Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.032.860 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 288 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Smierć sama w sobie nie jest straszna, lecz tylko nniemanie, że jest straszna, jest straszne."
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Dawne prawo wyznaniowe » Okres Polski Ludowej

Przekazanie własności szpitala w Trzebnicy

M.P.73.57.324

UCHWAŁA Nr 302

RADY MINISTRÓW

z dnia 31 grudnia 1973 r.

w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości i szpitala w Trzebnicy.

(M.P. z dnia 31 grudnia 1973 r.)

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych (Dz. U. Nr 16, poz. 156) i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nieruchomość państwową, położoną w Trzebnicy, ul. Wolności 30, pow. trzebnicki, przekazuje się nieodpłatnie na własność Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy, zwanej w dalszym ciągu uchwały „Kongregacją".

2. Stwierdzenie przejścia własności nieruchomości nastąpi w drodze decyzji Wojwewody Wrocławskiego, określającej powierzchnię i jej oznaczenie w ewidencji gruntów.

3. Przejście własności jest wolne od podatków i opłat.

4. Wpis prawa własności w księdze wieczystej nastąpi na wniosek Kongregacji, na podstawie decyzji określonej w ust. 2, bez pobierania opłat.

§ 2. 1. Przejmuje się nieodpłatnie na własność Państwa szpital położony w Trzebnicy, ul. Wolności 30, stanowiący własność Kongregacji, zwany w dalszym ciągu uchwały „szpitalem".

2. Wraz ze szpitalem przejmuje się na własność Państwa ruchomości użytkowane wyłącznie na jego potrzeby, a stanowiące własność Kongregacji.

§ 3. 1. Na nieruchomości przekazanej zgodnie z § 1 ust. 1 ustanawia się na rzecz Państwa prawo bezpłatnego użytkowania w zakresie niezbędnym dla szpitala.

2. Wojewoda Wrocławski ustali w decyzji, o której mowa w § 1 ust. 2:

1) część nieruchomości, na której szpital wykonywać będzie prawo użytkowania, określając przy tym pomieszczenia, z których oprócz użytkownika korzystać będzie również Kongregacja na własne potrzeby;

2) obowiązki użytkownika;

3) czas trwania prawa użytkowania.

3. Wpis prawa użytkowania w księdze wieczystej nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na wniosek Naczelnika Powiatu Trzebnickiego na podstawie decyzji, o której mowa w § 1 ust. 2.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Umorzenie należności i ulgi na Ziemiach Zach.iPół.
Wprowadzenie religii do szkół

 Dodaj komentarz do strony..   


« Okres Polski Ludowej   (Publikacja: 22-07-2002 Ostatnia zmiana: 09-11-2003)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 1315 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365