MYŚLnick

Biuletyn serwisu RACJONALISTA.pl

Wydanie #58
Nakład: 3197 (odbiorców mailingu)

Spis treści:
Cytat tygodnia

Człowiek dobry ...i co poza tym?

„Etyczne spojrzenie na charakter człowieka jest bardzo jednostronne. To prawda, że takie cechy jak prawdomówność, odwaga, uczciwość, sprawiedliwość, życzliwość, skromność, pracowitość, wspaniałomyślność są godne podziwu, ale nie powinny one przesłaniać nam innych – również doniosłych – choć zazwyczaj nie włączanych do moralności cech osobowości ludzkiej takich jak umiłowanie muzyki, malarstwa, poezji, filozofii, jak pasja naukowo-badawcza i wynalazcza, krytycyzm, dążenie do poprawiania, doskonalenia, przekształcania tego, co istnieje i projektowania rzeczy, których jeszcze nie ma.”

Andrzej Nowicki


Nowe teksty

 

Polactwa zmagania z kapitalizmem - Mariusz Agnosiewicz (29-09-2004)

Gnuśność jako grzech śmiertelny. Homo sovieticus a homo oeconomicus. Folwark Rzeczpospolita i polskie chamy. Nasza katolickość. Dlaczego się nie stowarzyszamy? Political fiction: Rzeczpospolita Racjonalna (RP), a także wiele o "Polactwie" Ziemkiewicza
Czytaj...

 

Smutki Pana Cogito - Andrzej Koraszewski (28-09-2004)

Założona przez kwakra Williama Penna Pensylwania, miała być królestwem bożym na ziemi bez wojska i policji, społecznością o jakiej marzył anarchista Kropotkin. Wizja ta okazała się utopią, ale coś pozostało: wiele jej elementów znalazło się później w konstytucji USA
Czytaj...

 

Republika Guarani - Jan M. Fijor (28-09-2004)

Pierwsze państwo komunistyczne stworzyli jezuici w Paragwaju, dla Indian, których ojcowie jezuici prowadzili jak dzieci, regulując ich życie aż do najmiejszych szczegółów, zupełnie maszynowo i z wykluczeniem wszelkiej samodzielności
Czytaj...

 

Gen agresji - Krzysztof Szymborski (28-09-2004)

Stephen Mobley został skazany na śmierć za morderstwo. Jego adwokat postanowił oprzeć się na najnowszej nauce, aby wykazać, że Mobley był biologicznie zdeterminowany. Tymczasem Ojciec mordercy wynajął prawników do obrony rodzinnego "honoru genetycznego"
Czytaj...

 

Dobre, bo martwe - Witold Filipowicz (28-09-2004)

Przepisy, które mają dawać obywatelowi jakieś uprawnienia, uchwalane są często w blasku reflektorów. Przepis wchodzi w życie i Kowalski zabiera się do ich wykonywania. W tym momencie następuje punkt zwrotny w świadomości szczęśliwca
Czytaj...

 

Poeta biznesmenem - Mariusz Agnosiewicz (26-09-2004)

Mało kto wie, że Wolter był nowoczesnym "kapitalistą". Czym on się nie zajmował! Finansista, inwestor, spekulant, komiwojażer, producent, gospodarz. "Opatrzność zesłała trzęsienia ziemi, powodzie, herezje i Woltera" - pisali jego kalwińscy konkurenci
Czytaj...

 

Społeczeństwo obywatelskie - Marta Lampart (25-09-2004)

To takie społeczeństwo w którym do minimum ograniczona jest ingerencja władzy politycznej w życie obywateli, którzy z własnej inicjatywy tworzą odpowiadające ich potrzebom formy życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego, np. samorządy, stowarzyszenia
Czytaj...

 

Pułapka kredytowa - Jan M. Fijor (25-09-2004)

To jedna z tych zbitek słownych, które zawierają niewiele sensu, służąc głównie jako broń polityczna. Bronią "pułapki kredytowej" posługują się politycy SLD i PiS, chcąc w ten sposób wyrazić niechęć wobec banków, co ma być wyrazem ich troski o elektorat
Czytaj...

 

Religia, gospodarka, terroryzm - Andrzej Koraszewski (24-09-2004)

Kraje katolickie zawsze były ekonomicznie upośledzone w stosunku protestanckich. Dziś w tych drugich zaobserwowano zanik tzw. etyki protestanckiej. Być może czynnikiem destrukcyjnym było tzw.państwo opiekuńcze i podważanie filozofii jednostkowej odpowiedzialności
Czytaj...

