Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.078.315 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 294 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Trzeba wyzwolić się ze strachu bogów i śmierci."
 Tematy różnorodne » PSR » Władze i organy

Sprawozdanie finansowe z działalności statutowej PSR za 2007 r.

Rozliczenie składek, darowizn i wydatków za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007.

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2007 po zmianach

Wykonanie na 31.12.2007 w złotych.

% wykonania

Uwagi

1

2

3

4

5

6

I

Bilans otwarcia

Stan konta bankowego na 01.01.2007

-

1.613,00

-

II

Przychody

-

-

-

1

Przychody ze składek członkowskich za okres

7.800,00

5.930,00

76,02 %

2

Dobrowolne wpłaty gotówkowe (darowizny) na cele statutowe

2.700,00

2.682,50

99,72 %

3

Dobrowolne wpłaty gotówkowe (darowizny) na organizację zjazdu

2.600,00

2.507,97

96,46 %

4

Odsetki bankowe

-

0,22

RAZEM PRZYCHODY

13.100,00

11.120,69

-

II

Koszty realizacji zadań statutowych

-

-

-

1

Organizacja konferencji, dorocznego zjazdu PSR i obchody 100-lecia działalności organizacji humanistycznych w Polsce

5.300,00

3.700,00

69,81 %

2

Koszty zużycia materiałów biurowych

0,00

0,00

0,00 %

3

Usługi obce (koszty prowizji bankowej, usługi pocztowe)

240,00

236,10

98,38 %

RAZEM KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

-

3.936,10

-

Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na 31 grudnia 2004 (Różnica zwiększająca przychody roku 2005)

8.800,00

8.797,59

99,97 %

OGÓŁEM obroty na 31.12.2007

-

11.120,69

-


Sporządził : 25.03.2008

Skarbnik

Marek Ławreszuk

Prezes Stowarzyszenia

Mariusz Gawlik

2. Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów zostało ostatecznie wpisane do rejestru stowarzyszeń 10 listopada 2006 roku. W Krajowym Rejestrze Sądowym PSR wpisane jest pod numerem 0000237579 od 2 listopada 2006 roku. W związku z przeciągającą się procedurą rejestracji PSR, dopiero od listopada 2006 roku członkowie PSR płacą obowiązkowe składki członkowskie. Wszelkie wpłaty z tytułu składek za okres sprzed listopada 2006 roku mają charakter dobrowolny i nieobowiązkowy.

PSR jest stowarzyszeniem, które nie może prowadzić własnej działalności gospodarczej.

PSR dysponuje dwoma rachunkami. Jeden z nich znajduje się w PKO BP, a drugi w serwisie finansowym Allpay.

W związku z przystąpieniem do PSR-u w ciągu roku 2007 54 nowych członków i pozbawienia członkostwa 11 innych członków, zmianie uległ plan przychodów na rok 2007. Z planowanej sumy przychodów z tytułu składek — 7.440,00 Zł plan został zwiększony do 7.800,00 Złotych.

3. Stan środków pieniężnych ogółem na rachunku bankowym w PKO BP i w serwisie Allpay na 31.12.2007 — 8.797,59 Zł.

Szczegółowy plan przychodów i wydatków na rok 2007 został przedstawiony w rubryce 3 sprawozdania finansowego.

Na dzień 31.12.2007 wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

1) Liczba członków zwyczajnych na 31.12.2007 wynosi - 103 osoby

— składki członkowskie wynoszą 10 zł miesięcznie

- na dzień 31.12.2007 wpłaty z tytułu składek wynoszą - 5.930,00 zł

2). Przychody pieniężne w formie darowizn wynoszą - 5.190,47 zł

Wpłaty powyższe zostały wniesione przez 2 podmioty gospodarcze i 10 osób fizycznych, wykaz szczegółowy wpłat stanowi załącznik do bilansu za 2007r.

3) Wpłaty z tytułu odsetek bankowych - 0,22 zł

OGÓŁEM przychody na dzień 31.12.2007 — 11.120,69 zł

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2007 do 31.12.2007 wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

1) Koszty realizacji zadań statutowych

Organizacja wspólnej z Kołem Naukowym Libertas et Lex konferencji etycznej , organizacja dorocznego zjazdu PSR i obchody 100-lecia działalności organizacji humanistycznych w Polsce połączone z organizacją ślubu humanistycznego

- 3.700,00 zł

Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, iż powyższa kwota nie jest kompletnym kosztem organizacji w/w imprez, a jedynie jej częścią, gdyż niektóre z należności regulowane były już w roku 2008.

2) Koszty administracyjne — 236,10 zł

Jedynym kosztem administracyjnym poniesionym przez PSR w roku 2007 były koszty obsługi rachunku bankowego w PKO BP i konta w serwisie Allpay: opłaty za prowadzenie rachunku, opłaty za rachunek Biznes Partner, koszty transakcji i zmiany kodu PIN.

Dodatkowym kosztem administracyjnym powstałym w roku 2007, ale opłaconym w roku 2008, jest czynsz za najem lokalu od Towarzystwa Kultury Świeckiej przy ul. Koszykowej 24/1 w Warszawie, od dnia 10 listopada 2007r. Umowa w załączeniu.

4. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w serwisie Allpay wynosi na dzień 31.12.2007 łącznie — 8.797,59 zł i jest zgodny z zapisami w księdze głównej. Środki pieniężne w wysokości 8.797,59 zł znajdujące się na koncie bankowym wg stanu na 31.12.2007r. zwiększą przychody roku 2008r. i zostaną wykorzystane na działalność statutową Stowarzyszenia.

Wykonywanie statutowej działalności przez osoby fizyczne — członków Stowarzyszenia odbywa się nieodpłatnie, dzięki temu więcej zgromadzonych środków finansowych można było w 2007r. przeznaczyć na cele statutowe.

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów utrzymuje się jedynie ze składek członkowskich i darowizn na realizację celów statutowych i organizację konferencji.

Warszawa, dnia 31.03.2008.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Plan PSR na 2008 rok
Sprawozdanie ze Zgromadzenia Delegatów PSR w dniu 5 grudnia 2009 r.

 Dodaj komentarz do strony..   


« Władze i organy   (Publikacja: 31-03-2008 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 5811 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365