Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.640.204 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 355 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Między osobistą trwogą egzystencjalną a władzą nad ciałem i duszą innych ludzi rozciąga się obszar, gdzie czają się metafizyczni rozbójnicy, czerpiący profity z duchowej i intelektualnej nędzy swych bliźnich.
 Kościół i Katolicyzm » Kościół i seksualizm

Ujawniona korespondencja hierarchów w sprawach molestowania [3]
Tłumaczenie: Dariusz Kot

Sprawa Stephena Kiesle została pierwotnie przekazana do Rzymu 7 lipca 1981 roku. 17 listopada 1981 r. otrzymaliśmy list od kardynała Ratzingera z żądaniem dodatkowych informacji. Dodatkowa informacja została im przekazana 11 lutego 1982 r.

Nie dostaliśmy następnie ani słowa odpowiedzi, więc 24 września 1982 r. wysłałem list z prośbą o informację co do stanu sprawy, na który otrzymałem odpowiedź 21 października 1982, oznajmiającą (dość lakonicznie), że rzecz będzie zbadana w stosownym czasie.

Numer protokołu rzymskiego sprawy Stephena Kiesle to 469/81s.

Jeśli chodzi o sprawę (fragment wymazany — przyp. tłum.), przesłaliśmy ją do Rzymu 15 lipca 1983 r. przez biuro delegata apostolskiego. Nigdy nie otrzymaliśmy z Rzymu żadnego potwierdzenia, że dokumenty dotarły. Niemniej, ponieważ — jak sugeruje o. Herron — mają oni założoną sprawę (fragment wymazany), chodzi prawdopodobnie o tę samą sprawę, gdyż (fragment wymazany) pochodzi z Brooklynu.

Chciałbym zasugerować, abyś napisał do niego i dostarczył mu powyższych informacji. (Napisałbym osobiście, ale oni nigdy nie odpowiadają „zwykłym księżom"!)

Ks. Thomas J. Herron
Święta Kongregacja Doktryny Wiary
11 Piazza del S. Uffizio
Rzym, Włochy

*

Drogi o. Herron,

Bardzo dziękuję za list dotyczący spraw, o które pytałem. Nie ma potrzeby przepraszać za opóźnienie. Zdaję sobie sprawę z trybu prac.

Jeśli chodzi o sprawę Stephena Kiesle, numer protokołu to 469.81 s. Sprawa została przekazana Rzymowi 7 lipca 1981. 17 listopada 1981 roku otrzymaliśmy od kardynała Ratzingera list, w którym domagał się on dodatkowych informacji. Te materiały zostały przesłane 17 lutego 1982.

Nasz Officialis pytał o stan sprawy 24 września 1982. Listowna odpowiedź z Kongregacji — sugerująca, że żadne dodatkowe informacje nie mogą zostać udzielone w danym momencie — dotarła do nas 21 października 1982.

Ufam, że akta sprawy są nadal dostępne. Mam nadzieję, że coś da się dla niego zrobić. Byłoby naprawdę niemożliwe przyjmowanie go obecnie z powrotem, aby próbował służyć jako kapłan.

Jeśli chodzi o sprawę (fragment wymazany) przesłaliśmy ją do Rzymu 15 lipca 1983 r. przez biuro delegata apostolskiego. Nie dostaliśmy potwierdzenia z Rzymu. Niemniej, ponieważ Ojciec posiada akta sprawy z Brooklynu, dotyczące (fragment wymazany) przypuszczalnie chodzi o te właśnie akta. Pełnił on posługę kapłańską w (fragment wymazany), ale jego rodzimą diecezją jest Diecezja Brooklyn.

Będę wdzięczny za każdą informację, jakiej może mi Ojciec udzielić w tych dwu sprawach.

Dziękuję za uprzejmość. Dziękuję także za gościnność i czas poświęcony mi podczas mojego pobytu w Rzymie.

Najlepsze życzenia na Nowy Rok.
Z poważaniem,
John S. Cummins
biskup Oakland
Oakland, California
17 stycznia 1984

*

Jego Eminencja,
Kardynał Joseph Ratzinger,
Święta Kongregacja Doktryny Wiary
Piazza del S. Uffizio 11
Rzym, 00193, Włochy

Wasza Eminencjo,

List ten pisany jest w celu zapytania o status petycji, która została przedstawiona Świętej Kongregacji 7 lipca 1981 r. w sprawie Stephena Millera Kiesle, księdza Diecezji Oakland.

