Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
199.209.671 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 178 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Żyć znaczy walczyć.
 Religie i sekty » Chrześcijaństwo » Protestantyzm

Chrześcijański Rekonstrukcjonizm
Autor tekstu:

Chrześcijański Rekonstrukcjonizm (CR), Teologia Dominacji (TD) i Teonomia nie są odłamami chrześcijaństwa. Raczej są połączonymi wierzeniami, które wyznaje wiele wspólnot katolickich i protestanckich. Te poglądy nie mają żadnego związku z Rekonstrukcjonizmem Judaizmu, który jest liberalną grupą wewnątrz Judaizmu.

Informacje ogólne:
`CR` jest wiarą, że społeczeństwa, szczególnie w USA, poważnie zdegenerowały się moralnie i religijnie i że muszą zostać odbudowane zgodnie z „biblijnymi standardami". Ruch ten wyrósł z konserwatywnego prezbiterianizmu na początku lat 70-tych.

`TD` uzasadnia swoje racje na podst. fragmentu Księgi Rodzaju (1:26): "Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo i uczyńmy go władcą na rybami w morzu i nad ptakami w powietrzu, nad wszystkimi żyjącymi stworzeniami, nad całą ziemią i wszystkimi zwierzętami po niej chodzącymi ". Większość chrześcijan interpretuje te słowa w znaczeniu: bóg dał Ludzkości władzę nad królestwem zwierząt. Natomiast teologowie `TD` wierzą, że wersy te oznaczają, iż chrześcijanie mają obowiązek panować nad wszystkimi społecznościami na Ziemi, wedle zasad Prawa Bożego.

Teonomia (greckie słowo oznaczające „Prawo Boże") jest koncepcją mówiącą, że wszystkie nie-ceremonialne prawa dane Mojżeszowi i opisane w Pięcioksięgu są wiążące dla ludzi na zawsze, dla wszystkich nacji.
Termin „rekonstrukcjonizm" jest używany, aby wyrazić różne kombinacje tych trzech koncepcji.
W swej najbardziej typowej formie Teonomiczny Rekonstrukcjonizm reprezentuje jedną z najbardziej ekstremalnych form fundamentalnej myśli chrześcijańskiej. Zwolennicy tej koncepcji próbują pokojowo zamienić ustrój w USA w teokrację, podobną do tej w Afganistanie zanim obalono Talibów. Prawa byłyby oparte na Prawie Mojżeszowym. Chcą osiągnąć swój cel wykorzystując ...tolerancję religijną w USA, aby wyszkolić generację dzieci w prywatnych religijnych szkołach wyznającą ich przekonania religijne. Później absolwentom tych szkół zostaną powierzone obowiązki kreowania nowego opartego na Biblii politycznego, religijnego i społecznego porządku. Jednym z pierwszych celów będzie wyeliminowanie wolności religijnej. Ich ostatecznym celem jest stworzenie „Królestwa Bożego" na Ziemi, tzn. nawrócenie całego świata na chrześcijaństwo. Wierzą, że osiągną to „siłą Słowa Bożego". Nie będą początkowo używać do tego celu uzbrojonej siły, ani przemocy; uważają, że nie będzie wielkiej opozycji co do ich planów. Ludzie z chęcią nawrócą się na ich wspaniałą wersję chrześcijaństwa, jeżeli zostanie im ona odpowiednio przedstawiona.

