Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
182.654.375 wizyt
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7346 tekstów. Zajęłyby one 28991 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 3317 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"- Zapomina pan o Bogu. - On mnie nie interesuje. Bóg toleruje rzeczy, których nie sposób tolerować. Jest nieodpowiedzialny i niekonsekwentny. Nie jest dżentelmenem."
 Światopogląd » Irreligia

Czy różnimy się pięknie? List do wierzącego przyjaciela [2]
Autor tekstu:

12. Dlaczego nie sięgniesz do licznej literatury i dzieł historyków i religioznawców? Czy znasz dobrze tzw. Pismo święte, które jest pełne sprzeczności, błędów, złych idei i intencji, a w którym Bóg (Jahwe), podkradziony z judaizmu, jest potworny: wredny, mściwy, samolubny i okrutny, zainteresowany głównie własną władzą i chwałą? [ 4 ] Nic więc dziwnego, że czytanie Biblii przez wieki było zabronione, a przerabiana była ona setki razy przez całe setki lat!

13. Jak ktoś inny już zauważył : „W Polsce panuje pierdolec pospolity. Wstydzę się za swój kraj, za śmierdzące średniowieczem pomysły i posunięcia różnych mądrych inaczej. Już nie mam siły tego znosić. Nerwy mają swoją granicę wytrzymałości. Czy to się kiedyś skończy? Chyba nie za mojego życia, niestety." Mam nieodparte wrażenie, że to nie tylko konformistyczni politycy, ale głównie wykształceni ignoranci, przedłużają niecny byt tego, co już coraz częściej prosty człowiek uznaje za złe i niegodziwe ze strony „czarnych" i ich popleczników. [ 5 ] Pociechę stanowią wyniki kolejnych badań Prof. J. Baniaka nt upadającej religijności młodzieży, a w ostatnim czasie buntu młodych matek, które mają dość nauczania religii w szkole, wtrącania się niekompetentnych i skompromitowanych m.in. pedofilią, księży w sprawy rodziny, itp. [ 6 ]

14. Pragnę też wyraźnie i zdecydowanie zaznaczyć, że religia np. Twoja i rodziny nie może być uznawana jedynie za waszą sprawę prywatną, ponieważ państwo, łamiąc konstytucję i konkretne przepisy prawa, wyrywa z budżetu potężne środki finansowe dla Kościoła i ulega niemal wszelkim jego zachciankom. Póki się to zasadniczo nie zmieni, to także moja żywotna sprawa i racja. Dzieci też nie są tylko wasze, należą do całego społeczeństwa, mają cechy człowiecze dzięki dziedziczeniu kulturowego dorobku minionych kilku tysięcy pokoleń. Nie wolno Ci także zapominać, że w świetle ogólnoludzkich zasad etycznych i prawa udzielanie pomocy w działalności przestępczej, ukrywanie jej i kłamliwe zeznania obciążają sumienie ludzi, którzy to czynią. Uzyskiwanie tzw. rozgrzeszenia od księży pod tym względem niczego nie zmienia i stanowi tylko element zakłamania.

15. To zaledwie nieliczne, na gorąco wybrane zarzuty, z których każdy oddzielnie posiada moc podważającą religię, a szczególnie rację istnienia Kościoła.

Nie spodziewam się, że potrafisz, przekonać mnie, że jestem w błędzie. Jednak chyba możesz w kilku zdaniach podać jakiś malutki dowód na istnienie tego, o czym mówiłeś, że nie masz nawet najmniejszych wątpliwości co do wiary w niego oraz chociaż jeden przekonujący argument, że wiara religijna i uleganie Kościołowi jest wartościowe i mądre. Podałeś mi w rozmowie telefonicznej, że takim argumentem jest ulga w umieraniu. To dalece nie wystarczające. Na rozważanie tego typu argumentów w świetle podstawowej wiedzy psychologicznej wręcz szkoda czasu!

16. Oczekuję od Ciebie odpowiedzi na każdy z postawionych zarzutów. Wtedy rozpoczniemy dyskusję, być może wspólnie ustalając jej zasady. Brak ustosunkowania do nich, a raczej brak przekonujących dowodów i dostatecznych racji przeciwnych zmuszony będę potraktować jako przyznanie mi słuszności.

17. Konstruktywne propozycje rozwiązania głównych problemów systemu kultury prezentuję w serwisie internetowym pod adresem www.prawia.org. W systemowej koncepcji kultury, a więc także duchowości, zastosowanie znajduje panteistyczna mądrość starohinduska (Wedy) sprzed ok. 5 tys. lat: Bóg śpi w kamieniach, oddycha w roślinach, porusza się w zwierzętach i myśli człowiekiem. A więc zrodził się w umyśle człowieka, a powinien gościć w jego sercu i sumieniu.

