Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.033.082 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 288 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:

Złota myśl Racjonalisty:
Ze wszystkich zboczeń seksualnych czystość jest najosobliwszym.
Nowinki i ciekawostki naukowe

Rok 2010, Sierpień (23)

Ewolucja
Różne bakterie z rzędu Actinomycetales produkują całą gamę antybiotyków dla mrówek Acromyrmex octospinosus (29-08-2010)
Mrówki należące do plemienia Attini są obiektem intensywnych badań ze względu na ich mutualizm z grzybami, które służą im za pokarm, i bakteriami produkującymi antybiotyki. Relacje te zostały już zbadane u wyżej zorganizowanych mrówek Acromyrmex octospinosus, u których bakterie z rodzaju Streptomyces produkują powszechnie znaną kantydynę. Pobierają one wyselekcjonowane pod względem produkcji antybiotyków bakterie z gleby. Inny, niżej zorganizowany gatunek Apterostigma dentigerum swoje relacje z bakteriami najprawdopodobniej zawdzięcza zjawisku koewolucji. Ostatnie badania wskazują na powiązania z bakteriami należącymi do rodzaju Pseudoconardia wytwarzającymi ..(jeszcze 983)»

Różności
Wpływ diety na skład mikroflory jelitowej (27-08-2010)
Skład mikroflory ludzkiego układu pokarmowego zależy od rodzaju diety i zwyczajów żywieniowych, a stan zdrowia jest związany między innymi z metabolizmem bytujących w jelitach drobnoustrojów. Jak dotąd naukowcom nie udawało się wykazać różnic w składzie flory jelitowej na przykładzie odrębnych ludzkich populacji. W artykule przedstawionym w wydaniu Proceedings of the National Academy of Sciences dostępnym online (PNAS, August 17, 2010, vol. 107, no. 33, 14691-14696), autorstwa zespołu naukowców z Uniwersytetu Florenckiego (Włochy), można znaleźć doniesienia z badań przeprowadzonych właśnie na ten temat. Badacze porównywali skład mikroflory występującej w kale ..(jeszcze 2476)»

Astronomia
Największy odkryty układ planetarny (25-08-2010)

We wtorek, 24 sierpnia, ogłoszono zaskakujące odkrycie: 127 lat świetlnych od Ziemi, wokół gwiazdy HD 10180 krąży aż siedem egzoplanet! Niezwykłe jest to, że wszystkie te egzoplanety są dużo mniejsze od Jowisza; krążą po stosunkowo niewielkich orbitach.

To odkrycie sugeruje, że w naszej galaktyce jest wiele małych egzoplanet oraz układów planetarnych, złożonych z wielu małych obiektów. [Z. Niemier]

Czytaj więcej: Kosmonauta.net

Zdrowie
Brak dowodów na skuteczność powszechnie dostępnych preparatów przyspieszających odchudzanie (25-08-2010)
Jednoznaczne wnioski wypływają z przeprowadzonego niedawno badania szerokiej gamy popularnych i powszechnie dostępnych (w aptekach, supermarketach i sklepach ze zdrową żywnością) suplementów wspomagających odchudzanie. Żaden z przebadanych środków nie wykazał przewyższającej placebo skuteczności w zbijaniu wagi. Na rynku istnieje wiele kategorii substancji zachwalanych przez producentów jako środki pomagające zmniejszyć masę ciała. Można do nich zaliczyć produkty rzekomo wpływające na metabolizm tłuszczów, ograniczające apetyt, przyspieszające metabolizm, 'blokujące' węglowodany itp. Jest to olbrzymi rynek i jak łatwo sie domyślić, w grę wchodzą wielkie pieniądze. ..(jeszcze 2469)»

Neuronauki
Skorelowana czasowo-przestrzennie aktywność mózgów stanowi podstawę efektywnej komunikacji (23-08-2010)
Wyniki badań prowadzonych z użyciem metod neuroobrazowania w celu rejestracji aktywności mózgu w trakcie wykonywania zupełnie prozaicznych czynności znowu przyniosły frapujące rezultaty. Tym razem przedmiotem analizy były przebieg i efektywność aktu komunikacji: aktywność mózgów nadawcy i odbiorcy była monitorowana za pomocą funkcjonalnego rezonansu jądrowego (fMRI) w czasie opowiadania i słuchania zwykłej historyjki o tematyce zaczerpniętej z własnego życia osób badanych. Wyniki badań przedstawione zostały online w Proceedings of National Academy of Sciences w artykule "Speaker-listener neural coupling underlies successful communication" (PNAS, August 10, 2010 vol. 107 no. 32 ..(jeszcze 2040)»

