Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
164.304.600 wizyt
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7324 tekstów. Zajęłyby one 28895 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Koronawirus z Wuhan to
wiele hałasu o nic
sezonowy problem
lokala epidemia
globalna epidemia
  

Oddano 949 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
Friedrich Nietzsche - Antychryst
Kubek z rybką Darwina

Złota myśl Racjonalisty:
Nauka jest wielką republiką z wieczystem liberum veto, wedle którego głos jednego uczonego, gdy słuszny, zmusza do posłuchu wszystkich, naturalnie nie zaraz, ale ostatecznie zawsze. Więc w imię tych praw owej wielkiej republiki naukowej, stojącej ponad narodami, państwami, autorytetami, trzeba być cierpliwym. To nie oświata, to nauka. To nie popularyzacja lecz badanie. Jeśli ktoś mniema, że nie ma..
 Prawo » Prawa wolnomyśliciela

Jak zostać ekskomunikowanym
Autor tekstu: oprac. Adam Steinberg

WZÓR PISMA

Miejscowość, data

Nazwisko Imię

ul. Ulica (miejscowość) i numer mieszkania

Kod, Poczta

Data urodzenia:

Imię i nazwisko matki:

Imię i nazwisko ojca:

Data chrztu:

Parafia chrztu

Wikariusz Generalny [ 1 ]
Kuria Metropolitarna
(właściwa dla miejsca zamieszkania)

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam tutejszą Kurię Metropolitarną i Władze Kościoła Rzymskokatolickiego, iż niniejszym porzucam wiarę katolicką, co wyczerpuje znamiona przestępstwa z Kanonu 1364 obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego i zaciągam tym samym na siebie ekskomunikę mocą samego prawa (late sententiae) i nie pozostaję w związku z tym dalej we wspólnocie wiernych Waszego Kościoła.

Oprócz przestępstwa apostazji popełniłem inne czyny pociągające za sobą kary i cenzury kościelne a w szczególności:

Ą Przestępstwo z Kan. 1374 KPKan — Członkostwo w stowarzyszeniach głoszących nauki sprzeczne z doktryną Kościoła Rzymskokatolickiego.

Ą Przestępstwo z Kan. 1373 KPKan — Doktrynalne podżeganie innych przeciwko naukom i władzy organów Kościoła Rzymskokatolickiego.

Ą Przestępstwo z Kan. 1369 KPKan — Rozpowszechnianie treści i publikacji o treściach antykościelnych i antychrześcijańskich.

Jednocześnie zaznaczam, iż zamierzam świadomie i dobrowolnie trwać w swych postawach i nie uwzględniam możliwości powrotu do Waszej organizacji wyznaniowej.

Proszę także o poinformowanie parafii, gdzie zostałem poddany ceremonii chrztu w Waszym obrządku, o mej rezygnacji z członkostwa w Waszej organizacji, celem stosownego uregulowania tej kwestii.

Z poważaniem,
Czytelny podpis

Otrzymują:

1) Kopia: a/a

2) Oryginał: Kuria Metropolitarna w (wpisać nazwę miejscowości)

Do wiadomości:

3) Kopia: Parafia właściwa dla miejsca mego zamieszkania (nazwa i adres: )

4) (opcjonalnie) Kopia: Parafia właściwa dla miejsca mego chrztu (nazwa i adres: )

*

Objaśnienia

Pismo należy wysłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru! Można je też złożyć osobiście w kancelarii kurialnej (nie na parafii!) żądając na kopii, potwierdzenia jego przyjęcia pieczęcią i czytelnym (!) podpisem przyjmującego oraz postawienia parafy na każdej ze stron pisma. Wy też musicie zaparafować wszystkie strony. Pismo oraz jego kopie należy spiąć zszywaczem lub umieścić w stosownej teczce. Kopie (może być ksero) wyślijcie do parafii chrztu i m-ca zamieszkania — to często nie te same, jeśli się po urodzeniu przeprowadzaliście — zapytajcie rodziców lub dziadków jak się te sprawy mają.

Nie dajcie się spławić. Nie idźcie też sami — koniecznie weźcie ze sobą poważnie wyglądającego świadka, sami też bądźcie kulturalni ale stanowczy.

Jeszcze jedna uwaga — po tym działaniu nie będziecie WYPISANI z kościoła ale EKSKOMUNIKOWANI i stosowna adnotacja będzie widniała w archiwalnych księgach. Księgi chrztów mają status archiwów i podlegają innemu prawu. Możecie zażądać jednak usunięcia informacji o Was z kartotek parafialnych, gdzie jest np. odnotowane, czy przystępujecie do komunii i czy przyjmujecie „kolędę". Te źródła mają charakter inwigilacyjny i infiltracyjny. Zawierają np. wywiady z sąsiadami na Wasz temat i inne, o których nie macie pojęcia… jak kiedyś na SB i MO.

Ekskomunika „mocą samego prawa" (łac. late sententiae) to taki kruczek kościelnego prawa kanonicznego, polegający na tym, że samym faktem porzucenia wiary katolickiej, na sposób jawny i publiczny (powyższe pismo jest taką formą) zaciąga się ją automatycznie i nieodwołalnie, tj. sama Wasza decyzja o porzuceniu wiary katolickiej wyrażona expresis verbis implikuje kary kościelne i żadna władza kościelna nie musi już tego potwierdzać. Sama kopia Waszego pisma będzie dowodem, że nie jesteście już członkami KK. Jednakże fakt potwierdzenia tego z ich strony pozostaje w zgodzie z wymogami prawa polskiego, a takie zarówno ich, jak i Was obowiązuje i domagajcie się odpowiedzi z ich strony.

Istnieje możliwość powrotu na łono KK, ale procedura ta jest skomplikowana i też wiedzie przez kurię oraz już przez samego biskupa ordynariusza i załatwianie tego bez „pleców", tj. polecenia przez któregoś z wysoko postawionych w diecezji księży, ciągnie się latami. Decyzja ta implikuje takie obwarowania jak: niemożność bycia chrzestnym, świadkiem na ślubie, świadkiem bierzmowania, otrzymania ślubu kościelnego zarówno w KK jak i innych kościołach chrześcijańskich, które teraz z KK uprawiają tzw. interkomunię; pogrzebu katolickiego na kościelnym cmentarzu. Zgodnie z prawem kanonicznym nie macie prawa przebywać na terenie świątyń i obiektów sakralnych KK. Nawet w obliczu śmierci zwykły ksiądz nie ma prawa udzielić Wam rozgrzeszenia — ma do tego prawo jedynie biskup ordynariusz właściwy terytorialnie lub specjalnie oddelegowany do tego celu kapłan z tzw. „dekretem władzy" ściągnięcia ekskomuniki, przyjęcia wyznania wiary skruszonego delikwenta, w obecności dwóch pobożnych świadków i w miejscu, gdzie przechowywany jest „najświętszy sakrament".

Opisana przeze mnie procedura jest skuteczna i sprawdzona, sam ją zastosowałem.


 Zobacz także te strony:
Anathema sit! Bądź przeklęty!
Apostazja czyli wystąpienie z Kościoła
Wystąpienie
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Anathema sit! Bądź przeklęty!
Apostazja czyli wystąpienie z Kościoła

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (38)..   


 Przypisy:
[ 1 ] Dobrze będzie zaadresować imiennie, jego dane można otrzymać w kurii, jeśli o to poprosicie telefonicznie.

« Prawa wolnomyśliciela   (Publikacja: 01-09-2002 Ostatnia zmiana: 28-11-2005)

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 440 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365