Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
199.932.982 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 275 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
System hipotez naukowych akceptowanych przez osobę w dowolnym czasie powinien być dla niej systemem prawd możliwych w tym sensie, że pomimo swych najgorętszych usiłowań, nie znalazła ona żadnej sprzeczności ani w tym systemie, ani pomiędzy nim a dostępnym jej świadectwem.
 Prawo » Prawa wolnomyśliciela

Obywatelskie umowy solidarności (PACS) we Francji [1]
Autor tekstu:

Andrzej Osęka w artykule „Sodoma wszędzie" („Gazeta Świąteczna", 30 września — 1 października) przedstawił spójny i w zasadzie kompletny obraz nietolerancji wobec gejów. Perspektywa dyskryminacji ma jednak swoje ograniczenia — siłą rzeczy słabiej wypadają w niej zjawiska wobec gejów przyjazne, wśród nich nowe regulacje prawne, jakie powstały w wielu krajach. Jak wygląda rzeczywistość, w której państwo nie tylko nie wyklucza homoseksualistów, ale staje na straży ich równouprawnienia? Co sprawia, że los gejów i lesbijek przestaje zależeć od tolerancji czy nietolerancji współobywateli? Choćby w Holandii, gdzie geje i lesbijki mogą nie tylko zawierać małżeństwa, ale także adoptować dzieci. Choćby w Danii, Norwegii, Szwecji i Szwajcarii, gdzie w latach 1989 — 1999 przyznano gejom bardzo szerokie uprawnienia, podobnie jak w niektórych regionach Hiszpanii, Niemiec i Włoch oraz w niektórych stanach USA.

Niedawno areną tego rodzaju kulturowego eksperymentu stała się Francja. W listopadzie 1999 roku Zgromadzenie Narodowe przyjęło tam ustawę o obywatelskiej umowie solidarności (Pacte Civil de Solidarité — PACS), która stwarza możliwość legalizacji związków nieformalnych ze względu na płeć partnerów. Te pary, które zdecydują się na legalizację związku, będą mogły korzystać z niektórych praw cywilnych przysługującym dotąd jedynie małżeństwom. Andrzej Osęka nazwał PACS „modelowym zbiorem aktów prawnych", gwarantującym gejom podstawowe prawa obywatelskie.

Według danych sądów pierwszej instancji od listopada 1999 do stycznia 2000, a więc w niespełna półtora miesiąca od wejścia ustawy w życie, w całej Francji zarejestrowano 6211 obywatelskich umów solidarności. W regionie paryskim 75 proc. umów podpisały osoby homoseksualne (później dane na temat orientacji seksualnej sygnatariuszy umów utajniono). Mieszkańcy biedniejszych dzielnic Paryża zgłaszali się do sądów kilkakrotnie więcej niż bogatych. Jedynie 70 spośród 473 uprawnionych sądów we Francji nie odnotowano wpłynięcia takich wniosków. Najwięcej umów (1914) zawarto w Ile-de-France. Na prowincji prym wiodły: Nantes (136), Grenoble (119) i Lille (101). Zdecydowanie słabiej wypadły tradycyjnie prawicowe miasta francuskiego Południa: Marsylia (77), Tuluza (73) i Tulon (31), gdzie w sumie podpisano mniej umów niż w Dunkierce czy Limoges.

PACS nie pojawił się w próżni. Jego idea była fragmentem polityki rodzinnej rządu Lionela Jospina. W czasie konferencji na temat stanu rodziny we Francji, jaka odbyła się 12 czerwca 1998 roku, przedstawione zostały raporty ekspertów w sprawie adekwatności prawa wobec zmian w strukturze rodziny, zasad przyznawania zasiłków oraz relacji wewnątrzrodzinnych. Jednocześnie socjalistyczna posłanka Domonique Gillot po konsultacjach społecznych opublikowała założenia nowej polityki rodzinnej, która wyciąga radykalne wnioski z faktu, że to, co prawica zwykła uważać za społeczną anomalię, dotyczy obecnie większości obywateli.

Stwierdzono, że francuska rodzina lat 90-tych opiera się na dobrowolnych więziach łączących przedstawicieli różnych pokoleń, przy czym za czynnik przekształcający zwykła grupę interesów w rodzinę uznano obecność dziecka. Czy dziecko to jest poczęte naturalnie, czy sztucznie, własne czy adoptowane, nie ma już takiego znaczenia. Przy okazji wyszło na jaw, że 40 proc. francuskich dzieci rodzi się poza legalnymi związkami, a blisko pięć milionów dorosłych Francuzów żyje w związkach nieformalnych. Dopasowanie prawa do tej sytuacji — ze względu na „nielegalność" dzieci z wolnych związków i symboliczny niebyt zwłaszcza homoseksualnych konkubinatów — uznano za pilną konieczność.

