MYŚLnick

Biuletyn serwisu RACJONALISTA.pl

Wydanie #57
Nakład: 3233 (odbiorców mailingu)

Spis treści:

Cytat tygodnia

"Głos racjonalisty jest zdrowym odruchem społecznym, jest aktem samoobrony społeczeństwa przed niebezpieczeństwem opanowania go przez niekontrolowane czynniki"

Kazimierz AjdukiewiczNowe teksty

 

Racjonalna religijność cz.1 - Edward Piszczałka (24-08-2004)

Istota i geneza ludzkiej kultowości. Spełnianie naszej kultowości. Efekty spełniania naszej kultowości. Spełnianie naszych potrzeb kultowych w sposób racjonalny - czyli kościół powszechny prawdosławny dobra i mądrości
Czytaj...

 

O prawdzie u Alfreda Tarskiego - Krzysztof Kapulkin (24-08-2004)

Prawda mieni się wielorako. W metafizyce mówi się o prawdzie jako własności samego bytu. Teoria poznania odsyła do Arystotelesowskiej, koherencyjnej lub pragmatycznej definicji. Tarski jest autorem dwóch teorii prawdy: syntaktycznej i semantycznej
Czytaj...

 

Jezus przyjdzie w glanach - Oprac. Natalia Dziadura (01-09-2002)

Ja tylko nie wierzę w jednego więcej boga niż ty. Gdy zrozumiesz, dlaczego nie wierzysz we wszystkich pozostałych, zrozumiesz, dlaczego ja nie wierzę w twojego. Gdyby Chrystus żył w naszych czasach, na pewno nie chciałby być chrześcijaninem
Czytaj...

 

Diabelskie poczucie humoru - Lucjan Ferus (24-08-2004)

- Panie, pozwól mi poprawić sobie humor, bo serce mi się kraje, kiedy patrzę na twoje oblicze pokryte smutkiem. Spróbuję rozerwać cię i zabawić kosztem tych, którzy ci przysparzają trosk. - Stwórca spojrzał na Szatana z zainteresowaniem...
Czytaj...

 

Szkoła jako wylęgarnia ateistów - Tadeusz Żeleński (Boy) (01-09-2002)

Katecheza jest zabójstwem dla uczuć religijnych i wiary. Miałem niegdyś katechetę, który tak rozprawiał się z teorią Darwina: "Głupi jest twój Darwin: wsadźże kurę do chlewika i trzymaj ją sto lat, zobaczysz, czy się z niej zrobi prosię"
Czytaj...

 

Racjonalista w Kraju Apaczów - Iwona Bryła (23-08-2004)

Kazimierz Dziamka od 23 lat mieszka z rodziną w amerykańskim stanie Nowy Meksyk. Zrobił doktorat z amerykanistyki, wykłada w collegu technicznym, ale najwięcej satysfakcji daje mu prowadzenie pisma, publikującego kontrowersyjne poglądy na temat religii
Czytaj...

 

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia - Marta Lampart (22-08-2004)

Wiele rozwiązań prawnych zapoczątkowanych przez Rzymian zostało odpowiednio zastosowane w polskim Kodeksie cywilnym, szczególnie w prawie zobowiązań. Istotą opisywanego zobowiązania jest działanie w imieniu innej osoby, ale bez jej zlecenia
Czytaj...

 

Umowa przedwstępna - Marta Lampart (22-08-2004)

Umowa przedwstępna jest umową zobowiązującą do zawarcia w przyszłości umowy zasadniczej. Strony zazwyczaj zawierają taki typ umowy dlatego, że w momencie jej zawierania nie mają możliwości zawarcia umowy właściwej
Czytaj...

 

Boskie prawa naturalne - Leon Bod Bielski (18-08-2004)

Ponoć boskie prawa naturalne i moralne legły u początków wszelkiego stworzenia, wpisane w te skomplikowane mechanizmy proporcji pomiędzy kłami, pazurami z jednej a wydajnością pastwisk, czujnością zmysłów czy długością nóg potencjalnych ofiar z drugiej strony...
Czytaj...

