MYŚLnick

Biuletyn serwisu RACJONALISTA.pl

Wydanie #52
Nakład: 2514 (odbiorców mailingu)

Spis treści:

Cytat tygodnia

Chińszczyzna inaczej

"W pierwszych latach panowania wielkiego cesarza Kang-Hi* pewien mandaryn w mieście Kantonie usłyszał ze swego domu wielki hałas, który rozlegał się w domu sąsiednim. Mandaryn zapytał czy kogoś nie zabito. Powiedziano mu, że to rozprawiają jałmużnik z kompanii duńskiej, kapelan z Batawii i jakiś jezuita. Polecił przyprowadzić ich do siebie, kazał podać herbatę z konfiturami i spytał o co się kłócili. Jezuita odrzekł, że jako człowiek, który ma zawsze rację, bolał nad tym, iż ma do czynienia z ludźmi, którzy nigdy racji nie mają. Z początku argumentował z jak największą powściągliwością, ale na koniec wyczerpała się jego cierpliwość. Mandaryn nader oględnie dał im do poznania, jak bardzo grzeczność jest konieczna w dyspucie (...)
- Jeżeli chcecie - powiedział do nich - aby tolerowano tutaj waszą naukę, to przestańcie być nietolerancyjni i nieznośni."

"Rządy Chin, odkąd są znane, to jest przeszło czterech tysięcy lat, zawsze uznawały tylko przykazania podobne do noachijskich, prostą cześć dla jedynego Boga, ale tolerują jednocześnie zabobony Fo i mnóstwo bonzów, którzy staliby się niebezpieczni, gdyby mądrość trybunałów nie trzymała ich ciągle na wodzy. Co prawda, wielki cesarz Jung-Ching**, bodajże najmędrszy i najbardziej wielkoduszny ze wszystkich cesarzy chińskich, wypędził jezuitów, ale stało się to nie dlatego, iżby był nietolerancyjny. Wręcz odwrotnie, stało się to dlatego, że nietolerancyjni byli jezuici. W swych Listach ciekawych sami podają słowa, które wyrzekł do nich ów dobry władca: 'Wiem, że wasza religia jest nietolerancyjna. Wiem, czegoście dokonali w Manili i w Japonii. Oszukaliście mego ojca, ale nie łudźcie się nadzieją, że oszukacie i mnie.' (...) Wystarczyło mu, że dowiedział się o nieprzystojnych waśniach jezuitów, dominikanów, kapucynów i duchownych świeckich - wysłanych z krańców świata do jego państwa; przybyli głosić prawdę, a wzajemnie rzucali na siebie klątwy. Cesarz więc tyle tylko uczynił, że odesłał obcych wichrzycieli."

Wolter, Traktat o tolerancji, XVIII w.

* Kang-Hi (1622-1722) - cesarz ten słynął jako protektor sztuk i nauk, bardzo tolerancyjnie odnosił się do misji chrześcijańskich w Chinach
** Jung-Ching - cesarz Chin w latach 1723-35. Dwukrotnie zamierzał wygnać z Chin misjonarzy chrześcijańskich, ale poprzestał na wydaleniu tylko jezuitów.

"We wschodniej części Azji leży rozległa, niezwykle kwitnąca, żyzna, gęsto zaludniona kraina, która rządzi się prawami tak mądrymi, że najdziksi najeźdźcy przejęli je ze czcią: są to Chiny. Tłumy wierzą tam we wszystkie zabobony, jakie im się tylko podobają, z wyjątkiem chrześcijaństwa, które usunięto jako niebezpieczne; mandaryni natomiast, czyli wyżsi urzędnicy, od dawna przejrzeli fałsz ludowej religii i jeśli się nią zajmują, to jedynie po to, aby bonzowie, czyli kapłani, nie posługiwali się tą religią dla zakłócenia spokoju w państwie. Tymczasem nie widać bynajmniej, aby Opatrzność odmawiała dobrodziejstw narodowi, którego przywódcy tak niewielką wagę przywiązują do oddawanej jej czci. Wprost przeciwnie, Chińczycy cieszą się dobrobytem i spokojem godnym zazdrości wielu ludów, które religia skłóca, rujnuje i często trawi ogniem wojny."

Meslier, Testament, XVIII w.

"Gdy w starożytnych Chinach kobietą targały gniew bądź rozpacz, wstępowała ona na niewysokie podium, specjalnie w tym celu ustawione na ulicy, i dawała upust swej wściekłości bądź rozżaleniu. Tego rodzaju konfesjonały należałoby odkurzyć i właściwie wszędzie wprowadzić do użytku, choćby po to, żeby zastąpić konfesjonał kościelny, już przestarzały, oraz ten stosowany przez rozmaitych terapeutów, już nieskuteczny."

