Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
183.929.365 wizyt
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7352 tekstów. Zajęłyby one 29008 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 3945 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Niall Ferguson - Cywilizacja. Zachód i reszta świata
Julio VALDEÓN BARUQUE, Manuel TUŃÓN DE LARA, Antonio DOMINGUEZ ORTIZ - Historia Hiszpanii

Znajdź książkę..
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
(..) żadna z metod poznawczych stosowanych w celu uzasadnienia wiary w tezy supernaturalistyczne nie jest adekwatna do tego celu.
 Kościół i Katolicyzm » Historia Kościoła » Historia powszechna » Święta Inkwizycja

Zagadnienie "czarnej legendy" inkwizycji [2]
Autor tekstu:

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż Żydzi w inny sposób dokonują obrzezania swoich chłopców niż chrześcijan — zarówno dorosłych jak i dzieci — odcinają im oni (mianowicie) skórę u góry napletka, nie zaś wszystko wokoło, jak czynią to w przypadku żydowskich chłopców.

Należy także pamiętać, że wręczają oni chrześcijanom, którzy stają się Żydami lub Żydówkami, dokument poświadczający ich przyjęcie do judaizmu, który to oni z kolei powinni zawsze przy sobie nosić, w przeciwnym bowiem razie Żydzi nie będą z nimi ani jeść ani pić; (dokument) ten zaś powinien zawierać imiona poszczególnych nauczycieli [ 11 ], którzy wyzwolili ich z jarzma chrztu [ 12 ].

De Intolerabili Blasfemia [ 13 ] Judeorum [ 14 ] Contra Christum Et Fidem Eius Et Populum Christianum.

O nie mogącym bezkarnie uchodzić bluźnierstwie Żydów skierowanym przeciwko Chrystusowi, Jego religii oraz chrześcijanom [ 15 ].

Należy zwrócić uwagę na to, że wśród modlitw, które Żydzi wygłaszają, nauczają oraz mają zapisane, występuje między innymi taka, która zawiera następujące słowa, które po hebrajsku oznaczają: "Błogosławiony jesteś Boże, Panie nasz, królu na wieki, który nie stworzyłeś mnie chrześcijaninem lub poganinem".

Innym przykładem jest [ 16 ] ta oto modlitwa: "Niech nie będzie żadnej nadziei dla tych, którzy są potępieni, czyli nawrócili się na religię Chrystusa, oraz dla wszystkich heretyków lub niewierzących, oskarżycieli oraz dwujęzyczników (po łac. bilinguis), to znaczy wszystkich zdrajców; niech nadejdzie ta chwila, w której oni ulegną zagładzie, a wszyscy wrogowie ludu Twojego Izraela niech szybko zostaną zabici, królestwo zaś nieprawości niech szybko pogrąży się w szaleństwie, to znaczy niech niezwłocznie legnie w gruzach i pyle jeszcze za dni naszych. Błogosławiony jesteś Boże, który na pył ścierasz wrogów oraz niszczysz ludzi przewrotnych."

Wspomniane wcześniej modlitwy odmawiają oni po hebrajsku oraz, odpowiednio dostosowując znaczenie zawartych w nich słów, mają oni na myśli [ 17 ] mieszkających w danym królestwie wyznawców religii chrześcijańskiej [ 18 ], których uważają za heretyków, niewiernych, swoich wrogów oraz prześladowców.

W innej swojej modlitwie [ 19 ] mówią oni: "Oddajmy cześć Bogu, który wszystkim rządzi, za Jego wielkość jako Stwórcy wszechrzeczy, który nie uczynił nas takimi, jakimi są poganie, czyli mieszkańcy krajów pogańskich, oraz który dał nam inne dziedzictwo niż poganom, niż tym, którzy oddają się próżnościom nad próżnościami i oddają cześć Bogu, który nie ma mocy i nie może zbawiać. W Tobie, Boże, pokładamy nadzieję naszą na szybkie zwycięstwo poprzez wspaniałość Twojej mocy, nadzieję na pokonanie i zniszczenie pogańskich bożków (to znaczy wizerunków, które miejscowi chrześcijanie czczą ze względu na Chrystusa [ 20 ]).Wizerunki te zaś niech zostaną zniszczone, — a będą one na pewno zniszczone — kiedy nadejdzie Królestwo Wszechmogącego. Wszyscy zaś ludzie [ 21 ] powrócą do Ciebie i wszystkie przewrotne krainy wzywać będą (Twoje imię), a ci, którzy zamieszkują ziemię (pogan), uznają (moc Twoją), ponieważ przed Tobą ugnie się wszelkie kolano i wszelki język złoży przed Tobą i Twoim obliczem przysięgę, Boże nasz, zegną oni (kolana) i upadną (na twarz) i cześć imieniu Twojemu oddadzą. Ty zaś z powrotem nałożysz na nich jarzmo Twojej królewskiej władzy i wkrótce nad nimi zapanujesz, a jarzmo to trwać będzie wiecznie, ponieważ królestwo Twoje będzie wieczne; panować będziesz w chwale tak, jak napisano w Prawie Twoim: Bóg będzie królować po wszystkie wieki." Modlitwę tę przełożono z języka hebrajskiego.