 

Historia Finlandii: kolaboracja czy rozsądek? - Wojciech Rudny (17-08-2004)

Są na tej Ziemi narody małe liczebnie, lecz wielkie mądrością. Narody, które pomimo swej miniaturowej wielkości w polityce liczą tylko na własne siły. Jednym z tych narodów jest młody naród fiński
Czytaj...

 

Umowa renty - Marta Lampart (17-08-2004)

Renta to świadczenie pieniężne, które pozwala na zapewnienie środków utrzymania. Istnieją różne rodzaje rent, np. starcza (czyli emerytura) czy inwalidzka. Każdy komu przyznano jakąś rentę powinien posiadać na jej temat elementarną wiedzę
Czytaj...

 

Systemy logiczne a świat - Krzysztof Kapulkin (14-08-2004)

Przez wieki logika była traktowana jako narzędzie pozwalające w sposób bardziej niezawodny i skuteczny poznawać i działać w świecie. Początek XX wieku to okres, w którym zaczęto tworzyć wielkie logiczne systemy, usiłowano do logiki sprowadzić matematykę
Czytaj...

 

Naturalne zasady moralności - Kazimierz i Domenika B. Turkiewicz (14-08-2004)

Zaprezentowana analiza moralności pokazuje, że zasady moralne są tworem funkcjonowania ludzkiego umysłu, który jest pod silnym wpływem przyrody. Mówienie o moralności przyrody jest nielogiczne pomimo, że możemy mówić o naturalnych zasadach moralności
Czytaj...

 

Jahwe i Żydzi - Bogdan Motyl (13-08-2004)

Dość monotonna jest "historia święta", która stale oskarża królów o "czynienie zła przed Panem", nie chodzi o wykroczenie moralne lecz np. że został jeszcze niezdemolowany gaj w Samarii. Wielkimi skrótami przebiegnę etapy tej krwawo-świętej historii...
Czytaj...

 

Wyobraź sobie... - John Lennon (01-09-2002)

Odrzuć myśli o niebie, to łatwe jeśli spróbujesz. Pod nami nie ma piekła, a w górze tylko błękit nieba. Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie żyją dla teraźniejszości. Wyobraź sobie, że nie ma państw, to nie jest wcale trudne. I nie ma też żadnej religii
Czytaj...

 

Stygmaty - psychologiczna interpretacja - Anna "Mitica" (11-08-2004)

Psychologiczna próba interpretacji zjawiska stygmatów: Zjawisko stygmatów. Św. Franciszek z Asyżu. Stygmatycy. Wyjaśnienia. Samookaleczenie. Konwersja histeryczna. Psychosomatyka. Tajemnica.
Czytaj...

 

Kłopoty ulubieńca Ameryki - Wojciech Rudny (09-08-2004)

Nadrzędnym celem Wal-Martu jest sprzedawanie Amerykanom towarów po jak najniższych cenach, co nie byłoby możliwe, gdyby nie dążył do minimalizacji kosztów, w tym płac. Jeśli więc żądania pracownicze zwyciężą Ameryka będzie musiała pożegnać się ze swoim ulubieńcem
Czytaj...

 

Panie dyrygencie! - Leon Bod Bielski (06-08-2004)

Dyrygent z Poznania, który gustował w seksualnym wykorzystywaniu "Słowików", skazany został na 8 lat odsiadki. Jego kolega po "fachu", ksiądz z Tylawy, który gustował w "Owieczkach", wyszedł z sądu z wyrokiem 2,5 roku w zawieszeniu i z poczuciem wielkiej krzywdy
Czytaj...

