pozostałym zakresie.

Sporządzono w języku angielskim i obwieszczono pisemnie w dniu 7 grudnia 2010 r., zgodnie z artykułem 77 §§ 2 i 3  Regulaminu Trybunału.

Lawrence Early
Kanclerz

Nicolas Bratza
Przewodniczący


1 2 3 4 

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Czy modlitwa może wspomóc chirurgię?
Modlitewny reżim nowego kuratora małopolskiej oświaty

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (26)..   


« Prawa Człowieka   (Publikacja: 27-04-2011 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 1211 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365