Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
199.099.752 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 161 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
W tej materii sąd znawców jest nad wyraz zgodny: bóg do swego wyznawcy zawsze jest podobny
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Polskie konkordaty » Konkordat z 1993 » Prace nad konkordatem » Prace nad ustawą ratyfikacyjną

List Siemiątkowskiego o niejasności konkordatu

List posła Zbigniewa Siemiątkowskiego do premiera Waldemara Pawlaka w sprawie niejasności konkordatu
(5 października 1994 r., Warszawa)

Warszawa, 5 października 1994 r.

Komisja Nadzwyczajna
do rozpatrzenia projektu ustawy
o ratyfikacji Konkordatu
między Stolicą Apostolską
a Rzecząpospolitą Polską
nr NRK. 157-4/94

Pan Waldemar Pawlak
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, które odbyło się 13 września 1994 r., jej członkowie zgłosili istotne wątpliwości, wymagające wyjaśnienia przed przystąpieniem do merytorycznej pracy Komisji.
Ponieważ przedstawiciele zainteresowanych resortów, uczestniczący w posiedzeniu Komisji, nie byli w stanie przedstawić wyczerpujących informacji dotyczących różnego rodzaju spraw podnoszonych przez posłów, zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o udzielenie Komisji wyczerpujących wyjaśnień w niżej wymienionych kwestiach:

1. W jakim stopniu ratyfikowanie Konkordatu ogranicza suwerenność parlamentu w stanowieniu prawa, a w szczególności wyprzedza prace konstytucyjne nad przyjęciem generalnych rozstrzygnięć odnoszących się do określenia roli związków wyznaniowych w państwie?

2. Jakie będą konsekwencje ratyfikowania Konkordatu dla sytuacji prawnej Kościoła Katolickiego w Polsce? W jakim stopniu przyjęte w Konkordacie rozstrzygnięcia pozostają w zgodzie z konstytucyjną zasadą równouprawnienia wyznań i zasadą równouprawnienia wszystkich obywateli przy korzystaniu z uprawnień wynikających z wolności sumienia i wyznania?

3. Jakie następstwa w sytuacji prawnej pozostałych kościołów i związków wyznaniowych oraz ich wyznawców spowoduje ratyfikacja Konkordatu? Czy rząd przewiduje podjęcie prac regulujących prawny status nierzymskokatolickich kościołów i związków wyznaniowych, działających w Polsce i zawarcie z nimi porozumień o podobnym jak Konkordat charakterze?

4. Jakie zmiany w ustawodawstwie polskim spowoduje ratyfikowanie Konkordatu? Jaki jest stan prac nad niezbędnymi nowelizacjami ustaw: o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o gwarancji wolności sumienia i wyznania (Powinno być: ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania cywilnego, o systemie oświaty, o pochówku? (Chodzi o ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

5. Jakie będą koszty materialne, związane z wprowadzeniem w życie przyjętych w Konkordacie zobowiązań dotowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (art. 15) oraz wprowadzenia kapelanów do wszystkich zakładów penitencjarnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz opieki zdrowotnej, a także innych zakładów i placówek tego rodzaju (art. 17)?

6. Czy zapis art. 5 Konkordatu (Kościołowi gwarantuje się bez względu na obrządek swobodne i publiczne pełnienie jego misji) nie spowoduje komplikacji dyplomatycznych w stosunkach Polski z jej wschodnimi sąsiadami: Rosją, Ukrainą i Białorusią?

7. Czy rząd polski badał w kontaktach bezpośrednich ze Stolicą Apostolską możliwość uzupełnienia Konkordatu o protokoły dodatkowe, które mogłyby usunąć wątpliwości, jakie nasuwają się przy interpretacji jego tekstu? (Warto przypomnieć, że nowy konkordat włoski z 1984 r. został podpisany łącznie z protokołem uzupełniającym do siedmiu artykułów, a ratyfikowany po piętnastu miesiącach po podpisaniu jeszcze jednego protokołu).

Przedstawiając powyższe zagadnienia zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwie szybkie udzielenie Komisji odpowiedzi na postawione pytania.

_____________________

Tekst publikowany w: „Konkordat Polski 1993. Wybór materiałów źródłowych z lat 1993-1996". Wybór tekstów: Czesław Janik, Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych, Warszawa 1997.
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Odpowiedź Olechowskiego na list Siemiątkowskiego
Konsekwencje konkordatu dla sytuacji innych wyznań

 Dodaj komentarz do strony..   


« Prace nad ustawą ratyfikacyjną   (Publikacja: 17-11-2003 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 2959 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365