Cioran, O niedogodności narodzin, XX w.


Aktualności i ogłoszenia

19 stycznia 2004: Serwis Racjonalista/The Rationalist został wyróżniony - jako pierwsza polska strona - tytułem Silver Award przyznawanym przez FreeWorldGroup Webmaster Award. Zobacz...

*

W serwisie wprowadziliśmy kolka nowych usprawnień:

1. Formularz do wysyłania korespondencji do Racjonalisty. Najlepiej możliwie najczęściej korzystać akurat z tej formy przesyłania nam listów elektronicznych (uwag itd), w szczególności pożądane jest korzystanie z tego formularza przy nawiązywaniu z nami współpracy (należy zaznaczyć odpowiednią funkcję, rodzaj listu, z dodatkowymi polami i treścią). Wszystkich, nawet tych, którzy nie zamierzają z tego korzystać, zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi uwagami na temat korespondencji z Racjonalistą, gdyż może to ułatwić wiele spraw: zobacz... 

Przy okazji użytkownikom serwisu przypominamy o zapoznaniu się z polityką prywatności realizowaną w Racjonaliście: czytaj...

2. Nowy poddział: "Historia". W dziale "Kultura", który obejmuje generalnie także humanistykę, pojawił się nowy poddział. Będą w nim rozwijane treści historyczne. Historia jest ogromnie ważną nauką, każdy człowiek aby mógł się uważać za ogólnie wykształconego musi posiadać podstawowe przynajmniej wiadomości z historii. Przez to rozumiemy nie tylko historię szkolną, de facto polityczną. W wielu innych poddziałach znajdują się takie treści (praktycznie w każdym chyba, np. dzieje religii), są też poddziały historyczne w innych działach (np. Historia Kościoła w dziale Katolicyzm; Historia Filozofii w dziale Filozofia). Nowy dział obejmować będzie jednak tematy przede wszystkim bardziej ogólne, ale także szczegółowe, które nie znalazły się w innych tego rodzaju działach.

3. Nowy format tekstów: RTF. Wprowadzono możliwość czytania naszych tekstów w dodatkowym formacie. Obecnie, oprócz czytania ich na witrynie internetowej, można je zapisywać czy drukować po zamianie na formaty PDF i RTF. Opcje te znajdują się przy każdym tekście, w stopce.

*

W Bez Dogmatu:

M. Agnosiewicz, "Krucjaty kreacjonistyczne czyli walka z ewolucją", Bez Dogmatu, Nr 59, Zima 2004, s.26-28.

*

Walczmy z cenzurą!

Jak zapewne większość z Was zauważyła, w ostatnim czasie można zauważyć nasilanie się zjawiska cenzury różnych aspektów ludzkiej aktywności - szczególnie sztuki - przez panującą ideologię religijną. Kilka tygodni temu Andrzej Osęka pisał w swym komentarzu: 

"Coraz częściej dowiadujemy się, że w którymś z naszych miast ktoś ktoś zamknął wystawę artystyczną, choć miała być jeszcze otwarta. Albo że zamknięto od razu całą galerię sztuki, bo to, co w niej pokazywano, nie spodobało się komuś. Kto to robi i jak mu się udaje? Od kilkunastu lat cenzury w Polsce nie ma. Znaleźli się jednak ochotnicy, którzy rwą się, by cenzurę znów wprowadzić. Tyle że zabronione staje się nie to, co "godzi w podstawy socjalizmu", lecz to, co "obraża uczucia religijne" osób, które się zgłaszają jako w uczuciach tych obrażone." ("Triumf cenzury", GW)

Jest to zjawisko bardzo niepokojące i niebezpieczne. Stale narasta i ani się obejrzymy a stanie się to skutecznym paralizatorem wszelkiej krytyki, poza tą uznaną za zupełnie "nieszkodliwą". O powadze problemu świadczy, że już nawet w oddanej służycielce "najświętszym wartościom" - telewizji publicznej, dało się dziś odczuć wyraźną dezaprobatę (Wiadomości TVP1) - oczywiście niewysłowioną wyraźnie - przy informowaniu o kolejnej akcji LPRowców tego rodzaju.

