Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.632.195 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 354 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Wydaje mi się, że Bóg jest wygodnym wynalazkiem ludzkiego umysłu".
 Tematy różnorodne » PSR » Społeczność

Projekt działania, organizacji i zasad funkcjonowania lokalnych ośrodków PSR [1]
Autor tekstu:

Przedstawiam moją propozycję funkcjonowania PSR-u pod hasłem „dążenie do rozwoju".

W ostatniej ankiecie racjonalisty 32% osób wskazało, że sensem ich życia jest dążenie do rozwoju a 24% wskazało, że sensem ich życia jest miłość. [ 1 ]  Doprawdy optymistycznie czyta się takie ankiety.

Poprzez spotkania z innymi ludźmi niewątpliwie rozwijamy sami siebie pogłębiając odczuwanie miłości do swoich najbliższych jak i całego naszego otoczenia.

Aby takie spotkania były naprawdę inspirujące i rozwijające trzeba po prostu w nich uczestniczyć — uczestniczyć znaczy być aktywnym.

Poniżej przedstawiłem moją wizję funkcjonowania ośrodków PSR-u gdzie każdy może spróbować swoich sił w różnych rolach. Może wcielić się w rolę lokalnego działacza (koordynator ośrodka), spróbować swoich umiejętności organizacyjnych (gospodarz spotkania), asertywności („strażnik czasu"), umiejętności przemawiania (prelegent) czy też nauczyć się krótkiego i precyzyjnego wyrażania swojego zdania (uczestnik dyskusji).

Te i inne sprawy można doświadczyć w przyjaznym i przewidywalnym otoczeniu na spotkaniach PSR-u, i co bardzo ważne — realnie a nie wirtualnie.

Taki trening niewątpliwie przyda się w codziennym życiu.

Spotkania takie wzbogacają uczestników podwójnie, z jednej strony wzbogacają umiejętności osobiste a z drugiej dają nową porcję wiedzy.

Prelegent dzieli się swoją wiedzą z uczestnikami spotkania a oni w zamian w dyskusji przekazują mu informacje zwrotne jak oceniają jego wystąpienie.

Bardzo proszę osoby zainteresowane rozwojem PSR-u o uważne przeczytanie poniższej propozycji.

Bardzo proszę o napisanie swoich uwag w komentarzach do niniejszego tekstu według schematu:

— podoba mi się ...............ponieważ.........

- nie podoba mi się ...........ponieważ...……

Bardzo proszę nie dyskutować między sobą, proszę przedstawić opinię o tym projekcie — i nic więcej — do 23 kwietnia.

Opracuję Wasze opinie po 23 kwietnia i przystąpimy do dalszego doskonalenia tego projektu.

1. LOKAL 

Stałe miejsce spotkań (dom kultury, klub itp. — wykluczam tu wykorzystywanie gościnności np. partii politycznych)

2. KOORDYNATOR OŚRODKA 

Osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie ośrodka i będąca oficjalnym przedstawicielem PSR-u na danym terenie, reprezentująca PSR przed lokalnymi władzami, organizacjami itp.

Koordynatorem ośrodka może być tylko i wyłącznie osoba należąca do PSR-u, bez wymogu bycia we władzach stowarzyszenia.

Funkcja honorowa nie umocowana we władzach PSR-u wybieralna przez lokalnych członków z roczną kadencją.

Do obowiązków koordynatora należy:

a) Pilnowanie spraw formalno-prawnych w związku z użyczeniem, wynajęciem itp. lokalu — chodzi tu np. o sprawę pilnowania terminów kiedy trzeba przedłużyć umowę najmu lokalu.

b) Pobieranie kluczy do lokalu np. w domu kultury, przed spotkaniem i zdanie kluczy po spotkaniu.

c) Przybycie na spotkanie 15 minut wcześniej w celu sprawdzenia lokalu i przygotowanie go do spotkania (ustawienie krzeseł, stołów itp.) oraz opuszczenie lokalu jako ostatnia osoba po doprowadzeniu lokalu do stanu zastanego przed spotkaniem.