 

Prawdy wymyślone i objawione - Krzysztof Szymborski (23-09-2004)

Czy do pomyślenia jest racjonalny kompromis pomiędzy wiarą a nauką, który zapewniałby obu pełną wzajemną niezależność? Na pewno nie da się go zawrzeć raz na zawsze, bo wymaga ciągłych renegocjacji.
Czytaj...

 

Dyskryminacja kobiet - Jan M. Fijor (23-09-2004)

Opublikowano raport dowodzący, że kobiety w Polsce zarabiają mniej niż mężczyźni. To zresztą żadna rewelacja. Zastanówmy się, dlaczego pracodawcy mieliby dyskryminować tak sympatyczne i wrażliwe istoty, jakimi są kobiety, a nie brutalnych, agresywnych mężczyzn?
Czytaj...

 

Kochaj bliźniego swego - Andrzej Koraszewski (21-09-2004)

Kościół katolicki akceptuje wyłącznie tzw. naturalne planowanie rodziny. W efekcie, kobiety, które przestrzegają zaleceń swoich spowiedników, częściej poddają się aborcji aniżeli katoliczki lekceważące w tej kwestii nakazy Kościoła, względnie niekatoliczki
Czytaj...

 

Złodziejstwo intelektualne - Mariusz Agnosiewicz (21-09-2004)

Tekst skierowany do publicystów, webmasterów oraz tych, którzy z cudzych tekstów w różnych formach korzystają. ABC prawa autorskiego dla laika. Grzechy główne twórców i użytkowników witryn, etyka webmasterska, porady. Odpowiedzialność karna
Czytaj...

 

Stan klerykalizacji Polski - Czesław Janik (21-09-2004)

Czy państwo w którym niektóre ministerstwa przesyłają projekty aktów do konsultacji z Episkpatem, a rzecznik tegoż ciała św. wzywa, aby słać wszystkie ważne projekty - jest już wyznaniowe czy dopiero doń zmierza?
Czytaj...

 

Paweł a Zakon Mojżeszowy - Jerzy Sędziak (21-09-2004)

Przeczytawszy kolejny obszerny komentarz Jana Lewandowskiego do artykułu Mariusza Agnosiewicza "Paweł i prawo" znów postanowiłem zabrać głos w tej sprawie ze względu na rażące błędy jakie Lewandowski popełnia w swojej krytyce.
Czytaj...

 

Przestępstwa na tle seksualnym - Joanna Bagnosz-Głaszewska (19-09-2004)

Przestępstwa seksualne stanowią swoiste tabu, które ostatnio przełamują media. Niestety informacje te na ogół służą manipulacji emocjami widzów, nie rzetelnej wiedzy. Przy próbie ich wyjaśnienia odwołujemy się do trzech dyscyplin: medycyny, psychologii i prawa
Czytaj...

 

Nielegalny podatek - Jan M. Fijor (19-09-2004)

Zdaniem Schiffa i jego wyznawców, obowiązek płacenia podatku od dochodu jest w USA niezgodny z prawem, innymi słowy, podatek jest... dobrowolny. Ta herezja dała początek ruchu na rzecz niepłacenia podatku. Jak to możliwe? - zastanawiają się bogobojni podatnicy
Czytaj...

 

Kuglarze wolności słowa - Witold Filipowicz (19-09-2004)

Bez interwencji dziennikarskich wiele spraw nigdy nie wychynęłoby poza ściany gabinetów. To dopiero krytyka, artykuł, reportaż uruchamiają zardzewiałe mechanizmy organów powołanych do kontroli. Jest też i druga strona medialnego wkładu w kształtowanie opinii
Czytaj...

 

Antychryst cz.3 - Fryderyk Nietzsche (19-09-2004)

Jeśli dziś jeszcze nie brak takich, którzy nie wiedzą, jak dalece nieprzyzwoitością jest być "wierzącym" - lub oznaką decadence, złamanej woli życia - to jutro będą to już wiedzieć. Głos mój dosięgnie i tępych słuchów. (Analiza psychologii "wiary")
Czytaj...

