Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.609.275 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 349 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Nierozsądny byłby zamiar odebrania ludowi jego szaleństwa! Można jednak wyleczyć z szaleństw tych, co rządzą ludem; nie pozwolą na to przynajmniej, by szaleństwa ludu stały się niebezpieczne. Zabobon wówczas tylko jest groźny, gdy ma za sobą monarchów i żołnierzy, wtedy bowiem staje się okrutny i krwiożerczy."
 Nauka » Biologia » Antropologia » Nauki o zachowaniu i mózgu » Psychopatologia

Czego nie powie ci psychiatra - rzecz o psychozach [1]
Autor tekstu:

Wprowadzenie do psychopatologii cz. 4

W artykule tym pragnę wprowadzić Czytelnika w zagadnienie psychoz. Jest ono trudne już chociażby dlatego, że mianem psychoz, a więc „chorób psychicznych", bywa określanych sporo różnych zjawisk psychopatologicznych. Ba, nawet jedna konkretna choroba psychiczna — schizofrenia, może wyglądać bardzo różnie.

Gdy zajmujemy się zagadnieniem psychoz, to nie sposób skupić się bezpośrednio na tym problemie. Dzieje się tak dlatego, iż jednocześnie wykraczamy poza wąską działkę obserwacji klinicznej, i konfrontujemy się z mnóstwem innych obszarów. Bowiem w tym przypadku nie sposób abstrahować od problemów epistemologicznych (np. co to jest „choroba" w ogóle?), socjologicznych (kwestia porządku społecznego, dominacji jednej grupy nad inną itd.), kwestii kompetencji psychiatrów oraz stanu i filozofii psychiatrii w ogóle (podejście biomedyczne, nozologiczne, sztampa terapeutyczna), nie sposób pominąć wpływ czynników ekonomicznych na rozumienie i leczenie psychoz (firmom farmaceutycznym zależy na pewnym ich obrazie, podczas gdy inny nie jest im na rękę), należy też wziąć pod uwagę potoczne rozumienia „wariactwa", „ześwirowania" i „schizy", a w końcu dojść do antropologicznej kwestii podmiotowości. Oczywiście artykuł ten, to tylko „wstęp do wprowadzenia", a więc nie wyczerpię tych kwestii i nawet ich nie rozwinę, a jedynie zaznaczę. Zapewne będzie jeszcze sposobność je pogłębić.

Do psychoz zaliczamy:

- schizofrenię,

- paranoję,

- depresję lub manię psychotyczną,

- inne (różnorodne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, psychozy w przebiegu chorób mózgu oraz zatruć i różnych zapaleń itp., psychozy reaktywne — wywołane jakąś szczególnie traumatyczną sytuacją, inne).

Czym jest psychoza? Otóż nie jest możliwe podanie wyczerpującej definicji. Psychoza jest stanem oderwania od rzeczywistości, manifestującym się brakiem zaradności życiowej, niezdolnością do adekwatnych reakcji wobec ludzi. Wszystko to związane jest z wyraźnie zaburzonym językiem lub/i spostrzeganiem lub/i rozumowaniem oraz zaburzonym życiem emocjonalnym. Oczywiście, każdy z tych elementów może wystąpić w przypadku silnych nerwic czy poważnych zaburzeń osobowości, jednak w psychozie kontakt z człowiekiem jest szczególnie trudny, żyje on wyraźniej niż inni „w swoim świecie".

Często mówi się, że „choroba psychiczna" to „choroba jak każda inna". Takie stwierdzenia mają zmniejszyć dystans pomiędzy „chorymi" a pozostałymi ludźmi, uświadamiając tym drugim, że przecież każdy z nich może „zachorować". Jest to jednak niezbyt trafne ujęcie. Zaburzeń psychicznych w ogóle, a wśród nich tego, co nazywamy chorobami psychicznymi, nie możemy traktować tak samo jak innych chorób (somatycznych). Oprócz niezbyt częstych przypadków, w których mamy do czynienia z wyraźną patologią mózgu, „choroby" te mają inny status niż choroby somatyczne. Zaburzenia psychiczne w zdecydowanej większości przypadków są czynnościowe, czyli dotyczą "software'u", co oznacza, że ich przebieg oraz przyczyny mają w istocie niewiele wspólnego z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu mózgu (chociaż za pomocą dzisiejszych czułych technik obrazowania można niekiedy sporo tam znaleźć!). Chciałbym to szczególnie podkreślić, gdyż jest to klucz otwierający drzwi do rozumienia perturbacji psychicznych: psychika stanowi przedmiot sui generis, ma własną strukturę i swoje drogi rozwoju. Badanie jedynie mózgu — wbrew zapewnieniom tak wielu współczesnych naukowców — nie może dać pełnego poznania psyche. Konieczne są obserwacje samej psychiki (funkcjonowania umysłowo-emocjonalnego ludzi).