Dzieje się to częściowo w oparciu o istniejące prawo, którego się nadużywa, przy postępującej uległości wymiaru sprawiedliwości wobec niekorzystnych tendencji, ale przede wszystkim poprzez działania pozaprawne, prawo wykorzystujące tylko jako straszak: składanych jest coraz więcej zawiadomień o przestępstwie "obrazy uczuć religijnych", a choć ogromna większość z nich jest bezpodstawna, najważniejszy jest sam fakt nagłaśniania tych zawiadomień przez media, przez co wywołuje się coraz szersze naciski psychologiczne, doprowadzające do działań prewencyjnych, bez wyroków, dla "świętego spokoju". Decydenci w gestii których leży np. przyznawanie środków na określone inicjatywy artystyczne, wynajem lokali, galerii itd. nabywają przekonania, iż godzenie w panującą ideologię jest coraz bardziej niebezpieczne i już nie zawsze może być po prostu "dobrą reklamą". Te same media, które gorliwie donoszą o składanych zawiadomieniach nie informują już o odmowie wszczęcia postępowania przez prokuraturę czy, jeśli do niego dojdzie, o wyrokach uniewinniających, gdyż to jest mało sensacyjne. 

W obecnej Polsce pluralizm światopoglądowy i publiczne prezentowanie różnych punktów widzenia są niewątpliwie tłumione na forum publicznym, w mediach w szczególności. Jednak zorganizowana przynajmniej częściowo regularnie i coraz skuteczniej prowadzona akcja pewnego "terroru ideologicznego" może zagrażać samej wolności wyrażania własnych poglądów, której granice będą systematycznie zawężane. Należy podjąć kroki w celu zapobieżenia temu, każdy z Was powinien tą sprawą się co najmniej zainteresować.

Jedną z najistotniejszych spraw byłaby zmiana prawa, aby wytrącić maczugi współczesnym barbarzyńcom i inkwizytorom, którzy tymi maczugami coraz gorliwiej wymachują "w obronie uczuć". Obecnie środowiska wolnomyślicielskie, artystyczne i naukowe starają się zainicjować ten proces. W prace nad projektem zmian przepisów zaangażowane są m.in. Federacja Towarzystw Humanistycznych (A. Dominiczak, J. Kolarzowski), Zakład Prawa Wyznaniowego UW (P. Borecki), Stowarzyszenie Neutrum (Cz. Janik), Racjonalista. Będzie to prawdopodobnie prowadzone w ramach zrzeszenia-konfederacji pod patronatem senator Marii Szyszkowskiej.

Apeluję też do Was o wszelką pomoc i wsparcie. Po pierwsze w gromadzeniu materiałów i informacji na ten temat. Informujcie nas jeśli coś w tej sprawie dzieje się w Waszych miejscowościach czy regionach (także poza granicami Polski) -  w szczególności o nadużywaniu prawa do dławienia wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Nadsyłajcie mi wszelkie materiały jakie macie lub zdobędziecie na ten temat (np. ciekawe linki czy teksty). Wreszcie, jeśliby doszło do zbierania w tej sprawie podpisów, celem zainicjowania społecznej inicjatywy legislacyjnej, liczymy na Wasz odzew - tu idzie o sprawy ważne, jak przypuszczam, dla każdego z nas.


Nowe teksty

Ochrona wolności sumienia i wyznania - Michał Pietrzak (24-02-2004)

Kodeks karny obejmuje czyny godzące w indywidualną i grupową wolność sumienia i wyznania, nie tylko obrazę uczuć religijnych, ale i dyskryminację na tle przynależności wyznaniowej lub bezwyznaniowości.
Czytaj...

Prof. dr hab. Michał Pietrzak - historyk ustroju II Rzeczypospolitej, autor prac na temat wolności prasy, rządów parlamentarnych i odpowiedzialności konstytucyjnej. Pracownik Instytutu Historii Prawa i kierownik jedynego Zakładu Prawa Wyznaniowego (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski).

 

Jak założyć kościół - Paweł Borecki (04-02-2004)

Monopol jest zjawiskiem niepożądanym o czym wiemy choćby na przykładzie TPSA. Podobnie na rynku usług duchowych. Prezentujemy poradnik jak założyć, zarejestrować i prowadzić działalność religijną. Spis treści:
Wolność sumienia i wyznania

Rejestracja Kościoła i związku wyznaniowego

Uchwalenie ustawy dla związku wyznaniowego

Organizacja szkolnej katechezy i punktu katechetycznego

Zwolnienie z pracy lub szkoły na czas świąt

Jak założyć cmentarz

Uprawnienia i obowiązki osób duchownych

Współdziałanie państwa z Kościołami w praktyce

Wniosek o wpis do rejestru kościołów

związku wyznaniowego (wzór)

Skarga na odmowę wpisu do rejestru kościołów

Paweł Borecki - asystent w Katedrze Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalność naukowa: prawo wyznaniowe. Autor artykułów i książek z zakresu prawa wyznaniowego. 

