Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
166.277.979 wizyt
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7331 tekstów. Zajęłyby one 28936 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Kiedy będzie dostępna szczepionka na SARS-CoV-2 ?
Za miesiąc
Za pół roku
Za rok
Nie będzie możliwa
  

Oddano 500 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Ze wszystkich zboczeń seksualnych czystość jest najosobliwszym.
 Państwo i polityka » Państwo wyznaniowe

2014 dla latającego świętego czyli szturchanie Niedźwiedzia [2]
Autor tekstu:

Żywy kult Jana z Dukli skłonił bernardynów lwowskich do rozpoczęcia oficjalnych starań mających na celu jego kanoniczną legalizację przez władze kościelne. Ponad sto lat trwały przygotowania do beatyfikacji. O wszczęcie procesu beatyfikacyjnego prosili król Polski Zygmunt III Waza, arcybiskup lwowski Jan Andrzej Próchnicki i biskup krakowski Marcin Szyszkowski.

Papież Klemens XII zatwierdził wyrok Kongregacji Obrzędów 21 stycznia 1733 r., zaliczając Jana z Dukli w poczet błogosławionych. Król August III Sas, arcybiskup lwowski Jan Skarbek oraz biskupi i magistratu Lwowa wysłali do papieża listy, w których prosili o ogłoszenie Jana z Dukli Patronem Polski. I tym razem papież przychylił się do prośby. Kongregacja Obrzędów 5 września 1739 r. ogłosiła Jana z Dukli patronem Korony i Litwy. W związku z coraz większym rozwojem jego kultu, bernardyni podjęli zabiegi o wszczęcie procesu kanonizacyjnego. Starania bernardynów poparł król August III Sas. Sejm Rzeczypospolitej w 1764 r. przychylnie ustosunkował się do sprawy kanonizacji. Osobną prośbę wystosował do Rzymu także nowy król Polski Stanisław August Poniatowski. Przeszkodą w prowadzeniu procesu kanonizacyjnego była trudna sytuacja polityczna kraju. Przez cały okres niewoli narodowej, następnie podczas okupacji hitlerowskiej Polacy z wielką wiarą modlili się do bł. Jana z Dukli.

W 1946 r. relikwie bł. Jana z Dukli wywieziono ze Lwowa do kościoła bernardynów w Rzeszowie, gdzie przebywały przez 28 lat.

W 1974 r. zostały przewiezione do Dukli, gdzie przebywają do chwili obecnej w kościele OO. Bernardynów, w kaplicy specjalnie poświęconej Błogosławionemu. W 1947 r. bernardyni wznowili starania o kanonizację. Papież Jan Paweł II 9 czerwca 1997 roku przybył do Dukli, gdzie osobiście oddał cześć relikwiom a dzień później w Krośnie kanonizował bł. Jana z Dukli.

Kult Jana z Dukli jest mocno rozwinięty zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. Niedawno, 17 lipca 2010 roku, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej przyjęło imię św. Jana z Dukli, a w kaplicy szpitalnej przechowywane są relikwie Świętego cieszące się wielką czcią. Wiele parafii i kościołów są pod jego wyzwaniem, także szkoły i ulice nazwane są imieniem św. Jana z Dukli. O żywym kulcie świadczą także liczne pielgrzymki do Sanktuarium św. Jana z Dukli zarówno z kraju, jak i z całej Europy oraz Ukrainy.

Św. Jan z Dukli żyjąc zgodnie z testamentem i regułą św. Franciszka z Asyżu jest wzorem troski o drugiego człowieka w duchu miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej, reprezentuje ideał jedności Narodów. Takie przesłanki są trwałym fundamentem do budowy naszej przyszłości, zarówno życia osobistego jak i publicznego. Życie św. Jana z Dukli jest przeciwieństwem dehumanizacji i depersonalizacji naszego życia społecznego. W wątku naukowym ramowego programu obchodów Jubileuszowego Roku 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli przedstawiona została propozycja tematyczna z tym związana. Natomiast w wątku duszpasterskim zaproponowano modlitwy do Patrona Polski, św. Jana z Dukli, za Ojczyznę, Kościół, Rodziny i Chorych przez cały 2014 rok.

Posiedzenie Sejmu

Marszałek Ewa Kopacz
Zanim przystąpimy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego, chciałabym bardzo serdecznie powitać ojców bernardynów z ojcem prowincjałem Alojzym Kanią i gwardianem z Dukli, ojcem Micheaszem oraz panią prof. Elżbietę Starosławską, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. (Oklaski) Witam również bardzo serdecznie burmistrza Dukli. (Oklaski).
Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem św. Jana z Dukli. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Andrzeja Dąbrowskiego oraz przeprowadził dyskusję, w trakcie której zgłoszono poprawkę.
W związku z tym Sejm skierował przedłożony projekt uchwały ponownie do komisji w celu jego rozpatrzenia. Dodatkowe sprawozdanie komisji zostało paniom i panom posłom doręczone w druku nr 1923-A. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Andrzeja Dąbrowskiego.

Poseł Sprawozdawca Andrzej Dąbrowski
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Została zgłoszona poprawka Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, aby w projekcie uchwały przywrócić wyraz „katolickiego". Komisja jednym głosem odrzuciła tę poprawkę. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale… Dziękuję bardzo.