 

Prawdy i mity o pierwotnym chrześcijaństwie - Jerzy Sędziak (06-08-2004)

Autor stawia kolejne znaki zapytania przy "faktach" dotyczących historyczności Jezusa. Kiepskie dopiski i fałszerstwa w dziełach niechrześcijańskich kronikarzy to za mało, aby historyk uznał istnienie i życie Jezusa za fakt. Nie rozumieją tego jednak chrześcijanie...
Czytaj...

 

Leczenie trądu nowotworem - Witold Filipowicz (04-08-2004)

Oto pozornie niewinne słowo 'może'. Urzędnik, który wg prawa coś 'może', staje się osobnikiem niebezpiecznym. Jeżeli na obywatela 'może' nałożyć obowiązek- zrobi to na pewno. Jeżeli 'może' czegoś nie zrobić w interesie obywatela- na pewno tego nie zrobi
Czytaj...

 

Powstanie Warszawskie - Andrzej S. Przepieździecki (04-08-2004)

Wielu powstańców wierzyło w pomoc Armii Radzieckiej. To zakrawa na kpinę. Przecież celem powstania miało być NIEDOPUSZCZENIE do utworzenia w Polsce siedemnastej republiki pod nazwą PRL i w tym mieli pomóc twórcy PKWN - komuniści!
Czytaj...

 

Pojęcie konsumenta - Marta Lampart (04-08-2004)

W obrocie konsumenckim występuje strona słabsza oraz strona silniejsza. Silniejszym jest przedsiębiorca. Ma on większą wiedzę o zawieranej umowie. Powstała idea szczególnej ochrony konsumenta właśnie po to, aby zrównać pozycję stron
Czytaj...

 

Nietzsche - ojciec Europy? - F. Nietzsche, M. Agnosiewicz (02-08-2004)

Dzisiejsza idea europejska pojęcie "ponadnarodowości" zawdzięcza Nietzschemu, który pisał o "nadnarodowej odmianie człowieka", "procesie stającego się europejczyka", który pisał: "My, dobrzy europejczycy", który w dobie szalejących nacjonalizmów XIXw.pisał: "Europa pragnie zjednoczenia"
Czytaj...

 

Zniesienie Funduszu Kościelnego - (02-08-2004)

Ruszyła sprawa Funduszu Kościelnego. Nawet jeżeli nie będzie pozytywnie załatwiona, to być może w końcu rozpocznie się merytoryczna dyskusja o uporządkowaniu finansowania Kościoła. Publikujemy projekt ustawy o zniesieniu Funduszu Kościelnego, wraz z uzasadnieniem
Czytaj...

 

Skandynawski folk-metal - Bartosz Tylkowski (02-08-2004)

Jest to muzyka, która w ostre brzmienie gitar, ciężką melodykę, mocny rytm perkusji wplata elementy zaczerpnięte z folkloru swego kraju. Mogą to być instrumenty (np.drumla), jednak bardzo ważna jest tutaj warstwa tekstowa (tematy baśniowe, podaniowe, mitologiczne)
Czytaj...

 

Umowa rachunku bankowego - Marta Lampart (02-08-2004)

Wielu ludzi w Polsce posiada różnego rodzaju rachunki bankowe. W sposób ramowy umowa rachunku bankowego została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego. Dobrze jest znać te przepisy.
Czytaj...

 

Porozmawiajmy o filmie - Jakub Jan Pudełko (02-08-2004)

"Powrót" i "Pojutrze" jako filmy dla ludzi i o ludziach. Przyjrzyjmy się bliżej temu podziałowi, aby łatwiej móc klasyfikować filmy. Klasyczny rozdział na gatunki jest już nieco zużyty. Spróbujmy wykreować coś "świeżego" w celuloidowej dziedzinie
Czytaj...

 

Dwanaście prac Heraklesa - Krzysztof Sykta (18-05-2002)

To typowy mit solarny, a jednocześnie sakralny, zajmujący centralną pozycję w wierzeniach i misteriach orfickich. Herakles jest kolejnym, obok Gilgamesza i biblijnego Samsona, słonecznym herosem podróżującym drogą Słońca
Czytaj...