Zdrowie
Tai-chi może przynosić ulgę chorym cierpiącym z powodu fibromialgii (22-08-2010)
Praktykowanie tai-chi może przynosić pewne korzyści dla jakości życia chorych z fibromialgią; takie wnioski można w każdym razie wyciągnąć z publikacji zamieszczonej na łamach New England Journal of Medicine (N Engl J Med 2010; 363:743-754). Fibromialgia jest schorzeniem, w którym obok innych symptomów, w obrazie klinicznym dominują bóle mięśni i uczucie zmęczenia. Ludzie z fibromialgią cierpią z powodu chronicznych i uogólnionych dolegliwości bólowych, jak również z powodu szczególnie "czułych punktów", tak zwanych punktów spustowych, które są wrażliwe na ból przy lekkim ucisku. Chociaż aktywność fizyczna pozostaje ważnym elementem leczenia, wielu pacjentów ..(jeszcze 3696)»

Ekologia
Społeczna percepcja zużycia i oszczędzania energii (22-08-2010)
Coraz powszechniej akceptuje się hipotezę, że antropogeniczne źródła emisji dwutlenku węgla przyczyniają się do zmian klimatycznych, co może wymusić znaczne zmiany w naszym stylu życia, jeżeli wdrożenie zdecydowanych rozwiązań tej kwestii będą odkładane na później. Same Stany Zjednoczone odpowiadają za jedną piątą światowej antropogenicznej emisji dwutlenku węgla, z czego 98% związane jest z produkcją i konsumpcją energii. W badaniach przeprowadzonych w tym kraju, opublikowanych na łamach Proceedings of National Academy of Sciences (10.1073/pnas.1001509107) zwraca się uwagę, że dużą przeszkodę we wdrażaniu odpowiednich rozwiązań może stanowić nikła wiedza, jaką ..(jeszcze 2396)»

Psychologia
Udział w aktywnościach religijnych i niereligijnych a substancje psychoaktywne i osiągnięcia w szkole (20-08-2010)
Celem niniejszego badania podłużnego było przetestowanie potencjalnego związku pomiędzy zaangażowaniem w aktywności religijne (uczęszczanie do kościoła) versus niereligijne (członkowstwo w klubach, stowarzyszeniach etc.) z dwoma ważnymi wskaźnikami przystosowania psychospołecznego nastolatków. Te wskaźniki to używanie substancji psychoaktywnych oraz poziom szkolnych osiągnięć. Zastosowanie podejścia longitudinalnego umożliwiło przetestowanie hipotezy wpływu (czyli dana aktywność wpływa na nasze wskaźniki) oraz hipotezy selekcji (dana aktywność jest częściej wybierana przez osobników z określonym poziomem wskaźnika). W badaniu wzięło udział niespełna 4 tys. kanadyjskich nastolatków ..(jeszcze 1187)»

Różności
Globalne ocieplenie, wydajność produkcji rolnej i wskaźniki migracji ludności (19-08-2010)
Przewiduje się, że w najbliższych dziesięcioleciach zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do spadku produkcji rolnej i w konsekwencji przyczynić się do wystąpienia masowych migracji ludności zarówno wewnątrz krajów, jak i ponad obecnymi granicami państw. Ilościową analizę siły wzajemnych powiązań wspomnianych procesów w odniesieniu do poziomu migracji na granicy meksykańsko-amerykańskiej przedstawia internetowe wydanie Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) z dnia 10 sierpnia 2010 w artykule Linkages among climate change, crop yields and Mexico-US cross-border migration (PNAS August 10, 2010 vol. 107 no. 32 14257-14262) autorstwa Shuaizhanga Fenga, Alana B. ..(jeszcze 1415)»

