Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.640.232 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 355 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Sursum corda, ale nie wyżej mózgu."
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Fundusz Kościelny

Fundusz Kościelny: Belka do Pastusiaka

Warszawa, 2004-10-22

PREZES RADY MINISTRÓW
Marek Belka

Pan
Prof. dr hab. Longin PASTUSIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z pismem Nr BPS-KPSZ-034-184/04 z dnia 20 października br. dotyczącym projektu ustawy o zniesieniu Funduszu Kościelnego (druk senacki nr 771), i zaproszenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na połączone posiedzenie senackich komisji w dniu 28 października, podczas którego ma się odbyć pierwsze czytanie tego projektu, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.) zagadnienia związane ze stosunkami Państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, są ujęte w dziale: wyznania religijne. Określając kompetencje poszczególnych członków Rządu, powierzyłem, rozporządzeniem z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436), kierowanie wymienionym wyżej działem administracji rządowej wskazanemu w tytule tego aktu prawnemu ministrowi (§ 1 ust. 2 pkt 3).

Dlatego też organem właściwym do reprezentowania Rządu w pracach parlamentarnych nad projektem przedmiotowej ustawy będzie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, do którego przekazano ten projekt celem zaopiniowania proponowanych w nim rozwiązań. Opinia ta nie jest jeszcze gotowa.

Pragnę także zauważyć, iż zgodnie z art. 22 ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) została powołana Rządowa Komisja Konkordatowa, której zadaniem jest zajęcie się koniecznymi zmianami dotyczącymi spraw finansowych instytucji i dóbr kościelnych oraz duchowieństwa. Zważywszy na rangę dokumentu prawnego tworzącego tę Komisję (ratyfikowana umowa międzynarodowa) na wszystkich najwyższych organach państwowych biorących udział w procesie prawodawczym spoczywa obowiązek skonsultowania projektowanych regulacji - mieszczących się w zakresie przedmiotowym określonym w art. 22 ust. 2 Konkordatu — z wymienioną Komisją. Pragnę poinformować Pana Marszałka, że Rządowa Komisja Konkordatowa w nowym składzie zbierze się wkrótce na swoim posiedzeniu. Przedmiotem obrad będą m.in. kwestie długofalowej perspektywy i ewentualnych korekt w regulacjach prawnych będących przedmiotem jej zainteresowań.

Uprzejmie informuję również, że istnieje ustawowy obowiązek rozpatrywania problemów związanych z rozwojem stosunków między Państwem i Kościołem przez Komisję Wspólną Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej).

Mając na uwadze ważkość proponowanej regulacji prawnej i konieczną w związku z tym dokładną analizę całokształtu zagadnienia, będę wdzięczny Panu Marszałkowi za spowodowanie przesunięcia terminu pierwszego czytania projektu ustawy o zniesieniu Funduszu Kościelnego.

Z szacunkiem

(-) Marek Belka


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Informacja w sprawie Funduszu Kościelnego
Statut Funduszu Kościelnego

 Dodaj komentarz do strony..   


« Fundusz Kościelny   (Publikacja: 19-12-2004 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 3821 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365