Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
183.076.409 wizyt
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7351 tekstów. Zajęłyby one 29006 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 3568 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Bądź filozofem, lecz wśród całej swej filozofii pozostań człowiekiem.
 Kościół i Katolicyzm » Organizacja i władza

Rycerstwo Niepokalanej
Autor tekstu:

Militia Immaculatae

Założone w 1917 r. przez franciszkanina św. Maksymiliana Kolbego, znanego z antysemityzmu rodaka ze Zduńskiej Woli (któż inny mógł na to wpaść - tylko Polska ma takiego bzika maryjnego, zastępując wiarę w Boga wiarą w Maryję-Wszechpośredniczkę) jako organizacja katolicka erygowane przez Wikariat Rzymu w 1922 r., ponownie Papieską Radę do Spraw Świeckich w 1997 r. Działa na wszystkich kontynentach, w 46 krajach. Liczy (1997 r.) ok. 4 mln członków (lub 3 mln — nie wiadomo - na oficjalnej stronie Rycerze nie potrafią ustalić ile ich w końcu jest — raz podają, że 3 a raz, że 4 mln). Znak rozpoznawczy: Medalik, ponoć cudowny z wizerunkiem Niepokalanej Dziewicy. Stolicą Rycerzy jest Niepokalanów, założony w 1927 r., stał się wkrótce największym klasztorem na świecie. Kolejnym krajem gdzie założyciel zaczął formować legiony maryjne była ...Japonia, tam również założył Niepokalanów (Mugenzai no Sono). Podorganizacją MI jest Rycerze u Stóp Krzyża. Jest to grupa ludzi, którzy sami cierpią, są słabi lub starzyi propagują przeżywanie cierpienia dla Maryi. Założone przez 16 schorowanych franciszkanów. Można przyjąć, że jest to swoisty przytułek dla zużytych Rycerzy, którzy nie mogą dalej czynnie „zdobywać nowych dusz".

Oto wyjątki z programu Rycerstwa sformułowanego przez założyciela:

Na samym początku dwa wymowne cytaty. Pierwszy z Księgi Rodzaju(3, 15): "Ona zetrze głowę twoją" (w Biblii Tysiąclecia: „Ono zmiażdży ci głowę"). Można to interpretować jako symbol walki z heretykami, bądź namawiającymi do grzechu. Niesie skojarzenia ze Świętą inkwizycją i jej metodami walki. Drugi cytat pochodzi od Świętego Oficjum, czyli ...Inkwizycji ! ("Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie")

I. Cel

Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej.

Jednym słowem nowe wydanie Świętej Inkwizycji.

III. Środki

1. O ile możliwości raz na dzień zwrócić się do NMP Niepokalanej z tym aktem strzelistym: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami" (można dodać na końcu i szczególną jakąś intencję).
2. Wszelkie środki (byle godziwe), na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co poleca się każdego gorliwości i roztropności: przede wszystkim zaś „Cudowny Medalik".

Ponieważ masoni nie ujawniają się publicznie, można pod nazwą masona tępić każdego kto nie wykazuje właściwej gorliwości katolickiej. Zaznaczone jest wyraźnie, że dostępne są wszystkie środki, byle godziwe. Jednak poniżej Statut usprawiedliwia i rozgrzesza środki które z godziwością mają mało wspólnego, pisząc jaki jest cel nadrzędny i jedyny, pomijając środki do niego.

Uwaga:
[...] Nic nie obowiązuje pod grzechem, choćby najmniejszym; miłość bez granic ku Sercu Przenajświętszemu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem.

W 1997 r. dostosowano Statut do nowej rzeczywistości, poprawiając najbardziej rażące fragmenty.

Natura

Art. 3 Sam o. Maksymilian Kolbe zdefiniował Rycerstwo Niepokalanej jako "całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa".
Rzeczywiście Rycerstwo jako główne zadanie stawia sobie szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej, pobudzając wszystkich chrześcijan świeckich, duchownych i osoby zakonne do oddania się Jej na służbę w misji, którą pełni jako Matka Kościoła.

[...]

Cel

Art. 4. Cel Rycerstwa Niepokalanej jest powszechny jak jego misja, mianowicie:
1o współpracować w nawracaniu wszystkich, aby "za wstawieniem Dziewicy Maryi, Królowej Apostołów, narody jak najprędzej doszły do uznania prawdy", w zachowywaniu Bożego prawa i jedności z Kościołem

[...]

O. Maksymilian Kolbe przeżywał swą żywą więź z Maryją w sposób szczególny. Rozumiał ją jako "przemienianie się w Nią", „stawanie się jakby Nią samą" [dziewicą czy kobietą?]

[...]

Misja

Art. 10 Rycerstwo Niepokalanej działa na trzech polach: na polu indywidualnym, we własnym środowisku, w świecie. Faktycznie kto staje się członkiem Rycerstwa Niepokalanej:
[...]

2. dostrzega w swojej rodzinie, w sąsiedztwie, w środowisku pracy i rozrywki opatrznościowy teren ewangelizacji [...]

Art. 13 Specyficzne zadanie Rycerstwa Niepokalanej polega na uwydatnianiu i upowszechnianiu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia [...]