Projekty regulacji prawnego statusu związków konkubenckich z początku były trzy. Program minimalny, nazwany umową wspólnego interesu (PIC), opracował prawnik Jean Hauser. Jego projekt regulował wzajemne stosunki konkubentów, rodzeństwa czy przyjaciół jedynie pod względem finansowym i miał się zawierać w tej części kodeksu cywilnego, która traktuje o stowarzyszeniach, nie przewidywał więc symbolicznego uznania wolnych związków za równoprawne. Drugi projekt, złożony przez Catherine Tasca, przewodniczącą komisji prawa Zgromadzenia Narodowego, to właśnie PACS — kontynuacja wcześniejszej propozycji socjalistów nazwanej umową związku społecznego (CUS). Ostatni pomysł zawarty został w raporcie o stanie rodziny, jaki Irene Thery, socjolog, przygotowała na zamówienie rządu Jospina. Zdaniem Thery wprowadzenie jakiejkolwiek formy legalizacji wolnych związków byłoby niewskazane, bo wówczas te związki konkubenckie, które nie zdecydują się na legalizację, zostaną postawione poza prawem. W zamian za to należałoby przyznać prawa obywatelskie związkom nieformalnym bez prób ich legalizacji. Żaden z trzech projektów nie wprowadzał rozróżnienia na konkubinaty homo- i heteroseksualne.

Ostatecznie zwyciężył PACS. Jednak zanim do tego doszło, przez Francję przetoczyła się burza.

Poważne zastrzeżenia w stosunku do PACS-u zgłosił deputowany Robert Badinter, mąż Elisabeth Badinter, antropologa i liberalnej feministki, autorki m. in.: „Historii miłości macierzyńskiej". „Angielski wymiar sprawiedliwości zniszczył Oscara Wilde’a — pisał Badinter na łamach "Le Nouvel Observateur". — W Paryżu, w czasie trwania III Republiki, Verlaine i Rimbaud padli ofiarą najgorszych prześladowań. Ale rząd Vichy, w imię rodziny, ogłosił homoseksualizm złem, które obok Żydów czy frankomasonerii doprowadziło społeczeństwo francuskie do ruiny. IV Republika, tak samo jak V, zanim objęła w niej władzę lewica, nie miała odwagi, by znieść to haniebne postanowienie". Wniosek, by usunąć homoseksualizm z kodeksu karnego, zgłosił w Zgromadzeniu Narodowym dopiero w grudniu 1981 roku właśnie Badinter, który w ferworze dyskusji wykrzyknął wtedy: „Nadszedł już czas, abyśmy uświadomili sobie, jak wiele Francja zawdzięcza swoim homoseksualistom!". Badinter jednak uważał, że PACS jako osobny akt prawny nie jest potrzebny. Odwołując się do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Europejskiej, polityk ten postulował wprowadzenie kategorii konkubinatu do kodeksu cywilnego wraz z zakazem dyskryminacji obyczajowej i to jego zdaniem rozwiązałoby sprawę.

I być może w istocie rozwiązałoby ją praktycznie. Ale pozostaje jeszcze symboliczny wymiar PACS'u, którego Badinter nie docenił. Elisabeth Guigou, minister sprawiedliwości i gorąca orędowniczka PACS'u, m. in. z Badinterem polemizowała w swej mowie wygłoszonej w Zgromadzeniu Narodowym 30 marca 1999 roku, na siedem miesięcy przed przyjęciem ustawy przez parlament: „PACS to coś więcej niż kilka regulacji prawnych i skarbowych. (..) Zainteresowane nim pary pragną, aby za sprawą symbolicznego aktu zostało uznane ich istnienie jako podmiotu prawa".

Sama Elisabeth Badinter znalazła się natomiast w gronie pierwszych sygnatariuszy listu otwartego wystosowanego do prasy przez Kolektyw na rzecz Wolnego Związku (Collectif pour I'union libre). Sygnatariusze zarzucali twórcom PACS'u nie tylko to, że skazują na prawny niebyt te konkubinaty, które nie zechcą się legalizować, ale także to, że wręcz niszczą samą ideę wolnego związku, który opiera się na dobrowolnej, nie wymagającej legislacyjnej ingerencji państwa, wzajemnej wolności i odpowiedzialności. W ślad za tym szło żądanie wpisania wolnego związku do kodeksu cywilnego, co w przeciwieństwie do PACS'u miałoby realnie zapobiec dyskryminacji związków homoseksualnych. W świetle PACS'u tym ostatnim przysługiwałaby tylko jedna możliwość regulacji własnej sytuacji prawnej, podczas gdy związki heteroseksualne miałyby ich do dyspozycji kilka. Jedną z pierwszych sygnatariuszek tego listu była również historyk kultury Marie-Jo Bonnet, autorka książki „Związki miłosne między kobietami od XVI do XX wieku".