Wszystkie religie inne niż chrześcijaństwo byłyby potem prześladowane. Nie-konformistyczni ewangelicy, chrześcijaństwo głównego i liberalnego nurtu zostałoby zlikwidowane. System praw i kar czerpałby natchnienie z Biblii żydowskiej. Każda osoba, która propagowałaby lub otwarcie wyznawała inne religijne poglądy zostałaby skazana za herezję (a może i usunięta). Bluźnierstwa, cudzołóstwo i homoseksualne zachowanie byłyby aktami kryminalnymi; uznani za winnych byliby zabijani. Z mojej wiedzy wynika, że jest to jedyny ruch religijny w Ameryce Płn., którego wielu członków otwarcie propaguje ludobójstwo dla członków mniejszości religijnych. Ralph Reed, konserwatysta chrześcijański skrytykował rekonstrukcjonizm za to, że jest „autorytarną ideologią, która zagraża większości swobód obywatelskich wolnego i demokratycznego społeczeństwa".
Głównymi nośnikami idei tego ruchu są:
— Greg L. Bahnsen,
— Gary DeMar,
— David Chilton,
— Kenneth L. Gentry, Jr.
— Gary North,
— Larry Pratt,
— John Quade,
— Rousas John Rushdoony — często uważany za najważniejszą postać rekonstrukcjonizmu,
— Pastor Andrew Sandlin.

Wierzenia:
Według Gary DeMar`a, jednego z czołowych przedstawicieli `CR`, fundacją tego ruchu jest unikatowa kombinacja trzech doktryn biblijnych:
— regeneracji jednostki, poprzez indywidualny związek z Chrystusem,
— społeczności wiodą swe życie zgodnie z prawami z Biblii,
— promocja „światowego Królestwa Bożego".
Wśród specjalnych wierzeń `CR` znajdują się:
— odrzucenie koncepcji anty-nomianizmu (wiara w to, że zbawienie uzyskuje się wyłącznie przez wiarę, a nie przez dobre uczynki czy moralne prowadzenie życia)
— presupozycja — czyli akceptacja na zasadzie wiary, że Biblia jest prawdą. Nie próbują udowodnić, że bóg istnieje czy, że Biblia jest prawdziwa.
— bezbłędność — wiara w to, że oryginały Biblii są pozbawione błędów.
— postmilenaryzm — wiara w to, że Chrystus nie wróci na Ziemię, zanim wszystkie narody nie nawrócą się na chrześcijaństwo. To wymaga oczywiście pewnego okresu czasu; nie będzie to też bezbolesne. Większość fundamentalistów i innych ewangelików to premilenaryści (wierzą, że Jezus wkrótce powróci)
— prawa zawarte w Biblii żydowskiej mogą być podzielone na dwie klasy: moralne i ceremonialne. Chrześcijanie nie muszą przestrzegać praw ceremonialnych, ponieważ Jezus zwolnił ich od tego obowiązku. Jednakże wszyscy ludzie muszą przestrzegać praw moralnych Księgi (pozostali chrześcijanie generalnie dzielą te prawa na trzy rodzaje: moralne, cywilne i prawa ceremonialne i generalnie wierzą, że większość praw Starego Testamentu już ich nie obowiązuje).
`CR` uważa, że prawa dane Izraelitom przez Boga, stanowią wyraz niezmienialnej woli Pana. Te prawa nie były nadane, żeby dostosować je do specyficznej sytuacji Izraela tamtego okresu. Z tej racji obowiązują po wszystkie czasy i wszystkie narody.
`CR` uznaje też prymat Starego Testamentu nad Nowym. Wszystkie nie-ceremonialne prawa Biblii żydowskiej nadal obowiązują, chyba, że zostały specjalnie zniesione czy zmodyfikowane przez fragmenty Nowego Testamentu. „Tylko jeżeli znajdziemy dokładne polecenie w Nowym Testamencie zniesienia danego prawa, z powodu historycznego wypełnienia tego Prawa, możemy znieść jedno z Praw Mojżeszowych".
Cywilne prawa muszą być oparte na moralnych regułach Biblii. To znaczy, wszystko co jest niemoralne (w ich mniemaniu) musi być uznane za kryminalne. Jedyne ważne legislacje, teorie społeczne, duchowe wierzenia, teorie ekonomiczne muszą się opierać na Biblii. W każdym aspekcie życia są tylko dwa punkty widzenia: skierowany na Boga i na człowieka, Teonomia lub Autonomia. Ich politycznym celem jest zniszczyć autonomię, wszędzie gdzie tylko się da. Każda jednostka, rodzina, kościół, rząd i społeczność musi być zrekonstruowana, żeby eliminować grzech. Każdy chrześcijanin ma odpowiedzialność, wspomagać tę konwersję.
Opowiadają się przeciw „między-religijnym, między-rasowym i między-kulturowym małżeństwom, ponieważ stoją one w opozycji do tego celu, który dana społeczność ma osiągnąć".
Jednym z zadań chrześcijaństwa jest zastąpić Judaizm. Według Davida Chiltona:
„Bogiem Żydów jest Diabeł. Żyd nie będzie uznany przez Boga za jednego z jego wybranych ludzi, aż do czasu, kiedy nie opuści swej demonicznej wiary i nie powróci do wiary swoich ojców — wiary która podkreśla działalność Jezusa i jego Dobrą Nowinę"
Oczywiście jak w każdym większym ruchu religijnym istnieje różnica zdań również wśród wyznawców `CR`. Nie wszyscy podzielają powyższe założenia.

