Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.035.279 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 289 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Ralph Waldo Emerson - Szkice 1.
Prentice Mulford - Źródło twojej siły

Znajdź książkę..
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
 Religie i sekty » Religie azjatyckie

Baháí -krok ku laicyzacji ludzkości
Autor tekstu:

Bahaizm to religia powstała z babizmu — ugrupowania, które powstało w roku 1844 w Persji (na terenie dzisiejszego Iranu) w"łonie islamu szyickiego". Przywódcą babistów był Mirza Ali Muhammad z Szirazu, który ogłosił się Babem, czyli bramą i immamem-mahdim, czyli należycie prowadzonym przywódcą z rodu Muhammada. W 1850 r. został stracony z wyroku perskich władz za swą działalność. W 1863 r. jeden z jego uczniów — Mirza Husajn Ali Nuri,"obwieścił, iż jest 'Tym, którego Bóg objawi' i którego nadejście zapowiedział Bab". Przyjął wtedy imię Baha Allah (Wspaniałość Boga) i założył nową religię — bahaizm. Grono kierownicze (9 osób) w Hajfie ma zakaz interpretacji świętych ksiąg bahaizmu (o tym jak groźne jest to dla istoty religii dowodzi plejada katolickich Ojców Kościoła, których objaśnianie Biblii uzależnione było od okresu w którym żyli). Na świecie jest ich ponad 5 mln, w Polsce, w 1999 roku było ich 300, lecz jak podaje Polityka, "bahazim jest najszybciej rozprzestrzeniającą się religią świata. (...) Jak w każdej szanującej się religii, także wśród bahaitów powstała schizma. Baha’ulla swoje duchowe dziedzictwo i swoją pozycję głowy kościoła zapisał w testamencie pierworodnemu i zarządził, aby we wszystkich przyszłych pokoleniach funkcja ta przechodziła z ojca na najbardziej zasłużonego syna. Z tego to powodu niektóre gminy bahaitów w Stanach Zjednoczonych odrzucają autorytet Dziewięciu Sprawiedliwych, zarzucając im uzurpację władzy, zarówno nad duszami jak i nad kasą. wieloletni spór toczy się dzisiaj przede wszystkim w Internecie. Bierze w nim udział także kler muzułmański, bo korzenie bahaizmu wyrastają z islamu. Ostatni Wielki Strażnik wiary, wnuk Baha’ulli imieniem Szogi-effendi, zmarł bezdzietnie w latach pięćdziesiątych. Odszczepieńcy, określający się mianem ortodoksów, twierdzą, iż po jego śmierci przywództwo należało się adoptowanemu synowi Charlesowi Remey’owi. Niemal równoecześnie więzień zakładu penitencjarnego w Montanie (USA), skazany za gwałt Leland Jensen, doniósł światu o doznanym objawieniu i wniósł pretensje do stanowiska Wielkiego Strażnika. Wszystkie te głosy nie spędzają snu z powiek Dziewięciu Sprawiedliwych" [ 1 ]

Po przeanalizowaniu ich strony (bez świętych pism) internetowej dokonałem podsumowania tej religii — bilansu wad i zalet. Oczywiście odnosi się to jedynie do tego co piszą, do teoretycznych założeń i nauk. Nie wiem jak wygląda to wszystko w praktyce. Tym niemniej chyba żadna religia nie miała, przy wszystkich swoich wadach, jednocześnie tylu zalet (bynajmniej Was do niej nie agituję, lecz odnotowuję walor bahaizmu).