 

W służbie ciszy - Leon Bod Bielski (24-02-2004)

Pisanie 14 lat po upadku komuny o skundleniu mediów to jakby najczarniejszy sen więźnia, który uciekał przez bagna i lasy by pełen radości z odzyskanej wolności wreszcie stanąć... przed bramą pierdla.
Czytaj...

 

Rewolucyjna wizja historiografii - Krzysztof Baliński (20-02-2004)

Współczesna historia wychodzi poza często nudnawą warstwę wydarzeniową ograniczającą historię od strefy polityki. Sięga głębiej stając się pasjonującą i płodną nauką o człowieku i kulturze.
Czytaj...

Nowy autor: Krzysztof Baliński - Historyk, publicysta prasy lokalnej ("Nowy Kurier Iławski"), wolontariusz, działa w Stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych powiatu iławskiego "PROMYK". Zajmuje się problematyką osób niepełnosprawnych. Mieszka w Iławie.

 

Ból odrzucenia - Krzysztof Baliński (18-02-2004)

Trzy postawy wobec niepełnosprawnych. Grupa wysokiego ryzyka. Inicjatywy na rzecz integracji niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowa jakość w życiu publicznym.
Czytaj...

 

Alchemia Paracelsusa - Eugeniusz Obarski (14-02-2004)

Sztuka ognia. Filozofia hermetyczna - Paracelsus (lekarz, alchemik, astrolog, filozof, okultysta). Igni Natura Renovabitur Integra czyli o tym, jak "osioł leśny z Einsiedeln" uprawiał sztukę ognia
Czytaj...

Nowy autor: Eugeniusz Obarski - Publicysta, eseista, wydawca, redaktor Wydawnictwa Thesaurus. Mieszka we Wrocławiu.

 

Uwaga, piramida! - Leon Bod Bielski (14-02-2004)

Kolejne pokolenia przejmują pałeczkę by z niegasnącą nadzieją na dogonienie "króliczka wiekuistej szczęśliwości" podjąć na nowo ten niekończący się, sztafetowy bieg kolejnego pokolenia Lemingów
Czytaj...

 

Schemat obrony zbrodni - Adam Marek Bryszkowski (13-02-2004)

Choć papieże nie chwalą już Inkwizycji, wciąż apologeci występują w jej obronie z retoryczną ekwilibrystyką. Przykładem tego jest tekst ks.Tomasza Jelonka, który stanowić może uniwersalny schemat obrony zbrodni.
Czytaj...

 

Filozofia Władcy Pierścieni - Krzysztof Baliński (13-02-2004)

Głębokie pytania nurtowały Tolkiena, są one obecne niemalże na każdej stronie powieści. Być może to właśnie sprawiło, że dzieło to uznawane jest za najlepszą książkę jaka kiedykolwiek została napisana.
Czytaj...

 

Kościół i demokracja - Mariusz Agnosiewicz (04-02-2004)

Nowożytna demokracja była od początku radykalnie zwalczana i wyklinana przez papieży. Jeszcze przed wojną była uważana za zło gorsze od Hitlera. Kiedy demokracja "wygrała wojnę" nastąpiła zmiana...
Czytaj...

 

Demokracja po polsku - Barbara Stanosz (04-02-2004)

Daleko idące uzależnienie instytucji swoistych dla demokratycznego państwa od instytucji skrajnie antagonistycznych wobec demokracji czyni ją "semidemokracją", a może - co wydaje się trafniejsze - "demokratoidem"
Czytaj...

 

Sekularyzacja "wieczności" - Eugeniusz Obarski (04-02-2004)

Nietzscheańska koncepcja nadczłowieka sugeruje, że istoty ludzkie to nic innego jak pomost między małpą a nadczłowiekiem. Nadczłowiek rodzi się w bólu i cierpieniu. Ma on panować nad swoją naturą i instynktami
Czytaj...

 

Praca fizyczna - Maria Szyszkowska (04-02-2004)

Jedynie czynna postawa może nadawać sens ludzkiemu życiu. Najbardziej niebezpieczna jest obojętność, czy też jej głębszy wyraz - inercja, z której trzeba się wyrwać...
Czytaj...

 

Dusza dostojna - Fryderyk Nietzsche (01-09-2002)

"Niepodobna się oddawać humanitarnym złudzeniom; prawda jest surowa. Bez ogródek przeto powiedzmy sobie: oto w jaki sposób dotychczas poczynała się na ziemi wszelka wyższa kultura!..."
Czytaj...

 

Manifest portfelistyczny - Maciej Psyk (04-02-2004)

Widmo krąży po Polsce - widmo portfelizmu. Wszystkie potęgi Trzeciej Rzplitej boją się posądzenia o czczenie tego widma: lewacy i kler, kucharki i profesorowie, wolińscy radykałowie i zamojscy policjanci
Czytaj...