Dominuje pogląd, że schizofrenia [ 1 ] jest zaburzeniem funkcji mózgu, że jest spowodowana nierównowagą substancji chemicznych zwanych neuroprzekaźnikami (mówi się m.in. o zbyt dużej ilości dopaminy). Pogląd ten jest błędny i szkodliwy. Nie miejsce teraz na rozwinięcie szerokiej jego krytyki (wymagałaby ona odniesień do epistemologii, psychoanalizy, terapii rodzin, socjologii nauki, neurofizjologii). Powiem tylko tyle, że to, co obserwują neurofizjologowie to jedynie korelaty fizjologiczne stanów psychicznych. Nawet jeśli na poziomie mózgowym mamy do czynienia z jakimiś "przyczynami" (schizofrenii) nie są to ostateczne przyczyny, a jedynie jedne z przyczyn. Po prostu w obecnej kulturze, gdy coś jest uchwytne fizycznie (neurotransmitery, synapsy itd.) uznaje się to za „podłoże". Dodatkowym dowodem jest to — a mówię to m.in. z doświadczenia — że leki neuroleptyczne (przeciwpsychotyczne), które mają wyrównywać stężenia neurotransmitera wcale nie leczą, a jedynie wytłumiają objawy. Dają one co prawda niekiedy pole do rozwoju psychiki w kierunku zdrowia, jednak gdyby ten wewnętrzny rozwój był zahamowany przez czynniki psycho-społeczne, żaden neuroleptyk by nikogo nie wyleczył. Tak więc również działanie leków psychotropowych — jako zasadniczo jedynie objawowych — pokazuje, że status chorób psychicznych jest specyficzny, gdyż farmakoterapia wcale nie „trafia w ich sedno".

Schizofrenię dzieli się na paranoidalną, hebefreniczną (zdezorganizowaną), katatoniczną oraz prostą. Najczęściej występuje (czyt. jest rozpoznawany) typ paranoidalny schizofrenii. Charakteryzuje się on występowaniem omamów, urojeń, oraz zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania. Ogólnie objawy dzieli się na pozytywne (wytwórcze) oraz negatywne. Objawy wytwórcze to urojenia i halucynacje, a do negatywnych należy stan emocjonalnej pustki oraz zubożenie ogólnej ekspresji. Najbardziej charakterystycznym dla schizofrenii objawem zdają się być tzw. urojenia odsłonięcia i wpływu. Polegają one na tym, że chory twierdzi, iż inni mają jakiś dostęp do jego umysłu, mogą nasyłać mu myśli lub też czytać w jego myślach. Chociaż te objawy nazywa się urojeniami, to jednak określenie to wydaje się błędne, gdyż są one bardziej podobne do halucynacji. Urojenie to fałszywy sąd, a halucynacja to pewne odczucie, przeżycie, obraz. W przypadku „urojeń odsłonięcia" mamy właśnie do czynienia z przeżyciem — człowiek rzeczywiście czuje, że jego umysł jest otwarty, dostępny innym. Urojenie właściwie zaczyna się dopiero w momencie „opracowania" tych odczuć, to znaczy wtedy, gdy chory interpretuje je jako wywołane ingerencją obcej cywilizacji, wpływem fal radiowych wysyłanych przez obce wywiady itp.

Nazwa „schizofrenia" oznacza „rozszczepiony umysł". Rzeczywiście w schizofrenii następuje coś, co można nazywać rozpadem powiązań pomiędzy myślami, emocjami, wspomnieniami, zachowaniem. Wszystko staje się jakieś poplątane, niezborne, trudno zrozumieć o czym właściwie chory mówi, nie widać czego chce, jaki jest jego stosunek emocjonalny do danej sytuacji czy jego własnej wypowiedzi. Człowiek przestaje być jednością, która charakteryzuje się m.in. występowaniem postaw, czyli całości składających się z wzajemnie powiązanych potrzeb, myśli, afektów i zamierzeń (czegoś się chce, coś się o tym wie, ma się do tego jakiś stosunek emocjonalny oraz plany itd.), jednak prawdopodobnie nazwa „schizofrenia" stała się powodem pewnych nieporozumień. Wydaje się bowiem, że w potocznym rozumieniu schizofrenia jest niekiedy mylona z tzw. zespołem osobowości mnogiej. W tym bardzo rzadkim zaburzeniu — znanym z filmów sensacyjnych — dochodzi do rzeczywistego podziału w osobowości na dwie lub kilka „podosobowości' , które jednak są "pełnymi jednostkami", to znaczy mają własne cechy charakteru własną pamięć (jakąś część pamięci jednostki) oraz zachowują się w zwarty (niepsychotyczny) sposób, chociaż oczywiście mogą być bardzo nieprzyjemne.