Zalety:

 • nie ma księży (kapłanów)
 • "podstawą do działań mających na celu dobrobyt ludzkości jest jedność w różnorodności, czyli przekonanie, że inność poszczególnych nacji, wierzeń czy postaw życiowych stanowi bogactwo ludzkości a nie podstawę konfliktów"
 • "domaga się obowiązkowej edukacji"
 • "zwalcza żebractwo"
 • "Życie zakonne i ascetyzm są zakazane. Bahá'u’lláh wzywa wszystkich, aby aktywnie uczestniczyli w życiu społeczeństwa i troszczyli się o jego interesy, kultywując małżeństwo i życie rodzinne jako mające fundamentalne znaczenie dla społeczeństwa ludzkiego"
 • "uznaje każdy rodzaj pracy wykonanej w duchu posługi za rodzaj kultu"
 • jednostka i jej cel w życiu: poszukiwanie prawdy (poprzez zmysły, rozum, tradycja czyli historia, natchnienie) "wzorca życia ludzkiego" i stosowanie się do niego. Nie uznają prozelityzmu, mówią o "poszanowaniu prawa jednostki do nieskrępowanego poszukiwania prawdy"
 • "uznaje ciągłą ewolucję ludzkości" (nie chodzi o znaczenie darwinowskie, lecz społeczno-cywilizacyjne)
 • Bóg to "Centralne źródło, Stwórca, Podtrzymujący cały wszechświat, Którego natura w swej istocie jest całkowicie niepoznawalna dla człowieka (...) Bahaici uważają za bezcelowe wszelkie próby opisania Boga w Jego istocie"
 • "Bahaici uważają, że wszystkie wielkie religie pochodzą od Boga" (w swych źródłach, jednak zewnętrzne formy różniące je już nie). Do tych form zaliczają m.in. Trójcę, anioły, reinkarnację, a przede wszystkim pogląd, że człowiek utracił doskonałość i w związku z tym potrzebował okupu w postaci śmierci Zbawiciela. W te nauki nie wierzą, co należy wyraźnie zaznaczyć im na plus.
 • "Celem religii jest wspieranie harmonii i jedności, i że jeśli staje się ona źródłem nienawiści i podziału, to lepiej, żeby w ogóle nie było żadnej religii."
 • Łagodzi nacjonalizmy: "Ziemia jest tylko jednym lądem, a wszyscy ludzie są jej obywatelami. Nie zasługuje na uznanie ten, który kocha jedynie swoją ojczyznę, lecz ten, który miłuje całą ludzkość" (Baha’ulla) [ 2 ]
 • Rozwój wartości duchowych. Przytoczyć wypada dłuższy tekst, który jest jednak tego wart: "Bądź hojny w czasie dobrytu i wdzięczny w przeciwnościach losu. Bądź godzien zaufania ze strony bliźniego i witaj go pogodnym i przyjaznym obliczem. Bądź skarbem dla ubogich, napomnieniem dla bogatych, odpowiedzią na płacz potrzebujących, obrońcą świętości twych ślubowań.. Bądź rzetelny w swych sądach i ostrożny w mowie. Bądź zawsze sprawiedliwy wobec innych, każdemu okazuj łagodność. Bądź lampą dla tych, którzy błądzą w ciemnościach, radością dla strapionych, morzem dla spragnionych, przystanią dla strapionych, podporą i obrońcą dla ofiar ucisku. Niech prawość i uczciwość cechują wszystkie twe czyny. Bądź domem dla obcego, balsamem dla cierpiącego, wieżą siły dla uchodźcy. Bądź wzrokiem dla ślepego i latarnią dla stóp błądzącego. Bądź ozdobą na obliczu prawdy, koroną na czole wierności, filarem w świątyni prawości, tchnieniem życia dla ciała ludzkości, sztandarem w zastępach sprawiedliwości, światłością nad horyzontem cnoty, rosą dla gleby ludzkiego serca, arką na oceanie wiedzy, słońcem na niebie hojności, klejnotem w diademie mądrości, jaśniejącym światłem na firmamencie swojego pokolenia, owocem na drzewie pokory."
 • "Dzieci bahaitów są wychowywane tak, aby szanowały swych rodziców i wychowawców, a także, aby badały wszystko umysłem przenikliwym i niezależnym"
 • Nie ma żadnych sakramentów
 • mimo iż sprzeciwiają się rozwodom, dopuszczają je wśród swych wyznawców
 • podstawy finansowe: "Zgodnie z tą zasadą fundusze na prowadzenie działalności przez Wiarę Bahá'í pochodzą całkowicie z wolnych datków członków. Zakazane jest, aby ktokolwiek w bezpośredni sposób prosił innego wyznawcę Wiary Bahá'í o finansowe wsparcie funduszy. Bahaitów informuje się o potrzebach finansowych wspólnoty jedynie na drodze ogólnych apeli oraz raportów finansowych sporządzanych przez rady. Wkład w działalność Wiary Bahá'í jest dla jej wyznawców duchowym obowiązkiem, jednak obowiązek ten jest wyłącznie sprawą osobistego zobowiązania wypływającego z sumienia jednostki i nie można egzekwować go siłą. Podobnie wspólnocie bahaickiej nie wolno przyjmować niczego dla jej działalności z innych źródeł tylko od własnych członków. Wsparcie finansowe z jakiegokolwiek innego źródła może być przyjęte jedynie pod warunkiem, że będzie przeznaczone na cele charytatywne lub humanitarne, nie zaś na potrzeby Wiary Bahá'í jako takiej." Tym niemniej jakoś sobie radzą, o czym świadczą okazałe (i nietuzinkowe) budowle bahaitów (patrz poniżej)