d) Informowanie członków PSR-u o terminach i tematyce kolejnych spotkań w ośrodku.

e) Reprezentowanie ośrodka przed władzami PSR-u.

f) Przyjmowanie nowych lokalnych członków do stowarzyszenia — wręczanie legitymacji itp.

g) Sporządzenie na koniec "kadencji" sprawozdania z rocznej działalności ośrodka.

h) W sytuacji nie przybycia z przyczyn losowych gospodarza, objęcie jego obowiązków

Roczne sprawozdanie koordynatora ośrodka powinno zawierać:

— informacje statystyczne o liczbie spotkań, liczbie uczestników, liczbie lokalnych członków PSR-u, itp.

— informacje o inicjatywach i pomysłach innych poza zwykłymi spotkaniami (wycieczki, ognisko, udział w działaniach organizowanych przez „bratnie" organizacje itp.)

— część osobistą z uwagami i refleksjami koordynatora nad działalnością ośrodka

3. GOSPODARZ SPOTKANIA 

Osoba prowadząca aktualne spotkanie. Funkcja przechodnia dla chętnych. Na każdym spotkaniu pełni tę funkcję kto inny. Gospodarzem nie musi być osoba należąca do PSR-u.

Do obowiązków gospodarza należy:

a) Bezwzględnie punktualne rozpoczęcie spotkania.

b) Przedstawienie koordynatora ośrodka.

c) Przedstawienie „strażnika czasu".

d) Przedstawienie tematyki spotkania oraz prelegentów.

e) Powitanie nowych osób z prośbą o krótkie przedstawienie się.

f) Zapewnienie każdemu uczestnikowi kartki papieru, długopisu i identyfikatorów oraz kart dla „strażnika czasu" (długopisy, identyfikatory i karty po spotkaniu do zwrotu).

g) Zapewnienie kawy, herbaty, ciastek itp. na czas przerwy.

h) Zebranie w czasie przerwy po 1zł od każdego uczestnika na papier, ciastka itp.

i) Opracowanie i pilnowanie harmonogramu spotkania.

j) Przekazanie gospodarzowi następnego spotkania długopisów, identyfikatorów, kawy oraz (ewentualnie) pieniędzy składkowych.

k) Napisanie krótkiego sprawozdania ze spotkania i umieszczenie go na stronie lokalnego ośrodka.

l) W sytuacji nieobecności koordynatora ośrodka, przejęcie jego obowiązków (pkt b, c, d)

Sprawozdanie gospodarza spotkania powinno zawierać:

— liczbę uczestników spotkania z przedstawieniem osób będących po raz pierwszy na spotkaniu

— tematy prelekcji z krótkim ich streszczeniem oraz ewentualnie ocen prelekcji przez słuchaczy

— tematy dyskusji i ich przebieg (tu zalecam przedstawić bardzo krótko wybrane wypowiedzi poszczególnych dyskutantów)

— sprawy inne (pomysły, inicjatywy, ogłoszenia ośrodka, sprawy organizacyjne, informacja o wręczeniu legitymacji nowym członkom PSR-u, itp.)

— terminy i tematy następnych spotkań

— sprawozdanie piszemy obiektywnie na „surowo", tylko fakty i cytaty bez osobistych uwag

— „podsumowanie" to część sprawozdania gdzie przedstawiamy swoje osobiste refleksje na temat spotkania, ale należy unikać krytykanctwa i wyłapywać pozytywne strony spotkania, pamiętając, że nikt nie jest doskonały.

4. "STRAŻNIK CZASU" 

Funkcja przechodnia dla chętnych. Na każdym spotkaniu pełni tę funkcję kto inny. Strażnikiem czasu nie musi być osoba należąca do PSR-u.

Do obowiązków strażnika czasu należy:

a) bezwzględne pilnowanie czasu wystąpień uczestników spotkania

Strażnik pełni funkcję „uzbrojony" w zegarek oraz trzy kolorowe karty (zielona, pomarańczowa, czerwona) które otrzyma od gospodarza.

Przykład: gospodarz planując spotkanie ustalił, że każdy z uczestników będzie miał 3 minuty, aby przedstawić swoje zdanie na temat wygłoszonej prelekcji.