 

Katolicki nadzór prawny - Mariusz Agnosiewicz (03-02-2004)

Głośno było o licytacji kościoła w Dalikowie. Ale oto komornik umywa ręce! To kolejny przykład naginania prawa do katolickiej racji stanu.
Czytaj...

 

Lud wyprowadzony z niewoli - Piotr Drobner (03-02-2004)

Jednym z głównych filarów judaizmu jest Eksodus Izraela z Egiptu. Cztery Księgi dotyczące Eksodusu: Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. W tym eseju spróbujemy odkryć historyczne tło Eksodusu
Czytaj...

 

Mit Jezusa - Bogdan Motyl (02-02-2004)

Autorzy ewangelii, a może kopiści, nie wiedzieli prawie nic o wydarzeniach, które opisywali, i uzupełnili swoje opowiadania hipotezami i literacką fikcją, gdyż trzeba to było wszystko urealnić
Czytaj...

 

Wyścig szczurów - Izabela Larisz (01-02-2004)

Moi koledzy ścigają ze mną się | Bo do wyścigu każden gotów jest || Który na górę, który spada w dół | Kto bardziej sprawnie własny los swój kuł - Raz, dwa, tri - Málcziki! czyli o sukcesie, szczurach i trupach
Czytaj...

 

Ekonomia Boża - Emanuele Severino (31-01-2004)

Włoski filozof stara się rozumnie zanalizować sens tkwiący w ekonomii Odkupienia, tj. w doktrynie o odkupieniu grzechów ludzkości przez śmierć Chrystusa, rozpatrując pisma Augustyna i Tomasza
Czytaj...

 

Polemiki biblijne (3) - Krzysztof Sykta (31-01-2004)

Ostatni tekst o dziewictwie Marii doczekał się odpowiedzi katolickiego apologety. Oto replika: EWS OU. Bracia "...i inne proroctwa". Matka Jezu, khm, Jozesa. Bardzo Sekretna Ewangelia Marka
Czytaj...

 

Rozmowa z prof.B.Stanosz - Mariusz Agnosiewicz (29-01-2004)

Częśc druga rozmowy, a w niej m.in.: O prawie naturalnym, polskim ruchu humanistycznym i antyklerykalnym i ich słabościach, o feminizmie i "reformach" języka, a także o stanie wojennym.
Czytaj...

 

Piętno faszyzmu - Mariusz Agnosiewicz (29-01-2004)

Na temat postawy Kościoła wobec nazizmu i w czasie II Wojny Światowej padają przeciwstawne oceny. Oto głęboka analiza zjawiska, rozpatrująca także argumenty przeciwne. "Wstydliwa" hańba Kościoła XX wieku.
Czytaj...

 

Ekscentryczny Kierkegaard - Eugeniusz Obarski (29-01-2004)

Kierkegaard: Filozof duński zwany "Sokratesem Północy", wybitny myśliciel religijny. Kierkegaard i Nietzsche. Jego Regina Olsen. Chrześcijański outsider. Przepaść. Trzy rodzaje człowieka.
Czytaj...

 

Opatrzność Boża - Lucjan Ferus (29-01-2004)

Rozróżniamy Opatrzność bożą ogólną, która odnosi się do wszystkich stworzeń, nawet pozbawionych rozumu i Opatrzność bożą specjalną, która się odnosi do wszystkich stworzeń rozumnych, nawet do grzeszników
Czytaj...

 

Opus Dei: Kompendium wiedzy - Franz Schaefer (29-01-2004)

Obszerne opracowanie przygotowane przez katolika, polecane w szczególności dla naszych polskich (przedsoborowych) katolików. Nim dasz się omotać, wpierw poznaj tę organizację...
Czytaj...

 

Opowieść o Hirschfeldzie - dr Paweł Fijałkowski (27-01-2004)

W czasach Republiki Weimarskiej postać Magnusa Hirschfelda i jego Instytut Seksuologiczny były zjawiskiem równie charakterystycznym dla kultury niemieckiej jak teatr Brechta czy filmy Fritza Langa.
Czytaj...

 

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny - dr Wiesław Jaszczyński (27-01-2004)

Dla skutecznego działania pożądane jest istnienie scentralizowanej organizacji. Tak jest w przypadku naszych służb san-epid targanych jednakże nieodpowiedzialnymi "reformami" i wpływem ludzi niekompetentnych
Czytaj...

 

Cudowny świat makaronu - Eugeniusz Obarski (26-01-2004)

Czysty surrealizm: wielkie plansze w mieście informują mnie, że w jednym z miejscowych supermarketów można nabyć kilogram cukru za złotówkę... Kultura masowa i jej zbrojny oręż - reklama i telewizja
Czytaj...

