Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.583.651 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 347 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Wiara prowadzi do poróżnienia człowieka z immanencją, a więc z nim samym, ateizm godzi go z ziemią, synonimem życia.
 Prawo » Prawo europejskie

Prawa socjalne - prawami człowieka [3]
Autor tekstu:

WW wielu środowiskach europejskich ekspertów gospodarczych poruszany jest temat stopniowego znoszenia barier nakładanych na państwa UE w zakresie produkcji, poczynając od limitów produkcji stali po produkty rolne. Istotnym warunkiem likwidacji kwot „przydzielonych" mogło by być wykazanie, że dane państwo i producent poświadczą fakt przeznaczenia zwiększonej produkcji na eksport poza obszar Wspólnoty. Ograniczenia wewnętrznej konkurencyjności w obrębie UE doprowadziły do sytuacji, w których zaistniałe rozwiązania odczuwane są jako dokuczliwe zwolnienie wzrostu, nawet przez tak zamożne państwa, jak Francja czy zjednoczone Niemcy, które nie mogły rozwinąć polityki uprzemysłowienia we wschodnich landach w skali zapewniającej pełną równowagę ekonomiczną tych terenów. Paradoksalność sytuacji posunięta została tak daleko, że inwestorzy prowadzący budowy na terenie Afryki czy w Ameryce Łacińskiej zaopatrują się w surowce przetworzone (cement, stal) poza rynkami europejskimi. Jednym z pierwszych postulatów polskiego rządu w momencie rozpoczęcia prezydencji - lipiec 2011 — będzie dotyczyć 15-to procentowego zwiększenia limitów produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie trwałych produktów rolnych (cukier, mleko w proszku).

Poszczególne państwa ze swymi gospodarkami włączają się do światowego systemu na różnych jego etapach. Pierwszą rewolucję przemysłową przeszła Anglia, poczynając od wydobycia węgla i używania go do wytopu surówki żelaza importowanej ze Szwecji. [ 10 ] Druga rewolucja przemysłowa, polegała na umasowieniu produkcji, wypracowaniu nowoczesnych technik zarządzania i automatyzacji. Etap ten najdoskonalej do swoich gospodarek wprowadziły Stany Zjednoczone i Niemcy. Trzecia fala modernizacji nadeszła wraz z upowszechnieniem się elektroniki stosowanej w urządzeniach powszechnego użytku na skalę masową. Wiele wskazuje na to, że fala czwarta nadejdzie wraz z pełnym sprzęgnięciem komputerów z środkami masowego przekazu.

Niewątpliwą okazją dla tego typu działań będą stanowić inwestycje w zakresie cyfryzacji mediów, które zasilą finansowo europejskie fundusze socjalne. Większość rozwiązań dotyczących towarzystw finansowych z kapitałem europejskim mogłoby zostać objęte polityką protekcjonistyczną w obrębie całej UE. Postulat ten powinien zostać zabezpieczony poprzez opracowanie warunków brzegowych dla takiej współpracy na przykładzie osiągnięć ekonomicznych, wiążących składki ubezpieczeniowe obywateli z wielkimi inwestycjami. Prawidłowy w tym względzie może być model niemiecki i wzorowane na nim rozwiązania znane w Polsce w okresie II Rzeczpospolitej.

Przyjęcie przez instytucje unijne dyrektyw, wymagających wypracowania dla nadawców programów radiowych i telewizyjnych jednolitej platformy cyfrowej otwiera Wspólnotę na zupełnie nowe możliwości w zakresie upowszechnienia wysokiej kultury i edukacji. Tego rodzaju wyzwanie może dać impuls dla rozwoju różnorodnych przedsięwzięć finansowanych przez producentów i nadawców zmierzających do wypracowania współpracy na niespotykaną skalę w dziedzinach, które hasłowo można by określić terminem ang. Art & Biznes. Docelowo tego rodzaju przedsięwzięcie pozwoli na zatrudnienie wielu osób, bez względu na ich miejsce zamieszkania — odległość od europejskich metropolii. Programy realizowane w najdalszych zakątkach kontynentu będą mogły być emitowane dla zainteresowanych. Powinno to przynieść wzrost poziomu oświaty i wiedzy ogólnej wszystkich obywateli państw członkowskich, a także mieszkańców innych państw, które na obecnym etapie rozwoju jedynie pretendują do zacieśnienia współpracy z UE.

EEuropejska kultura i wiedza współczesnemu światu może dać bardzo wiele. Będzie najcenniejszym przedmiotem eksportu, zwłaszcza o czym warto pamiętać, historia działalności wielu pokoleń urodzonych na naszym kontynencie nie ograniczała się do walk i eksploatacji, ale także polegała na badaniach geografii, przyrody, historii pozaeuropejskich cywilizacji i religii, zwyczajów etnicznych i dokonań kulturowych. Pod tym względem wywodząca się z tradycji hellenistycznych, żydowskich, rzymskich — chrześcijańska i zarazem świecka Europa - nie ma w sobie równych w porównaniu z innymi cywilizacjami.

*

Summary

Social Rights as Human Rights.

Diversity of Problems on the Eve of the Fourth Wave of Modernization.

The paper consists of two parts: The first discusses accomplishments in the field of social policy in the EU countries, such as France, Germany, Sweden and Great Britain, as well as the system of guarantees of social rights within all-continental system of the international law adopted by the members of the European Council, Common Market and the EU.

The second part deals with postulates concerning support for EU institutions improving their economic policy aimed at growth of nations. Besides, the possibilities of common financial management, common taxes and the most efficient growth-oriented allocation of financial means, with reference to creating all-European digital media platform and cultural exchange, are discussed (considered).


1 2 3 

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Jak Internet nas zmienia?
Przed czym stoi świat?

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (4)..   


 Przypisy:
[ 10 ] Bronisław Geremek, Kazimierz Piesowicz, Ludzie, towary, pieniądze, Warszawa 1968; John Kenneth Galbraith, Społeczeństwo dobrobytu, państwo przemysłowe. Warszawa 1973.

« Prawo europejskie   (Publikacja: 04-07-2011 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Jerzy Kolarzowski
Doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Historyczno-Prawnym Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji). Współzałożyciel i rzecznik prasowy PPS (1987 - luty 1988), zwolniony z pracy w IPiP PAN (styczeń 1987), współredagował Biuletyn Informacyjny Ruchu Wolność i Pokój (1986–1987), sygnatariusz platformy Wolność i Pokój (1985), przekazywał i organizował przesyłanie m.in. do Poznania, Krakowa, Gdańska, Lublina i Puław wielu wydawnictw podziemnych. Posiada certyfikat „pokrzywdzonego” wystawiony przez IPN w 2003 r. Master of Art of NLP. Pisze rozprawę habilitacyjną "U podstaw europejskiej filozofii praw człowieka. Narodziny jednostki w sferze publicznej i prywatnej w pismach Braci Polskich". Zainteresowania: historia instytucji życia publicznego i prywatnego, myśl etyczna i religijna Europy (zwłaszcza okresu reformacji). Bada nieoficjalne nurty i idee inspirujące kulturę europejską. Hobby: muzyka poważna, fotografia krajobrazowa. Autor książki Filozofowie i mistycy

 Liczba tekstów na portalu: 51  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Polski i brytyjski samorząd terytorialny - zasadnicze różnice
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 1982 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365