Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.650.870 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 360 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
Friedrich Nietzsche - Antychryst

Złota myśl Racjonalisty:
[K]ażdy, kto robi coś rozsądnego - ponosi odpowiedzialność. Większość ludzi usiłuje w ogóle nic nie robić...
 Religie i sekty » Chrześcijaństwo » Protestantyzm » Adwentyści

Kościół Adwentystów Dnia 7-go
Autor tekstu:

Historia

Pochodzenie Adwentystów Dnia Siódmego (`ADS`) może wiązać się z ruchem Miller`ytów w wieku XIX. Ten ruch był w dużej mierze odpowiedzialny za to co nazwano „Drugim Wielkim Przebudzeniem". William Miller (1782-1849) był rolnikiem, który osiedlił się w pobliżu Nowego Jorku, po wojnie roku 1812. Pierwotnie Miller był deistą. Po dwóch latach prywatnych studiów nad Biblią, Miller przeszedł na chrześcijaństwo i stał się świeckim działaczem baptystów. Był przekonany, że Biblia zawierała zakodowane informacje dotyczące końca świata i powrotu Jezusa. Uznał też, że musi o tej wieści nauczać innych. W 1831 roku, zaczął nauczanie religijne; następnego roku zaczął pisać artykuły na temat jego znalezisk. W 1833 roku, opublikował książkę zawierającą proroctwo końca czasów. W 1836 roku, jego nowa książka ukazała się pod tytułem „Dowody z Księgi i Historia Ponownego Przyjścia Jezusa w roku 1843".

Jednym z kluczowych tekstów Miller`a była nowa interpretacja „Księgi Daniela" — Daniel usłyszał jak rozmawiali dwaj aniołowie; jeden zapytał jak długo jest do końca świata i do odbudowania Świątyni Pana. Drugi odpowiedział, że pozostało 2,300 dni. Pan Miller wierzył, że każdy z tych 2,300 dni oznaczał rok i że odliczanie rozpoczęło się w 457 roku p.n.e. Tak więc konkludował, że „Powrót Jezusa" nastąpi między 21 marca 1843 roku, a 21 marca 1844 roku. Znalazł również inne metody kalkulowania końca świata, które również wskazywały na rok 1843. Oczywiście koniec świata się nie zdarzył. Samuel Snow, zwolennik Miller`a, ogłosił potem w wyniku nowych kalkulacji, że koniec świata odbędzie się 22 października 1844 roku. I to proroctwo zawiodło. Wielu wiernych odeszło z ruchu w tym co nazwano „Wielkim Rozczarowaniem". Miller stopniowo wycofywał się z przewodniczenia ruchowi, zmarł w 1849 roku. Jego zwolennicy nazywali się adwentystami; na zewnątrz grupa była często nazywana miller`ytami.

Ellen Harmon (potem znana ze swego nazwiska małżeńskiego — Ellen White), dołączyła do innych adwentystów i sformowała małą grupę wiernych w Washington NH. Przekonała wielu z byłych zwolenników Miller`a, aby stworzyć nowy ruch nazywany Adwentystami Siódmego Dnia. Kościół formalnie zorganizowano w 1863 roku. Ellen uważała, że proroctwo z 1844 roku było prawdziwe, jednak dotyczyło Końca Czasów — a więc czasu w którym Chrystus sądzi żywych i umarłych na Ziemi za ich czyny. Oczywiście wyprorokowała, że przyjście Jezusa jest bliskie. Ellen White była prorokinią Adwentystów, jednak nigdy formalnie nie miała uprawnień nauczania.
Victor Houteff dołączył do Kościoła `ADS` w 1919 roku. Jego wierzenia były opozycyjne wobec głównej linii wierzeń Kościoła. To stało się oczywiste kiedy napisał książkę „Bicz Boży" w której przedstawił błędy, które znalazł w Kościele. Opuścił go w 1929 roku i sformował nową sektę „Dawidowi Adwentyści Dnia Siódmego". Ta organizacja potem się znów rozdzieliła i w końcu doprowadziła do powstania „Studentów Siedmiu Pieczęci". W 1993 roku, po długim okresie napięć z FBI, służby federalne zaatakowały sektę — było wiele ofiar śmiertelnych.