 

O istocie rozmowy - Izabela Larisz (26-01-2004)

GADANIE odkrywa nowy typ człowieka ponowoczesnego, politycznie poprawnego, który ROZMOWĘ zastąpił wymianą plików, człowiek rozmawiający jest dlań "obiektem niesformatowanym". Gdzie podziała się rozmowa?
Czytaj...

 

O czym zapomniał Hausner? - Mariusz Agnosiewicz (26-01-2004)

Plan Hausnera zawiera bardzo wiele propozycji zmian, ale jak zwykle pominięto Fundusz Kościelny. Dla przedemerytów przewiduje się program "50 PLUS". Proponuję dodatkowo program "PLUS 50" dla kleru, który...
Czytaj...

 

Autorytet - Barbara Stanosz (26-01-2004)

Uczymy się ufania innym w sposób wybiórczy, przyswajając sobie rozmaite kryteria wiarogodności informacji i spolegliwości jej źródła. Zwykle stosujemy te kryteria w sposób intuicyjny.
Czytaj...

 

Sięgnijmy do Nietzschego - Maria Szyszkowska (26-01-2004)

Nietzsche jest obwiniany za faszyzm. A przecież jego koncepcja nadczłowieka, odległa całkowicie od rasizmu, ma głęboki sens z punktu widzenia psychologicznego i filozoficznego. warta jest propagowania
Czytaj...

 

Sekty: wprowadzenie - Mariusz Agnosiewicz (24-01-2004)

Kryteria klasyfikacyjne i podział sekt. Sekty, sekty destrukcyjne a sekty niebezpieczne. Stare błędy a świeży neofityzm. Podatność młodych na oddziaływania sekt.
Czytaj...

 

Konkordat czeski - Aleksander Merker (24-01-2004)

Przedstawiamy - jako materiał porównawczy z polskim konkordatem - niepublikowaną dotychczas w Polsce Umowę między Republiką Czeską a Stolicą Apostolską z 2002 - w Czechach odrzuconą
Czytaj...

Aleksander Merker - Były dyrektor generalny Urzędu ds. Wyznań w Warszawie.

 

Człowiek Sokratyczny? - Tomasz Krzysztoforski (23-01-2004)

Szukał prawdy w każdym człowieku, twierdził, że wszyscy są w stanie rozróżnić dobro i zło, a jedynie słuszną metodą na poznanie prawdy jest rozmowa i współpraca umysłowa. Czy pasuje do współczesnego społeczeństwa?
Czytaj...

 

Objawienie fatimskie - Bogdan Motyl (22-01-2004)

Poza Lourdes, Matka Boska dała o sobie znać na światową skalę w roku 1917 w małej mieścinie portugalskiej, Fatima, leżącej między Lizboną a Cimbra w diecezji Leiria.
Czytaj...

 

Miłostki kleru rzymskiego - Bogdan Motyl (01-09-2002)

Na soborze nicejskim zabroniono duchownym wprowadzać w progi swojego domu kobiety z wyjątkiem matki, siostry i ciotki. W wyniku tego poszczególnym duchownym przybyło nagle żeńskich członków rodziny
Czytaj...

 

Paruzja w hipermarkecie - Manny Calavera (21-01-2004)

Stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie rzekomego powtórnego przyjścia Pana w związku z ostatnimi zdarzeniami w Opolu na terenie hipermarketu Real
Czytaj...

 

Źle sformułowane pytanie - Lucjan Ferus (18-01-2004)

Na pytanie czy jesteś najpiekniejsza pani, poproszę o kryteria piękności. Na pytanie: Czy ktoś mi się w świecie bardziej podoba od ciebie, odpowiadam: tak, podoba mi się bardziej 2.543.785 kobiet.
Czytaj...

 

Antyteodycea - Lucjan Ferus (18-01-2004)

Gdyby Stwóca dał człowiekowi dobrą naturę istniałby doskonały świat. W tym świecie nie istniałyby religie, absolutnie w żadnej postaci. I to co najmniej z paru powodów...
Czytaj...

 

Ukryte piękno Księgi Sędziów - Piotr Drobner (18-01-2004)

Zdjąwszy ostrożnie z Księgi Sędziów wierzchnią warstwę ideologicznych zniekształceń i zafałszowań jahwistycznych otrzymujemy bezcenną Księgę Izraela Bez Jahwe
Czytaj...

 

Socjopatia a bycie w normie - Izabela Larisz (18-01-2004)

Dlaczego kryterium ilościowe decyduje o noramlności a jakościowe wznieca emocje? Dlaczego nie mówimy: "nonkonformista" albo "indywidualista" tylko "socjopata", przecież znaczą to samo.
Czytaj...

