Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
202.009.207 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 484 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Jeśli będziecie żądać tylko posłuszeństwa, to zgromadzicie wokół siebie samych durniów."
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Polskie konkordaty » Konkordat z 1993 » Prace nad konkordatem » Analizy i oceny prawne

MEN w sprawie kosztów Konkordatu

List Dyrektora Generalnego MEN do Dyrektora Departamentu Wyznań MSWiA w sprawie kosztów związanych z ratyfikacją konkordatu
(6 czerwca 1997 r., Warszawa)

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Dyrektor Generalny
DE-I-0332-12/97

Warszawa, 1997-06-06

Pan
Andrzej Czohara
Dyrektor Departamentu Wyznań
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w miejscu

Odpowiadając na pismo Nr W/DD/473/97 z dnia 2.06.br. przesyłam w załączeniu opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej notatkę w sprawie kosztów związanych z ewentualną ratyfikacją konkordatu w zakresie dotyczącym:
- ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa,
- zmiany ustawy o systemie oświaty.

Zał. 2

Dyrektor Generalny
(-) dr Maciej J. Olejniczak

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 1997-06-06

Notatka w sprawie kosztów związanych z ewentualną ratyfikacją konkordatu w zakresie dotyczącym oświaty i szkolnictwa wyższego

Ewentualna ratyfikacja konkordatu i równoczesne uchwalenie przez Sejm RP ustaw okołokonkordatowych:
1. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa,
2. o zmianie ustawy o systemie oświaty,
powodować będzie następujące skutki finansowe:

Ad 1.
Objęcie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie systemem dotacji z budżetu państwa spowoduje wzrost wydatków Ministerstwa Edukacji Narodowej (część 33, dział 81 „Szkolnictwo wyższe") w skali całorocznej - uwzględniając poziom wynagrodzeń i cen z 1997 r. — o kwotę 5.148,0 tys. zł.
Szczegółową kalkulację wzrostu wydatków w omawianym zakresie przedstawia zał. nr 1.

Ad 2.
Programy badań statystycznych GUS odnoszące się do systemu oświaty nie obejmują informacji o liczbie oddziałów przedszkolnych, w których prowadzone są zajęcia katechetyczne w oparciu o przepisy wydane w latach 1990-1992.
Z rekonesansu przeprowadzonego w dniach 5 i 6 czerwca 1997 r. w wybranych losowo kuratoriach oświaty (Warszawa, Koszalin, Piła, Przemyśl) wynika, że:
a) w oddziałach dla dzieci 3-letnich, 4-letnich i 5-letnich zajęcia katechetyczne prowadzone są sporadycznie w bardzo ograniczonym zakresie,
b) w przeważającej liczbie (około 95%) oddziałów dla dzieci 6-letnich zajęcia katechetyczne prowadzone są systematycznie, chociaż w mocno zróżnicowanym wymiarze tygodniowym (od 0,5 godz. do 1 godz.).

Liczyć się trzeba z dążeniem władz kościelnych, aby:
c) w oddziałach dla dzieci 3, 4 i 5-letnich zajęcia katechetyczne wprowadzić w skali możliwie powszechnej, średnio po 1 godz. zajęć tygodniowo,
d) w oddziałach dla dzieci 6-letnich w pełni upowszechnić zasięg zajęć (do 100%) oraz zwiększyć ich wymiar do 2 godz. tygodniowo.
W dotychczasowych przedłożeniach rządowych popierane były dotąd tylko założenia rozwojowe podane w pkt 2b.
W zależności od zastosowanego rozwiązania koszty realizacyjne w układzie całorocznym, uwzględniając poziom wynagrodzeń i cen z 1997 r. - kształtowałyby się odmiennie:
— w wariancie I, obejmującym wszystkie grupy wiekowe, kwotę 28.651 tys. zł,
— w wariancie II, obejmującym wyłącznie grupę wiekową dzieci 6-letnich, uczęszczających do tych placówek w których aktualnie zajęcia katechetyczne nie są prowadzone, kwotę 16.233 tys. zł.
Szczegółową kalkulację wzrostu wydatków w omawianym zakresie przedstawia zał. nr 2.

* * *

Realny wzrost wydatków od 1 stycznia 1998 r., zarówno w obszarze oświaty jak i szkolnictwa wyższego, byłby odpowiednio wyższy, w dostosowaniu do założeń przyjętych na rok 1998 w zakresie prognozowanego na przyszły rok wzrostu wynagrodzeń oraz cen na materiały i usługi konsumpcyjne.

