Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
153.442.900 wizyt
Ponad 1061 autorów napisało dla nas 7297 tekstów. Zajęłyby one 28797 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Co z Brexitem?
będzie drugie referendum
będzie początkiem końca UE
zyska na nim Wielka Brytania
ostatecznie wzmocni UE
dużo hałasu o nic
  

Oddano 2479 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Jedna z najsmutniejszych lekcji płynących z historii ludzkości brzmi: Jeśli oszukiwano nas przez wystarczająco długi czas, to mamy tendencję do odrzucania jakichkolwiek dowodów na występowanie tego oszustwa. Nie jesteśmy zainteresowani odnalezieniem prawdy. Oszustwo nas pochłonęło. Po prostu zbyt bolesne byłoby przyznanie się nawet przed samym sobą, że zostaliśmy oszukani."
 Tematy różnorodne » PSR » Władze i organy

Sprawozdanie finansowe z działalności statutowej PSR za 2007 r.

Rozliczenie składek, darowizn i wydatków za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007.

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2007 po zmianach

Wykonanie na 31.12.2007 w złotych.

% wykonania

Uwagi

1

2

3

4

5

6

I

Bilans otwarcia

Stan konta bankowego na 01.01.2007

-

1.613,00

-

II

Przychody

-

-

-

1

Przychody ze składek członkowskich za okres

7.800,00

5.930,00

76,02 %

2

Dobrowolne wpłaty gotówkowe (darowizny) na cele statutowe

2.700,00

2.682,50

99,72 %

3

Dobrowolne wpłaty gotówkowe (darowizny) na organizację zjazdu

2.600,00

2.507,97

96,46 %

4

Odsetki bankowe

-

0,22

RAZEM PRZYCHODY

13.100,00

11.120,69

-

II

Koszty realizacji zadań statutowych

-

-

-

1

Organizacja konferencji, dorocznego zjazdu PSR i obchody 100-lecia działalności organizacji humanistycznych w Polsce

5.300,00

3.700,00

69,81 %

2

Koszty zużycia materiałów biurowych

0,00

0,00

0,00 %

3

Usługi obce (koszty prowizji bankowej, usługi pocztowe)

240,00

236,10

98,38 %

RAZEM KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

-

3.936,10

-

Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na 31 grudnia 2004 (Różnica zwiększająca przychody roku 2005)

8.800,00

8.797,59

99,97 %

OGÓŁEM obroty na 31.12.2007

-

11.120,69

-


Sporządził : 25.03.2008

Skarbnik

Marek Ławreszuk

Prezes Stowarzyszenia

Mariusz Gawlik

2. Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów zostało ostatecznie wpisane do rejestru stowarzyszeń 10 listopada 2006 roku. W Krajowym Rejestrze Sądowym PSR wpisane jest pod numerem 0000237579 od 2 listopada 2006 roku. W związku z przeciągającą się procedurą rejestracji PSR, dopiero od listopada 2006 roku członkowie PSR płacą obowiązkowe składki członkowskie. Wszelkie wpłaty z tytułu składek za okres sprzed listopada 2006 roku mają charakter dobrowolny i nieobowiązkowy.

PSR jest stowarzyszeniem, które nie może prowadzić własnej działalności gospodarczej.

PSR dysponuje dwoma rachunkami. Jeden z nich znajduje się w PKO BP, a drugi w serwisie finansowym Allpay.

W związku z przystąpieniem do PSR-u w ciągu roku 2007 54 nowych członków i pozbawienia członkostwa 11 innych członków, zmianie uległ plan przychodów na rok 2007. Z planowanej sumy przychodów z tytułu składek — 7.440,00 Zł plan został zwiększony do 7.800,00 Złotych.

3. Stan środków pieniężnych ogółem na rachunku bankowym w PKO BP i w serwisie Allpay na 31.12.2007 — 8.797,59 Zł.

Szczegółowy plan przychodów i wydatków na rok 2007 został przedstawiony w rubryce 3 sprawozdania finansowego.

Na dzień 31.12.2007 wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

1) Liczba członków zwyczajnych na 31.12.2007 wynosi - 103 osoby

— składki członkowskie wynoszą 10 zł miesięcznie

- na dzień 31.12.2007 wpłaty z tytułu składek wynoszą - 5.930,00 zł

2). Przychody pieniężne w formie darowizn wynoszą - 5.190,47 zł

Wpłaty powyższe zostały wniesione przez 2 podmioty gospodarcze i 10 osób fizycznych, wykaz szczegółowy wpłat stanowi załącznik do bilansu za 2007r.

3) Wpłaty z tytułu odsetek bankowych - 0,22 zł

OGÓŁEM przychody na dzień 31.12.2007 — 11.120,69 zł

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2007 do 31.12.2007 wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

1) Koszty realizacji zadań statutowych

Organizacja wspólnej z Kołem Naukowym Libertas et Lex konferencji etycznej , organizacja dorocznego zjazdu PSR i obchody 100-lecia działalności organizacji humanistycznych w Polsce połączone z organizacją ślubu humanistycznego

- 3.700,00 zł

Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, iż powyższa kwota nie jest kompletnym kosztem organizacji w/w imprez, a jedynie jej częścią, gdyż niektóre z należności regulowane były już w roku 2008.

2) Koszty administracyjne — 236,10 zł

Jedynym kosztem administracyjnym poniesionym przez PSR w roku 2007 były koszty obsługi rachunku bankowego w PKO BP i konta w serwisie Allpay: opłaty za prowadzenie rachunku, opłaty za rachunek Biznes Partner, koszty transakcji i zmiany kodu PIN.

Dodatkowym kosztem administracyjnym powstałym w roku 2007, ale opłaconym w roku 2008, jest czynsz za najem lokalu od Towarzystwa Kultury Świeckiej przy ul. Koszykowej 24/1 w Warszawie, od dnia 10 listopada 2007r. Umowa w załączeniu.

4. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w serwisie Allpay wynosi na dzień 31.12.2007 łącznie — 8.797,59 zł i jest zgodny z zapisami w księdze głównej. Środki pieniężne w wysokości 8.797,59 zł znajdujące się na koncie bankowym wg stanu na 31.12.2007r. zwiększą przychody roku 2008r. i zostaną wykorzystane na działalność statutową Stowarzyszenia.

Wykonywanie statutowej działalności przez osoby fizyczne — członków Stowarzyszenia odbywa się nieodpłatnie, dzięki temu więcej zgromadzonych środków finansowych można było w 2007r. przeznaczyć na cele statutowe.

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów utrzymuje się jedynie ze składek członkowskich i darowizn na realizację celów statutowych i organizację konferencji.

Warszawa, dnia 31.03.2008.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Plan PSR na 2008 rok
Sprawozdanie ze Zgromadzenia Delegatów PSR w dniu 5 grudnia 2009 r.

 Dodaj komentarz do strony..   


« Władze i organy   (Publikacja: 31-03-2008 )

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 5811 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365