17 listopada 1981 otrzymaliśmy list od Waszej Eminencji, z domaganiem się dalszych informacji, które zostały dostarczone 11 lutego 1982 r.

Nasz Officialis sprawdził stan sprawy 24 września 1982, czego wynikło, że żadne dodatkowe informacje nie mogły być udzielone w tamtym czasie.

Byłbym zobowiązany, gdybym mógł dowiedzieć się o postępach tej sprawy i przesyłam wyrazy wdzięczności za jakąkolwiek informację, jakie Wasza Eminencja mogłaby mi udzielić.

Z wszelkimi najlepszymi życzeniami, pozostaję

z poważaniem
John S. Cummins
biskup Oakland
Oakland, California
13 września 1985

*

Przewielebny Pio Laghi,
Delegat Apostolski,
3339 Massachusetts, N. W.
Washington, D. C. 20008

Wasza Ekscelencjo,

w załączeniu znajdzie Wasza Ekscelencja list od naszego ordynariusza w sprawie o laicyzację, protokół rzymski 469/81s.

Czy Wasza Ekscelencja byłby uprzejmy przesłać go dalej do:

Jego Eminencja,
Kardynał Joseph Ratzinger,
Święta Kongregacja Doktryny Wiary
Piazza del S. Uffizio 11
Rzym, 00193, Włochy

Dziękując za pomoc w tej sprawie i z wszelkimi najlepszymi życzeniami,
pozostaję
oddany w Chrystusie
ks. George E. Mockel
Officialis
Trybunał Diecezji Oakland
Oakland, California
27 października 1985

*

(poniższy tekst to polski przekład, którego podstawą jest angielskie tłumaczenie z łacińskiego oryginału, dokonane przez Thomasa Habinka, kierującego Wydziałem Filologii Klasycznej na University of Southern California)

Przewielebny Biskupie,

Otrzymawszy list Waszej Ekscelencji z dn. 13 września b.r., dotyczący sprawy zwolnienia z wszelkich obowiązków kapłańskich ks. Stephena Millera Kiesle z Diecezji Waszej Ekscelencji, czuję się w obowiązku podzielić tym, co następuje:

Ten sąd, chociaż uznaje, że w tym wypadku argumenty przemawiające za usunięciem mają wielką wagę, niemniej jest zdania, iż niezbędne jest wzięcie pod uwagę dobra Kościoła powszechnego wraz z dobrem powoda i nie jest w stanie zlekceważyć szkody, jaką udzielenie dyspensy może wywołać w społeczności wiernych w Chrystusie, szczególnie ze względu na młody wiek powoda.

Dla Kongregacji tej niezbędnym jest poddanie tego typu wypadków bardzo uważnemu rozpatrzeniu, do czego konieczny jest dłuższy okres czasu.

W międzyczasie Wasza Ekscelencja nie może pozwolić sobie na zaniedbanie, jeśli chodzi o otoczenie powoda ojcowską opieką tak bardzo, jak to tylko jest możliwe, a ponadto wyjaśnić niektórym pryncypia tego sądu, nawykłego prowadzić postępowanie z uwzględnieniem przede wszystkim wspólnego dobra.

Pozwolę sobie wykorzystać tę okazję, aby zapewnić o najwyższym poważaniu, jakie zawsze żywię w stosunku do Waszej Ekscelencji

Wasz Przewielebny
Kardynał Joseph Ratzinger
Święta Kongregacja Doktryny Wiary
6 listopada 1985 r.

*

Diecezja Oakland
Wewnętrzne memorandum
Data: 12 grudnia 1985 r.
Od: George Mockel
Do: Biskup John Cummins
Temat: Protokół rzymski nr 469/81s, Petycja o laicyzację Stephena Kiesle

Moje rozumienie tego listu jest takie, że oni zamierzają siedzieć nad tą sprawą dopóty, dopóki Steve nieco się nie zestarzeje. Mam wrażenie, że nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie.

Widzę dwie możliwości:

1) Powiadomić o wszystkim Steve’a i zobaczyć, co z tego wyniknie

2) Powiadomić o wszystkim Steve’a i wysłać list list do Kardynała Ratzingera, sugerując, że mimo młodego wieku szczególne i nietypowe okoliczności tej sprawy mogą uczynić z niej większy skandal, jeśli nie zostanie on zlaicyzowany.