Ekologia
Fałszywy obraz różnorodności biologicznej: stronniczość dotycząca czasu i miejsca (14-08-2010)
Dane, których potrzebujemy do śledzenia zmian w różnorodności biologicznej, można czerpać z wielu źródeł; mimo to jest prawdopodobne, że zawierają one błędy. Badacze skorzystali z ogromnej historycznej bazy danych ok. 170.000 wpisów o gatunkach ptaków z rzędu grzebiących, sięgającą dwóch stuleci wstecz, dotyczącą Europy i Azji, aby odszukać wzorców przestrzennych i czasowych stronniczości w kolekcjach muzealnych, literaturze naukowej, danych z obrączkowania, atlasów ornitologicznych, i sprawozdań ze stron internetowych od wolontariuszy. Zespół badawczy uznał, że w muzeach można znaleźć najbardziej wszechstronne informacje dotyczące zasięgu populacji w przeszłości, lecz zbieranie ..(jeszcze 1620)»

Genetyka
Morfologiczne zróżnicowanie psów ma nieskomplikowane podłoże genetyczne (14-08-2010)
Psy domowe cechuje niesamowite zróżnicowanie fenotypów. Różnice wielkości ciała pomiędzy psami są większe, niż u jakiegokolwiek innego gatunku lądowego ssaka. Stworzyliśmy mapę zróżnicowania genetycznego psów. Zbadaliśmy genotyp 915 zwierząt spośród 80 ras psów domowych, 83 dzikich psowatych i 10 ras z afrykańskich schronisk dla psów. Posiłkując się danymi o wzorcach rasowych psów oraz pomiarami szkieletów z muzeów, zidentyfikowaliśmy 51 regionów psiego genomu, związanych ze zróżnicowaniem fenotypowym 57 cech. Złożone cechy to np. średnia wielkość ciała dla danej rasy, proporcje ciała, kształt czaszki, zębów, kształt i wymiary kości długich. W przeciwieństwie do wyników badań dotyczących ..(jeszcze 1038)»

Biologia
Stres może utrudniać zajście w ciążę (13-08-2010)
Wyniki prac badawczych prowadzonych przez amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia oraz Uniwersytet w Oksfordzie zdają się potwierdzać szeroko rozpowszechnione przekonanie, że u kobiet stres może utrudniać zajście w ciążę, a złagodzenie stresu może dla rodziców oznaczać istotny wzrost prawdopodobieństwa spłodzenia potomka. Są to przy tym jedne z pierwszych tego rodzaju badań prowadzonych z udziałem kobiet niemających wcześniej problemów z płodnością. Udało się między innymi ustalić, że u kobiet, u których obserwuje się wysoki poziom alfa-amylazy występowało znacznie mniejsze prawdopodobieństwo zajścia w ciążę niż u kobiet, u których obserwowano niższe poziomy ..(jeszcze 2697)»

Biologia
Naturalne wahania poziomu cholesterolu u kobiet (13-08-2010)
Badania przeprowadzone przez amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia wskazują, że u kobiet przy pomiarze poziomu cholesterolu we krwi należy brać pod uwagę fazę cyklu miesiączkowego. Doniesienia badawcze zostały opublikowane na łamach The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Badania były prowadzone i koordynowane przez dr Sunni L. Mumford z Wydziału Epidemiologii w Narodowym Instytucie Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka (NICHD) oraz dr Enrique F. Schistermana (również z NICHD) przy współudziale University of North Carolina w Chapel Hill, State University of New York w Buffalo i University of Nevada Health Sciences System. Naukowcom udało się ustalić, ..(jeszcze 3927)»

Neuronauki
Zestresowany mózg samicy (11-08-2010)
Badania przeprowadzone na szczurach wykazały uderzające różnice w neurochemicznym funkcjonowaniu mózgu samców i samic, które rzutują na poziom odporności na stres i zdolności adaptacyjne w trudnych sytuacjach. Być może wyniki tych badań okażą się pomocne w ustaleniu - z zachowaniem całej ostrożności w przenoszeniu wyników badań z gryzoni na ludzi - dlaczego kobiety są znacznie bardziej od mężczyzn narażone na zaburzenia nastroju oraz zaburzenia lękowe. Przeprowadzone badania wskazują, że w przypadku samic szczurów komórki nerwowe znajdujące się w ich mózgach są znacznie bardziej wrażliwe na działanie głównych hormonów stresu. Natomiast neurony w mózgach samców ..(jeszcze 5381)»

