Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
183.292.718 wizyt
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7351 tekstów. Zajęłyby one 29006 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 3657 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Nauka jest wielką republiką z wieczystem liberum veto, wedle którego głos jednego uczonego, gdy słuszny, zmusza do posłuchu wszystkich, naturalnie nie zaraz, ale ostatecznie zawsze. Więc w imię tych praw owej wielkiej republiki naukowej, stojącej ponad narodami, państwami, autorytetami, trzeba być cierpliwym. To nie oświata, to nauka. To nie popularyzacja lecz badanie. Jeśli ktoś mniema, że nie ma..
 Biblia » O Biblii ogólnie

Imiona diabła w Biblii
Autor tekstu:

1. Nazwy własne:

Anioł Czeluści (Abuson — Hades, Szeol) (Apokalipsa 9:11)

Abaddon (NT) [hbr. Zatracenie] (Apokalipsa 9:11); W ST synonim Szeolu: Job 26:6 i in.

Apollyon (NT) [gr. Niszczyciel] (Apokalipsa 9:11);

Beelzebul (NT) (spolszczane na Beelzebub) (Mateusza 10:25; Mateusza 12:24, 27; Marka 3:22; Łukasza 11:15, 18-19); W ST filistyńskie bóstwo z Ekronu, Baal-Zebul, Pan Much, Baal — główne bóstwo Kanaanu, tożsame z Iszkurem, Zeusem, Mardukiem, Jeho i innymi ówczesnymi bóstwami burzy ((2 Królewska 1:2, 3, 6, 16;)

Beliar (NT) (gr. Belial) [w ST synonim nieprawości] (2 Koryntian 6:15);

Gwiazda Zaranna, Jutrzenka (Wenus, łac. Lucifer) (Izajasza 14:12)

2. Nazwy zwierząt i stworzeń mitycznych:

Lewiatan (Liwjatan, wąż Kręty, wąż Płochliwy) (psalmów 74:14; Izajasza 27:1), mityczny smok „Zwinny" [por. grecki smok Ladon — Zwinny], synonim pierwotnego chaosu, odpowiednik babilońskiej smoczycy Tiamat, której łeb roztrzaskał Marduk; dopiero w późniejszych wiekach utożsamiony z Egiptem bądź z szatanem; w mitologii żydowskiej oplatał świat trzymając w pysku ogon niczym smok Uroboros czy Okeanos)

potwór morski (Izajasza 27:1)

smok (Apokalipsa 12:4, 7, 13, 16-17; Apokalipsa 20:2);

smok barwy ognia (Apokalipsa 12:3)

wąż (Rodzaju 3:1-2, 4, 13-14; 2 Koryntian 11:3; Apokalipsa 12:9, 14-15); [w Ks. Rodzaju wąż jako typowe stworzenie falliczne, przeklęte przez Jeho; użyto tu hebr. słowa arum — „wąż, nagi", podobnie dwuznaczne szumerskie „usz": „wąż, penis"; Talmud zawierał szczegółowe instrukcje dla kobiet jak wystrzegać się wężowych pokus; później uznany za przebranego szatana a dokładniej anioła Szamaela; w chrześcijaństwie to oczywiście diabeł, który zdołał przekabacić doskonałe stworzenia boże, pomijając już fakt, że bunt aniołów przeciwko bogu nastąpił dopiero trzy rozdziały później.)

wąż starodawny (Apokalipsa 12:9; Apokalipsa 20:2)

wielki smok (Apokalipsa 12:9)

wilk (Jana 10:12)

3. Imiona odnoszące się do doczesnej władzy:

bóg tego świata (2 Koryntian 4:4);

król babiloński (Izajasza 14:4);

król Tyru (Ezechiela 28:12);

rządca (dzierżawca) świata ciemności tego wieku (gr. kosmokrator skotous aiwnas toutou) (Efezjan 6:12);

syn boży (Rdz 6.2; Job 1:6n)

wódz, który nadejdzie (Daniela 9:26); (Cf. 2 Tesaloniczan 2:3-4 i Apokalipsa 12:7-9)

władca mocarstwa powietrza (Efezjan 2:2);

władca tego świata (gr. archon tou kosmou) (Jana 12:31; Jana 14:30; Jana 16:11);

władca Tyru (Ezechiela 28:2);

władca złych duchów (Mateusza 9:34; Mateusza 12:24; Marka 3:22; Łukasza 11:15)

