Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.738.318 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 370 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Drugą część życia człowieka mądrego absorbuje uwalnianie się od głupot, przesądów i mylnych opinii nabytych w części pierwszej.
 Biblia » Stary Testament » Analizy egzegetyczne ST

Księga Rodzaju - Kosmogonia Elohisty
Autor tekstu:

Opracowanie w oparciu o przekład A. Sandauera i hebr. Tanach

1.1. Na początku tworzył Elohim niebiosa [shamaim]
i ziemię [arec]:

1.2. A ziemia była mętem i zamętem [tohu wa-bohu],
i mrokiem na obliczu Odmętu [T'hum],
a tchnienie [ruah] Elohim nosiło się na obliczu wód.

1.3. I rzekł Elohim:
„Niech się stanie światło".
I stało się światło.
1.4. I ujrzał Elohim, że światło jest dobre.

I oddzielił Elohim światło od mroku.
1.5. I nazwał Elohim światło „Dniem",
a mrok nazwał „Nocą".

I nastał wieczór, i nastał poranek — dzień pierwszy.

1.6. I rzekł Elohim:
"Niech się stanie przestworze pośrodku wód
i niech się stanie oddzielenie wody od wód".

1.7. I uczynił Elohim przestworze.
I oddzielił wody pod przestworzem
od wód nad przestworzem.
I stało się tak.
1.8. I nazwał Elohim przestworze „Niebiosami".

I nastał wieczór, i nastał poranek — dzień wtóry.

1.9. I rzekł Elohim:
"Niech skupią się wody pod niebiosami
i niech wyjrzy ląd".
I stało się tak.
.10. I nazwał Elohim ląd „Ziemią",
a skupienie wód nazwał „Morzem".
I ujrzał Elohim, że to dobre.

1.11. I rzekł Elohim:
"Niech zazieleni się ziemia zieloną trawą,
co nasiona rozsiewa,
i drzewami owocowymi,
co rodzą owoce odmienne,
w których nasiona kryją się na ziemi".
I stało się tak.
1.12. I wydała ziemia zieloną trawę,
co nasiona rozsiewa, każde odmienne,
i drzewa rodzące owoce,
w których nasiona się kryją, każde odmienne.
I ujrzał Elohim, że to dobre.

1.13. I nastał wieczór, i nastał poranek — dzień trzeci.

1.14. I rzekł Elohim:
"Niech świecidła na przestworzu niebios staną,
by dzielić dzień od nocy
i niech znaczą pory, dni i lata.
1.15. I niech będą świecidła na przestworzu niebios,
by świecić nad ziemią".
I stało się tak.
1.16. I uczynił Elohim dwa świecidła wielkie:
świecidło większe, by rządziło dniem,
i świecidło mniejsze, by rządziło nocą.
A też i gwiazdy.
1.17. I umieścił je Elohim na przestworzu niebios,
by świeciły nad ziemią.
1.18. I by rządziły dniem i nocą tak,
by dzielić światło od mroku.
I ujrzał Elohim, że to dobre.

1.19. I nastał wieczór, i nastał poranek — dzień czwarty.

1.20. I rzekł Elohim:
"Niech zaroją się wody rojem istot żywych,
i niech ptactwo polata nad ziemią
nad obliczem przestworza niebios".
1.21. I stworzył Elohim potwory wielkie
i wszelkie istoty żywe, pełzające,
od których zaroiły się wody,
— wszystkie odmienne,
i wszelkie ptaki skrzydlate
— wszystkie odmienne.
I ujrzał Elohim, że to dobre.
1.22. I błogosławił im Elohim mówiąc:
"Płódźcie się i mnóżcie,
i napełniajcie wody morskie,
a ptactwo niech się mnoży na ziemi".

1.23. I nastał wieczór, i nastał poranek — dzień piąty.

1.24. I rzekł Elohim:
"Niech wyda ziemia istoty żywe
— wszystkie odmienne,
bydło i płazy, i dzikie zwierzęta
— wszystkie odmienne".
I stało się tak.
1.25. I uczynił Elohim dzikie zwierzęta
— wszystkie odmienne,
i bydło — wszystkie odmienne,
i wszelkie płazy gleby — wszystkie odmienne.
I ujrzał Elohim, że to dobre.

