Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.667.027 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 360 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda."
 Filozofia » Historia filozofii » Filozofia starożytna

Heraklit z Efezu
Autor tekstu:

W starożytności nazywano Heraklita ,,niejasnym", na skutek trudności w zrozumieniu jego wypowiedzi. Nazywano go również ,,płaczącym" z racji pesymistycznego tonu poszczególnych jego tez. Jednakże ani jednego, ani drugiego określenia Heraklita z Efezu nie można uznać za charakterystyczne dla jego filozofii.

Życie Heraklita przypada na koniec VI i początek V wieku p.n.e. Naukę Heraklita można uznać, za dalszy rozwój materializmu milezyjczyków tj. Talesa, Anaksymandra i Anaksymenesa, zwanej również jońską filozofią przyrody. Podobnie jak milezyjczycy, Heraklit jest przedstawicielem pierwotnego materialistycznego poglądu na świat, ale początek dialektyki występuje już u niego z większą wyrazistością, choć jeszcze w naiwnej nieco formie. Z dzieła Heraklita, które według niektórych świadectw nosiło rozpowszechniony w Grecji tytuł ,,O przyrodzie", zachowało się około 130 oryginalnych fragmentów.

Według Heraklita u podstaw wszystkiego, co istnieje, leży początek materialny, a konkretnie ogień. Ten materialny początek, pozostający w ciągłym ruchu i ulegający ciągłym zmianom oraz przechodzący z jednego stanu w drugi wskutek walki tworzących go przeciwieństw, stanowi podstawę rozwoju całego świata. Jednym z najbardziej znanych i najczęściej cytowanych poglądów, zawiera się w zdaniu: ,,...tego świata, jednego i tego samego świata wszechrzeczy, nie stworzył ani żaden z bogów, ani żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wiecznie żyjącym ogniem, który według miary rozpłomienia się i według miary gaśnie". Cały świat, czyli w terminologii Heraklita kosmos, istniejący realnie poza świadomością ludzką, jest jedynie odmianą materialnego początku — ognia. W ogóle wszystko, zdaniem Heraklita, powstaje z ognia. Najgęstsza jego część staje się ziemią, ziemia pod wpływem ognia staje się wodą, woda parując staje się powietrzem, z drugiej strony wszystkie ciała i wszechświat zmieniają się w ogień. Podstawą więc wszystkiego co istnieje, jest dla Heraklita rozwijająca się materia w swoich różnych stanach: gazowym, ciekłym i stałym. Heraklit powiada, że: ,,wszystkie rzeczy wymieniają się na ogień, a ogień na wszystkie rzeczy, tak jak złoto można wymienić na towary, a towary na złoto".

Naukę o o ogniu jako materii Heraklit łączy ściśle z dialektycznym pojmowaniem rozwoju wszystkiego, co istnieje. Zachował się fragment Heraklita, w którym filozof ten charakteryzuje zasadnicze stany przejściowe ognia : ,,Ogień żyje śmiercią ziemi, śmiercią ognia — powietrze, woda śmiercią powietrza, a ziemia śmiercią wody''. W ten sposób można uznać za bezsporne, że według Heraklita zmiany ognia są przejściami materii w stany (ciekły, stały i gazowy), którym towarzyszą temperatury. Należy również zaznaczyć, że przejścia materii z jednego stanu w drugi mogą zachodzić równocześnie w różnych kierunkach, jednakże każdemu takiemu przejściu towarzyszy zawsze spadek lub wzrost temperatury, ponieważ ,,wszystko wymienia się na ogień". Co ważne Heraklit próbuje również przemianami tymi tłumaczyć zjawiska psychiczne. Psyche, czyli dusza, jest dla Heraklita, na równi z powietrzem, wodą i ziemią, tylko jednym z przejściowych stanów materii, czyli ognia. ,,Śmiercią dla dusz jest stać się wodą, śmiercią dla wody, stać się ziemią, z ziemi jednak powstaje woda, a z wody dusza".

Uznając wszystko co istnieje, za rozwijającą się materię oraz odrzucając ingerencję bogów w losy świata, Heraklit był deterministą i cały rozwój świata podporządkował konieczności. Heraklit uważał, że wszystkie przemiany światów następują według określonej prawidłowości oraz w określonym czasie i są poddane konieczności. Wszystko w świecie odbywa się zgodnie z przeznaczeniem (heimarmene), które jest identyczne z koniecznością (ananke). Determinizm Heraklita rozciąga się na wszystkie zjawiska we wszechświecie, ponieważ one wszystkie zawdzięczają swe istnienie wahaniom miar ognia. Rozwój materii drogami ,,w górę" i ,,w dół" jest poddany konieczności. Zasadę tę kładzie Heraklit u podstaw całego tłumaczenia wszechświata. Konieczności podlegają zarówno ciała niebieskie, jak i istoty żywe. Ponieważ dusze powstają z oparów wodnych, to i one w swym rozwoju zależą od miar ognia, tzn., że życie psychiczne, jak i wszystkie inne zjawiska, jest całkowicie poddane konieczności. Mądrość człowieka jest z konieczności uwarunkowana rozwojem materii. Najlepszą duszę Heraklit porównuje do błyskawicy, która jest sucha i unosi się w ciele. Każdy człowiek, rozwijając się zgodnie z prawem konieczności, w granicach życia i śmierci, snu i czuwania, zostaje włączony do cyklu zmian kosmicznych. Heraklit mówił o ludziach, że ,, zrodziwszy się, chcą żyć, a tym samym narazić na śmierć, albo raczej na spoczynek [wieczny] i pozostawiają dzieci, które też są narażone na śmierć". W tym zdaniu zawiera się cały rozwój wszechświata i cała historia rodzaju ludzkiego.