Załącznik nr 1

Dlaczego (każda) religia jest złem? [ 7 ]

Dlaczego współcześnie religia jest błędna i szkodliwa? Uważam, że religia, praktycznie każda, jest powszechnym i wielkim złem, ponieważ:

Św. Paweł i palenie ksiąg1. Religia narzuca człowiekowi archaiczne i prymitywne koncepcje filozoficzne życia i śmierci i nie toleruje innych, a te koncepcje nie podlegają zmianom, doskonaleniu i unowocześnieniu mimo zmieniającego się świata i ludzi, oraz wiedzy o nich.

2. Religia udziela proste i prymitywne odpowiedzi na trudne i ważne pytania oraz nakazuje wierzyć w ich prawdziwość nawet wtedy, gdy budzą one wątpliwości i są sprzeczne z nauką, a nawet potocznym doświadczeniem i elementarną wiedzą we współczesności. Narzuca obraz świata, jego powstania i historii, wymyślony przed dwoma tysiącami lat, absurdalny i anachroniczny dzisiaj nawet wobec wiedzy dziecka ze szkoły podstawowej.

3. Religia utrudnia indywidualny rozwój osobowościowy i duchowy człowieka. Ogranicza rozwój z powodów jak w pkt 1 i 2 oraz przez szerzenie strachu i pokory wobec nieobecnego Boga i zdegenerowanych osobowościowo samozwańczych jego przedstawicieli. Religia poniża człowieczeństwo poprzez umiejscowienie dobra, prawdy i piękna poza nim samym i jego realnym i wirtualnym światem. Religia odbiera człowiekowi wiarę w samego siebie i poczucie własnej wartości, także zdolność poradzenia sobie z trudnościami i w swą twórczą moc. Wielkie dzieła nauki i sztuki powstały nie dlatego, że ich autorzy byli katolikami, lecz mimo tego, że byli katolikami.

4. Religia zniewala człowieka nie tylko psychicznie, ale także ekonomicznie czyniąc go poddanym władzy, która religię do tego celu świadomie i planowo wykorzystuje. Zaszczepione ludziom uczucia religijne stanowią doskonałe narzędzie do utrzymywania ich w posłuszeństwie.

5. Religia jest odpowiedzialna za nietolerancję religijną i wiele okrutnych wojen religijnych. Obecnie objawia się u wielu wiernych, szczególnie kleru i aktywistów religijnych, ledwie skrywaną agresją i nienawiścią do wszystkich i wszystkiego, co nie jest jej podporządkowane. Kler przy pomocy religii prowadzi bardzo aktywną działalność polityczną, mimo oficjalnie przeciwnych i dobrowolnych zobowiązań, narzuca prawo i brutalnie ingeruje w życie intymne ludzi oraz sferę macierzyństwa. Wymusza określone rozwiązania prawne obowiązujące także obywateli nie należących do wspólnoty kościelnej, a wiernych stawia w trudnych sytuacjach decyzyjnych obarczonych konfliktem sumienia oraz wywoływaniem szkodliwych frustracji i poczucia winy.

6. Religia narzuca ludziom moralność i sposób życia, a z reguły pośrednio uczy ona złych postaw: obłudy, zawiści, nietolerancji, lekceważenia nauki i rzetelnej wiedzy, faktycznie sprzyja rasizmowi i antysemityzmowi, prowadzi do ksenofobii i agresji, zachęca do znoszenia cierpienia i biedy, podczas gdy jej funkcjonariusze pławią się w dobrobycie. Dzieje się tak ponieważ katolicyzm - zinstytucjonalizowane chrześcijaństwo stało religią zdegenerowaną, co objawia się poprzez rezygnację z rzeczywistych wymogów etycznych i zastąpieniu ich zewnętrznymi oznakami kultu. Polska religijność stała się plebejska i w sensie osobowościowym histeryczna.

7. Religia w bezprecedensowy sposób fałszuje obraz rzeczywistości - dopasowuje świat do zupełnie absurdalnych religijnych dogmatów obejmujących wszystko, co istnieje, powszechnych i trwających już u nas całe tysiąclecie oraz tworzy je nadal na poziomie umysłowym pasterzy kóz sprzed 2 tysięcy lat.


1 2 3 4 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Wszechświat oczami wierzących
Istota życia i (samo)świadomości – rysy wspólne

 Zobacz komentarze (50)..   