 

Antychryst cz.2 - Fryderyk Nietzsche (15-09-2004)

"Wola Boża", czyli warunki ostania się mocy kapłanów, musi być znana - trzeba więc "objawienia". Po naszemu: konieczne jest wielkie fałszerstwo, odkrywa się "Pismo święte". O Świętym Anarchiście, który wzywał odepchniętych i "grzeszników" czyli psychologia Zbawiciela
Czytaj...

 

Chrześcijaństwo – dziecko Pawła - Jerzy Sędziak (15-09-2004)

Nie szukam w Biblii ostatecznych rozstrzygnięć, bo wiem że jest to księga która zawiera dużo sprzeczności. Najlepszym dowodem, a raczej owocem tego jest wielka liczba chrześcijańskich sekt na świecie bazujących na tejże samej Biblii.
Czytaj...

 

Feminizm podręcznikowy - Marek Przychodzeń (09-09-2004)

Wiele odłamów feminizmu bazuje na teoriach i metodologiach dawno podważonych w nauce. Czy Freudyzm, marksizm i postmodernizm stanowią dziś jeszcze dla kogoś wyznacznik naukowości? Pomijając ich wartość naukową warto zwrócić uwagę na ich ideologiczne nachylenie
Czytaj...

 

Nowelizacyjna zadyszka - Witold Filipowicz (09-09-2004)

Nie było, nie ma i nie będzie takiej regulacji prawnej, która zapewniałaby kompletność ochrony przed patologiami. Jednakże krok uczyniony obecnie przez Urząd Służby Cywilnej niewątpliwie stanowi ogromny postęp w dziele uzdrawiania organizmu państwa
Czytaj...

 

Antychryst cz.1 - Fryderyk Nietzsche (08-09-2004)

Chrześcijaństwo stanęło po stronie wszystkiego, co słabe, niskie, nieudane, stworzyło ideał ze sprzeciwiania się samozachowawczym instynktom silnego życia; zepsuło rozum nawet duchowo najsilniejszych, ucząc najwyższe wartości duchowe odczuwać jako grzeszne
Czytaj...

 

Akademicki skandal stulecia - Jerzy Sędziak (08-09-2004)

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że największemu odkryciu archeologicznemu minionego stulecia towarzyszył akademicki skandal stulecia. Dzisiaj już wiadomo, że Zwoje Morza Martwego dostały się w niewłaściwe ręce po odkryciu ich
Czytaj...

 

Narodziny politycznego liberalizmu - Robert Detzner (08-09-2004)

Polityka liberalna w Polsce nigdy - nie licząc tych pierwszych chwil zauroczenia wolnością - nie cieszyła się popularnością. Dziś PO kojarzy się większości z liberalizmem. Tymczasem już przed naszym przystąpieniem do UE Platforma stowarzyszyła się z europejskimi chadekami
Czytaj...

 

Przepaść lizbońska - Jan M. Fijor (06-09-2004)

Tempo rozwoju Niemiec w okresie prosperity nie dorównuje tempu rozwoju USA z ostatniej recesji. Jedynymi wskaźnikami, jakimi stary kontynent może się poszczycić, to wysokość podatków, bezrobocia, nakładów na social, oraz ilość dni wolnych od pracy
Czytaj...

 

Sardoniczny uśmiech Kasandry - Witold Filipowicz (06-09-2004)

W administracji amerykańskiej urzędnik, któremu udowodniono sprzeniewierzanie się zasadom praworządności ponosi tego konsekwencje, łącznie z wydaleniem z pracy w administracji państwowej już na stałe. A jak to wygląda w naszych realiach?
Czytaj...

 

Kościół bez Opatrzności - Piotr Czerski (05-09-2004)

Mniej więcej rok temu deklarowałem, że będąc ateistą nie jestem równocześnie antyklerykałem - i z powtórzeniem tej deklaracji dzisiaj miałbym poważny problem. Tak ze względów ogólnych, jak i z powodu specyfiki lokalnej.
Czytaj...

 

Wokół Miłosza i nawróceń na łożu śmierci - oprac. M. Agnosiewicz (03-09-2004)

O problemie pośmiertnych certyfikatów katolickiej ortodoksji dla znanych osób na przykładzie Małachowskiego, Kotarbińskiego, Kołakowskiego i Miłosza. O godności umierania i światopoglądowej integralności. Próba przedstawienia poglądów Miłosza
Czytaj...

