Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
202.029.797 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 485 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:

Złota myśl Racjonalisty:
Nigdy nie mamy pewności, że istota, która nam się "objawia" i wydaje nam polecenia jest Bogiem (..) Tak więc nie religia jest najwyższą instancją, która "objawia", co jest dobre, a co złe, ale również religię należy postawić przed trybunałem rozumu, który rozstrzyga, czy jej nakazy są rozumne i moralne.
Nowinki i ciekawostki naukowe
Biotechnologia
Europejczycy wobec biotechnologii (16-11-2010)

Wyniki ogólnoeuropejskiego sondażu wskazują na społeczne poparcie dla wprowadzanych w sposób odpowiedzialny innowacji w dziedzinie biologii i biotechnologii

Przeprowadzone ostatnio przez Eurobarometr badanie w sprawie biologii i biotechnologii wykazało, że Europejczycy są nastawieni pozytywnie do biotechnologii. 53 proc. respondentów jest przekonanych, że biotechnologia przyniesie korzystne zmiany w przyszłości, a tylko 20 proc. uważa, że będą to zmiany negatywne. Badanie ujawnia również poważne braki w wiedzy, wskazując tym samym, że konieczna jest jej popularyzacja w tej dziedzinie: większość respondentów nigdy nie słyszała o niektórych obszarach ujętych w badaniu, takich jak nanotechnologia (nigdy o niej nie słyszało 55 proc. respondentów), biobanki (67 proc.) oraz biologia syntetyczna (83 proc.), natomiast w odniesieniu do niektórych innych obszarów, takich jak żywność zmodyfikowana genetycznie, nadal przeważa nastawienie sceptyczne i nieufność. Przeprowadzone w lutym 2010 r. badanie Eurobarometru jest siódmym z kolei w tej serii, licząc od 1991 r., i opiera się na reprezentatywnych próbach z 32 państw europejskich.

Komisarz do spraw badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, podsumowuje: "To badanie przekazuje nam trzy ważne informacje. Po pierwsze, Europejczycy w większości są nastawieni dosyć pozytywnie do biotechnologii, chociaż do pewnych jej aspektów nadal odnoszą się nieufnie. Po drugie, wielu ludzi odczuwa brak podstawowych informacji na temat ważnych kwestii związanych z biotechnologią. Jest to dla nas poważne wyzwanie w zakresie komunikacji społecznej. Mam zamiar podjąć działania w tej sprawie i zachęcam wszystkie zainteresowane strony do tego samego. Po trzecie, wszelkie decyzje dotyczące biotechnologii powinny być podejmowane w oparciu o rzetelne badania naukowe oraz odpowiednio uwzględniać czynniki etyczne, zdrowotne i środowiskowe: nie możemy dać się ponieść emocjom czy krótkoterminowym względom handlowym. Biotechnologia może w dużym stopniu przyczynić się do realizacji naszych celów wynikających ze strategii Europa 2020 a dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz poprawy ochrony zdrowia i podniesienia jakości życia, pozostanie zatem nadal jednym z kluczowych obszarów badań naukowych prowadzonych w ramach programów ramowych UE."

Przy poprzednim badaniu Eurobarometru dotyczącym biotechnologii ankietę opracowała i jej wyniki przeanalizowała grupa niezależnych ekspertów w dziedzinie socjologii, kierowana prze London School of Economics. W ich opinii, społeczeństwo nie odrzuca dążenia do wprowadzania innowacji. W perspektywie ogólnej Europejczycy są nastawieni przychylnie do innowacji wprowadzanych w sposób odpowiedzialny z zapewnieniem odpowiednich przepisów regulujących rynek i pragną uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji w zakresie nowych technologii, jeżeli dotyczą one wartości społecznych. Jednocześnie, w porównaniu z rokiem 2005, wzrósł poziom społecznego zaufania do większości spośród głównych zainteresowanych stron, w tym do lekarzy, naukowców, UE, rządów krajowych i sektorów przemysłu: wzrosła wiara, że strony te są w stanie podejmować słuszne decyzje w zakresie biotechnologii (zob. tabelę 9 w sprawozdaniu). Z każdym rokiem rośnie znaczenie aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Spośród 53 proc. respondentów nastawionych pozytywnie do biotechnologii (rys. 2 w sprawozdaniu) najbardziej pozytywnie zareagowali obywatele Estonii (77 proc.), Szwecji (72 proc.) i Finlandii (69 proc.).Jedynym państwem członkowskim, w którym przekonanych o negatywnych skutkach biotechnologii było więcej niż optymistów była Austria - odpowiednio 41 i 35 proc.