 

Wiara ateisty - Marcin Kwiek (31-07-2004)

Na stronie internetowej Trynitaryści znajduje się artykuł J.Lewandowskiego "Czy ateizm jest światopoglądem naukowym?", w którym to autor próbuje wykazać, że światopogląd ateistyczny jest w takim samym stopniu oparty na wierze, co światopogląd teistyczny
Czytaj...

 

Umowy w Internecie - Marta Lampart (30-07-2004)

W dobie dominującej pozycji internetu i roli jaką odgrywa w naszym życiu, chciałabym przybliżyć jeden z rodzajów form szczególnych składania oświadczeń woli, a mianowicie formę elektroniczną oraz tryb składania ofert w postaci elektronicznej
Czytaj...

 

Kobieta wyzwolona - Rafał Wołowczyk (30-07-2004)

Kobieta - kunsztowna i "śliska" to zmienna i nieuchwytna dla mnie materia, jak nic innego ze znanych mi rzeczy. Jeśli można jeszcze dzisiaj o czymś pisać, to tylko o człowieku, a jeśli o człowieku, to tylko o kobiecie; reszta jest poznawalna, przez co nudna
Czytaj...

 

Kołyska przewrócona - Michał Zimnicki (30-07-2004)

Tekst ten jest krytyczną oceną tłumaczenia powieści Kurta Vonneguta "Kocia kołyska", dokonanego przez Lecha Jęczmyka. Omówienie zawiera trzy części: 1) Wierność tłumaczenia; 2) Piękno tłumaczenia i tzw. klimat; 3) Ocenzurowane fragmenty
Czytaj...

 

Żydom nie popuszczać! - Wojciech Rudny (30-07-2004)

Ciekawym świadectwem epoki saskiej w Polsce (i tego jak Polskę postrzegało papiestwo) jest encyklika "A quoprimum" z 1751 r. do prymasa, arcybiskupów i biskupów polskich omawiająca "co jest zakazane dla żydów mieszkających wspólnie z chrześcijanami w miastach i osiedlach"
Czytaj...

 

Korporacjonizm papieski i faszystowski - Mariusz Agnosiewicz (30-07-2004)

Wyrazem zbieżności Kościoła z faszyzmem nawet na płaszczyźnie gospodarczo-społecznej był korporacjonizm, popierany zarówno przez faszyzm jak i przez papiestwo. Miał to być alternatywny porządek społeczny zarówno dla socjalizmu, jak i dla kapitalizmu
Czytaj...

 

Zwłoki ludzkie w prawie polskim - Marta Lampart (30-07-2004)

Organy ludzkie odłączone od ciała dawcy, szkielety, mumie lub preparaty anatomiczne, jako przedmioty materialne, są rzeczami w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Szczególnym rodzajem rzeczy są komórki, tkanki i narządy ludzkie
Czytaj...

 

Zdolność prawna nasciturusa - Marta Lampart (30-07-2004)

Nasciturus to dziecko poczęte, ale jeszcze nie narodzone. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Kwestia samej chwili urodzenia nastręcza wiele wątpliwości, w szczególności dotyczą one zagadnienia zdolności prawnej nasciturusa
Czytaj...

 

Na cześć Owidiusza - Wojciech Rudny (30-07-2004)

Hipokryzja dziś rządzi Rzymem i siedzi na krześle kurulnym, ma togę szeroko purpurą obramowaną, wydaje wyroki i strzeże tajemnic mistów, zwalcza stosunki pozamałżeńskie, gromi kawalerów, panny i bezdzietne małżeństwa
Czytaj...

