Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.691.357 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 363 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Jeśli ludzie przestaną widzieć to, co wydawało im się że widzą, to przestaną widzieć w wojnie: służbę ojczyźnie, bohaterstwo wojny, chwałę wojskową i patriotyzm, a zobaczą to, co jest: nagą prawdę zabójstwa."
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Polskie konkordaty » Konkordat z 1993 » Prace nad konkordatem » Analizy i oceny prawne

Tryb ratyfikacji konkordatu [2]
Autor tekstu: Zdzisław Galicki

Podsumowując rozważania na temat art. 90 Konstytucji godzi się przypomnieć, że podstawową przyczyną wprowadzenia tego przepisu było stworzenie odpowiednich ram konstytucyjnych pozwalających w przyszłości na przystąpienie przez Polskę do organizacji międzynarodowych o charakterze ponadpaństwowym, a w szczególności do Unii Europejskiej.

Próba rozciągania tego przepisu na Konkordat nie ma żadnych podstaw ani z podmiotowego, ani z przedmiotowego punktu widzenia.

Akceptując zasadność zastosowania do ratyfikacji konkordatu trybu przewidzianego w art. 89 Konstytucji należy z kolei odnieść się do kwestii możliwości zastosowania w takim przypadku art. 133 ust. 2 Konstytucji, stwierdzającego, że „Prezydent Rzeczypospolitej przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją".

Aktualne brzmienie art. 89 ust. 1 Konstytucji daje parlamentowi uprawnienie jedynie do wyrażenia w formie ustawy zgody na ratyfikację umowy przez Prezydenta.

Nie jest to w żadnym razie zobowiązanie Prezydenta do dokonania takiej ratyfikacji, ani nawet „upoważnienia" go do tej czynności, co miało miejsce uprzednio pod rządami tzw. „Małej Konstytucji" z dnia 17 października 1992 r.

Wydaje się, iż w porównaniu z „Małą Konstytucją" aktualne uprawnienia Prezydenta w obszarze procedury ratyfikacyjnej uległy zwiększeniu, czego wyraźnym dowodem jest też danie mu możliwości zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności umowy z Konstytucją. Z treści art. 133 art. [ 10 ] 2 nie wynika żadne ograniczenie czasowe możliwości realizacji tego uprawnienia Prezydenta, z wyjątkiem stwierdzenia, że ma to być dokonane przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej.

Nie ma też w art. 133 ust. 2 żadnych ograniczeń natury przedmiotowej. Wspomniane uprawnienie może być wykonane przez Prezydenta zarówno w odniesieniu do umów, których ratyfikacja nie wymaga uprzedniej zgody parlamentu, jak i do umów w których zgoda jest wymagana.

W moim przekonaniu nawet uchwalenie ustawy wyrażającej zgodę na dokonanie ratyfikacji nie pozbawia Prezydenta prawa do realizacji uprawnienia z art. 133 ust. 2. Należy bowiem pamiętać, że to nie parlament ratyfikuje umowy, ale Prezydent i jest to jego wyłączne uprawnienie, niekiedy uwarunkowane tylko uprzednią zgodą parlamentu.

Warto zauważyć, że art. 188 Konstytucji stwierdza, że „Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach .. zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją". To generalne upoważnienie Trybunału nie zawiera żadnych ograniczeń co do rodzajów ustaw i umów. W rezultacie do kompetencji Trybunału należy orzekanie nawet co do zgodności z Konstytucją ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, jak i co do zgodności z Konstytucją umowy wymagającej ustawowej zgody na jej ratyfikację i to zarówno przed jak i po uchwaleniu odnośnej ustawy.

W konkluzji należy stwierdzić, że ani z art. 89, ani z art. 133 ust. 2, ani też z innych przepisów konstytucyjnych nie wynika możliwość, czy też obowiązek wyłączenia stosowania art. 133 ust. 2 przy przyjęciu trybu wyrażenia przez parlament ustawowej zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej przewidzianego w art. 89 Konstytucji. Ta konkluzja ma również zastosowanie do ratyfikacji Konkordatu.

Ekspertyza przygotowana w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Kopia z własnego zbioru Czesława Janika.


1 2 

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Tryb ratyfikacji konkordatu
Ratyfikacja Konkordatu - zgoda

 Dodaj komentarz do strony..   


 Przypisy:
[ 10 ] Powinno być: ust.

« Analizy i oceny prawne   (Publikacja: 18-11-2003 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 3019 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365