Siedziba Powszechnego Domu Sprawiedliwości (rezydencja dziewięcioosobowego gremium koordynujące światową działalność bahaitów — Dziewięciu Sprawiedliwych, jest to bahaicki „Watykan"), Hajfa, Izrael


Świątynia Bába na zboczu Góry Karmel, Hajfa, Izrael, mieści w sobie grobowiec Baba, bahaicki odpowiednik Bazyliki Św. Piotra w Watykanie (zwieńczony złota kopułą, pozłacane dachówki sprowadzone zostały z Holandii). Znajdująca się w centrum miasta posiadłość warta jest setki milionów dolarów. Jednak, jak podaje Polityka nr 2/99, na brak funduszy nie narzekają

Dom modlitwy w New Delhi, Indie

Wady:

 • "Zgodnie z nakazami religijnymi każdy wierny oddaje Kościołowi 19% od dochodu netto" [ 3 ]
 • "zakazuje używania alkoholu"a jak słusznie zauważa Biblia: "Wino dla ludzi jest życiem, jeżeli pić je będziesz w miarę. Jakież ma życie ten, który jest pozbawiony wina? Stworzone jest ono bowiem dla rozweselenia ludzi." (Syr 31, 27n; BT)
 • "wyznaje zasadę czystości przedmałżeńskiej zarówno mężczyzn jak i kobiet"
 • "podkreśla konieczność ścisłego posłuszeństwa rządowi oraz nie mieszania się w sprawy polityczne"
 • uznaje, że Budda, Kriszna, Zoroaster, Mojżesz, Jezus, Mahomet to wybitni nauczyciele (nie podając innych nazwisk, co najważniejsze największych myślicieli pogańskich)
 • głosząc ewolucję ludzkości, niestety uznają, że jej Koroną ma być ich Mistrz, o trudnym do napisania nazwisku (objawił swym wyznawcom ponad 100 tomów pism). Ma on być, według nich, ostatnim z tych wielkich Nauczycieli Ludzkości, jego nazwisko ma zamknąć powyższy panteon przyczyniający się "do zjednoczenia całej rasy ludzkiej" (jakby ci poprzedni jakkolwiek się do tego przyczyniali)
 • Wiara w istnienie duszy jest pozytywna, jednak nie jest nią wtedy, gdy owa dusza ma się do ciała jak ptak do klatki, co też głoszą, a co jest starym błędem religii, znajdującym swoje największe zboczenie u gnostyków. Odrzucenie cielesności jest wielce destruktywne dla jednostki ludzkiej, co tez należy im wytknąć — nie można osiągnąć harmonii i szczęścia, które według nich mają zapanować na ziemi, jeśli się uzna, że człowiek swego największego szczęścia ma oczekiwać po śmierci. Wszak jest to niewiadoma, a takie bajania odsuwają od niego troskę o poprawę swego losu na ziemi. Oto pewna sprzeczność w ich naukach.
 • wprawdzie nie głoszą, że człowiek pochodzi od małpy, ale to małe pocieszenie, gdyż Mistrz powiedział, żeśmy ewoluowali z minerału (poprzez rośliny)
 • "Na początku życia ludzkiego człowiek był embrionem w świecie macicy. (...) Wszystkie siły potrzebne w tym świecie zostały mu przekazane w świecie macicy" — a co z ciążą pozamaciczną, a co z synami próbówek?
 • Życie jest ciągłym sposobieniem się do królestwa niebieskiego tak jak płód sposobi się do życia na ziemi. To blokuje zupełnie rozwinięcie skrzydeł już tu, na ziemi. Życie ludzkie określone jest jako klatka dla duszy, innym razem znów, jako kolejny etap życia macicznego, przygotowujący do ostatecznego rozwiązania.
