Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.591.345 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 347 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom I
Anatol France - Bogowie pragną krwi

Złota myśl Racjonalisty:
Kiedy ludzie są tego samego zdania co ja, mam zawsze wrażenie, że się pomyliłem.
 STOWARZYSZENIE » Raporty i opracowania » Równość Kościołów 1997

Równość Kościołów: Uwagi wstępne

Raport ten zawiera wyniki badań zrealizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo „Neutrum" w ramach grantu „Równość kościołów, wyznań i światopoglądów w Polsce w aspekcie praw człowieka" finansowanego przez program Phare Dialog Społeczny.

Celem projektu było określenie stanu przestrzegania zasady równości kościołów w Polsce oraz równości obywateli ze względu na ich wyznanie lub światopogląd. Zdiagnozowanie stanu rzeczy nie było jednak celem samym w sobie: jedną z funkcji zrealizowanego projektu badawczego było także sformułowanie wniosków praktycznych służących poprawie sytuacji w interesującym nas aspekcie praw człowieka.

Program realizowany był w kilku etapach i składa się na niego kilka opracowań.

Po pierwsze, w celu rozeznania się w analizowanej problematyce, w październiku 1996 r. Stowarzyszenie „Neutrum" zorganizowało konferencje, na której zaproszeni przedstawiciele związków wyznaniowych i przedstawiciele środowisk osób niewierzących mówili o swojej sytuacji prawnej, stosunkach z administracją państwową i samorządową, sytuacji społecznej, oczekiwaniach i zagrożeniach. Materiały z konferencji stały się podstawą do skonstruowania kwestionariusza pogłębionych wywiadów socjologicznych.

Informacje udzielone przez przedstawicieli 38 kościołów i związków wyznaniowych zostały opracowane i przedstawione w rozdziale I. Rozdział ten zawiera socjologiczną charakterystykę sytuacji mniejszościowych kościołów i związków wyznaniowych (a dokładniej — tych, które objęto badaniami) oraz ich opinie na temat przestrzegania zasady równości kościołów i związków wyznaniowych w Polsce.

W projekcie postanowiliśmy uwzględnić także punkt widzenia Kościoła Rzymskokatolickiego. Ze względu na socjologiczną złożoność tej instytucji istnieje tu oczywiście problem „reprezentatywności" podmiotu wyrażającego katolicki punkt widzenia. W opracowaniu tym przedstawiamy stanowisko Konferencji Stowarzyszeń Katolickich (z lipca 1995 r.), reprezentatywnej — naszym zdaniem — dla tej części Kościoła, która podziela pogląd o dyskryminacji osób wierzących w Polsce.

W rozdziale II przedstawiamy wyniki analizy informacji prasowych dotyczących problematyki równości kościołów, wyznań i światopoglądów. Analizą objęto 129 artykułów i z lat 1990-1997, które ukazały się w gazetach i czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym (oraz, dodatkowo, kilka artykułów z prasy lokalnej). W rozdziale tym przedstawiamy opisane w prasie fakty naruszania zasady równości kościołów i związków wyznaniowych oraz opinie, komentarze i wypowiedzi przedstawicieli dyskryminowanych społeczności odnoszące się do tej problematyki. W rozdziale III przedstawiamy wyniki ekspertyzy prawnej dotyczącej normatywnych uregulowań omawianej problematyki. Aspekt prawny jest tu ważny m.in. dlatego, że wiele problemów dotyczących naruszania zasady równości kościołów i związków wyznaniowych generowane jest przez konkretne rozstrzygnięcia administracyjno-prawne, a tym samym negocjowanie sposobów ich rozwiązania również przebiegać musi na tej płaszczyźnie.

Część pierwszą projektu, tzn. badanie socjologiczne, zrealizował zespół badawczy kierowany przez dr Wojciecha Pawlika z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorką opracowania poświęconego analizie informacji prasowych jest Agnieszka Glegolska-Pękala ze Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo „Neutrum". Ekspertyzę prawną przygotował Ernest Zienkiewicz prawnik z Fundacji Helsińskiej.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Równość kościołów w aspekcie praw człowieka
Równość Kościołów: Podsumowanie

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (1)..   


« Równość Kościołów 1997   (Publikacja: 01-01-2003 Ostatnia zmiana: 31-10-2003)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 194 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365