 

Zakaz niedzielnego handlu - Jan M. Fijor (02-09-2004)

Bojownicy domagający się zakazu dzielą się na dwie grupy - ortodoksów, którzy chcą wprowadzić totalny zakaz pracy handlu w niedzielę ze względów religijnych; oraz na przeciwników umiarkowanych, którzy chcą wprowadzić zakaz tylko w supermarketach
Czytaj...

 

Niemoralność biznesu - Jan M. Fijor (02-09-2004)

Luminarz polskiej ekonomii stwierdził publicznie, że "biznes jest z natury swojej niemoralny". O ile trudno się dziwić wychowankowi licznych kursów marksizmu i leninizmu, o tyle podobna wypowiedź w ustach katolickiego biskupa wywołać musi zastanowienie
Czytaj...

 

Siedź w domu! - Jan M. Fijor (02-09-2004)

Jednym ze skutków zamian zachodzących w kraju po 1989 roku był gwałtowny rozwój turystyki. Polacy zaczęli odrabiać zaległości z czasów PRL. Jak grzyby po deszczu zaczęły więc rosnąć agencje i biura podróży...
Czytaj...

 

Importujmy! - Jan M. Fijor (02-09-2004)

Lamentowanie nad tym, że zalewa nas import jest odbieraniem człowiekowi prawa do poprawiania sobie bytu. Już raz przerabialiśmy system, w którym produkcja antyimportowa - dżinsy Odra, samochód syrenka i woda kwiatowa "Być może" - były cnotą. Wystarczy!
Czytaj...

 

Widmo wolności (gospodarczej) - Jan M. Fijor (02-09-2004)

Do znudzenia słyszymy głosy przedsiębiorców i biznesmenów domagających się od państwa większej swobody gospodarowania. Mimo coraz to nowych ustaw o wolności gospodarowania, państwo, z jakichś tajemniczych przyczyn, wciąż im tę wolność ogranicza
Czytaj...

 

Inaczej, nie działa - Jan M. Fijor (02-09-2004)

Zdecydowano się na uspołecznienie opieki zdrowotnej z pobudek ekonomicznych. Uznano bowiem, że ze względu na efekt skali, opieka skolektywizowana będzie tańsza niż gdyby była kupowana indywidualnie. Sprowadzało się to do wprowadzenia kontroli cen
Czytaj...

 

Holistyczna analiza demokracji - Kazimierz i Domenika B. Turkiewicz (02-09-2004)

Praca ma na celu zaprezentowanie analizy pojęcia demokracji jako ogólnej formy funkcjonowania naturalnych procesów. Analiza ta rozwija ideę Wittgenstein'a o związkach między językiem, myślą, rzeczywistością i rolą języka w nauce
Czytaj...

 

Subkultury i stereotypy - Tomasz Jopek (02-09-2004)

Obserwując życie ulicy, można podzielić mieszkańców na kilka subkultur, m.in.: Metale, Skini, Punki, Skejci, Dresiarze (Dresy). Badając subkultury, natknąłem się na zatrważające poglądy, oraz stereotypy.
Czytaj...

 

VAT. Okazja - Jan M. Fijor (01-09-2004)

Liczne błędy i niejasności wytknięte ustawie o podatku VAT mogłyby się stać okazją do likwidacji tego absurdalnego podatku, spędzającego sen z oczu polskich biznesmenów, nie wspominając o tych, którzy z jej powodu utracili wolność i miejsca pracy
Czytaj...

 

W trosce o ubogich - Jan M. Fijor (01-09-2004)

Najważniejszym argumentem na rzecz silnego państwa, interwencjonizmu czy socjalizmu w ogóle jest troska o los ludzi ubogich. Jest to zarazem najsłabszy punkt doktryn wolnorynkowych.
Czytaj...

 

Metody matematyki zadaniowej – funkcje - Krzysztof Kapulkin (01-09-2004)

Funkcje, czyli jednoznaczne przyporządkowania, są wykorzystywane w bardzo wielu gałęziach matematyki zadaniowej. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na różnorodność ich wykorzystania.
Czytaj...

 

Użyczenie - Marta Lampart (31-08-2004)

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Często umowa pożyczki utożsamiana jest z umową użyczenia, są to jednak dwie różne umowy.
Czytaj...