Należy przy tym zaznaczyć to, że zamiarem Żydów jest złorzeczenie chrześcijanom poprzez przytoczone wcześniej słowa, chociaż dosłownie nie wymieniają oni ich tam z imienia, lecz odbywa się to poprzez odpowiednie dostosowanie słów i ich znaczenia, tym niemniej wyraźnie mają oni tu na myśli wyznawców religii chrześcijańskiej.

Należy również zwrócić uwagę na to, iż wspomniane wcześniej złorzeczenia lub też przekleństwa, które Żydzi kierują pod adresem wyznawców religii chrześcijańskiej [ 22 ], zawarte są w księdze, którą Żydzi francuscy nazywają "Maazor", to znaczy "Zbiór modlitw", Żydzi zaś prowansalscy "Tyhilloth", co znaczy "Księga modlitw" [ 23 ].

Również w modlitwie, którą odmawiają oni trzy razy dziennie, zawarte są liczne przekleństwa i złorzeczenia wymierzone w chrześcijan oraz rzymskokatolicką wiarę, którą nazywają oni wypaczonym i przeklętym królestwem [ 24 ]. Modlą się oni także, aby Bóg je oraz wszystkich chrześcijan zniszczył; chociaż wyraźnie nie wymieniają oni chrześcijan z imienia, poprzez zawarte tam słowa dają to do zrozumienia, a także tak to rozumieją i tak zamierzają (to wykorzystywać); w sposób szczególny widoczne to jest w słowie "minim [ 25 ]", które oznacza heretyków.

Również w czasie Święta Oczyszczeń odbywającego się we wrześniu wygłaszają oni specjalną modlitwę, którą zwracają oni przeciwko wszystkim wrogom. Modlitwę tę nazywają oni "Cematha [ 26 ]", co oznacza klątwę, wyłączenie ze wspólnoty lub przekleństwo. W modlitwie tej poprzez odpowiednie dostosowanie słów i ich znaczenia Chrystusa nazywają oni nieślubnym synem nierządnicy [ 27 ] a Przenajświętszą Pannę Maryję kobietą płonącą pożądaniem i pragnącą zbytku [ 28 ], czego nie godzi się nie tylko mówić, ale nawet nie wolno tak myśleć; złorzeczą oni obojgu, a także Kościołowi rzymskokatolickiemu, wszystkim jego zwolennikom i wyznawcom.

Również fałszywe, błędne oraz przewrotne opinie i słowa zawarte są w licznych innych miejscach pewnej księgi, której autor nazywa się Salomon, a która zatytułowana jest "Glosa do tekstu Prawa", którą to księgę wszyscy Żydzi bardzo poważają, wierzą w nią oraz kierują się jej zaleceniami. Owe też glosy Żydzi poważają, wygłaszają oraz nauczają, mimo że są one na równi z "Talmudem"potępione (oczywiście przez rzymskokatolików — tłum.) oraz wyraźnie występują przeciwko Chrystusowi, o którym mówią one, iż w żadnym wypadku nie był on obiecanym Mesjaszem.

W księdze owej wszyscy, którzy zachowują wiarę Jezusa i kroczą Jego drogą nazywani są heretykami i niewiernymi, a przeciwko nim skierowana jest specjalna modlitwa, którą Żydzi odmawiają trzy razy dziennie, a o której już wcześniej wspomniano.