 

Tajemnice szpitalnych podziemi - Mieczysław Lenckowski (30-07-2004)

Opowieści o Starym Mieście cz. II: Nauki bakałarza Eberharda. Bajarze, alchemicy i komedianci. Melvicius zmienia świat.
Czytaj...

 

Filozofia kobiety - Rafał Wołowczyk (30-07-2004)

Nieszczęśnicy bezbronni; bowiem nie tylko czasy się zmieniają, lecz przede wszystkim kobiety. Trzeba nam zakładać zbroje co ranek, pod którą chowamy nasz romantyzm; i biada temu, kto ośmieli się złożyć ją w ofierze... kobiecie!
Czytaj...

 

Piramida strachu, powiązań i niewiedzy - Witold Filipowicz (10-06-2004)

Z prezentowanych ostatnio przypadków wynika, że na ogół urzędnik ogranicza się do mechanicznego wykonywania poleceń, bez żadnego zastanowienia, bez żadnej refleksji, co robi i dlaczego. Jaki ma być skutek jego pracy
Czytaj...

 

Jezus – Żyd marginalny - Jerzy Sędziak (24-07-2004)

Milczenie historyków I wieku na temat Jezusa jest zbyt powszechne aby było przypadkowe. Pisarze II wieku też nie są na ogół zainteresowani Jezusem. Szczególnie dziwne jest to że o Jezusie nie mówią pisarze-moraliści
Czytaj...

 

Nasi okupanci - Tadeusz Żeleński (Boy) (01-09-2002)

Tytuł nasunął mi się, kiedy czytałem enuncjację prymasa Hlonda. Kiedy się czyta ten list w sprawie nowej ustawy małżeńskiej, ma się wrażenie, że to mówi przedstawiciel postronnego mocarstwa, rezydujący w naszym kraju, ale obcy, przemawiający tonem władcy
Czytaj...

 

Nasze cnoty - Fryderyk Nietzsche (01-09-2002)

Każda cnota skłania się do głupoty, każda głupota do cnoty; głupi aż do świętości powiadają Rosyanie, - baczmyż, abyśmy z nadmiaru prawości nie stali się w końcu świętymi i nudziarzami! Nie jest-że życie stokrotnie za krótkie, by w nim się nudzić?
Czytaj...

 

Do historii naturalnej morału - Fryderyk Nietzsche (01-09-2002)

Kto bada sumienie dzisiejszego europejczyka, ten wykryje zawsze ten sam imperatyw, imperatyw bojaźliwości stadnej: chcemy, by kiedyś nie trzeba było obawiać się już niczego! Kiedyś - wola i droga ku temu kiedyś w całej Europie zwie się dziś postępem
Czytaj...

 

Wiedza i mit - Krzysztof Sykta (18-05-2002)

Na początku jest tęsknota, gnosis, ułamek wiedzy. Spojrzenie ponad to, co rzeczywiste. Poszukiwanie i doświadczanie. Przemierzanie rzeczy pośród cieni. Przyobleczone w szaty transcendencji staje się czymś więcej, słowem zaklętym w pozorną nieśmiertelność
Czytaj...

 

My, uczeni - Fryderyk Nietzsche (01-09-2002)

Sceptyk lubi święcić gody swej cnoty, powiadając: cóż ja wiem? Lub: wiem, iż nic nie wiem. Albo: tu niedowierzam sobie, tu wszystkie drzwi zaryglowane. Albo: dajmy na to, iż stałyby otworem, czemuż zaraz wchodzić? Uciszcież się wreszcie, wy pessymistyczne krety!
Czytaj...

 

System prawa czy prawo Systemu? - Witold Filipowicz (18-07-2004)

Przewijają się od niedawna w prasie wypowiedzi, obrazoburcze niewątpliwie, przyrównujące struktury państwa do struktur mafijnych. Niemożliwe, zakrzykną elity, przecież ustawa o służbie cywilnej, jawność, przejrzystość, bezstronność, itd. itp.
Czytaj...