 Przypisy:
[ 4 ] Znajduje się w nim uzasadnienie dosłownie dla wszystkiego: od zabijaj do nastaw drugi policzek (to wyłuskiwanie tego co jest w danej sytuacji i chwili potrzebne). To perfidne zakłamanie na poziomie gracza w 3 karty. Podobnie cuda itp. zdarzenia stanowią plagiat z innych wcześniejszych religii i ich baśni nt ich bogów. Przykładów można znaleźć setki.
Ale autentyczne chrześcijaństwo w porównaniu z realnym rzymskim katolicyzmem wypada w miarę przyzwoicie. Jednak niby zawierając odpowiedzi na wszystkie możliwe problemy tak naprawdę nie rozwiązuje żadnego z nich. To proste sztuczki opakowane odpowiednim językiem nakazów, zakazów i gróźb. Uczciwy człowiek kierujący się prostą zasadą: postępuj tak, jak chciałbyś aby inni postępowali wobec ciebie poradzi sobie bez szalbierczych pośredników, a na łonie przyrody zawsze znajdzie miejsce na kontemplacje lub modlitwę. Taka modlitwa to upodobnianie się do boskiej zdolności kreowania świata kultury, nie powinna się nigdy odbywać na kolanach, bo taka postawa przysługuje niewolnikom i ludziom zniewolonym przez kapłanów. Można uzdrowić religię, wystarczy przełamać dogmaty, otworzyć umysł i stać się życzliwym wobec świata, tylko rację bytu tracą kapłani, którzy nigdy i za żadną cenę nie rezygnują z łatwych zdobyczy.
[ 5 ] Dlatego uczeni humaniści z zatroskaniem zauważają, że współcześni coraz więcej wiedzą, ale coraz mniej rozumieją. U Ciebie odkryłem, że jesteś nie człowiekiem wiedzy, lecz „słownikowcem", dumnym ze znajomości rozmaitych trzeciorzędnych szczegółów. Boisz się poznać całość, która zmusiłaby Cię do zmiany przyjętych bez dowodów czy racjonalnego uzasadnienia poglądów.
[ 6 ] Polacy bardziej ufają Internetowi niż m.in. Kościołowi — informuje Euro RSCG Sensors. Wydawnictwo Reader's Digest w tegorocznej edycji European Trusted Brands zbadało zaufanie Europejczyków do instytucji. Największym zaufaniem (76%) Polacy darzą małżeństwo. Zaraz za nim znalazł się Internet — aż 60% rodaków wierzy w treści zamieszane w sieci. Poziom zaufania Polaków do Internetu systematycznie maleje. Jeszcze w 2010 r. wynosił on 72%. Na kolejnych miejscach znalazły się Unia Europejska (58%), banki (52%) i organizacje zajmujące się ochroną środowiska (49%). Kościół cieszy się znacznie mniejszym zaufaniem Polaków - zaledwie 36-procentowym. Wyprzedza on m.in. radio, telewizję, prasę, administrację publiczną i władze państwowe. Tym ostatnim ufa zaledwie co piąty Polak.
[ 7 ] Te argumenty na łamach Internetu poznały już dziesiątki tysięcy czytelników. Była też obszerna dyskusja ale nie zdołano obalić ani jednego zarzutu. A przecież słuszność tylko jednego z nich potwierdza, że jest ona rzeczywistym złem. Zatem dopiero obalenie wszystkich tych zarzutów upoważni adwersarza do stwierdzenia, że nie mam racji , a religia jest OK.
W przypadku następnego tekstu (zał. nr 2) było podobnie, ale na ok. 20 tys. wpisów, religianci nie przedstawili ani jednego rzeczowego argumentu obalającego stawiane papieżowi zarzuty, za to mnóstwo niewybrednych epitetów i inwektyw wobec mnie i innych autorów. Jakież to chrześcijańskie!

« Irreligia   (Publikacja: 16-01-2012 )

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Mieczysław Cenin
Doktor psychologii, b. adiunkt Zakładu Psychologii Zarządzania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Opracowuje teorię mitu dziejotwórczego – systemową teorię humanistyki sukcesywnie publikowaną w serwisie internetowym prawia.org. Najważniejsze publikacje książkowe: Trening psychologiczny. Analiza efektywności w trudnych sytuacjach zadaniowych (1993), Z zagadnień psychologii inżynieryjnej. Przystosowanie technicznych środków pracy do człowieka (1994), Psychologia wojskowa. Teoria i praktyka (1988).
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 2  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Ateista - to brzmi dumnie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 7690 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365