1.26. I rzekł Elohim:
"Uczyńmy człowieka [adam] na obraz nasz,
podobnego do nas
i niech panuje nad rybami morskimi,
i nad ptactwem niebios,
i nad bydłem,
i nad wszelką ziemią,
i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi".

1.27. I stworzył Elohim człowieka na obraz swój.
Na obraz Elohima stworzył go.
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.

1.28. I błogosławił im Elohim.
I rzekł do nich Elohim:
"Płódźcie się i mnóżcie,
i napełniajcie ziemię,
i zdobywajcie ją,
i panujcie nad rybami morskimi
i nad ptactwem niebios,
i nad wszelkimi istotami, pełzającymi po ziemi".

1.29. I rzekł Elohim:
"Oto daję wam wszelką trawę
co nasiona rozsiewa na obliczu wszelkiej ziemi
i wszelkie drzewo, w których kryje się owoc drzewa
co nasiona daje:
byście mieli do jedzenia.
1.30. A wszelkim dzikim zwierzętom
i wszelkiemu ptactwu niebios,
i wszelkim płazom na ziemi,
w których kryje się żywa istota,
wszelką jarzynę trawy do jedzenia".
I stało się tak.
1.31. I ujrzał Elohim, że wszystko, co uczynił,
było bardzo dobre.


I nastał wieczór, i nastał poranek — dzień szósty.

2.01. I ukończone zostały niebiosa, i ziemia,
i wszelkie ich zastępy.
2.02. I ukończył Elohim dnia siódmego dzieło, które
uczynił, i zaprzestał dnia siódmego
wszelkiego dzieła, które uczynił.
2.03. I błogosławił Elohim dniu siódmemu i uświęcił go,
bo w nim zaprzestał wszelkiego dzieła,
które stworzył Elohim, aby uczynione było.

2.04. Te są dzieje tworzenia niebios i ziemi.
1:1 BRASYT BRA ALHYm AT HSMYm
VAT HARc.

1:2 VHARc HYTH THV VBHV
VXSk OL-PNY THVm
VRVX ALHYm MRXPT OL-PNY HMYm.

1:3 VYAMR ALHYm
YHY AVR
VYHY-AVR.
1:4 VYRA ALHYm AT-HAVR KY-+VB
VYBDL ALHYm BYn HAVR VBYn HXSk.
1:5 VYQRA ALHYm LAVR YVm
VLXSk QRA LYLH

VYHY-ORB VYHY-BQR YVm AXD.

1:6 VYAMR ALHYm
YHY RQYO BTVk HMYm
VYHY MBDYL BYn MYm LMYm.

1:7 VYOs ALHYm AT-HRQYO
VYBDL BYn HMYm ASR MTXT LRQYO
VBYn HMYm ASR MOL LRQYO
VYHY-Kn.
1:8 VYQRA ALHYm LRQYO SMYm

VYHY-ORB VYHY-BQR YVm SNY.

1:9 VYAMR ALHYm
YQVV HMYm MTXT HSMYm
AL-MQVm AXD VTRAH HYBSH
VYHY-Kn.
1:10 VYQRA ALHYm LYBSH ARc
VLMQVH HMYm QRA YMYm
VYRA ALHYm KY-+VB.

1:11 VYAMR ALHYm
TDSA HARc DSA OsB
MZRYO ZRO
Oc PRY
OsH PRY LMYNV
ASR ZROV-BV OL-HARc
VYHY-Kn.
1:12 VTVCA HARc DSA OsB
MZRYO ZRO LMYNHV
VOc OsH-PRY
ASR ZROV-BV LMYNHV
VYRA ALHYm KY-+VB.

1:13 VYHY-ORB VYHY-BQR YVm SLYSY.

1:14 VYAMR ALHYm
YHY MART BRQYO HSMYm LHBDYL
BYn HYVm VBYn HLYLH
VHYV LATT VLMVODYm VLYMYm VSNYm.
1:15 VHYV LMAVRT BRQYO HSMYm
LHAYR OL-HARc
VYHY-Kn.
1:16 VYOs ALHYm AT-SNY HMART HGDLYm
AT-HMAVR HGDL LMMSLT HYVm
VAT-HMAVR HQ+n LMMSLT HLYLH
VAT HKVKBYm.
1:17 VYTn ATm ALHYm BRQYO HSMYm
LHAYR OL-HARc.
1:18 VLMSL BYVm VBLYLH
VLHBDYL BYn HAVR VBYn HXSk
VYRA ALHYm KY-+VB.