Przeciw legalizacji związków nieformalnych najgłośniej protestowały niektóre środowiska katolickie z Christine Boutin, ultrakatolicką działaczką na czele. Lęki prawicy dotyczyły głównie tego, że w ślad za umową solidarności pójdzie prawo do adopcji dzieci przez pary homoseksualne i prawo sztucznego zapłodnienia kobiet dla związanych ze sobą taką umową. „PACS jest czymś w rodzaju walizki z podwójnym dnem" — ostrzegał we wrześniu 1998 roku nowy arcybiskup Lyonu i przewodniczący konferencji episkopatu Francji Louis-Marie Billé, a dziennik skrajnej prawicy „Présent" określił PACS mianem „prawa zbędnego i szkodliwego". Nie pomogły zapewnienia minister sprawiedliwości Elisabeth Guigou, praktykującej katoliczki, że PACS w żadnym razie nie jest „małżeństwem bis" ani krokiem w stronę prawnego uznania małżeństw homoseksualnych. Nie pomogły też oświadczenia Jospina, który w miarę nasilania się debaty dorzucał do projektu coraz to nowe restrykcje. Biskupi byli nieprzejednani i nie godzili się na żadne ustępstwa. Do wyjątków wśród kościelnej hierarchii należał głos emerytowanego arcybiskupa Rennes, który na łamach „La Croix" uznał dostrzeżenie przez PACS społecznego wymiaru seksualności za niewątpliwą zaletą projektu. Stanowisko hierarchów nie przełożyło się jednak w prosty sposób na przekonaniu katolickiego odłamu opinii publicznej, która podzieliła się w kwestii PACS'u, uczestnicząc w wojnie zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie barykady.

W przyjęciu PACS'u przez francuski parlament pomogło ostatecznie to, że sprawą o wiele ważniejszą zarówno dla prawicy, jak i lewicy okazało się wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestiach związanych z Unią Europejską. I dla prawicy, i dla lewicy PACS stał się nieoczekiwanie podręczną kartą przetargową.

Zapewne właśnie skutkiem owego kompromisu jest podrzędny status PACS'u wobec instytucji małżeństwa (małżeństwo stanowi przeszkodę w zawarciu obywatelskiej, ale zawarcie umowy nie stanowi przeszkody w zawarciu małżeństwa) oraz ostatecznie brzmienie ustawy o obywatelskiej umowie solidarności. Na internetowej stronie francuskiego ministerstwa sprawiedliwości szczegółowe objaśnienia dotyczące zawierania umów obywatelskich poprzedza ramka: „PACS nie ma wpływu na zasady pokrewieństwa i władzy rodzicielskiej. Nie zapewnia państwu prawa do wspólnej adopcji dziecka lub, jeśli żyją Państwo z partnerem/partnerką tej samej płci, prawa do korzystania ze sztucznego zapłodnienia".

To podkreślone ramką obostrzenie nie jest tylko, jak można by sądzić, uspokajającym zapewnieniem odnoszącym się o odległe o całe lata świetlne przyszłości. Jest dość kategoryczną odmową legalizacji pewnego obszaru francuskiej rzeczywistości, ponieważ we Francji rodzicielstwo osób homoseksualnych stało się faktem społecznym. Wedle szacunkowych danych z roku 1998 homoseksualnych rodziców wychowujących dzieci było nad Sekwaną około kilkuset tysięcy. Część z nich jest zrzeszona w legalnym Stowarzyszeniu Gejów i Lesbijek — Rodziców i Przyszłych Rodziców (Association des parents et futurs parents gays et lesbiennes — APGL). Jak to możliwe?


1 2 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
O konkubinacie
Sytuacja prawna homoseksualistów w Europie


« Prawa wolnomyśliciela   (Publikacja: 27-09-2003 Ostatnia zmiana: 22-07-2005)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Antoni Sosiński
Pisarz, publicysta.

 Liczba tekstów na portalu: 3  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Wpływy biol. na fizyczny i psych. rozwój seks. (1)
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 2731 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365