Ewolucja
Skaczące geny zdradzają rodowód kangurów (10-08-2010)
Analiza porównawcza retrotranspozonów, znanych też jako skaczące geny, pomaga poznać szczegółowo drzewo genealogiczne torbaczy. Symbol Australii, kangur, ma swoje korzenie w Ameryce Południowej. Nic nie kojarzy się z Australią bardziej niż kangury. Lecz nowe badanie sugeruje, że te torbacze, podobnie jak reszta (np. diabeł tasmański), wywodzą się z Ameryki Południowej. Było dla nas niejasne, w jaki dokładnie sposób spokrewnione są ze sobą żyjące i wymarłe torbacze. Współcześnie przedstawiciele torbaczy żyją zarówno w Australii, jak i w Ameryce. Niektóre wcześniejsze badania sugerowały, że torbacze wyewoluowały w Australii, a 80 milionów lat ..(jeszcze 4384)»

Biologia
Jak glon z płazem (09-08-2010)
Naukowiec z Kanady, Ryan Kerney, przedstawił na lipcowym Międzynarodowym Kongresie Morfologii Kręgowców pierwszy znany nauce przypadek fotosyntetyzującego organizmu żyjącego wewnątrz komórek kręgowca. To, że ambystoma plamista (Ambystoma maculatum), odległa kuzynka naszych salamander (przedstawiciel "sąsiedniej" rodziny płazów), blisko współpracuje z jednokomórkowym glonem Oophila amblystomatis wiadomo było od dawna, podejrzewano natomiast, że symbioza zachodzi pomiędzy embrionami tego płaza a glonami bytującymi w galaretowatej substancji budującej - wokół ciała larwy. Zależność między organizmami miała być prosta - młode płazy dostarczałyby glonom ..(jeszcze 1853)»

Medycyna
Leki mogą zmienić twoją osobowość (08-08-2010)
Wyniki badań nad leczeniem depresji za pomocą farmakologicznych środków przeciwdepresyjnych (antydepresantów) przynoszą zaskakujące wnioski. Przedstawia je artykuł Personality change during depression treatment zamieszczony na łamach  Archives of General Psychiatry 2009 Dec;66(12):1322-30. i przypomniany niedawno na stronach amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego. Zmiany osobowości obserwowane u pacjentów zażywających paroxetynę prawdopodobnie nie wynikają jedynie z antydepresyjnych właściwości leku, choć nadal pozostają bezpośrednim skutkiem jego działania. Może to wskazywać na inny mechanizm, dzięki któremu wspomniany lek powoduje zmniejszenie ..(jeszcze 4598)»

Ewolucja
Afroamerykanie w pułapce ewolucji (08-08-2010)
Pasożytniczy świdrowiec Trypanosoma brucei wywołuje u ludzi śpiączkę afrykańską. Warianty genów, które u ludzi pomagają organizmowi bronić się przed pasożytem, mogą jednocześnie powodować wyższe ryzyko zachorowania na choroby nerek u Afroamerykanów. Odkrycie może przyczynić się do opracowania lepszych sposobów leczenia obu problemów zdrowotnych. W Stanach Zjednoczonych problem przewlekłych chorób nerek dotyka blisko 23 miliony osób. Problem przybiera szczególnie dotkliwe rozmiary w populacji Afroamerykanów, wśród których ryzyko zachorowania jest czterokrotnie wyższe niż w przypadku białej populacji, głównie pochodzenia europejskiego. Już dwa ..(jeszcze 4143)»

Zdrowie
Miracle Mineral Solution (MMS) na celowniku U. S. Food & Drug Administration (07-08-2010)
Amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków (FDA) przestrzega, aby pod żadnym pozorem nie spożywać preparatu Miracle Mineral Solution, środka doustnego, znanego również pod nazwami Miracle Mineral Suplement lub MMS (pod tymi nazwami preparat jest również rozprowadzany w Polsce, przyp. tłum.). Jeżeli produkt przed spożyciem jest przygotowywany zgodnie z zaleceniami producenta, może to prowadzić do powstania niebezpiecznych ilości toksycznego dwutlenku chloru, substancji używanej w przemyśle między innymi jako wybielacz. Zgodnie ze stanowiskiem FDA niebezpieczeństwo dla konsumenta powstaje wówczas, gdy produkt jest przygotowany według ..(jeszcze 1594)»