Heraklejska nauka o poznaniu zasadniczo rozwija się również po linii materialistycznego stosunku myśli do bytu. Poznanie zdaniem Heraklita, jest przede wszystkim poznaniem obiektywnej rzeczywistości wszechświata w jego wiecznych przemianach. Uznając istnienie obiektywnej rzeczywistości wszechświata poza przedmiotem poznającym, Heraklit uważa, że zadaniem poznania jest dotrzeć do rzeczywistej istoty przyrody. Bardzo ważnym elementem jest również zrozumienie więzi poznania zmysłowego z poznaniem rozumowym. Uważając, że zadaniem poznania jest ,,wsłuchiwanie się w przyrodę", tzn. uznając, że pierwszym stopniem poznania jest poznanie zmysłowe, Heraklit jednocześnie podkreśla, że ten pierwszy stopień powinien nas prowadzić do drugiego tj. do opracowania przy pomocy rozumu danych uzyskanych przez zmysły. Poznanie rozumowe, oparte na poznaniu zmysłowym, powinno dać prawdziwy obraz tego, co zachodzi w naturze, czyli we wszechświecie.

Ogromną sławą cieszy się przypisywane Heraklitowi powiedzenie: ,,wszystko płynie". Stwierdzenie ogólnej płynności rzeczy, oraz zmienności zjawisk, jest zasadniczym elementem poglądu Heraklita. Wszystko płynie, wszystko się zmienia, nie ma nic stałego. Dla wyrażenia tej myśli Heraklit ucieka się do obrazowego porównania ulegającego zmianom wszechświata, z płynącą rzeką. Ruch jest właściwy wszystkiemu co istnieje. Cała natura bez przerwy zmienia swój stan. Według Heraklita ,,nie można wejść dwa razy do jednej i tej samej rzeki, ani też nie można dwa razy dotknąć przemijającej substancji w tym samym stanie, gdyż wskutek gwałtowności i szybkości zmian rozprasza się i znów skupia, zbliża się i oddala". Wszystko więc zachodzi z konieczności i wskutek przeciwstawnej wymiany. Konieczność to powszechne prawo, tworzące wszystko co istnieje.

Uznanie walki przeciwieństw za siłę napędową rozwoju, to kolejne sformułowanie w nauce Heraklita o powszechnym prawie ruchu, które nazywa on ,,logosem". Logos zdaniem Heraklita istnieje wiecznie, jak wiecznie istnieje wszechświat. Nie jest on stworzony przez bogów, ani przez żadnego człowieka. Jednakże, o ile ludzie nie poznają logosu, niedostępna będzie dla nich nauka Heraklita o walce i jedności przeciwieństw. Poznać logos znaczy poznać przyrodę oraz społeczeństwo w walce i harmonii ich sprzeczności. Prawdziwe poznanie jest poznaniem bytu w jego jedności i sprzeczności. Przeciwstawia się ono poznaniu bytu w jego wielości, tłumaczonej metafizycznie. Poznanie logosu powinno opierać się na fundamencie licznych wiadomości. Heraklit zbliża się do problemu powszechnego powiązania wszystkiego, co istnieje we wszechświecie. ,,Wszystkie rzeczy stanowią jedno" oświadcza Heraklit. Jedność ta jednak nie wyklucza wielości i sprzeczności. Przeciwnie ,,jedność" zawiera w sobie przeciwieństwa. Jeden ogień zawiera w sobie wszystkie przeciwieństwa zapachów spalanych kadzideł.

W osobie Heraklita z Efezu mamy bez wątpienia jednego z najbardziej żywiołowych zmysłów filozofii greckiej. Duże jego znaczenie historyczne, określa jego koncepcja rozwoju materii, którą wysuwa w oparciu o poprzedzające go osiągnięcia filozofii szkoły milezyjskiej. Był umysłem usposobionym krytycznie i polemicznie, był pierwszym o którym wiadomo, że nie tylko snuł własne myśli, ale także zwalczał cudze.

Bibliografia:

  1. Collinson D., Pięćdziesięciu wielkich filozofów, Poznań 1997,
  2. Guthrie W.K.C., Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, Kraków 1996,
  3. Krajewski W., Główne zagadnienia i kierunki filozofii, T. 2, Ontologia, Warszawa 1963,
  4. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, T. 1, Warszawa 2002,

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Złożoność wyjaśniona. Część 4.
Niemowlęta dopasowują słowa do ludzkich twarzy, a krzyki małp do małpich twarzy

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (3)..   


« Filozofia starożytna   (Publikacja: 27-10-2009 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Daniel Krzewiński
Ur. 1982 w Brzegu. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim (Magister historii), a także podyplomowe studia z zakresu psychologii i pedagogiki. Główny krąg jego zainteresowań skupia się wokół historii filozofii, a także historii psychologii i psychoanalizy.
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 30  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Geneza sporu teologii z dialektyką w średniowiecznej myśli filozoficznej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 6897 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365