 • mimo że kult sprowadzony jest do minimum to jednak obowiązkowa jest codzienna modlitwa
 • obchodzą święta związane z życiem swego Mistrza, co jest najlepszą drogą do jego ubóstwienia za czas niedaleki, co jest wielce prawdopodobne, biorąc pod uwagę osobistości z jakimi się go zestawia. Tym samym winniśmy jednak zapoznać się z imieniem nowego przyszłego boga — Bahá'u’lláh, zapewne i ono zostanie ogłoszone jako niewymawialne (tak jak dla Jehowy, jednak tam przesłanki były sakralne, tutaj — czysto techniczne)
 • W przyszłym społeczeństwie, którego właściwą wizję posiedli Bahnaici "zniknie z jednej strony ubóstwo, z drugiej zaś strony rażące nagromadzenie własności prywatnej." — raz, że utopia; dwa — egalitaryzm (potwierdza to ich księga: "O Dzieci Człowiecze! Zali nie wiecie, dlaczego z jednej was ulepiliśmy gliny? By nie wynosił się nikt z was ponad innego")
 • struktura jest ściśle zhierarchizowana (centrum w Izraelu) i wzajemnie podporządkowana, dodają jeszcze: "Stosunki pomiędzy jednostką a wspólnotą są jednakże określone przez zasadę jedności i konieczność utrzymania integralności tej jednostki społecznej. Dlatego wolność jednostki nie jest absolutna — ograniczają ją wyższe względy dobra publicznego. Co więcej, jednostka nie ma władzy nad żadną inną jednostką czy instytucją. Władzę podejmowania decyzji posiadają wybierane rady. Jednostki są zobowiązane do wypełniania tych decyzji.". Zaznaczona jest ponadto "niekwestionowana lojalność, bezinteresowne poświęcenie"
 • "Jeśli nie ma wystarczających środków, aby zapewnić dobre wykształcenie wszystkim dzieciom w rodzinie, powinno się w pierwszej kolejności kształcić dziewczęta."
 • w razie ich zwycięstwa czeka nas kolejna zmiana kalendarza (na słoneczny — dzielący się na 19 miesięcy po 19 dni, z początkiem roku pierwszego dnia wiosny) oraz dni świątecznych (tu należy odnotować chrześcijaństwu in plus, że powyznaczało swoje święta w dużej zgodzie z dawnymi pogańskimi, natomiast bahaickie święta, których jest 11, nie pokrywają się z obecnymi w żadnym dniu)

 Podobna tematyka na: Polska strona bahaitów
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Bogowie Zła
Baha'i. Religia zglobalizowana

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (16)..   


 Przypisy:
[ 1 ] "Bez raju, piekła i kleru", Polityka, nr 2, 9 stycznia 1999
[ 2 ] podane za: „Bez raju, piekła i kleru", Polityka, nr 2, 9 stycznia 1999
[ 3 ] "Bez raju, piekła i kleru", Polityka, nr 2, 9 stycznia 1999

« Religie azjatyckie   (Publikacja: 27-07-2002 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 952  Pokaż inne teksty autora
 Liczba tłumaczeń: 5  Pokaż tłumaczenia autora
 Najnowszy tekst autora: Oceanix. Koreańczycy chcą zbudować pierwsze pływające miasto
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 1531 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365