Na ogół wskaźnikiem psychozy są urojenia oraz halucynacje, musimy jednak pamiętać, iż mogą one wystąpić też w innych zaburzeniach (pamiętam anorektyczkę, która przez jeden dzień wypowiadała urojenia oraz pacjentów z zaburzeniami osobowości, którzy miewali halucynacje). Z drugiej strony psychotyczną — w psychoanalitycznym sensie — strukturę osobowości może mieć ktoś bez klinicznie rozpoznawalnej psychozy, czyli także bez urojeń i halucynacji (o tym jeszcze będzie).

Wielu ludzi sądzi, że urojenia czy halucynacje to twory zupełnie bezsensowne, coś na kształt śniegu i pasów w popsutym telewizorze. Tak jednak nie jest. Halucynacje i urojenia często są do siebie podobne, dotyczą podobnych sytuacji i obiektów. Już ta powtarzalność każe nam przypuszczać, że nie są one przypadkowe, że u ich podłożą leżą jakieś czynniki kształtujące (gdyby w popsutym telewizorze zawsze pojawiało się coś na kształt figur geometrycznych, czerwonego, żółtego bądź zielonego tła, oraz cztery rodzaje pulsującego dźwięku, musielibyśmy przypuści, że nie wysiadł całkowicie, że pewne układy modulują obraz i dźwięk). Ogólnie należy stwierdzić, a dotyczy to wszelkich zaburzeń, że objawy (urojenia, halucynacje) spełniają funkcję stabilizującą psychikę. Może to się komuś wydać paradoksalne lub wręcz idiotyczne, ale tak jest w istocie. Nie będzie to tak dziwne, jeśli uświadomimy sobie rolę i strukturę wielu objawów somatycznych. Np. każde zapalenie, chociaż tak dla nas przykre, jest sumą czynników patogennych i leczniczych (obrona organizmu), jako całość jest więc przejawem walki organizmu o zdrowie. Można powiedzieć, że nie ma objawu w całości negatywnego, każdy zawiera w sobie odpowiedź organizmu i jako całość jest próbą przystosowania się organizmu do szkodliwych czynników. Podobnie jest na poziomie psychiki. Objawy psychotyczne są efektem walki psychiki o stabilizację. To nie one są głównym problemem, tylko to, co jest głębiej w umyśle. Właściwie sama struktura umysłu. Podam prosty przykład. Wiele starszych, samotnych osób mówi do siebie. Nie jest to oczywiście schizofrenia, jednak objaw psychiatryczny. Mówienie to ma z pewnością ową funkcję stabilizującą: człowiek potrzebuje relacji, a gdy jej nie ma, sam ją wytwarza. Objaw ten chroni więc przed „gorszym szaleństwem", którego doznałby umysł zupełnie wyłączony z relacji. Dalej: niektóre z tych osób mogą przeżywać urojenia prześladowcze — twierdzą, że sąsiedzi kradną im żywność, wpuszczają insekty do mieszkania itp. Objaw ten podobnie „neutralizuje" samotność - człowiek jest w centrum zainteresowania, gdyż wszyscy na niego nastają. A to jest lepsze od samotności. I chociaż osoba będzie wyklinać na podłych sąsiadów, to nieświadomie woli wmawiać sobie, że ją prześladują niż poczuć, że jest wszystkim obojętna. Nie inaczej jest z halucynacjami. Pozwalają one z jednej strony np. na bycie z kimś w relacji (Matka Boska, zmarły ojciec, krasnoludek itd.), a z drugiej są wynikiem projekcji na zewnątrz własnych emocji (np. agresja — diabeł, Hitler itd.). Składają się więc z własnych życzeń oraz stanów umysłowo-emocjonalnych.


1 2 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Dzieciństwo - tam zaczyna się problem
Popęd i symbol - słowo o perwersjach seksualnych

 Zobacz komentarze (25)..   


 Przypisy:
[ 1 ] Nie wiem dlaczego, ale wiele osób mówi „schizofremia", przez „m".

« Psychopatologia   (Publikacja: 20-08-2005 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Damian Janus
Absolwent psychologii, filozofii i religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Psycholog kliniczny. Odbył szkolenie w zakresie terapii Gestalt, psychoanalizy oraz metody ustawień systemowych. Pracuje jako coach i psychoterapeuta. Autor uznaje wartość religii w życiu człowieka oraz rolę chrześcijaństwa w rozwoju zachodniej kultury.

 Liczba tekstów na portalu: 9  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Popęd i symbol - słowo o perwersjach seksualnych
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 4319 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365