A może tajemnicą tego poczęcia jest fakt współżycia z Archaniołem? Przepraszam, ale ten artykuł swoją komicznością aż się prosił o taki komentarz. Zastanawiające jest pojmowanie tajemnicy przez rycerzy Maryi — jeśli to tajemnica to się jej strzeże a nie upowszechnia. Czasami frazeologia katolicka zapętla się w swoim znaczeniu.

Art. 18 Członkowie Rycerstwa Niepokalanej, zgodnie z artykułem 8, wykorzystują środki, których w duchu profetycznym i franciszkańskim używał o. Kolbe; w ten sposób stają się apostołami "pióra czy mikrofonu, czy ekranu, czy w inny sposób"

Wymieniono:

 • pismoRycerz Niepokalanej, o podtytule "zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną". Zdobywanie odbywa się za pomocą tendencyjnych artykułów — patrz: CD Klerokratia: Rycerze Niepokalanej — Sztuka mamienia

 • słowo — Maraton Maryjny — 82 godz. gadania o Maryi, tzw. Akademia Maryjna, stylizowana na profesjonalne studia bądź wykłady. Oczywiście paplać franciszkanie za darmo nie zamierzają, opłata za semestr — 500 zł. Sformułowano nawet program Maryjnej Szkoły Życia:
  I. Teologia dogmatyczna
  .......1. Maryja w Piśmie świętym
  ...........- Proroctwo Starego Testamentu (2 godz.)
  ...........- Nowy Testament (8 godz.)
  .......2. Dogmaty Maryjne:
  ...........- Boże Macierzyństwo, Wieczyste Dziewictwo [propagowanie wzoru kobiety],Niepokalane Poczęcie i Świętość Maryi, ..............Wniebowzięcie (8 godz.)
  3. Inne tajemnice maryjne: udział Maryi w dziele Odkupienia, Pośrednictwo, Macierzyństwo duchowe, Maryja a Kościół, Maryja a Duch Święty (10 godz.)
  4. Problem objawień maryjnych (2 godz.)
  II. Liturgia
  1. Kult maryjny — zasada odnowy kultu (4 godz.) [ach, to bałwochwalstwo, niedługo z katolicyzmu pozostanie sama forma, a Polska wróci do korzeni — pogaństwa]
  2. Obecność Maryi w liturgii rzymskiej (2 godz.)
  3. Miejsce Maryi w liturgiach i kulcie innych Kościołów (Kościoły wschodnie, anglikanie, protestanci, itd. ) (8 godz.)
  4. Najważniejsze pozaliturgiczne nabożeństwa maryjne Kościoła łacińskiego, historia i znaczenie
  (4 godz.)
  III. Inne propozycje
  1. Maryja — wzorem kobiety [!!!] (na kanwie Mulieris dignitatem) — wykład z antropologii teologicznej
  (2 godz.)
  2. Maryja w literaturze polskiej i światowej (2 godz.)
  3. Maryja w sztuce (6 godz.)
  4. Maryja w muzyce (6 godz.)
  5. Najważniejsze sanktuaria maryjne i znaczenie ruchu pielgrzymkowego - wykład historyczno-socjologiczny (6 godz.)
  6. Maryja a Eucharystia (2 godz.)
  7. Kult Najświętszej Maryi Panny w zakonach (2 godz.)
  8. Czciciele Maryi (2 godz.) [kiedyś mieliśmy czcicieli Słońca, dziś — Maryi]
  9. Obrona godności Maryi w świetle zarzutów świadków Jehowy [zajęcia fizyczne — elementy walki wręcz]

 • media — Telewizja Niepokalanów, wkrótce Telewizja Familijna. Pierwsza okazała się niewypałem, druga jeszcze raczkuje, ale już łożą na nią państwowe podmioty,

 • pozostaje tylko pytanie co oznacza więc „inny sposób"?

Podsumowanie

Czy to wszystko ma cokolwiek wspólnego z chrześcijaństwem — pozostaje tajemnicą na miarę tej o Niepokalanym Poczęciu Niepokalanej. Wiadomo jednak, że dzięki inicjatywie ojca Kolbego polscy franciszkanie stali się jednym z najbogatszych, o ile nie najbogatszym, zakonów w Polsce.

Zbliżony charakterem do RN jest Legion Maryi, równie fundamentalistyczna organizacja o charakterze sekciarskim w KK, którzy "niczym Świadkowie Jehowy idą od drzwi do drzwi i szerzą kult Matki Bożej (w Polsce ruch ma ponad 15,5 tys. członków)" („Kościół w Kościele", Wprost, 10 czerwca 2001, s.32-33). Być może za jakiś czas zostanie opisana, jeśli zbiorę jakieś materiały na ten temat.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
O. Kolbe – święty antysemita
Marian Batko: świecki święty

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (13)..   


« Organizacja i władza   (Publikacja: 28-07-2002 Ostatnia zmiana: 16-04-2005)

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 953  Pokaż inne teksty autora
 Liczba tłumaczeń: 4  Pokaż tłumaczenia autora
 Najnowszy tekst autora: Mleczne korzenie Europy
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 1542 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365