Kościół obecnie

Kościół `ADS` zawsze zajmował się szczególnie intensywnie problemami zdrowia. Grali wielką rolę w badaniach zdrowotnych — w opracowaniu faktów dotyczących niebezpieczeństw palenia i diet związanych ze zdrowym odżywianiem. Dr John Kellog, założyciel Kellogs i wielki zwolennik zdrowych śniadań był ważnym członkiem Kościoła `ADS`. Promują plany związane z końcem palenia i brakiem konsumpcji alkoholu. Sponsorują klasy gotowania, mają drużyny zajmujące się problemami serca, prowadzą edukację anty-narkotyczną i mają drużyny związane z katastrofami naturalnymi. Istnieje 155 szpitali Kościoła `ADS` i 276 klinik, a także inne ważne projekty. Wiele kongregacji posiada oddział `Towarzystwa Dorcas`, które wspomaga jedzeniem i innymi sposobami potrzebujących ludzi.
Obecnie zarządzają 92 instytucjami szkolnictwa wyższego, prawie 1000 szkół średnich i ponad 4 tysiącami szkół podstawowych i przedszkoli.
Kościół `ADS` popiera zasady rozdziału państwa i religii. Promuje także religijną wolność i publikuje periodyk zwany „Wolność".
W połowie roku 2000 Kościół miał ponad 11 milionów ochrzczonych członków na całym świecie — wszyscy z nich są dorośli. Faktyczna, totalna liczba adwentystów może nawet być dwa razy większa. Mają znaczący procent przypływu nowych członków.
Adwentyści są teraz obecni w 205 państwach — z 229 krajów i terytoriów będących członkami Narodów Zjednoczonych — co znamienne ponad 90 procent członków mieszka poza Ameryką Północną.

Wierzenia

`ADS` wierzą w stworzenie świata, upadek ludzkości w Raju, grzech pierwotny, urodzenie z dziewicy, boskość Jezusa, naturę Trójcy, w Diabła jako zbuntowanego anioła, bezbłędność Biblii, powstanie z martwych Jezusa, zbawienie w Chrystusie, itd.
Do wątków specyficznych zaliczymy:
— Pisma Ellen White — Ellen White jest uznawana przez Kościół `ADS` za prorokinię. Pisma Ellen White są „trwającym i autorytatywnym źródłem prawdy, które dają dla Kościoła komfort, przewodzenie, instrukcję i poprawę błędów". To stało się powodem kontrowersji w Kościele kiedy badanie z 1980 roku wykazało, że wiele jej prac było plagiatami z ówczesnych autorów.
— Nieśmiertelność — zaprzeczają koncepcji „wewnętrznej nieśmiertelności". Wierzą, że człowiek nie jest „z natury nieśmiertelny". Kiedy dana osoba umiera, pozostaje bez świadomości aż do czasu powstania z martwych na końcu czasów.
— Życie wieczne jest darem, który bóg daje tylko praworządnym chrześcijanom; reszta zostanie na końcu zniszczona. Z tego powodu nie wierzą, że po śmierci idzie się do Nieba czy Piekła.
— Powrót Jezusa: Drugie Przyjście Chrystusa nastąpi w niedługim czasie, wkrótce, a może już za chwilkę. Wierni powinni być zawsze gotowi na odejście z Ziemi i pobyt z Bogiem w Niebie; inni zostaną zniszczeni przez Jezusa.
— Praworządni chrześcijanie, którzy umarli wcześniej, zostaną przywróceni do życia i wzięci do nieba. Przez następne tysiąc lat wyłącznie Diabeł i jego anioły będą żyły na Ziemi. Na koniec tego okresu odbędzie się drugie przywrócenie do życia. Dobrzy powrócą wtedy na Ziemię i założą Nową Jerozolimę.
— Źli ludzie (czyli przede wszystkim ci, którzy nie uwierzą w to co mówią adwentyści), którzy zmarli przez Drugim Przyjściem zostaną przywróceni do życia, po czym będą zniszczeni przez ogień, z woli bożej, razem z Diabłem i jego wesołą bandą. Uniwersum będzie wtedy wolne od grzechu i grzeszników. Piekło istnieje jako „jezioro ognia, gdzie zło zostanie spalone, całkowicie zniszczone i przestanie na wieczność egzystować". Piekło nie istnieje jako miejsce wiecznych tortur.

Praktyki

Święta Sobota:
Zapewne najbardziej kojarzącą się z Kościołem `ADS` praktyką, która wyróżnia ich od większości kościołów chrześcijańskich, jest uznanie soboty za dzień święty. Najwcześniejsze ruchy chrześcijańskie, głównie chrześcijańscy Żydzi zebrani w Jerozolimie uznawali sobotę za dzień święty (oczywiście jest to dzień święty w judaizmie). Zmiana oficjalna nastąpiła w 364 r. n.e., kiedy Kościół na soborze w Leodycei, zdecydował, że dzień święty będzie w niedzielę.
Świętowanie soboty często wywoływało konflikty z pracodawcami adwentystów, gdyż ci odmawiali wówczas pracy. Pracowali jednak w niedziele.
Chrzest po którym przystępuje się do Kościoła odbywa się przez pełne zanurzenie. Przed nim przyjmuje się instrukcje, osobiste przyjęcie bezbłędności Pism Świętych, żałowanie za grzechy i spowiedź z nich.