Proszę o poradę.

P. S.

Do niniejszego listu załączona była notatka George Crespina, którą nieumyślnie gdzieś zawieruszyłem. Pamiętam, że jego zasadnicze sugestie mieściły się w spektrum, wyznaczonym przez drugą z powyższych opcji.

*

Steve Kiesle
3525 Savage Avenue
Pinole, California 94564

Drogi Steve,

Po długim oczekiwaniu otrzymaliśmy kilka słów odpowiedzi z Rzymu w sprawie Twojej petycji o laicyzację. Obawiam się, że odpowiedź nie jest podnosząca na duchu. List podpisany przez Prefekta Kongregacji Doktryny Wiary zdaje się wskazywać, że będą oni potrzebować więcej czasu w celu zapoznania się z sytuacją, aby zdecydować, czy zezwolenie na laicyzację będzie służyło dobru Twojemu i Kościoła. W grę wchodzą także pewne obawy, czy przyznanie dyspensy nie „wywoła pewnego rodzaju skandalu wśród wiernych".

Staram się czytać pomiędzy wierszami, wydaje się, że mogą oni zachęcać nas do dosłania jakichś dodatkowych informacji i sugestii dla nich, aby przyspieszyć cały proces.

Biskup jest więc gotów nadal drążyć tę sprawę, jeśli jesteś tym zainteresowany.

Byłoby mi miło szczegółowo przedyskutować z Tobą tę możliwość, osobiście lub przez telefon.

Byłbym wdzięczny za szybki kontakt.

Mam nadzieję, że Twoje sprawy układają się dobrze i składam Ci najlepsze noworoczne życzenia

z ojcowskim pozdrowieniem w Chrystusie
ks. George E. Mockel
Officialis
Trybunał Diecezji Oakland
Oakland, California
13 stycznia 1986 r.

*

Drogi Bracie Haig,

Nie było mnie na spotkaniu Brata z pracownikami, dotyczącym procedury zgłaszania przypadków nadużyć seksualnych. Niemniej, muszę poinformować Brata o moich obawach związanych z faktem, że osoba skazana za molestowanie dzieci jest obecnie koordynatorem duszpasterstwa młodzieży w parafii St. Joseph w Pinole. Fakt ten został bratu zgłoszony we wrześniu, gdy wypłynęło nazwisko Steve’a jako koordynatora; został zgłoszony ponownie, gdy parafianie z St. Anna w Union City rozpoznali Steve’a (i wpadli w furię); osobiście zgłosiłam to siostrze Leonardzie 13 kwietnia, kiedy Steve zaczął się domagać udziału w przygotowaniach do SPLUNGE; wspomniałam też o tym biskupowi 29 kwietnia.

Steve rozmawiał dziś z Sue na temat jego udziału w organizacji Beginings, a podczas Leadership Day snuł plany pracy jako ochotnik W PRZYSZŁYM ROKU!! To oczywiste, że nic nie zostało zrobione po OŚMIU miesiącach powtarzania powiadomień. Jak mamy ufać systemowi, gdy nic nie jest robione? Wszystkim co potrzeba jest krótki telefon biskupa do proboszcza: „Nie zezwalamy w tej diecezji osobie skazanej za molestowanie seksualne nieletnich na pracę z dziećmi".

Muszę powiadomić Brata, że ze względu na osobiste doświadczenia (wraz z mężem opiekowaliśmy się zeszłego lata nastoletnim chłopcem, ofiarą molestowania) odmawiam osobistej rozmowy ze Stevem i włączenia go w jakikolwiek kierowany przeze mnie projekt. Obejmuje to Beginings, SPLUNGE i Youth Day. Mam zamiar systematycznie kontaktować się z władzami, dopóki nie zostanie on usunięty albo nie otrzymam satysfakcjonującego wyjaśnienia, dlaczego miałoby się mu pozwolić na pozostanie.

Z poważaniem,
Maurine Behrend
Office of Youth Ministry
Diecezja Oakland
Oakland, California
11 maja 1988


1 2 3 

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Czy potrzebny nam świecki panteon narodowy?
Zagrożenia i pozytywna rola uprzedzeń w procesie poznania według Gadamera

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (79)..   


« Kościół i seksualizm   (Publikacja: 17-04-2010 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 7258 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365