 

23 postulaty - Ryszard M. Zając (18-07-2004)

..dotyczące polityki wyznaniowej państwa. Są to konkretne propozycje, które jednak dają się sprowadzić do jednego: Nie chcemy Rzeczypospolitej Katolickiej! Publikowane przed 3 laty, wymagają ponownej odsłony!
Czytaj...

 

Konkordatowy problem - (18-07-2004)

Dlaczego nie powinno się ratyfikować konkordatu? Poufna notatka z 1996 r. dla prezydenta R.P. Aleksandra Kwaśniewskiego; dotąd nigdzie nie publikowana - ujawnił specjalnie dla "Racjonalisty" b.poseł Ryszard M. Zając
Czytaj...

 

Znalezione w sieci

Mikrofon lepszy od laptopa: Ranking najlepiej zarabiających (22-07-2004)
Autor: R.Omachel, D. Styczek
Źródło: Bankier.pl
Jaki sens ma studiowanie medycyny albo prawa, skoro showman i piosenkarz Michał Wiśniewski w rok zarabia tyle, co lekarz w ciągu 166 lat?
Zgłoszone przez: Mariusz
Czytaj..

Michael Moore: prowokator i demaskator (04-08-2004)
Autor: Artur Domosławski
Źródło: gazeta.pl
Film Michaela Moore'a "Fahrenheit 9/11" przywraca wiarę w obywatelską krytykę i demokrację rozumianą nie jako chodzenie na wybory co cztery lata, lecz jako nieustanne patrzenie władzy na ręce
Zgłoszone przez: Mariusz
Czytaj..

Tolerancja to obowiązujące prawo (12-08-2004)
Autor: Stanisław Podemski
Źródło: gazeta.pl
W Polsce tolerancja dla wolności słowa i religii, zgromadzeń, swobód artystycznych jest wciąż jeszcze w powijakach
Zgłoszone przez: Mariusz
Czytaj..

Muzułmanie testują granice tolerancji Kanady (18-08-2004)
Autor: Maria Kruczkowska
Źródło: gazeta.pl
Muzułmanie kanadyjscy znaleźli sposób na wprowadzenie koranicznego prawa szarijatu tylnymi drzwiami, na początek w stanie Ontario. Kanadyjczycy znaleźli się w pułapce własnej politycznej poprawności
Zgłoszone przez: Mariusz
Czytaj..

Dlaczego tak brzydko (18-08-2004)
Autor: Michał Stefanowski
Źródło: gazeta.pl
Statystyczny Polak, który zatracił przekazywane z pokolenia na pokolenie poczucie estetyki, ma kłopot z odróżnieniem ładnego od brzydkiego. Naśladuje więc innych i często wybiera kiepskie wzorce
Zgłoszone przez: Mariusz
Czytaj..

Księża i księżyska - wywiad z bp Pieronkiem (22-08-2004)
Autor:
Źródło: gazeta.pl
Kto jest przekonany, że posiadł całą prawdę, jest niebezpieczny. Nie można wymagać, by cały Kościół, wszyscy chrześcijanie, zachowywali się tolerancyjnie. Tolerancja jest cechą nabytą, nawykiem, miejętnością, cnotą. Są tacy, którzy przez pracę nad sobą potrafią taką cnotę zdobyć, innych na to nie stać - mówi bp Tadeusz Pieronek
Zgłoszone przez: Mariusz
Czytaj..

Zgłaszajcie nam ciekawe teksty spoza naszego serwisu! Formularz zgłoszeniowy...


Nowe wiadomości z kraju i ze świata
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Wiadomości. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Anna Słota

Nowiny naukowe
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Nowiny naukowe. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Marcin Klapczyński

Ciekawostki
Uwaga: Ciekawostki można przeglądać tutaj. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Anna Słota
Listy od Czytelników


Forum Dyskusyjne

Forum dyskusyjne Racjonalisty składa się z działów: Religie, Światopogląd i filozofia, Nauka, Antyklerykalizm, Społeczeństwo i kraj, Forum serwisu.

