Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
199.918.192 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 271 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Są tylko dwie rzeczy, które jednoczą ludzi: strach i interes."
 Prawo » Prawa wolnomyśliciela

Jak zostać ekskomunikowanym
Autor tekstu: oprac. Adam Steinberg

WZÓR PISMA

Miejscowość, data

Nazwisko Imię

ul. Ulica (miejscowość) i numer mieszkania

Kod, Poczta

Data urodzenia:

Imię i nazwisko matki:

Imię i nazwisko ojca:

Data chrztu:

Parafia chrztu

Wikariusz Generalny [ 1 ]
Kuria Metropolitarna
(właściwa dla miejsca zamieszkania)

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam tutejszą Kurię Metropolitarną i Władze Kościoła Rzymskokatolickiego, iż niniejszym porzucam wiarę katolicką, co wyczerpuje znamiona przestępstwa z Kanonu 1364 obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego i zaciągam tym samym na siebie ekskomunikę mocą samego prawa (late sententiae) i nie pozostaję w związku z tym dalej we wspólnocie wiernych Waszego Kościoła.

Oprócz przestępstwa apostazji popełniłem inne czyny pociągające za sobą kary i cenzury kościelne a w szczególności:

Ą Przestępstwo z Kan. 1374 KPKan — Członkostwo w stowarzyszeniach głoszących nauki sprzeczne z doktryną Kościoła Rzymskokatolickiego.

Ą Przestępstwo z Kan. 1373 KPKan — Doktrynalne podżeganie innych przeciwko naukom i władzy organów Kościoła Rzymskokatolickiego.

Ą Przestępstwo z Kan. 1369 KPKan — Rozpowszechnianie treści i publikacji o treściach antykościelnych i antychrześcijańskich.

Jednocześnie zaznaczam, iż zamierzam świadomie i dobrowolnie trwać w swych postawach i nie uwzględniam możliwości powrotu do Waszej organizacji wyznaniowej.

Proszę także o poinformowanie parafii, gdzie zostałem poddany ceremonii chrztu w Waszym obrządku, o mej rezygnacji z członkostwa w Waszej organizacji, celem stosownego uregulowania tej kwestii.

Z poważaniem,
Czytelny podpis

Otrzymują:

1) Kopia: a/a

2) Oryginał: Kuria Metropolitarna w (wpisać nazwę miejscowości)

Do wiadomości:

3) Kopia: Parafia właściwa dla miejsca mego zamieszkania (nazwa i adres: )

4) (opcjonalnie) Kopia: Parafia właściwa dla miejsca mego chrztu (nazwa i adres: )

*

Objaśnienia

Pismo należy wysłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru! Można je też złożyć osobiście w kancelarii kurialnej (nie na parafii!) żądając na kopii, potwierdzenia jego przyjęcia pieczęcią i czytelnym (!) podpisem przyjmującego oraz postawienia parafy na każdej ze stron pisma. Wy też musicie zaparafować wszystkie strony. Pismo oraz jego kopie należy spiąć zszywaczem lub umieścić w stosownej teczce. Kopie (może być ksero) wyślijcie do parafii chrztu i m-ca zamieszkania — to często nie te same, jeśli się po urodzeniu przeprowadzaliście — zapytajcie rodziców lub dziadków jak się te sprawy mają.

Nie dajcie się spławić. Nie idźcie też sami — koniecznie weźcie ze sobą poważnie wyglądającego świadka, sami też bądźcie kulturalni ale stanowczy.

Jeszcze jedna uwaga — po tym działaniu nie będziecie WYPISANI z kościoła ale EKSKOMUNIKOWANI i stosowna adnotacja będzie widniała w archiwalnych księgach. Księgi chrztów mają status archiwów i podlegają innemu prawu. Możecie zażądać jednak usunięcia informacji o Was z kartotek parafialnych, gdzie jest np. odnotowane, czy przystępujecie do komunii i czy przyjmujecie „kolędę". Te źródła mają charakter inwigilacyjny i infiltracyjny. Zawierają np. wywiady z sąsiadami na Wasz temat i inne, o których nie macie pojęcia… jak kiedyś na SB i MO.

Ekskomunika „mocą samego prawa" (łac. late sententiae) to taki kruczek kościelnego prawa kanonicznego, polegający na tym, że samym faktem porzucenia wiary katolickiej, na sposób jawny i publiczny (powyższe pismo jest taką formą) zaciąga się ją automatycznie i nieodwołalnie, tj. sama Wasza decyzja o porzuceniu wiary katolickiej wyrażona expresis verbis implikuje kary kościelne i żadna władza kościelna nie musi już tego potwierdzać. Sama kopia Waszego pisma będzie dowodem, że nie jesteście już członkami KK. Jednakże fakt potwierdzenia tego z ich strony pozostaje w zgodzie z wymogami prawa polskiego, a takie zarówno ich, jak i Was obowiązuje i domagajcie się odpowiedzi z ich strony.

Istnieje możliwość powrotu na łono KK, ale procedura ta jest skomplikowana i też wiedzie przez kurię oraz już przez samego biskupa ordynariusza i załatwianie tego bez „pleców", tj. polecenia przez któregoś z wysoko postawionych w diecezji księży, ciągnie się latami. Decyzja ta implikuje takie obwarowania jak: niemożność bycia chrzestnym, świadkiem na ślubie, świadkiem bierzmowania, otrzymania ślubu kościelnego zarówno w KK jak i innych kościołach chrześcijańskich, które teraz z KK uprawiają tzw. interkomunię; pogrzebu katolickiego na kościelnym cmentarzu. Zgodnie z prawem kanonicznym nie macie prawa przebywać na terenie świątyń i obiektów sakralnych KK. Nawet w obliczu śmierci zwykły ksiądz nie ma prawa udzielić Wam rozgrzeszenia — ma do tego prawo jedynie biskup ordynariusz właściwy terytorialnie lub specjalnie oddelegowany do tego celu kapłan z tzw. „dekretem władzy" ściągnięcia ekskomuniki, przyjęcia wyznania wiary skruszonego delikwenta, w obecności dwóch pobożnych świadków i w miejscu, gdzie przechowywany jest „najświętszy sakrament".

Opisana przeze mnie procedura jest skuteczna i sprawdzona, sam ją zastosowałem.


 Zobacz także te strony:
Anathema sit! Bądź przeklęty!
Apostazja czyli wystąpienie z Kościoła
Wystąpienie
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Anathema sit! Bądź przeklęty!
Apostazja czyli wystąpienie z Kościoła

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (40)..   


 Przypisy:
[ 1 ] Dobrze będzie zaadresować imiennie, jego dane można otrzymać w kurii, jeśli o to poprosicie telefonicznie.

« Prawa wolnomyśliciela   (Publikacja: 01-09-2002 Ostatnia zmiana: 28-11-2005)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 440 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365