Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
201.942.993 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 479 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:

Złota myśl Racjonalisty:
"Nie wierzę w boskość Chrystusa i jest wiele twierdzeń ortodoksyjnego wyznania wiary, pod którymi nie mogę się podpisać".
Nowinki i ciekawostki naukowe
Psychologia
Orientacyjny system liczbowy a dyskalkulia (09-07-2011)

Naukowcom udało się ustalić, że dzieci, u których występują trudności w uczeniu się matematyki, cechują się obniżonymi wrodzonymi zdolnościami szacowania liczebności zbiorów.

Wally Akinso (NIH Radio): Naukowcy odkryli, że zdolność szacowania ilości jest obniżona w przypadku dzieci, które mają trudności w uczeniu się matematyki.

Dr Kathy Mann Koepke (NIH): W terminologii medycznej specyficzne trudności w uczeniu się matematyki określamy mianem dyskalkulii.

Akinso: Dr Kathy Mann Koepke jest pracownikiem naukowym w National Institutes of Health.

Koepke: Zazwyczaj używamy terminu dyskalkulia w odniesieniu do szerokiego zakresu problemów w uczeniu się matematyki oraz w odniesieniu do niskiego poziomu zdolności matematycznych, co w konkretnym przypadku nie wynika z nieprawidłowego przebiegu procesu uczenia się lub jego niskiej jakości. Chodzi tutaj o czynniki, których nie można bezpośrednio wiązać ze słabym kształceniem.

Akinso: W najnowszych badaniach porównano u dzieci poziom zdolności do szacowania liczebności zbiorów z poziomem osiągnięć w uczeniu się matematyki. Badania przeprowadził zespół badawczy pracujący pod kierunkiem dr Michèle Mazzocco z Kennedy Krieger Institute i Johns Hopkins University w Baltimore.

Koepke: Zespół dr Mazzocco wykorzystał monitor komputerowy, na którym przez bardzo krótki czas - rzędu 200 milisekund, wyświetlano dzieciom kolorowe kropki o różnej wielkości, różnych kształtach i w różnej konfiguracji w celu określenia indywidualnego wskaźnika Webera, czyli - w tym przypadku - zdolności do odróżniania liczebności zbiorów.

Akinso: W drugiej części badań pokazywano uczniom od 9 do 15 kropek i proszono o określenie, ile ich zobaczyli. W sumie naukowcy przebadali w ten sposób 71 dzieci w wieku 14-15 lat. Dr Koepke wyjaśnia, że osoby badane zostały przydzielone do czterech grup w zależności od poziomu osiągnięć szkolnych.

Koepke: Udało się wyróżnić grupę uczniów o istotnie upośledzonych zdolnościach uczenia się matematyki; chodzi o dzieci, których osiągnięcia w nauce matematyki mieściły się w przedziale do 10. centyla włącznie, co oznacza najniższe wyniki. Grupa o niskim poziomie zdolności matematycznych obejmowała dzieci z wynikami między 11. i 25. centylem. W przypadku dzieci, których poziom osiągnięć w nauce matematyki mieścił się w przedziale między 25 a 95 centyli, mamy do czynienia z typowymi zdolnościami matematycznymi. Wyodrębniono również czwartą grupę, która - obok grupy dzieci z największymi trudnościami w nauce matematyki - była oczywiście najmniejsza i obejmowała dzieci o wysokim poziomie osiągnięć (powyżej 95. centyla).

Akinso: Dr Koepke podkreśla, że problemy w uczeniu się matematyki mogą mieć bardzo zróżnicowane podłoże.

Koepke: Dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki cechują się istotnie wyższą wartością wskaźnika Webera, co oznacza, że miały o wiele większe trudności z szacowaniem liczebności, porównywaniem liczebności i przyporządkowywaniem liczbom odpowiednich nazw.

Akinso: Zdaniem dr Koepke wyniki badań wskazują, że to właśnie problemy z tak zwanym orientacyjnym systemem liczbowym wyróżniają grupę dzieci z dyskalkulią spośród innych dzieci z problemami w uczeniu się matematyki. Naukowcy zwracają również uwagę, że około 10 procent dzieci w wieku szkolnym ma trwałe i istotne trudności w uczeniu się matematyki i doświadcza poważnych niepowodzeń w nabywaniu podstawowych umiejętności matematycznych. Prowadzenie dalszych badań w celu określenia czynników decydujących o niepowodzeniach w uczeniu się matematyki może pomóc w opracowaniu nowych sposobów identyfikacji dzieci z grupy ryzyka i stworzeniu systemu udzielania im odpowiedniej pomocy.

W wyniku wcześniejszych badań wykazano, że wrodzona zdolność do szacowania i porównywania liczebności zbiorów jest obecna już w niemowlęctwie i rozwija się wraz z wiekiem.

[tłum./oprac. C. O. Reless]

Źródło: NIH Audio Report - NIH News

Referencje dokumentu: Michèle M. M. Mazzocco, Lisa Feigenson, Justin Halberda, Impaired Acuity of the Approximate Number System Underlies Mathematical Learning Disability (Dyscalculia), Child Development, publikacja online z dn. 16 czerwca 2011.


Dodaj komentarz do wiadomości..

Nauka - sondaż Racjonalisty

 Neuroenhancement, czyli chemiczne wspomaganie pracy mózgu to:
sposób na optymalne wykorzystanie ludzkiego potencjału
pożyteczna dziedzina badań naukowych
kolejny krok ku dehumanizacji człowieka
chwyt marketingowy przemysłu farmaceutycznego
zwykła życiowa konieczność
nie mam zdania
  

Oddano 26256 głosów.


Reklama

Racjonalista wspiera naukę. Dołącz do naszych drużyn klikając na banner!
 
 
 
Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365