Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
199.099.936 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 161 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Nasiona wiedzy mają być siane w samotności, lecz muszą być kultywowane publicznie."
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Polskie konkordaty » Konkordat z 1993 » Prace nad konkordatem » Prace nad ustawą ratyfikacyjną

Projekt uchwały o uchyleniu uchwały o trybie prac

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Sejmu RP z dnia 1 lipca 1994 r. o trybie prac nad ustawą o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską
(19 września 1995 r., Warszawa)

Pan
Józef ZYCH
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 30 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały:
— w sprawie uchylenia uchwały Sejmu RP z dnia 1 lipca 1994 r. o trybie prac nad ustawą o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.
Jednocześnie wnioskodawcy upoważniają do reprezentowania ich w toku dalszych prac nad projektem uchwały posła Jana Komornickiego.
(-) Piotr Aszyk; (-) Wojciech Płasiak; (-) Henryk Bogdan; (-) Jan Borkowski; (-) Leszek Bugaj; (-) Ryszard Burski; (-) Grzegorz Cygonik; (-) Andrzej Czajka; (-) Janusz Dobrosz; (-) Andrzej Gąsienica-Makowski; (-) Alojzy Gąsiorczyk; (-) Jerzy Gwiżdż; (-) Andrzej Kaźmierczak; (-) Jan Komornicki; (-) Tadeusz Józef Kowalczyk; (-) Stanisław Kowolik; (-) Janusz Koza; (-) Stanisław Kracik; (-) Janina Kraus; (-) Henryk Kroll; (-) Krzysztof Król; (-) Maria Kurnatowska; (-) Krzysztof Laga; (-) Leszek Moczulski; (-) Andrzej Ostoja-Owsiany; (-) Stanisław Pasoń; (-) Mirosław Pawlak; (-) Helmut Paździor; (-) Jan Pieniądz; (-) Zbigniew Pietrzykowski; (-) Zdzisław Pisarek; (-) Tadeusz Polański; (-) Paweł Saar; (-) Tadeusz Samborski; (-) Marek Sawicki; (-) Adam Słomka; (-) Leszek Smykowski; (-) Franciszek Jerzy Stefaniuk; (-) Zygmunt Suszczewicz; (-) Hans Szyc; (-) Andrzej Śmietanko; (-) Antoni Jan Tarczyński; (-) Władysław Tomaszewski; (-) Janusz Wierzbicki; (-) Kazimierz Wilk; (-) Władysław Wrona; (-) Jerzy Wuttke; (-) Jan Wyrowiński; (-) Maria Zajączkowska; (-) Leszek Zieliński.

Projekt

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia… 1995 r. w sprawie uchylenia uchwały Sejmu RP z dnia 1 lipca 1994 r. o trybie prac nad ustawą o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską

§ 1. Traci moc uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 1994 r. o trybie prac nad ustawą o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską w związku z czym Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską ulega rozwiązaniu.

§ 2. Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską zostaje skierowany do Komisji Spraw Zagranicznych oraz Ustawodawczej celem rozpatrzenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską z Rzecząpospolitą Polską w dniu 14 marca 1995 r. w druku nr 837-B przedłożyła Sejmowi sprawozdanie. Sejm w dniu 14 września 1995 r. sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej rozpatrzył, a następnie w głosowaniu w dniu 15 września 1995 r. odmówił jego przyjęcia. W świetle dotychczasowych praktyk sejmowych nie przyjęcie sprawozdania Komisji oznacza konieczność przystąpienia przez nią do pracy od początku. Ponieważ powodem nie przyjęcia sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej było odrzucenie treści pkt. 1 stwierdzającego, że „Komisja nie stwierdziła sprzeczności Konkordatu podpisanego między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z obecnie obowiązującymi przepisami konstytucyjnymi" — dalsza praca Komisji Nadzwyczajnej musiałaby zmierzać do zmiany tej konkluzji na przeciwną.
Jeżeli Sejm w głosowaniu przesądza wynik ostatecznej konkluzji, dotyczącej zgodności Konkordatu z ustaleniami obowiązujących przepisów konstytucyjnych, to dalsza praca Komisji Nadzwyczajnej nie ma sensu, bowiem odbywałaby się pod dyktando ukształtowanej w tej kwestii większości. Taka praktyka urąga demokratycznym zasadom i procedurom.
Ponadto dalsze istnienie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską tworzyłoby w opinii społecznej pozory działań Sejmu w rzeczywistości w ogóle nie istniejących.

Fakty są następujące:
Rząd przedłożył Sejmowi projekt ustawy o ratyfikacji Konkordatu (druk nr 327), poprzedzając tę decyzję stosownymi ekspertyzami prawnymi. Sejm w dniu 1 lipca 1994 r. ustanowił procedurę uzgodnieniową, której nigdy nie stosowano do żadnej umowy międzynarodowej, dyskryminującą Stolicę Apostolską jako partnera Rzeczypospolitej Polskiej.
Trwająca ponad rok realizacja wytycznych ustanowionych w uchwale Sejmu z dnia 1 lipca 1994 r. nie przyniosła żadnego rezultatu, bowiem Rząd, który projekt ustawy ratyfikacyjnej wniósł — nie przedstawił zapowiedzianych projektów tzw. ustaw okołokonkordatowych, natomiast Sejm nie przyjął sprawozdania swego organu — Komisji Nadzwyczajnej, powołanej do przedłożenia takiego sprawozdania. W tej sytuacji dalsze działanie Komisji Nadzwyczajnej, która otrzymała de facto „wotum nieufności" Sejmu, mija się z celem i powinno być zastąpione procedurą normalną (jak przy wszystkich ratyfikacjach umów międzynarodowych), tj. podjęciem pracy przez Komisję Spraw Zagranicznych i Ustawodawczą celem przedłożenia Sejmowi sprawozdania przed drugim czytaniem bez żadnych dodatkowych warunków.

_____________________

Sejm RP II kadencji, Druk nr 1258, Warszawa, 19 września 1995 r.
 Dodaj komentarz do strony..   


« Prace nad ustawą ratyfikacyjną   (Publikacja: 17-11-2003 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 2988 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365