 

Swoboda działalności gospodarczej - Robert Detzner (26-08-2004)

Przed kilkoma dniami weszła w życie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Nowa ustawa w sposób znaczący zmienia warunki podejmowania tej działalności. Warto więc, aby przyszli przedsiębiorcy zapoznali się z nowymi przepisami
Czytaj...

 

O Skałce, Majdzie i.... Litwie - Grzegorz Galiński (26-08-2004)

Krzykacze na Skałce. Świat do góry nogami. Polak - Litwin, dwa bratanki? Z dziejów stosunków polsko-litewskich. Zmowa milczenia. Trzeba pozbyć się tej złośliwej wady wzroku, polegającej na ulubieńczym zapatrzeniu na zachód, i zacząć patrzeć szerzej
Czytaj...

 

Nienaruszalność mieszkania - Marta Lampart (25-08-2004)

- Mój dom jest moją twierdzą! - śpiewał Kazik. Jego słowa potwierdza konstytucja, ale inne ustawy przewidują furtki przez które "Państwo" do twierdzy wejść może w świetle prawa. Warto więc wiedzieć kto i kiedy może wejść do naszego mieszkania?
Czytaj...


Księgarnia Racjonalisty

Nowości: Strona główna Księgarni

Nowiny naukowe
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Nowiny naukowe. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaktor główny: Marcin Klapczyński. Redaktorzy: Agnieszka Dutka, Grzegorz Kozłowski

Nowe wiadomości z kraju i ze świata

Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Wiadomości. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Anna Słota

Ciekawostki

Uwaga: Ciekawostki można przeglądać tutaj. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Anna Słota
Listy od Czytelników


Znalezione w sieci

Lis przechytrzony (26-08-2004)
Autor: ANDREW GUMBEL
Źródło: The Independent/Forum
Należący do Ruperta Murdocha kanał informacyjny Fox News doszedł do perfekcji w umizgiwaniu się do administracji Busha i niewybrednym pastwieniu nad demokratami. Stronniczość i dziennikarski cynizm tej stacji nie mają sobie równych.
Zgłoszone przez: Roman
Czytaj..

O Bogu nie wolno zapomnieć (29-08-2004)
Autor: BP STANISŁAW WIELGUS
Źródło: Onet/Niedziela
Zrodzone z ateistycznej oświeceniowej filozofii totalitarne ideologie - hitlerowska i komunistyczna, odrzucając Boga i chrześcijański porządek moralny, spowodowały w XX wieku męczarnię i śmierć dziesiątków milionów niewinnych ludzi; we łzach i we krwi skąpały cały świat.
Zgłoszone przez: jeyes
Czytaj..

Skandale pogrzebowe (29-08-2004)
Autor: Stanisław Mancewicz
Źródło: gazeta.pl
Różne były reakcje, gdy ogłaszano Narodowi decyzje o grzebaniu Wielkich Polaków na skałecznym czy wawelskim Panteonie. Często wzbudzały niekończące się dyskusje - czy był prawdziwym Polakiem? Patriotą? Gorliwym katolikiem?
Zgłoszone przez: Mariusz
Czytaj..

Cienie za ołtarzem (30-08-2004)
Autor: MICHAEL FRANK
Źródło: Forum
W żadnej dziedzinie życia nakazy moralne Kościoła nie są dziś tak powszechnie łamane jak w sferze seksu - zwłaszcza przez samych księży.
Zgłoszone przez: webmaster
Czytaj..

Rota dla prałata (01-09-2004)
Autor: MARCIN OGDOWSKI
Źródło: Przeglad/Onet
Nie oddamy naszego księdza! - zapewniają parafianie Henryka Jankowskiego. Choćbyśmy mieli stanąć przeciwko całemu Kościołowi...
Zgłoszone przez: Roman
Czytaj..

Jak upycha się reklamę w filmie? (01-09-2004)
Autor: Jacek Szczerba
Źródło: Wyborcza
"Film jest lepszy niż reklamy w telewizji i w gazetach, bo widzowie są całkowicie nieświadomi udziału sponsora" - mawiał już w 1972 r. pewien biznesmen. I wiedział, co mówi
Zgłoszone przez: Roman
Czytaj..

Różowe teczki (02-09-2004)
Autor: Robert Biedroń
Źródło: gazeta.pl
Przez lata PRL-owskie służby gromadziły teczki osób o orientacji homoseksualnej. Próbowano je wykorzystywać przy nakłanianiu do współpracy z organami bezpieczeństwa. Dziś te akta znów mogą zostać użyte do szantażu
Zgłoszone przez: Mariusz
Czytaj..

