Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
199.992.798 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 281 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Wydaje mi się, że Bóg jest wygodnym wynalazkiem ludzkiego umysłu".
 Tematy różnorodne » PSR » Dokumenty

Program działania Zarządu Głównego PSR na lata 2012–2013

Szanowni Państwo,

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów (PSR) jest działającą od kilku lat organizacją, skupiającą osoby o światopoglądzie racjonalistycznym. Poniżej pragniemy przedstawić Państwu nasz program działań na najbliższy rok. Mamy nadzieję, że zechcą się Państwo z nim zapoznać i, jeśli uznają Państwo naszą działalność za wartościową i istotną, dołączą Państwo do nas jako członkowie/członkinie lub sympatycy/sympatyczki.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o opinię i uwagi na temat naszych planów. Państwa głos jest dla nas bardzo ważny. Otwarci jesteśmy na świeże spojrzenie i nowe pomysły, które przybliżą nas do wspólnego celu, jakim jest świecka i przepojona racjonalistycznym duchem Polska.

Korespondencję prosimy przysyłać na adres: kontakt@psr.org.pl. 

Informujemy Państwa, że Stowarzyszenie jest obecne również w Internecie. Mogą nas Państwo znaleźć na stronie ogólnopolskiej, a także na Facebooku.

Program działania Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów na lata 2012 — 2013

1. Jakościowy i ilościowy rozwój Stowarzyszenia poprzez przedstawienie szeroko rozumianej laickiej, racjonalistycznej opinii publicznej atrakcyjnego programu działania i zaproszenie do jego wspólnej realizacji.

2. Inicjowanie i animowanie debat publicznych, zapraszanie przedstawicieli różnych środowisk, tworzenie przestrzeni do dyskusji. Poruszane i rozwijane będą tematy takie jak:

- czy racjonalizm jest zielony? Promowanie racjonalnego stosunku do zagadnień ochrony środowiska i ochrony przyrody; refleksja nad tym, gdzie widzimy zabobony, gdzie zaś racjonalną reakcję na zagrożenia związane z niekontrolowanym rozwojem cywilizacji.

- czy współczesny ruch racjonalistyczny znajduje się poza spektrum politycznym, czy jednak posiada konkretną barwę polityczną? Czy racjonalizm jest w stanie pomieścić w polu swojego zainteresowania tak odmienne postawy jak socjalizm i liberalizm? Czy sam racjonalizm może być uznany za ideologię, czy raczej wyraża wszechstronny krytycyzm wobec wszystkich dogmatów, także politycznych?

- nasz stosunek do polityki. Czy zapisana w statucie PSR apolityczność jest niepodważalnym imperatywem, czy chcemy i możemy/powinniśmy współpracować z partiami politycznymi?

- nasz stosunek do religii i Kościoła. PSR jest i pozostanie organizacją laicką, racjonalistyczną. Czy możliwa jest współpraca z osobami religijnymi w celu budowy świeckiego społeczeństwa (antyklerykalizm rozumiemy jako sprzeciw wobec procesu klerykalizacji sfery publicznej, a nie walkę z duchowieństwem). Niezmiennie domagamy się wykreślenia art. 196 kodeksu karnego (znieważenie uczuć religijnych) oraz renegocjacji bądź wypowiedzenia konkordatu.

Nasze stanowisko w tych i innych tematach światopoglądowych będzie dostępne publicznie (na przykład w formie artykułów i debat dostępnych w Sieci). Racjonalne stanowisko nie oznacza jednoznacznej oceny i jednomyślności, poparte argumentami rozbieżności traktowane będą jako inspiracja do dalszych działań i dyskusji.

3. Zwiększenie obecności PSR w mediach i przestrzeni publicznej. Będziemy to realizować poprzez:

- udział w istniejących od lat i organizowanych w miastach — siedzibach Oddziałów PSR własnych marszach i manifestacjach, wzorowanych na krakowskim Marszu Ateistów i Agnostyków. Będziemy dążyć do tego, aby każde tego typu wydarzenie miało wyrazisty i odrębny charakter, odwołujący się do lokalnych tradycji wolnomyślicielskich. Mowa między innymi o planowanych projektach, jak wrocławskie Pobożne Krasnoludki czy warszawski Kongres Ateistów, który pielęgnować będzie pamięć o straceniu pierwszego polskiego ateisty, Kazimierza Łyszczyńskiego.

