Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
184.054.840 wizyt
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7352 tekstów. Zajęłyby one 29008 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 4012 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Religia jest doskonałym środkiem antykoncepcyjnym. Niestety, działa tylko na umysły."
 Prawo » Prawo pracy i ubezp. społ.

Wypadek przy pracy - świadczenia [4]
Autor tekstu:

Podsumowanie

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego są formą rekompensaty za czasową, trwałą niezdolność do pracy lub doznany wskutek wypadku przy pracy uszczerbek na zdrowiu. Rozwiązania zastosowane w ustawie wypadkowej wydają się w sposób kompletny regulować tę kwestię. Dopuszczona przez ustawodawcę możliwość dochodzenia roszczeń w oparciu o przepisy kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego stanowi jedynie uzupełnienie wymienionego powyżej katalogu świadczeń i powinno pełnić rolę marginalną. W literaturze prawa pracy podkreśla się, że wyrównanie szkód poniesionych przez pracowników i członków ich rodzin w następstwie wypadków przy pracy powinno opierać się głównie na systemie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, jako systemie najpewniejszym i najsprawniej realizowanym [ 40 ]. Jest rzeczą oczywistą, iż świadczenia przewidziane w ustawie nie zrekonstruują utraconego w wyniku wypadku zdrowia, ale zapewne pozwolą zminimalizować bojaźń pracownika lub członków jego rodziny w sferze socjalno-ekonomicznej. Nowy katalog świadczeń zyskał miano przejrzystego, choć niepozbawionego wad [ 41 ]. Jest to niewątpliwie związane z ciągłym przeobrażeniem polskiego prawa pracy. Nowa ustawa wypadkowa jest pochodną zapoczątkowanej przez ustawę z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych [ 42 ] reformy ubezpieczeń społecznych. Konstrukcja racjonalnego ustawodawcy zakłada, że każda zmiana oznacza rozwój, a nie regres prawa [ 43 ]. Myśląc w tych kategoriach trudno zająć jednoznaczne stanowisko w stosunku do omówionej ustawy. Wszak niniejsza ustawa zlikwidowała odpowiedzialność odszkodowawczą za wypadki w drodze do pracy lub z pracy. Przeniosła do kodeksu pracy odszkodowania za rzeczy utracone lub zniszczone, co spotyka się z krytyką [ 44 ] Z drugiej zaś strony cechą charakterystyczną tej ustawy jest też to, kwestie świadczeń są związane ściśle ze statusem ubezpieczeniowym. Ustawa, w odróżnieniu od swojej poprzedniczki, szeroko operuje terminem ubezpieczony, a nie zaś pracownikiem. Widać, więc zależność między byciem ubezpieczonym, a prawem do świadczenia. Ponadto, zróżnicowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od zagrożeń i ich skutków jest także swego rodzaju novum, którego celem jest przede wszystkim działanie prewencyjne.

Nie sposób jest omówić wszystkie przypadki możliwe w praktyce, tym bardziej, że różnorodność zdarzeń jest praktycznie nieograniczona. Nie ułatwiała zadania także sama ustawa, która często nie reguluje zasadniczych kwestii odsyłając do przepisów innych ustaw. Moim zdaniem, przyjęcie takiego rozwiązania nie ułatwia stosowania niniejszych przepisów w praktyce i może rodzić problemy z wykładnią tejże ustawy.

Jak mowa była na wstępie celem niniejszego opracowania było przybliżenie podstawowej wiedzy z zakresu świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego oraz wyznaczenie ewentualnym zainteresowanym dalszych kierunków poszukiwań w przypadku rozwiązywania własnych problemów z tej dziedziny, zaś z drugiej strony można wyrazić idealistyczne życzenie, aby nikt nie musiał korzystać ze świadczeń z ubezpieczania wypadkowego.


1 2 3 4 

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Wypadek przy pracy
Odwołanie od decyzji ZUS i KRUS

 Dodaj komentarz do strony..   


 Przypisy:
[ 40 ] T. Liszcz, Prawo Pracy, Gdańsk 1999, str. 365.
[ 41 ] T. Bińczycka-Majewska, op. cit., str. 21.
[ 42 ] Dz. U. z 1998r. nr 137, poz. 887 ze zm.
[ 43 ] M. Gersdorf, Podstawowe dylematy związane z rozwojem prawa pracy w okresie transformacji ustrojowej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 5/2003, str. 4.
[ 44 ] W. Sanetra, op. cit., str. 6.

« Prawo pracy i ubezp. społ.   (Publikacja: 03-12-2006 )

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wojciech Jaskuła
Ukończył administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską pisał z zakresu prawa wspólnotowego. Obecnie jest pracownikiem administracji państwowej i zawodowo zajmuje się ubezpieczeniem społecznym. Interesuje się religią chrześcijańską i prawem.

 Liczba tekstów na portalu: 13  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Wilno. Tomas Venclova
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 5137 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365