Również liczne przewrotne i fałszywe stwierdzenia "Talmudu" zawarte są w pewnej księdze, którą Żydzi nazywają "Glosami Mojżesza z Egiptu", a którą sam autor nazwał "Ogłoszeniem oraz ulepszeniem Prawa"; również (są tam zawarte) liczne błędy oraz bluźnierstwa przeciwko wierze Chrystusa, szczególnie zaś to, iż wszyscy, którzy zachowują zalecenia i wiarę Chrystusa, nazywani są heretykami, co po hebrajsku oznacza "minim". Księga ta również mówi, iż Chrystus zbłądził oraz występował przeciwko Bogu i Prawu; a także to, iż Jezus bardziej pobłądził niż Mahomet; oraz to, że Jezus wprowadził większą część świata w błąd polegający na oddawaniu czci innemu Bogu, który nie jest jedynym Bogiem [ 29 ], oraz (polegający) na zniesieniu Prawa, które nadał Bóg; zawiera ona także inne jeszcze bluźnierstwa przeciwko Chrystusowi.

Również wiele poglądów wymierzonych w Chrystusa, chrześcijan oraz osoby zachowujące wiarę Chrystusa zawartych jest w księdze, którą Żydzi nazywają "Glosą Dawida Hiszpana", a który to (autor) opatrzył glosami "Psałterz".

O chrześcijanych, którzy przeszli do sekty saracenów. Tłumaczenie fragmentu zawartego w podręczniku Mikołaja Ejmerika, „El manual de los inquisidores", Primera parte, Jurisdiccio'n del inquisidor, Los herejes, Jurisdiccio'n de la Inquisicio'n sobre los infieles y sobre todos los que se oponen a la fe cristiana.
(Tłumaczenie z języka hiszpańskiego)


1 2 3 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Tortury inkwizycyjne - galeria
Uniwersalny schemat obrony popełnionych zbrodni


 Przypisy:
[ 11 ] Po łacinie: magistri. Przypuszczalnie chodzi tutaj o rabinów lub starszych gminy.
[ 12 ] Po łacinie: qui eos debaptizaverunt
[ 13 ] Klasyczne: blasphemia.
[ 14 ] Klasyczne: Iudaeorum.
[ 15 ] Następujący fragment inkwizytorskiego vademecum brata Bernarda Gui jest przykładem na rzymskokatolickie cenzurowanie i ocenianie żydowskich książek oraz modlitw.
[ 16 ] Po łacinie: item — również. W miejscu tym przysłówek wyliczający (adverbium enumerativum) przetłumaczony został jako całe zdanie
[ 17 ] Po łacinie: per ea circumloqu(u)ntur et intelligunt.
[ 18 ] Po łacinie: de populo et regno christianorum — o ludzie i o królestwie chrześcijan. Jest to hendiadys, czyli figura stylistyczna zastępująca przydawkę dopełniaczową i frazę, do której się ona odnosi, przez dwa równorzędne pojęcia. Tak więc zwrot ten oznacza "o chrześcijańskich mieszkańcach tego królestwa".
[ 19 ] Modlitwa ta przełożona została z języka hebrajskiego na łacinę. Przekład ten ma wszelkie cechy translektu, czyli języka docelowego wykazującego w sposób nieuzasadniony cechy języka początkowego. W naszym przypadku oznacza to, iż tekst łacińskiego przekładu zawiera liczne hebraizmy składniowe, które z punktu widzenia łaciny są błędami stylistycznymi i gramatycznymi. Tłumacząc na język polski ów łaciński przekład hebrajskiej modlitwy starałem się oddać sens, nie zaś układ słów, toteż moje tłumaczenie wolne jest od owych hebrajskich interferencji.
[ 20 ] Jest to wtrącenie autora podręcznika dla inkwizytorów
[ 21 ] Dosłownie: filii carnis — synowie ciała.
[ 22 ] Po łacinie: contra populum christianum (klasyczne: Christianum) — przeciwko narodowi / ludowi chrześcijańskiemu.
[ 23 ] The Jewish Encyclopedia, tom VIII, artykuł na temat Maazor, New York, 1903, strony 262 — 264.
[ 24 ] Po łacinie: regnum pravum et damnatum.
[ 25 ] The Jewish Encyclopedia, tom VIII, artykuł na temat Min, New York, 1903, strony 594 — 595.
[ 26 ] The Jewish Encyclopedia, artykuł na temat Shema, tom XI, New York, strony 266 — 267
[ 27 ] Po łacinie: spurius filius meretricis.
[ 28 ] Po łacinie: mulier calefactionis seu luxurie (klasyczne: luxuriae).
[ 29 ] Chodzi tutaj o kult Trójcy św.

« Święta Inkwizycja   (Publikacja: 21-08-2003 Ostatnia zmiana: 06-09-2003)

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Adam Marek Bryszkowski
Wybitny lingwista; zajmuje się historią inkwizycji.   Więcej informacji o autorze
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 17  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Nowy koszmar
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 2630 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365