Weź udział w bieżących dyskusjach! Dodaj swój wątek...

Polecane watki:
co za felietonik...
Kuklinski
Ostatni post Dr. Stefana Kalzberga
Czy ktoś widział, czy ktoś czytał...?
zdrajca... cz na pewno?
Chwila refleksji
Judasz nie był zdrajcą...??
Odp: Dorobkiewicze partyjni pouczający Kościół
Otwieramy się na Zachód tak? (Sprawa techniczna)
Cudowne uzdrowienia...
Priesterseminar St. Pölten
Cierpienie uszlachetnia?
katharoi - naprawdę czyści?
religia a sekta
cylkiści maczali w tym palce
Sagan vs Blania-Bolnar czyli "każdy może jakąś bzdurę palnąć"
Stowarzyszenie i księgarnia racjonalistów
Jak oceniamy polskich księży
Figielki - tylko z Irracjonalistą
Dzieci gorszego Boga
"Księgarnia" na I stronie serwisu Racjonalista
Nawracanie niedowiarków
Wyjechałem
Odp: Niepełnosprawność
Astrologia
Elohim
Znikające posty
Podziękowanie:)
Tezeusz
Jakie są dziś kobiety?
Blokada "Fim"
Serwis niedostępny-przepraszamy
Kto jest racjonalistą?
Zaginione listy
Uwaga: nowy serwer
katolik = racjonalista
PLAGIAT!!
"Miłuj bliźniego swego jak siebie samego"
Wiara czy wygoda?
Pytanie
Społeczeństwo i kraj
Nowy portal
Ten strasznie zacofany kler

Strona główna Forum


Księgarnia Racjonalisty


Nowości: Strona główna Księgarni

Współpraca

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓŁREDAGOWANIA RACJONALISTY!

Zostań naszym redaktorem, zdobądź nieco doświadczenia publicystycznego, zostań współautorem największego
polskiego serwisu dla racjonalistów!
Weź udział w tworzeniu największej Księgi polskiego Internetu - dodaj swoją "kartkę" lub dowolną ilość Twoich stron.

O współpracy
Jak napisać dobry tekst


Przydatne linki

Racjonalista CD
WYMIANA BANERÓW
O autorach serwisu
Alfabetyczny indeks tekstow
ARCHIWUM NEWSÓW
WYNIKI SOND
FAQ
Polityka prywatności
Napisz do nasTHE RATIONALIST

www.TheRationalist.eu.org
A European forum for reason and rationality.

 

The Fruitcake Cults of Hollywood Actors - William Harwood (17-08-2004)

That actors are not necessarily possessed of functioning human brains was demonstrated graphically when Ronald Reagan became the stupidest (to that time) president America had ever had. Reagan's Protestant fundamentalism rejected the discoveries of astronomers and geologists...
Czytaj...

 

The Moron in the White House - William Harwood (22-08-2004)

Probably the most damning indictment I, as a Canadian, can level against the moron (IQ 70-84 SB) in the White House is this: He is America's Stockwell Day.
Czytaj...News
Editor: Anna Słota 
Read more...

Links
The American Rationalist: Information, Subscription, Issues: Read...
The Rationalist: Editorial staff Read...

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do odwiedzin!
REDAKCJA RACJONALISTY


/^~-  Baza intelektualna polskich racjonalistów  -~^\
{-   www.racjonalista.pl * www.therationalist.eu.org  -}
[  info@racjonalista.pl webmaster@racjonalista.pl  ]
\_.= European forum for reason and rationality =._/

Otrzymałeś tą wiadomość, ponieważ jesteś zarejestrowanym czytenikiem
lub subskrybowałeś biuletyn w serwisie Racjonalista.pl.
Wejdź tu, jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać tych wiadomości.