W całej UE przeważało pozytywne nastawienie do biopaliw. 72 proc. respondentów poparło produkcję biopaliw z roślin, a 83 proc. produkcję biopaliw z substancji niejadalnych (rys. 7 w sprawozdaniu).

Z ogromnym poparciem spotkały się medyczne zastosowania biotechnologii, pod warunkiem objęcia ich ścisłą regulacją (rys. 21). 63 proc. respondentów popiera badania nad embrionalnymi komórkami macierzystymi, w porównaniu do 59 proc. w 2005 r. 69 proc. warunkowo poparło inne badania nad komórkami macierzystymi (wzrost z 65 proc.), a 63 proc. popiera terapię genową w porównaniu do 54-procentowego poparcia wyrażonego pięć lat temu. Kolejne 15 - 18 proc. było gotowych zaakceptować wyżej wymienione zastosowania w szczególnych okolicznościach. Najwięcej poparcia dla tego rodzaju zastosowań wyrazili respondenci z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Danii.

Zdecydowana większość Europejczyków (61 proc. w porównaniu do 57 proc. w 2005 r.) jest przeciwna żywności zmodyfikowanej genetycznie (rys. 13). Jako powody respondenci podają względy bezpieczeństwa, brak odczuwalnych korzyści i ogólne zaniepokojenie. Odnotowano jednak ostrożne poparcie dla mniej inwazyjnych rozwiązań technologicznych nowej generacji w zakresie żywności zmodyfikowanej genetycznie, jak np. wprowadzanie genów jabłoni dzikiej do odmian jabłoni domowej. Dla tego rodzaju rozwiązań poparcie wyraziło 46 proc. respondentów, sprzeciw zaś wobec nich - 38 proc. (rys. 18).

Nadal duży sprzeciw wzbudza klonowanie zwierząt w celu produkcji żywności. Jedynie 18 proc. respondentów wyraża poparcie dla tego rodzaju praktyk.

Badanie przeprowadzone przez Eurobarometr jest częścią projektu badawczego Sensitive Technologies and European Public Ethics STEPE (Technologie wrażliwe a europejska etyka społeczna), finansowanego ze środków programu "Nauka w społeczeństwie" w ramach siódmego programu ramowego WE w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Opinie wyrażone w sprawozdaniu socjologów są poglądami jego autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Komisji.

© Unia Europejska, 1995-2010

Źródło:
EUROPA
Sprawozdanie z badań wraz z podsumowaniem (w języku angielskim)
Część raportu dotycząca Polski (w języku angielskim)


Dodaj komentarz do wiadomości..

Nauka - sondaż Racjonalisty

 Neuroenhancement, czyli chemiczne wspomaganie pracy mózgu to:
sposób na optymalne wykorzystanie ludzkiego potencjału
pożyteczna dziedzina badań naukowych
kolejny krok ku dehumanizacji człowieka
chwyt marketingowy przemysłu farmaceutycznego
zwykła życiowa konieczność
nie mam zdania
  

Oddano 26257 głosów.


Reklama

Racjonalista wspiera naukę. Dołącz do naszych drużyn klikając na banner!
 
 
 
Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365