I stamtąd już nie wróci nikt (06-09-2004)
Autor: ADAM KRZEMIŃSKI
Źródło: Polityka/Onet
Zapiski oficera Wehrmachtu, który pomógł przetrwać Władysławowi Szpilmanowi, to sensacyjna lektura
Zgłoszone przez: Roman
Czytaj..

Pan-islam już się zbliża (06-09-2004)
Autor: ANTHONY BROWNE
Źródło: forum
Wyznawcy Allaha otwarcie głoszą, że chcą podbić świat. Na pierwszy ogień pójdzie Europa, gdzie już dziś islam jest drugą religią - pisze brytyjski publicysta Anthony Browne.
Zgłoszone przez: ephesis
Czytaj..

Zły czas dla Judymów (07-09-2004)
Autor: prof. Antoni Sułek
Źródło: gazeta.pl
Dlaczego Polacy nie są społecznikami? Mamy do czynienia z obustronnym brakiem akceptacji. Państwo nie mówi: próbujcie rozwiązać swoje sprawy sami, a my wam pomożemy. A obywatele nie mówią: zrobimy coś sami, jeśli państwo nam pomoże. Ich zdaniem to państwo czy miasto powinny rozwiązywać każdy problem - mówi socjolog
Zgłoszone przez: mariusz
Czytaj..

Mekka astronomów (14-09-2004)
Autor: DOMINIQUE GAULME
Źródło: Forum online
Ponad 300 bezchmurnych dni w roku, doskonała przejrzystość powietrza, obserwatoria położone z dala od źródeł światła i wszelkich skupisk ludności - w świecie astrofizyki Chile nie ma sobie równych.
Zgłoszone przez: ephesis
Czytaj..

Kurs akcji Boga/Głos sceptyka (14-09-2004)
Autor: MICHAEL SHERMER
Źródło: Świat Nauki
Pośród sterty książek z naukowymi dowodami na istnienie Boga znalazłem jedną, w której wyliczono, że prawdopodobieństwo tego wynosi 67%.
Zgłoszone przez: ephesis
Czytaj..

Z tacą do skarbu państwa (16-09-2004)
Autor: HELENA KOWALIK
Źródło: Onet/Przeglad
Świątynia Opatrzności nie powstanie z ofiary wiernych. - Niech dołoży rząd - mówią w Pałacu Prymasowskim.
Zgłoszone przez: Roman
Czytaj..

Salezjanie w akcji (17-09-2004)
Autor: Bogdan Sznajder
Źródło: Interia
Sprawa pożyczek zaciąganch przez Salezjanów znalzla już finał w sądzie
Zgłoszone przez: bogdankraśnik
Czytaj..

Prawda o Ruandzie (17-09-2004)
Autor: Adam Leszczyńskie
Źródło: Onet
Opis tego co stało się w Ruandzie 10 lat temu oraz niechlubnej roli jaką odegrał tam Kościół Katolicki
Zgłoszone przez: Bogdan Sznajder
Czytaj..

Wolność, równość, katolicyzm (22-09-2004)
Autor: Tadeusz Bartoś
Źródło: onet.pl
W Kościele katolickim, w jego uproszczonej "plemiennej" wersji teologicznej, "zdrajca" zagrożony jest wiecznym potępieniem, na które w imieniu Boga skazuje go najbliższe otoczenie.
Zgłoszone przez: Asmusz
Czytaj..

Wspólnota międzynarodowa (22-09-2004)
Autor: AL
Źródło: Krytyka Polityczna
O ludobójstwie w Sudanie i wspólnocie międzynarodowej, która w tej sprawie milczy.
Zgłoszone przez: Pola Tarasewicz
Czytaj..

Polaku, broń się! (29-09-2004)
Autor: JOANNA TOMCZAK
Źródło: Onet/Kulisy
Policja wtargnęła do Twojego mieszkania bez nakazu rewizji? Listonosz sprawdził, czy posiadasz telewizor? Ochroniarz obmacywał kieszenie i zaglądał do torby? Kanar wyprowadził z tramwaju? Oni nie mieli do tego prawa!!! A Ty naucz się wreszcie dochodzić swego!
Zgłoszone przez: jeyes
Czytaj..