Załącznik nr 1 do notatki Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 06 czerwca 1997 r.

Całoroczne skutki finansowe związane z wejściem w życie projektowanej ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie szacuje się w warunkach tegorocznych na kwotę 5.148,0 tys. zł, uwzględniając następującą kalkulację:

1) wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe oraz wypłaty z zakładowego funduszu nagród łącznie z pochodnymi od płac i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

- 3.538,0 tys. zł,

2) pomoc stypendialna

- 802,0 tys. zł,

3) pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe

- 808,0 tys. zł.

Kalkulację oparto na danych statystycznych PAT za 1996 r. określających:

1. poziom zatrudnienia (według stanu w dniu 31 grudnia) łącznie w wysokości

z tego:

- 142 etatów,

a) nauczyciele akademiccy

- 115 etatów,

b) pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

- 27 etatów,

2. liczbę studentów studiów dziennych

- 944 osoby.

Założono, że 50% studentów studiów dziennych korzystać będzie z pomocy stypendialnej.
Poziom pozapłacowych wydatków bieżących skalkulowano przy wzięciu pod uwagę średniego udziału (15,7%) w 1997 r. tych wydatków w uczelniach resortu edukacji narodowej w relacji do łącznej kwoty dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną oraz pomoc materialną dla studentów.

Załącznik nr 2 do notatki Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 06 czerwca 1997 r.

Całoroczne skutki finansowe związane z wejściem w życie projektowanej ustawy o systemie oświaty.
1. Z danych statystycznych GUS wynika, że ogólna liczba oddziałów przedszkolnych w 1996 r. wynosiła 43.794 oddziałów, do których uczęszczało 983.489 dzieci, w tym 533.074 dzieci 6-letnich.
W kalkulacji skutków finansowych zastosowania od roku szkolnego 1997/98 różnych wariantów rozwiązań przyjęto, że ogólna liczba oddziałów przedszkolnych kształtować się będzie na poziomie 44.000 oddziałów, w tym 23.000 oddziałów dla dzieci 6-letnich.
2. Upowszechnienie i poszerzenie zakresu realizacji zajęć katechetycznych w placówkach wychowania przedszkolnego angażowałoby w skali roku następujące środki budżetowe:
1) wariant I, obejmujący wszystkie grupy wiekowe:
a) 21.000 oddziałów dla dzieci 3, 4, 5-letnich ´ 1 godz. zajęć tygodniowo: 25 godz. pensum = 840 etatów ´ 800 zł ´ 54% wydatki pochodne = 1.034.880 zł miesięcznie, tj. 12.418.560 zł w skali rocznej,
b) 1.150 oddziałów dla dzieci 6-letnich ´ 2 godz. zajęć tygodniowo: 22 godz. pensum = 105 etatów ´ 800 zł ´ 54% wydatki pochodne = 129.360 zł miesięcznie, tj. 1.552.320 zł w skali rocznej,
c) 21.850 oddziałów dla dzieci 6-letnich ´ 1 godz. zajęć tygodniowo: 22 godz. pensum = 993 etaty ´ 800 zł ´ 54% wydatki pochodne = 1.223.376 zł miesięcznie, tj. 14.680.512 zł w skali rocznej,
d) razem a+b+c = 28.651.392 zł;
2) wariant II,
obejmujący tylko grupę wiekową dzieci 6-letnich, uczęszczających do placówek (5% ogólnej liczby oddziałów), w których zajęcia katechetyczne nie są prowadzone i nie obciążają dotąd budżetów gmin:
a) 1.150 oddziałów dla dzieci 6-letnich ´ 2 godz. zajęć tygodniowo: 22 godz. pensum = 105 etatów ´ 800 zł ´ 54% wydatki pochodne = 129.360 zł miesięcznie, tj. 1.552.320 zł w skali rocznej,
b) 21.850 oddziałów dla dzieci 6-letnich ´ 1 godz. zajęć tygodniowo: 22 godz. pensum = 993 etaty ´ 800 zł ´ 54% wydatki pochodne = 1.223.376 zł miesięcznie, tj. 14.680.512 zł w skali rocznej,
c) razem a+b = 16.232.832 zł.

Kopia z własnego zbioru Czesława Janika.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
MZiOS w sprawie kosztów konkordatu
Koszty finansowe Konkordatu

 Dodaj komentarz do strony..   


« Analizy i oceny prawne   (Publikacja: 18-11-2003 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 3024 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365