 

Nasza druga połowa - Lucjan Ferus (18-01-2004)

Nie od nas zależy, aby miłość rozgorzała jasnym płomieniem, często spalającym do cna, i nie od nas zależy, aby zakończyła się nagle, pozostawiając gorzką konstatację o przemijaniu wszystkiego co piękne.
Czytaj...

 

Okaleczeni studenci? - Michał Piotrowski (18-01-2004)

Z definicji studiów akademickich wynika, iż wprowadzają one jednostkę ludzką na wyższy poziom rozwoju intelektualnego. Co w związku z tym zmienia się w jej korzystaniu z dóbr kultury?
Czytaj...

 

O siedmiu duszach kobiety - Stanisław Wasylewski (24-02-2004)

O małżeństwie z ciekawości. Tuptuś i Mrówcia. Studentki. W obliczu tajemnicy jutra czyli o potędze wróżbiarek. Na zielonej trawie.
Czytaj...

 

Neutrum

Biuletyn Neutrum 1/2004 - (04-12-2003)

Przed Konferencją Międzyrządową w Brukseli o państwie, rządzie i Kościele, rozmowa z prof. Marianem Dobrosielskim. List prof. Andrzeja Grzybkowskiego do "Neutrum". List z MEN do Neutrum.
Czytaj...

 

Biuletyn Neutrum, nr 3/1995 - (01-09-2002)

Pięć lat "Neutrum" - najważniejsze wydarzenia. Polityka, wybory i majątek Kościoła. Z obrad Komisji Konstytucyjnej. Byłyśmy w Pekinie. Zastrzeżenia Watykanu. Wiedzmy jak rozpoznać płodność...
Czytaj...

 

Biuletyn Neutrum I'96 - (01-09-2002)

Jakie wnioski z wyborów? Głosowanie na Kwaśniewskiego nie było grzechem! Z kampanii wyborczej. Kalendarium roku wyborów prezydenckich. Lekcja pod krzyżem. Komu służy harcerz?
Czytaj...

 

Biuletyn Neutrum, Maj 1996 - (01-09-2002)

Dyskusja środowisk wokół raportu Neutrum o wolności sumienia i wyznania w Polsce. Wyjątki z książek zalecanych przez MEN. Zalety naturalnych metod. Żyć ze wstydem. Pakt harcerzy z diabłem.
Czytaj...

 

Biuletyn Neutrum Nr 4-5/1996 - (01-09-2002)

Ateizacja czy klerykalizacja? W jakiej rzeczywistości żyjemy? Czy i kto klerykalizuje? O aborcji. Regulacje prawne dotyczące aborcji w innych krajach. Telewizyjne obyczaje. Jak to jest z katechezą. MEN odpowiada
Czytaj...

 

Znalezione w sieci

Grzechy profesorów (25-01-2004)
Autor: Adam Chmielewski
Źródło:
Polskie szkoły i uczelnie nie są przygotowane do tego, by wykształcić przyszłych noblistów, Billów Gatesów ani nawet Kulczyków
Zgłoszone przez: miko
Czytaj..

W sojuszu ze złem (01-02-2004)
Autor: Jerzy Robert Nowak
Źródło: Nasz Dziennik, 28.09.2002
O tym jak bezbożnik wystąpił na łamach katolickiego pisma czyli radiomaryjnego profesora Nowaka fanatyczno-patriotyczne flekowanie Tygodnika Powszechnego i Bez Dogmatu
Zgłoszone przez: Mariusz
Czytaj..

Co wolno katolikom (10-02-2004)
Autor: Marek Zając
Źródło: Tygodnik Powszechny
Zdrowy religijnie Bush i zgnilizna moralna demokratów. USA: wybory prezydenta - Kościół znów miesza się do polityki
Zgłoszone przez: Mariusz
Czytaj..

W co ma wierzyć ateista? (17-02-2004)
Autor: LUDOVIC KENNEDY
Źródło: FORUM wersja on-line

Zgłoszone przez: jeyes
Czytaj..

Teolog patrzy na Marsa (18-02-2004)
Autor: ADAM SZOSTKIEWICZ
Źródło: Onet/Polityka
Jak nasze ziemskie religie przeżyłyby spotkanie z pozaziemską cywilizacją? Przygody na Marsie tak rozpaliły wyobraźnię, że do kosmicznej dyskusji włączają się księża i teolodzy
Zgłoszone przez: Roman
Czytaj..

