Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
183.053.547 wizyt
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7350 tekstów. Zajęłyby one 29000 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 3554 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Kiedy oglądamy zasady panujących na świecie religii, nasuwa się wniosek, że są wytworem wyobraźni chorego człowieka".
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Orzeczenia, uchwały i glosy

Inwestycje sakralne - uchwała RIO Wroc. 23VII97

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 lipca 1997 r. (242/97)

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 1992 r. Nr 85 poz. 428 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje.

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy i Miasta w B. z 18 czerwca 1997 r. nr XLV/400/97 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 1997 rok.

Uzasadnienie

Uchwała Rady Gminy i Miasta w B. z 18 czerwca 1997 r. nr XLV/400/97 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 1997 rok wpłynęła do Izby, Zespół w Jeleniej Górze, 25 czerwca 1997 roku.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, działając na mocy art. 12 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, uchwałą nr 236/97 z 2 lipca 1997 r. stwierdziło w badanej uchwale istotne naruszenie prawa, polegające na zaplanowaniu wydatków budżetowych w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbe w B.

Kolegium Izby nakazało Radzie Gminy i Miasta usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

Rada Gminy i Miasta uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej otrzymała 7 lipca 1997 r. i na sesji nadzwyczajnej z 14 lipca 1997 r. nie usunęła wskazanej nieprawidłowości. Z wyciągu z protokołu nr XL/VI/97 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy i Miasta w B. z 14 lipca 1997 r. wynika, że uchwała Kolegium w sprawie wskazania Radzie Gminy nieprawidłowości w uchwale nr XLV/400/97 została na sesji przedstawiona radnym i przewodniczący Rady zawnioskował przyjęcie jej informacyjnie. Podejmując niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu kierowało się następującymi motywami:

Stosownie do art. 71 Ustawy Konstytucyjnej z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, gmina wykonuje w ramach ustaw istotną część zadań publicznych, z wyłączeniem zadań ustawowo zastrzeżonych dla administracji rządowej. Oznacza to, że w trakcie opracowania, uchwalania i wykonywania budżetu prawnie chroniona samodzielność gminy dotyczy tych czynności, na które zezwalają i do których upoważniają ją ustawy. Na gruncie prawa publicznego obowiązuje bowiem zasada, że dozwolone jest tylko to, na co prawo zezwala.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Inwestycje sakralne, stosownie do postanowień art. 43 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989 r. Nr 29 poz. 154 z późn. zm.), są finansowane ze środków własnych kościelnych osób prawnych. Wydatki związane z finansowaniem rozbudowy kościoła nie należą zatem do obowiązków gminy i nie mieszczą się w kategorii zadań publicznych.

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy i Miasta w B. przysługuje, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. 1995 r. Nr 74 poz. 368), prawo wniesienia skargi bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu, po uprzednim wykorzystaniu uprawnień, o których mowa w art. 34 ust. 3 powołanej wyżej ustawy.

[Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 1997/4 poz. 152]


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Rejestracja kościołów - wyrok NSA 23I1998
Boom na inwestycje sakralne

 Dodaj komentarz do strony..   


« Orzeczenia, uchwały i glosy   (Publikacja: 29-08-2003 )

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 2654 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365