Strażnik czasu po 2 minutach pokazuje mówiącemu zieloną kartkę, po 2,5 minuty pomarańczową a po 3 minutach czerwoną — w tym momencie wszyscy oklaskami dziękują danej osobie za zabranie głosu bez względu na to, czy ta osoba skończyła mówić czy nie.

Następna osoba na tych samych zasadach przedstawia swoje zdanie.

W czasie prelekcji strażnik pomaga prelegentowi w zmieszczeniu się w zamówionym czasie.

Przykład: prelegent określił swoje wystąpienie na 15 minut, prosi strażnika o pokazanie czasu np. tak: po 12 minutach zielona, po 14 minutach pomarańczowa i oczywiście po 15 minutach czerwona.

Prelegent ma „ulgową taryfę na czas" i strażnik pozwala mu dokończyć ostatnią myśl itp. ale nie więcej niż 1 minutę po upływie której wszyscy oklaskami dziękują za interesującą prelekcję.

5. PRELEGENT 

Osoba przedstawiająca na spotkaniu referat na dowolny temat zaproponowany przez siebie lub innych uczestników spotkania. Może być to osoba niezwiązana z PSR-em, zaproszona z zewnątrz.

Gospodarz powinien zachęcać do próbowania swoich sił i podejmowania tej funkcji.

6. UCZESTNIK SPOTKANIA 

Jakakolwiek osoba uczestnicząca w spotkaniu. Spotkania powinny mieć charakter otwarty i każdy bez przeszkód może w nich uczestniczyć pod warunkiem stosowania się do obowiązujących reguł (podporządkowanie się „strażnikowi czasu", 1zł na kawę, itp.)

Przykładowe spotkanie (harmonogram) z komentarzem:

Godz. 15.45 — 16.00

Gospodarz i koordynator ośrodka przygotowują salę do spotkania.

Godz.16.00 — 16.07

Gospodarz punktualnie otwiera spotkanie; przedstawia siebie, koordynatora ośrodka, strażnika czasu oraz prelegenta.

Przedstawione osoby w dwóch zdaniach mówią na czym polega ich funkcja.

Gospodarz wita nowe osoby na spotkaniu i prosi je o krótkie przedstawienie się a następnie mówi, co będzie się działo na spotkaniu.

Koordynator ośrodka wręcza nowym członkom PSR-u legitymacje.

Komentarz:

Ważny punkt spotkania, który musi rozpocząć się punktualnie bez „kwadransów akademickich" itp. Rozpoczęcie spotkania o czasie nagradza osoby punktualne ceniące swój i innych czas. Stosowanie „poślizgów" jest niedopuszczalne, ponieważ lekceważymy w ten sposób osoby punktualne a faworyzujemy spóźnialskich — tak nie może być.

Przedstawianie się osób funkcyjnych jest nieodzowne i ważne w sytuacji, gdy na spotkaniu jest choć jedna nowa osoba — która dzięki temu wie, kto jest kim, zna zasady spotkania (strażnik czasu) itp. Nowa osoba przedstawiając się przestaje być anonimowa i czuje się zauważona przez grupę.

Każdy uczestnik wypisuje swoje imię na identyfikatorze.

Godz.16.07 — 16.22


1 2 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Racjonaliści na szkoleniu w Belgii
Andrzej Nowicki członkiem honorowym PSR

 Zobacz komentarze (21)..   


 Przypisy:
[ 1 ] Sonda w trakcie publikacji tekstu jest jeszcze aktualna. Wynik ten dotyczy stanu po zebraniu ok. 1200 głosów.

« Społeczność   (Publikacja: 17-04-2006 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Dariusz Kaliszuk
Przedsiębiorca branży chemicznej (Imago), z wykształcenia i pasji entomolog, organizator imprez turystycznych, działacz PTTK. Założyciel i członek Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów (członek zarządu PSR, sekretarz).

 Liczba tekstów na portalu: 4  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Elektrohydrodynamiczna piazo-S-kwarkowa miotła z trzymanką
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 4716 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365