Dieta:
Członkowie Kościoła nie używają alkoholu, kawy, herbaty, papierosów i innych „szkodzących duszy" nałogów. Zinterpretowali prawa dietetyczne Starego Testamentu jako zabraniające niektórych potraw. Kościół zaleca aby nie jeść czerwonego mięsa, zakaz ten obowiązywał na wiele lat przed tym jak lekarze doszli do tego, że jest ono niezdrowe. Wielu członków Kościoła `ADS` jest wegetarianami, którzy wzbogacają swą dietę przez jajka i mleko.

Ubiór:
Od członków oczekuje się, żeby ubierali się prosto.

Rozrywka:
Tylko „na poziomie". Powinni unikać wszelkich „podejrzanych rozrywek takich jak np. teatr i taniec".

Małżeństwa z osobą innej wiary chrześcijańskiej są odradzane.

Rozwód:
„Światowa Sesja Adwentystów" w roku 2000 zmodyfikowała reguły na których jest możliwy rozwód. Nadal jednak są one bardzo ścisłe.

Ewolucja:
Kościół `ADS` jest aktywny w promowaniu `creation science` [kreacjonizm — jedna z ostatnich, rozpaczliwych prób narzucenia Ludzkości fundamentalnego chrześcijaństwa], w opozycji do teorii ewolucji. Wiele wydawnictw przeciw ewolucji jest promowanych przez Kościół `ADS`.

Edukacja:
Wyższa edukacja jest doceniana w Kościele. Ma on znacznie więcej intelektualistów niż wynosi to średnia amerykańska.

Kontrowersje kościelne

Rola kobiet:
Podobnie jak w wielu innych Kościołach konserwatywnego chrześcijaństwa kwestia kapłaństwa kobiet jest szeroko dyskutowana. Specjalna rola założycielki Adwentystów Ellen White jest dowodem na to, że kobiety mogą wprowadzać ważne nowości do życia Kościoła.
Jednakże chociaż Kościół od wielu lat pozwala kobietom objąć rolę starszych, nie ma żadnych kobiet-pastorów. Ta decyzja jest spowodowana tekstem Listu do Koryntian 14:34-37, gdzie Paweł z Tarsu nakazuje kobietom w kościele pozostać cicho i być uległymi w stosunku do mężczyzn. Tak jak w innych wyznaniach, debata koncentruje się na tym czy:
— wskazania te dotyczyły kościoła pierwszego wieku, czy na wszystkie czasy,
— czy dotyczyły terenów Morza Śródziemnego, czy wszystkich kultur,
— czy były to wskazania Pawła z Tarsu, czy też fałszerstwa napisane przez innych i tylko przypisane Pawłowi.
`NAD` czyli Oddział Ameryki Północnej Kościoła `ADS` zaproponował na Generalnej Konwencji w Utrechcie, w Holandii w roku 1995, żeby każdy z oddziałów światowych osobiście i niezależnie podejmował decyzję czy pragnie zatrudniać pastorów-kobiety. Propozycja została odrzucona stosunkiem głosów 1481 do 673. Kilka kongregacji `NAD` nie uszanowało tej decyzji i zatrudniło kobiety na te stanowiska.

Homoseksualizm:
Kościół `ADS` wiele razy powtarzał, że homoseksualizm jest wiele razy potępiony w Biblii jako ciężki grzech. Z tego powodu geje nie są dopuszczani do stanowisk pastorów.
Istnieje organizacja „SDA Kinship International", która jest zupełnie niezależna od Kościoła `ADS`. Została założona w 1976 roku i ma ponad tysiąc członków: geje, lesbijki, ich rodzice, przyjaciele i zwolennicy. Wierzą oni, że: Bóg kocha i akceptuje gejów i lesbijki, takimi jacy są. Twierdzą oni, że Biblia „nie potępia, ani nawet nie wspomina homoseksualizmu jako orientacji seksualnej". Pisma Ellen White zaś „nie zawierają żadnych tych biblijnych tekstów, które często wykorzystuje się do potępiania homoseksualistów". Poza tym orientacja seksualna nie podlega zmianie.

Status kultu:
Wielu prominentnych teologów, w tym byli członkowie Kościoła `ADS`, głosiło w przeszłości, że `ADS` jest kultem. Nie chodziło o to, że Kościół jest kultem stosującym techniki kontroli umysłu itp., lecz o to, że różni się znacząco od reszty chrześcijaństwa głównego nurtu. Obecnie jednak większość chrześcijan uważa Kościół `ADS` za chrześcijańską organizację z kilkoma unikatowymi poglądami (np. uznanie pism Ellen White za „natchnione").


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Od Millera do Adwentystów 7th Day
Uwagi do dzieła E.G.White

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (163)..   


« Adwentyści   (Publikacja: 23-06-2002 Ostatnia zmiana: 06-09-2003)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Krzysztof Dziubała
Zajmuje się religioznawstwem.

 Liczba tekstów na portalu: 41  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Koran i niewierni
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 627 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365