Gdyby przejęli kontrolę nad rządem USA lub Kanady, nastałoby wiele zmian:
— stosowanie kary śmierci zostałoby upowszechnione i zwiększone, zgodnie z prawem biblijnym. Ludzie byliby zabijani za: cudzołóstwo, bluźnierstwo, herezję, zachowania homoseksualne, bałwochwalstwo, prostytucję, za rzucanie złych czarów, itd. Zapewne kara śmierci byłaby wykonywana poprzez ukamieniowanie lub spalenie żywcem tak jak nakazuje Biblia.
— osoba, która nie przyjmuje Prawa Mojżeszowego, w ten sposób „automatycznie" oddaje cześć innemu Bogu i w ten sposób jest winna bałwochwalstwa.
— bałwochwalstwo jest karane śmiercią. Obejmuje obecnie 2/3 ludzkości, czyli nie-chrześcijan.
— status kobiety zostałby zredukowany prawie do statusu niewolnicy, tak jak to opisane w Biblii hebrajskiej. Kobieta byłaby postrzegana jako własność jej ojca; natomiast po zawarciu małżeństwa — jako własność męża.
— należy logicznie przypuszczać, że powróciłaby instytucja niewolnictwa, zgodnie z prawami Biblii.
— ojcowie mogliby sprzedawać swoje córki w niewolę.
— byłaby również dozwolona poligamia i posiadanie konkubin, zgodnie z Biblią.
— byłby ponownie praktykowany „Rok Jubileuszowy" ze Starego Testamentu. To znaczy co 50 lat, cała kontrola ziemi wracałaby do oryginalnych właścicieli. To oznacza oddanie wszystkich ziemi w Ameryce Płn. oryginalnym mieszkańcom, lub ich chrześcijańskim potomkom.
— Hawaje byłyby zwrócone ich oryginalnym mieszkańcom.
— rządy posiadałyby zbilansowane budżety. Podatek od dochodów zostałby zniesiony.
— system więziennictwa zostałby zniesiony. System „sprawiedliwej kary" zostałby ustanowiony za niektóre przestępstwa. Bardzo szeroko funkcjonująca kara śmierci zniosłaby „problemy z więźniami".
— legalne aborcje byłyby zakazane; ci których przyłapano by na wykonywaniu nielegalnych aborcji ponieśliby karę śmierci.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Cokelers - Towarzystwo Zależnych
Inne odłamy protestanckie

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (2)..   


« Protestantyzm   (Publikacja: 27-07-2002 Ostatnia zmiana: 06-09-2003)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Krzysztof Dziubała
Zajmuje się religioznawstwem.

 Liczba tekstów na portalu: 41  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Koran i niewierni
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 1495 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365