Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
158.561.420 wizyt
Ponad 1063 autorów napisało dla nas 7305 tekstów. Zajęłyby one 28821 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy jesteś zadowolony/a z życia?
Tak
Nie
Nie wiem
  

Oddano 910 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Rozwój Polski zależy nie tyle od kadry wykwalifikowanych hydraulików, mimo że są oni postrachem Francji czy Niemiec, ile od umiejętności spojrzenia trochę dalej poza najbliższy, to znaczy wyborczy horyzont. Cóż to bowiem znaczy, na przykład, uznanie oświaty i edukacji za najważniejszy priorytet rozwoju? Znaczy to przeznaczenie znaczącej, a może nawet kolosalnej części wydatków państwa na modernizację..
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Dawne prawo wyznaniowe » Okres Polski Ludowej

Przekazanie własności szpitala w Trzebnicy

M.P.73.57.324

UCHWAŁA Nr 302

RADY MINISTRÓW

z dnia 31 grudnia 1973 r.

w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości i szpitala w Trzebnicy.

(M.P. z dnia 31 grudnia 1973 r.)

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych (Dz. U. Nr 16, poz. 156) i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nieruchomość państwową, położoną w Trzebnicy, ul. Wolności 30, pow. trzebnicki, przekazuje się nieodpłatnie na własność Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy, zwanej w dalszym ciągu uchwały „Kongregacją".

2. Stwierdzenie przejścia własności nieruchomości nastąpi w drodze decyzji Wojwewody Wrocławskiego, określającej powierzchnię i jej oznaczenie w ewidencji gruntów.

3. Przejście własności jest wolne od podatków i opłat.

4. Wpis prawa własności w księdze wieczystej nastąpi na wniosek Kongregacji, na podstawie decyzji określonej w ust. 2, bez pobierania opłat.

§ 2. 1. Przejmuje się nieodpłatnie na własność Państwa szpital położony w Trzebnicy, ul. Wolności 30, stanowiący własność Kongregacji, zwany w dalszym ciągu uchwały „szpitalem".

2. Wraz ze szpitalem przejmuje się na własność Państwa ruchomości użytkowane wyłącznie na jego potrzeby, a stanowiące własność Kongregacji.

§ 3. 1. Na nieruchomości przekazanej zgodnie z § 1 ust. 1 ustanawia się na rzecz Państwa prawo bezpłatnego użytkowania w zakresie niezbędnym dla szpitala.

2. Wojewoda Wrocławski ustali w decyzji, o której mowa w § 1 ust. 2:

1) część nieruchomości, na której szpital wykonywać będzie prawo użytkowania, określając przy tym pomieszczenia, z których oprócz użytkownika korzystać będzie również Kongregacja na własne potrzeby;

2) obowiązki użytkownika;

3) czas trwania prawa użytkowania.

3. Wpis prawa użytkowania w księdze wieczystej nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na wniosek Naczelnika Powiatu Trzebnickiego na podstawie decyzji, o której mowa w § 1 ust. 2.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Umorzenie należności i ulgi na Ziemiach Zach.iPół.
Wprowadzenie religii do szkół

 Dodaj komentarz do strony..   


« Okres Polski Ludowej   (Publikacja: 22-07-2002 Ostatnia zmiana: 09-11-2003)

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 1315 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365