Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
201.805.935 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 466 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Świadoma rezygnacja ze wszelkiej formy Absolutu nie jest bowiem rzeczą łatwą. W szczególności, negujemy tu absolutne istnienie jakichkolwiek sensów. Jednak, rezygnując z Absolutu możemy, paradoksalnie, więcej powiedzieć o świecie, niż obstając przy jego istnieniu.
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Polskie konkordaty » Konkordat z 1993 » Prace nad konkordatem » Analizy i oceny prawne

O uzasadnieniu projektu ustawy ratyfikacyjnej
Autor tekstu:

Uwagi prof. Michała Pietrzaka dotyczące uzasadnienia projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego 28 lipca 1993 r.
(19 listopada 1997 r., Warszawa)

1. Rezygnacja z Deklaracji nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. Ustalenia Deklaracji mają istotne znaczenie wówczas, gdy powstaną rozbieżności interpretacyjne.

2. Ad 8 i 9. Ani projekt ustawy ratyfikacyjnej rządu H. Suchockiej, ani rządu W. Pawlaka, ani rządu J. Buzka nie powołują przepisu konstytucji, który upoważniał rząd do podpisania konkordatu 28 lipca 1993 r. Art. 82 obowiązującej wówczas konstytucji taką możliwość wykluczał. Nakazywał regulację sytuacji majątkowej i prawnej Kościoła Katolickiego w drodze ustawy. Artykuł ten stanowił lex specialis w stosunku do art. 52 ust. 7 przyznającego rządowi uprawnienie do zawierania umów międzynarodowych (lex generalis).

3. Ad 11. Tę interpretację art. 1 Konkordatu należy podać do publicznej wiadomości, gdyż odbiega ona w sposób zasadniczy od ustaleń Deklaracji.

4. Ad 12. Zawiadomienie rządu o nominacji biskupów ma charakter kurtuazyjny, jego zastrzeżenia do osoby kandydata nie nakładają na Stolicę Apostolską obowiązku ich uwzględnienia.

Zastrzeżenie konkordatu o powoływaniu Polaków na stanowiska biskupów są tak oczywiste współcześnie, że całkowicie zbędne. Powołanie Niemca czy Nigeryjczyka na stanowisko biskupa w Polsce oznaczałoby przecież upadek prestiżu Kościoła.

5. Ad 13. Interpretacja fatalna. Określenie „własna dziedzina" jest mało precyzyjne a przez to podatne na rozbieżne interpretacje. Małżeństwo i szkołę Kościół i Państwo uważają przecież za własną dziedzinę.

6. Ad 14. Tak, jest to jednostronna rezygnacja z suwerennych praw Państwa na rzecz Kościoła. Nie rozumiem dlaczego obecna sytuacja ma być niepokojąca. Małżeństwo kanoniczne nie wywołuje obecnie żadnych skutków w prawie państwowym. Udzielanie ślubów kanonicznych osobom związanym ślubem cywilnym godzi przede wszystkim w autorytet Kościoła.

7. Ad 15. Wypadki takie są sporadyczne albo w ogóle nie mają miejsca.
Współdziałanie Kościoła z Państwem w sprawach finansowych ma się odbywać na bazie obowiązującego ustawodawstwa i musi uwzględniać potrzeby Kościoła (termin „uwzględni"). Szara strefa mogłaby zniknąć jedynie wówczas, gdyby likwidacji uległy wszystkie przywileje podatkowe i celne Kościoła.

8. Ad 16. Całkowicie błędna i bezpodstawna interpretacja art. 12 ust. 1 Konkordatu. Przecież pozbawia on młodzież katolicką szkół ponadpodstawowych uprawnień przyznanych jej przez ustawę o systemie oświaty. Konkordat nie mówi ani słowa o kompetencjach uczniów.

9 . Ad 19. Nie odpowiada prawdzie stwierdzenie, że ratyfikacja konkordatu nie pociągnie za sobą obciążeń finansowych Państwa. A finansowanie PAT, katechetów w przedszkolach, wydziałów teologii na uniwersytetach państwowych?

10. Konkordat może być ratyfikowany zgodnie z art. 90 Konstytucji. Dotyczy on umów, w których Polska przekazuje organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. W konkordacie Polska przekazała kompetencje urzędników stanu cywilnego duchownym, przed którymi składają nupturienci oświadczenie woli w sprawie małżeństwa cywilnego, a zawarcie małżeństwa kanonicznego wywiera takie skutki jak zawarcie małżeństwa cywilnego. Kościół posługuje się prawem kanonicznym, które w stosunku do prawa polskiego jest prawem obcym, ponieważ organy polskie nie uczestniczą przy jego tworzeniu. Art. 90 Konstytucji dotyczy ograniczenia suwerenności Państwa Polskiego a konkordat tę suwerenność ogranicza.

Opinia przygotowana na zlecenie Sejmu. Kopia z własnego zbioru Czesława Janika.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Dlaczego nie powinno się ratyfikować konkordatu?

 Dodaj komentarz do strony..   


« Analizy i oceny prawne   (Publikacja: 18-11-2003 Ostatnia zmiana: 24-02-2004)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Michał Pietrzak
Profesor doktor habilitowany, historyk ustroju II Rzeczypospolitej, autor prac na temat wolności prasy, rządów parlamentarnych i odpowiedzialności konstytucyjnej. Pracownik Instytutu Historii Prawa i kierownik jedynego Zakładu Prawa Wyznaniowego (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski).

 Liczba tekstów na portalu: 19  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zniesieniu Funduszu Kościelnego
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 3057 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365