Marszałek:
Dziękuję, panie pośle. Przechodzimy do głosowania. Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały zawartego w sprawozdaniu w druku nr 1923. Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedstawia poprawkę, nad którą głosować będziemy w pierwszej kolejności. W poprawce wnioskodawcy proponują nowe brzmienie treści uchwały w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem św. Jana z Dukli. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Piotra Babinetza.

Poseł Piotr Babinetz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Klub Prawo i Sprawiedliwość z radością popiera ustanowienie Roku św. Jana z Dukli. Mamy jednak pytanie do pana posła sprawozdawcy. Projekt uchwały powstawał w Komisji Kultury i Środków Przekazu. W projekcie było takie zdanie: „Niech pamięć jego działań, zmierzających do troski całego narodu o wspólne dobro w duchu sprawiedliwości społecznej i miłości bliźniego, będzie fundamentem naszej katolickiej tożsamości w Europie". Panie pośle sprawozdawco, dlaczego — głównie za sprawą głosów Platformy, może pod wpływem lewaków — usunięto wyraz „katolickiej"?
(Głosy z sali: Ooo...)
(Poseł Cezary Grabarczyk: Oddaj Bogu, co boskie, a cesarzowi, co cesarskie.)

Przecież św. Jan z Dukli to święty Kościoła katolickiego, przecież katolicka tożsamość Polaków jest naszym głównym wyróżnikiem, jest tym, co tworzy naszą wspólnotę narodową. Czy nie uważa pan poseł sprawozdawca, że należy przywrócić wyraz „katolickiej"? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję bardzo. Pani poseł Kidawa-Błońska. Bardzo proszę.

Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska:
Ja nie wiem, dlaczego państwo uparli się, żeby zawężać pojęcie patrona roku tylko do katolików i do tożsamości katolickiej Europy. (Oklaski) To jest postać tak ważna, że powinna być wzorem do naśladowania dla całej Europy, dla wszystkich Polaków, a jej działalność tworzy fundament dla całej Europy. Nie wiem, dlaczego tak się uparliście, żeby zawężać to pojęcie. Dziękuję. (Oklaski)
(Poseł Jolanta Szczypińska: Co to przeszkadza?)

Marszałek:
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 442 posłów. Za poprawką oddało głos 183 posłów, przeciwnego zdania było 251 posłów, 8 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały. Proszę o zabranie głosu pana posła Tadeusza Iwińskiego.

Poseł Tadeusz Iwiński:
Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Doceniam działalność św. Jana z Dukli, który 600 lat temu był skromnym zakonnikiem, został pochowany w kościele św. Bernardyna we Lwowie, ale chciałbym powiedzieć przede wszystkim to, że Sejm przyjmuje zbyt dużo uchwał dotyczących świętych. (Oklaski) Klub Poselski SLD złożył wniosek w związku z tym, że za kilka miesięcy będzie 10. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Historyczna data, być może najważniejsza po II wojnie światowej. Dlatego chcę zaproponować, żeby albo odrzucić ten wniosek, a przyjąć uchwałę w sprawie Roku Unii Europejskiej w rozumieniu naszej obecności w Unii Europejskiej, albo odejść od trochę sztucznego rozwiązania, zgodnie z którym Sejm może przyjmować tylko trzy uchwały dotyczące patrona roku, w tym przypadku roku 2014, i obok uchwały dotyczącej św. Jana z Dukli (Dzwonek) przyjąć również uchwałę...

Marszałek:
Dziękuję bardzo, panie pośle, czas minął.

Poseł Tadeusz Iwiński:
...ogłosić rok 2014 rokiem obecności Polski w Unii Europejskiej. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł Roman Kotliński, Twój Ruch. (Głos z sali: Ooo...)

Poseł Roman Kotliński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Już zadawałem to pytanie, ale zostałem zignorowany przez posła sprawozdawcę. (Głos z sali: Słusznie.) Otóż w uzasadnieniu wniosku dotyczącego tej uchwały czytamy, że właściwie największą zasługą Jana z Dukli dla Polski było to, że obronił Lwów przed najazdem Kozaków w XVII w., 200 lat po swojej śmierci. (Wesołość na sali) Mianowicie lewitował nad Lwowem, fruwał czy latał… (Poruszenie na sali, posłowie uderzają w pulpity) (Głos z sali: Wstyd.)

Marszałek:
Proszę o spokój. Przypominam panu, gdzie pan się znajduje w tej chwili.
(Głos z sali: Kończ już.)
(Poseł Stefan Niesiołowski: Zejdź stąd.)

Poseł Roman Kotliński:
To jest w uzasadnieniu uchwały, dlatego pytam: W jaki sposób lewitował? Samoczynnie czy na machinie latającej? Czy przebadano świadków tego lotu…
(Poseł Krystyna Pawłowicz: Mamy takie prawo.)
...i jak ocenia ten lot komisja Antoniego Macierewicza? Dziękuję. (Wesołość na sali, oklaski)

Marszałek:
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem św. Jana z Dukli, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 450 posłów. Za oddało głos 390 posłów, przeciwnego zdania było 42 posłów, 18 posłów wstrzymało się od głosu. (Oklaski) Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem św. Jana z Dukli. (Oklaski)


1 2 

 Zobacz także te strony:
Jan z Dukli - święty z czasów wojen z Moskwą o Ruś

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (16)..   


« Państwo wyznaniowe   (Publikacja: 08-12-2013 )

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 945  Pokaż inne teksty autora
 Liczba tłumaczeń: 4  Pokaż tłumaczenia autora
 Najnowszy tekst autora: Dlaczego Czarna Śmierć oszczędziła Polskę
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 9484 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365