- oficjalne zajmowanie stanowiska Stowarzyszenia w ważnych bieżących kwestiach społecznych i politycznych;

- ożywioną obecność (artykuły, ogłoszenia, informacje, dyskusje) na forach internetowych, na własnym portalu psr.org.pl oraz w największym racjonalistycznym polskim portalu publicystycznym Racjonalista.pl;

- opracowanie we współpracy z Racjonalistą.pl projektu własnego medium papierowego.

4. Tworzenie własnych projektów dotyczących praw kobiet w kontekście dyskryminacji ze względów religijnych. Podejmowanie systematycznych działań w tym zakresie na skalę krajową i międzynarodową.

5. Rozwijanie Ceremonii Humanistycznych, jako ważnego elementu budowania nowej tradycji świeckiej. Rozszerzenie projektu, poza dobrze już znane śluby humanistyczne, także na inne ważne wydarzenia w życiu człowieka (nadanie imienia, ostatnie pożegnanie).

6. Działalność pomocowo-informacyjna oraz wsparcie prawne dla osób szykanowanych z powodu nietolerancji wobec osób niewierzących (np. przymuszanie do lekcji religii w szkole, naciski w pracy, dyskryminacja przy zatrudnieniu).

7. Współpraca z bliskimi nam ideowo i programowo organizacjami, uczestnictwo w inicjatywach i organizacjach międzynarodowych. Nie chcemy się przy tym ograniczać do Europy. Będziemy także współpracować i popularyzować ruch racjonalistyczno-humanistyczny w krajach odgrywających coraz większą rolę na świecie, jak choćby projekt indyjskich wolnomyślicieli Nirmukta.

8. Rozszerzenie działalności Stowarzyszenia na obszar szeroko rozumianej kultury i sztuki. Wspieranie kultury zainspirowanej nauką, skupionej na zagadnieniach równości, obronie pluralizmu, propagowaniu nastawienia poznawczego i sceptycznego.

Będziemy wspierać działania zabezpieczające wszystkim powszechny, swobodny dostęp do dóbr kultury. Wierzymy w wolność twórczości i badań.

Sztuka jest wyrazem wolności ekspresji ludzkiej, którą będziemy chronić przed działaniami cenzury represyjnej, posługującej się naciskami prawnymi, ekonomicznymi i biurokratycznymi. Akceptujemy sztukę jako niezależne źródło wiedzy o świecie — bowiem nawet nie posługująca się metodami naukowymi, irracjonalna, skrajnie subiektywna sztuka, w przeciwieństwie do religii, nie rości sobie praw do powszechności, a swoją totalność ogranicza do osób zaangażowanych w proces twórczy. Będziemy przypominać, że uczucia estetyczne są znacznie lepiej zdefiniowane, niż uczucia religijne, które mimo braku definicji, posiadają ochronę w prawie polskim, co jest według nas kompromitującym nadużyciem.

Dla artystów związanych lub sympatyzujących z PSR tworzona będzie baza informacji ułatwiających organizowanie koncertów, wystaw, spektakli etc.

9. Aktywny udział w koniecznym reformowaniu polskiej edukacji. Dalszy rozwój projektu Etyka w szkole i inicjatyw jemu podobnych.

10. W sprawach wewnętrznych Stowarzyszenia będziemy pracować nad:

- pozyskiwaniem środków finansowych także ze źródeł zewnętrznych (darowizny, granty, korzystanie z programów krajowych i unijnych);

- uzyskaniem przez PSR statusu Organizacji Pożytku Publicznego, co pozwoli na pozyskanie nowych środków finansowych;

- tworzeniem Ośrodków, a następnie Oddziałów we wszystkich większych miastach Polski, stworzeniem warunków i opracowaniem sposobów aktywizacji Oddziału Wirtualnego tak, aby każdy członek PSR mógł aktywnie uczestniczyć w projektach PSR;

- nieskrępowanym przepływem pomysłów, inicjatyw, projektów — tak, aby mogły być one wykorzystywane przez wszystkie Oddziały;

- propagowaniem udostępniania projektów na zasadach creative commons.

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów
w składzie:

Jacek Tabisz (prezes, pomysłodawca tego dokumentu)
Łukasz Dąbrowiecki
(wiceprezes)
Andrzej Wendrychowicz (wiceprezes)
Aleksander Rafał Gutowski
(sekretarz)
Marek Ławreszuk
(skarbnik)
Magdalena Kowalczyk (członkini Zarządu, rzecznik)
Wojciech Peisert
(członek Zarządu)


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Oszukani przez Boga
Katolicyzm nieumiarkowany

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (24)..   


« Dokumenty   (Publikacja: 10-01-2012 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 7674 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365