Zgłaszajcie nam ciekawe teksty spoza naszego serwisu! Formularz zgłoszeniowy...


Forum Dyskusyjne

Forum dyskusyjne Racjonalisty składa się z działów: Religie, Światopogląd i filozofia, Nauka, Antyklerykalizm, Społeczeństwo i kraj, Forum serwisu.

Weź udział w bieżących dyskusjach! Dodaj swój wątek...

Polecane watki:
Do redakcji
cennik
Dlaczego wciąż wierzymy??
kto w to wierzy?
religia w szkole a studia
Symbolika
Czy człowiek musi być okrutny?
List otwarty do Dworaka Prezesa TVP
Kosmogonia inuitów
Dyskryminacja w genach?
Język polski
Czysta ciekawość
paradoks Zenona z Elei
Racjonalizm
Prawda
Nowelizacja ustawy antyaborcyjnej
Co ma Jezus do Apolloniusza?
Tolerancja
Kłamczuszek Jankowski
co mi za to grozi?
symbolika
Stało się...
Dobre strony Kosciola
a gdyby tak?
W przedszkolu uczy się nietolerancji
Populacja
Dlaczego?
Gdzie teraz są linki?
Biblia - czy fakty, czy głupota?
Radiodatowanie
Czy powstanie dział z podstawami fizyki?
Świadomy podmiot = własne JA
Wybuch czy tchnienie Boga ???
A co z indukcją?
Pytanie o sankcje za naruszenie dóbr KK
Katolicka pomoc dla ofiar zamachu w Biesłanie
Wojna tak, golizna nie!!!
Jaka propozycja?
Cuda i niewidy...
Panie biela-sokolski i panie Konrad:
cuda dowodzą istnienia BOGA
piekło istnieje
Czy ateizm jest światopoglądem naukowym?
zmartwychwstanie jako fakt
Głupota ateistów jako paraliż duszy
Kontemplując nad zakonem Syjonu
Jezus , Budda , Mahomet - wielcy Schizofrenicy świata
Rosnące Wpływy Żydostwa w Polsce
Droga redakcjo ...
Jakze byloby pieknie ...
Ubezpieczenie społeczne kleru
Prawda
bardzo ważne pytania
TAK ZNAK RYBY ALE INNEJ RYBY?
Czy ateizm jest światopoglądem naukowym?
Jesus Revolution
mała wątpliwość
Niewierzący do urn!
List do ludzkości
I znowu przedziwny felietonik
Antykoncepcja-nie, pedofilia-tak
"Dzieło życia" Glempa zagrożone!!!
Magia a racjonalizm
Kultura, prze DUZE "k"
Uogólnienia
błędy logiczne w ateistycznej metodzie poznawania świata
Apel

Strona główna Forum


Ranking stron

Ostatnio dodane linki: Ranking linków

Współpraca

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓŁREDAGOWANIA RACJONALISTY!

Zostań naszym redaktorem, zdobądź nieco doświadczenia publicystycznego, zostań współautorem największego
polskiego serwisu dla racjonalistów!
Weź udział w tworzeniu największej Księgi polskiego Internetu - dodaj swoją "kartkę" lub dowolną ilość Twoich stron.

O współpracy
Jak napisać dobry tekstPrzydatne linki

Racjonalista CD
WYMIANA BANERÓW
O autorach serwisu
Alfabetyczny indeks tekstow
ARCHIWUM NEWSÓW
WYNIKI SOND
FAQ
Polityka prywatności
Napisz do nasTHE RATIONALIST

www.TheRationalist.eu.org
A European forum for reason and rationality.

News
Editor: Anna Słota
Read more...

Links
The American Rationalist: Information, Subscription, Issues: Read...
The Rationalist: Editorial staff Read...

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do odwiedzin!
REDAKCJA RACJONALISTY


/^~-  Baza intelektualna polskich racjonalistów  -~^\
{-   www.racjonalista.pl * www.therationalist.eu.org  -}
[  info@racjonalista.pl webmaster@racjonalista.pl  ]
\_.= European forum for reason and rationality =._/

Otrzymałeś tą wiadomość, ponieważ jesteś zarejestrowanym czytenikiem
lub subskrybowałeś biuletyn w serwisie Racjonalista.pl.
Wejdź tu, jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać tych wiadomości.