1:19 VYHY-ORB VYHY-BQR YVm RBYOY.

1:20 VYAMR ALHYm
YSRCV HMYm SRc NPS XYH
VOVp YOVPp OL-HARc
OL-PNY RQYO HSMYm.
1:21 VYBRA ALHYm AT-HTNYNm HGDLYm
VAT KL-NPS HXYH HRMsT
ASR SRCV HMYm
LMYNHm
VAT KL-OVp KNp
LMYNHV
VYRA ALHYm KY-+VB.
1:22 VYBRk ATm ALHYm LAMR
PRV VRBV
VMLAV AT-HMYm BYMYm
VHOVp YRB BARc.

1:23 VYHY-ORB VYHY-BQR YVm XMYSY.

1:24 VYAMR ALHYm
TVCA HARc NPS XYH
LMYNH
BHMH VRMs VXYTV-ARc
LMYNH
VYHY-Kn.
1:25 VYOs ALHYm AT-XYT HARc
LMYNH
VAT-HBHMH LMYNH
VAT KL-RMs HADMH LMYNHV
VYRA ALHYm KY-+VB.

1:26 VYAMR ALHYm
NOsH ADm BCLMNV
KDMVTNV
VYRDV BDGT HYm
VBOVp HSMYm
VBBHMH
VBKL-HARc
VBKL-HRMs HRMs OL-HARc.

1:27 VYBRA ALHYm AT-HADm BCLMV
BCLm ALHYm BRA ATV
ZKR VNQBH BRA ATm.

1:28 VYBRk ATm ALHYm
VYAMR LHm ALHYm
PRV VRBV
VMLAV AT-HARc
VKBSH
VRDV BDGT HYm
VBOVp HSMYm
VBKL-XYH HRMsT OL-HARc.

1:29 VYAMR ALHYm
HNH NTTY LKm AT-KL-OsB
ZRO ZRO ASR OL-PNY KL-HARc
VAT-KL-HOc ASR-BV PRY-Oc
ZRO ZRO LKm
YHYH LAKLH.
1:30 VLKL-XYT HARc
VLKL-OVp HSMYm
VLKL RVMs OL-HARc
ASR-BV NPS XYH
AT-KL-YRQ OsB LAKLH
VYHY-Kn.
1:31 VYRA ALHYm AT-KL-ASR OsH
VHNH-+VB MAD

VYHY-ORB VYHY-BQR YVm HSSY.

2:1 VYKLV HSMYm VHARc
VKL-CBAm.
2:2 VYKL ALHYm BYVm HSBYOY MLAKTV
ASR OsH VYSBT BYVm HSBYOY
MKL-MLAKTV ASR OsH.
2:3 VYBRk ALHYm AT-YVm HSBYOY VYQDS
ATV KY BV SBT MKL-MLAKTV
ASR-BRA ALHYm LOsVT.

2:4 ALH TVLDVT HSMYm VHARc BHBRAm

Transkrypcja:

ALEF — A
BET — B
GIMEL — G
DALET — D
HEY — H
VAV — V
ZAYIN — Z
HET — X
TET — +
YUD — Y
KAF — K
KAF SOFIT — k
LAMED — L
MEM — M
MEM SOFIT — m
NUN — N
NUN SOFIT — n
SAMEH — $
AYIN — O
PEH — P
PEH SOFIT — p
TZADE — C
TZADE SOFIT — c
QOF — Q
RESH — R
SHIN — S
SIN — s
SHIN/SIN — #
TAV — T

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Lud wyprowadzony z niewoli
Dygresje starotestamentowe: Genesis

 Dodaj komentarz do strony..   


« Analizy egzegetyczne ST   (Publikacja: 01-09-2002 Ostatnia zmiana: 09-08-2006)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Krzysztof Sykta
Zajmuje się głównie biblistyką i religioznawstwem. Prowadzi stronę synopsa.pl. Skończył ekonomię, jest dyrektorem w izbie gospodarczej i redaktorem w Magazynie Przedsiębiorczości i Integracji Lokalnej IMPULS. Był redaktorem naczelnym ezinu Playback.pl
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 102  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Niezmienność Pisma
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 2400 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365