Reklamokracja (20-02-2004)
Autor: TERESA KUCZYŃSKA
Źródło: http://kiosk.onet.pl/
Ponad 90 proc. klientów instytucji finansowych (głównie banków) doskonale wie, że są oszukiwani przez ich reklamę. Instytucje finansowe też doskonale wiedzą, że ich klienci czują się oszukiwani przez reklamę.
Zgłoszone przez: Zet
Czytaj..

Zgłaszajcie nam ciekawe teksty spoza naszego serwisu! Formularz zgłoszeniowy...


Nowe wiadomości z kraju i ze świata

Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Wiadomości. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: D.Ropuszyński i M.Agnosiewicz

Listy od Czytelników


Forum Dyskusyjne

Forum dyskusyjne Racjonalisty składa się z działów: Religie, Światopogląd i filozofia, Nauka, Antyklerykalizm, Społeczeństwo i kraj, Forum serwisu.

Weź udział w bieżących dyskusjach! Dodaj swój wątek...

Polecane watki:

Jak teolog poprawiał ewolucję
Gdzie inne duchowidki

Ludzki rozum nieuniwersalny

Niekonsekwencje w tym serwisie

Śmiech na sali-)

Biblijna anatomia
coz człowiekowi wpadnie do przegladarki...
GurU? Nowa sekta?
Ale nowina!
Religia wewnętrzna
Nowy nurt czy po prostu wyzwolenie naszego ja?
dowodzenie indukcyjne
Ech te uwstecznione klechy Kościoła Katolickiego
Jeśli Boga nie ma, czy wszystko wówczas wolno?
Satanizm kultem zła
Racjonalista?
Tischner, Heller
do Bogdana Motyla
Częściowi katolicy
Problem z antykoncepcją
Demokracja
Wiara źródłem nieszczęścia
Antyklerykalizm - to znaczy co?
Tomasz wskrzeszony?
Co wy na to teiści?
bzdury p.Przecha
egzorcyzmy w XXI wieku...
KLER I MAMONA
BÓG Z NAMI?
Aseksualność
Proboszcz Roku :)
"Racjonalistyczne" manipulacje, czyli jak cytowano Kołakowskiego
a co by było gdyby?...
Muzyka
Polish farmer horse-drawn towards UE
Do publicystów Racjonalisty
wesola Legnica

Strona główna Forum


Współpraca

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓŁREDAGOWANIA RACJONALISTY!

Zostań naszym redaktorem, zdobądź nieco doświadczenia publicystycznego, zostań współautorem największego
polskiego serwisu dla racjonalistów!
Weź udział w tworzeniu największej Księgi polskiego Internetu - dodaj swoją "kartkę" lub dowolną ilość Twoich stron.

O współpracy
Jak napisać dobry tekst

Przydatne linki

Racjonalista CD
Księgarnia Racjonalisty
WYMIANA BANERÓW
O autorach serwisu
Alfabetyczny indeks tekstow
ARCHIWUM NEWSÓW
WYNIKI SOND
FAQ

THE RATIONALIST

www.TheRationalist.eu.org
A European forum for reason and rationality.

Review of Ecohumanism - William Harwood (09-02-2004)

Not a good book. As Harwood argues, "I have no idea whether Ecohumanism's first four chapters are written in psychobabble, sociobabble, theobabble, Faculty-of-Education doubletalk, or Etruscan. Perhaps they were intended as a primer for Gibberish 101?" The book makes no reference to the project "Ecohumanism," initiated by the American Rationalist as early as 1998, and it is likely that its editor, Prof. Robert B. Tapp, intentionally or unintentionally plagiarized the term, coined at the time by the editor of the American Rationalist, Dr. Kaz Dziamka.
Czytaj...

 

Hey Limbaugh-Bimbaugh! - Kaz Dziamka (29-01-2004)

Rush Limbaugh, the "Dirigible of Drivel," on a mission from a Jewish tribal deity, may be in serious legal trouble. And very well should be.
Czytaj...

 

Bush: a Failed Oilman - John Chuckman (24-01-2004)

Thinking people aren't surprised that George Bush qualifies as a moral and intellectual dry hole. Bush's halting words come from a mouth so long smugly-set it can scarcely form the shapes of vowels, but enormous ignorance also manages to come through.
Czytaj...

 

News
Editor: Dawid Ropuszyński
Read more...

Links
The American Rationalist: Information, Subscription, Issues: Read...
The Rationalist: Editorial staff Read...

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszam do odwiedzin!
REDAKCJA RACJONALISTY

/^~-  Baza intelektualna polskich racjonalistów  -~^\
{-   www.racjonalista.pl * www.therationalist.eu.org  -}
[  info@racjonalista.pl webmaster@racjonalista.pl  ]
\_.= European forum for reason and rationality =._/