Medycyna
Rak płuc i chrząstka rekina (06-08-2010)
Wyniki najnowszych badań naukowych wskazują, że zastosowanie preparatów z chrząstki rekina pozostaje bez wpływu na wskaźnik przeżywalności pacjentów cierpiących z powodu niedrobnokomórkowych nowotworów złośliwych płuc. Tak przynajmniej można wywnioskować z artykułu opublikowanego w Journal of the National Cancer Institute. 2010;102(12):1-7, który jest efektem pracy badawczej prowadzonej przy współudziale amerykańskiego Narodowego Ośrodka Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej (NCCAM) oraz Narodowego Instytutu Raka (NCI). Wcześniejsze doniesienia badawcze na temat działania wyciągu z chrząstki rekina sugerowały, że ma on właściwości inhibitora angiogenezy, przez ..(jeszcze 2276)»

Różności
Co z uszu, to i z serca? (04-08-2010)
Krążąca wśród szerokich kręgów społeczeństwa wiedza potoczna często znacznie odbiega od wyników analiz i badań naukowych. Przekonuje o tym materiał umieszczony na stronach amerykańskiego Narodowego Instytutu Głuchoty i Zaburzeń Porozumiewania się (NIDCD), w którym próbuje się odpowiedzieć na pytanie:  "Czy to, czego nie słyszymy, jest dla nas rzeczywiście nieszkodliwe?". W Stanach Zjednoczonych wznoszenie turbin wiatrowych w celu produkcji energii elektrycznej staje się coraz powszechniejsze. Jak wszystkim wiadomo, turbina wiatrowa jest urządzeniem obrotowym wyposażonym w gigantyczny wirnik, czasami tak wielki jak boisko piłkarskie, który obraca się na wietrze. ..(jeszcze 6415)»

Genetyka
Genom wszy bez tajemnic (02-08-2010)
Niedawno do puli zwierząt, których genomy zsekwencjonowano i poznano dołączyła wesz ludzka (Pediculus humanus humanus) wraz ze swym obligatoryjnym endosymbiontem - bakterią Riesia pediculicola. Wesz, posiadaczka najmniejszego znanego owadziego genomu, prawdopodobnie ze względu na swój pasożytniczy tryb życia ma materiał genetyczny wybitnie zredukowany w zakresie sekwencji kodujących białka odpowiedzialne za kontakt z środowiskiem zewnętrznym - np. związane ze zmysłem smaku (6 loci kodujących zaledwie 8 białek) i węchu (10 genów). Ze względów praktycznych szczególnie istotne jest ubóstwo repertuaru enzymów metabolizujących substancje dla owada toksyczne (wesz dysponuje ..(jeszcze 831)»

Medycyna
Ginkgo biloba nie ma właściwości przeciwnowotworowych (01-08-2010)
Wyniki najnowszych badań wskazują, że przyjmowanie preparatów z miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba), znanego również jako miłorząb japoński, nie zmniejsza ryzyka choroby nowotworowej. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że miłorząb może mieć pewne właściwości antynowotworowe. Nowe, szeroko zakrojone badania, spełniające bardziej rygorystyczne wymogi metodologiczne, między innymi pod względem doboru próby i kontrolowania efektu placebo, zostały opublikowane w Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 2010;19(7):694-698. Badanie było wspierane przez amerykański Narodowy Ośrodek Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej (NCCAM) i objęło 3069 osób w wieku co ..(jeszcze 2042)»Nauka - sondaż Racjonalisty

 Neuroenhancement, czyli chemiczne wspomaganie pracy mózgu to:
sposób na optymalne wykorzystanie ludzkiego potencjału
pożyteczna dziedzina badań naukowych
kolejny krok ku dehumanizacji człowieka
chwyt marketingowy przemysłu farmaceutycznego
zwykła życiowa konieczność
nie mam zdania
  

Oddano 26234 głosów.
:
 
 :
 
  OpenID
 Załóż sobie konto..
Wyszukaj

Wprowadzenie
Indeks artykułów
Książka: Racjonalista
Napisz do nas
Newsletter
Promocja Racjonalisty

Racjonalista w Facebooku
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365