4. Imiona oddające cechy charakteru:

diabeł [gr. diabolos; oszczerca, oskarżyciel; tłum. hbr szatan] (Mądrości 2:24, Mateusza 4:1, 5, 8, 11; Mateusza 13:39; Mateusza 25:41; Łukasza 4:2-3, 5, 9, 13; Łukasza 8:12; Jana 8:44; Jana 13:2; Dzieje apostolskie 10:38; Dzieje apostolskie 13:10; Efezjan 4:27; Efezjan 6:11; 1 Tymoteusza 3:6-7; 2 Tymoteusza 2:26; Hebrajczyków 2:14; Jakuba 3:15; Jakuba 4:7; 1 Piotra 5:8; 1 Jana 3:8, 10; Apokalipsa 2:10; Apokalipsa 12:9, 12; Apokalipsa 20:2, 10);

szatan [hbr. oszczerca, oskarżyciel, przeciwnik; początkowo jeden z aniołów pełniący funkcję oskarżyciela ludzi, pod wpływami perskimi nabrał cech demonicznych] (Kronik 21:1, Joba 1:6-12; Joba 2:1-7; Zachariasza 3:1-2; Mateusza 4:10; Mateusza 12:26; Mateusza 16:23; Marka 1:13; Marka 3:23, 26; Marka 4:15; Marka 8:33; Łukasza 10:18; Łukasza 11:18; Łukasza 13:16; Łukasza 22:3, 31; Jana 13:27; Dzieje apostolskie 5:3; Dzieje apostolskie 26:18; Rzymian 16:20; 1 Koryntian 5:5; 1 Koryntian 7:5; 2 Koryntian 2:11; 2 Koryntian 11:14; 2 Koryntian 12:7; 1 Tesaloniczan 2:18; 2 Tesaloniczan 2:9; 1 Tymoteusza 1:20; 1 Tymoteusza 5:15; Apokalipsa 2:9, 13, 24; Apokalipsa 3:9; Apokalipsa 12:9; Apokalipsa 20:2, 7); Jak widać diabeł i szatan to ulubiony temat autorów nowotestamentowych, w ST szatana niema prawie wcale, jest jedynie jednym z aniołów, bo to sam bóg odpowiada za wszelkie dobro i wszelkie zło na świecie. Szatan jest więc twórczym wkładem myśli grecko-perskiej w naszą kulturę o skutkach niestety brzemiennych a raczej płomiennych.

kłamca (Jana 8:44)

kusiciel (Mateusza 4:3; 1 Tesaloniczan 3:5);

mały róg (Daniela 7:8);

niegodziwiec (2 Tesaloniczan 2:8-9)

nieprzyjaciel (Mateusza 13:39);

ojciec kłamstwa (Jana 8:44);

oskarżyciel braci naszych (Apokalipsa 12:10);

strona przeciwna (1 Piotra 5:8, 1 Tymoteusza 5:14);

syn zatracenia (Jana 17:12, 2 Tesaloniczan 2:3); (cf. Ezechiela 28:11-19)

władca ciemności (Colossians 1:13; 2:13-14; 1 Jana 3:12; 1 Jana 5:18-19)

wróg (Łukasza 10:19)

zabójca (Jana 8:44)

złodziej (Jana 10:10)

Zły (Mateusza 5:37; Mateusza 6:13; Mateusza 13:19, 38; Jana 17:15; Efezjan 6:16; 2 Tesaloniczan 3:3; 1 Jana 3:12)

Komentarze i korekta: Krzysztof Sykta


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Zoologia biblijna
Droga Węża

 Dodaj komentarz do strony..   


« O Biblii ogólnie   (Publikacja: 21-08-2002 Ostatnia zmiana: 06-09-2003)

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Dawid Ropuszyński
Publikował m.in. w: Dziś, Fakty i Mity, Forum Klubowe. Brał udział w Światowym Kongresie Humanistycznym w Noordwijkerhout i w Światowej Konferencji Int'l Humanist and Ethical Youth Organisation w Utrechcie. Działacz społeczny, członek Polskiego Stowarzyszenia Wolnomyślicieli. Nauczyciel języka angielskiego.

 Liczba tekstów na portalu: 21  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Napoleon a Kościół
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 1818 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365