Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
182.567.030 wizyt
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7342 tekstów. Zajęłyby one 28978 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 3268 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Jeśli ludzie przestaną widzieć to, co wydawało im się że widzą, to przestaną widzieć w wojnie: służbę ojczyźnie, bohaterstwo wojny, chwałę wojskową i patriotyzm, a zobaczą to, co jest: nagą prawdę zabójstwa."
 Społeczeństwo » Młodzież, szkoła, studia

Precz z indeksami [1]
Autor tekstu:

Wrocław, 2003-01-20

Mirosław Soroka,
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA (I-4)
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, PL 50-370 WROCŁAW

Pani Dr Krystyna Łybacka
Minister Edukacji Narodowej i Sportu
Aleja Szucha 25
00-918 WARSZAWA

Dotyczy: memoriału w sprawie zmiany dokumentów i dokumentacji studiów.

Wielce Szanowna Pani Minister,

zwracam się do Pani Minister z prośbą, aby zechciała odstąpić od nadawania wzorów i sposobu obiegu dokumentów związanych ze studiami i studentami, uchyliła dotychczasowe zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w tej sprawie (Monitor Polski Nr 15, poz. 98 i Nr 43, poz. 304 z 1991 roku, wraz ze zmianami późniejszymi) i zezwoliła uczelniom, zwłaszcza autonomicznym, na wprowadzenie swoich wzorów dokumentów i sposobu ich obiegu.

Szczegółowe uzasadnienie znajdzie Pani Minister w załączonym memoriale, którego tezy nie uległy większym zmianom od 1992 roku, kiedy to po raz pierwszy zwróciliśmy się z taką prośbą, z powodu ewidentnej niezgodności „bazy z nadbudową" po dokonanych reformach w systemie studiów w Politechnice Wrocławskiej.

W tej sprawie zwracałem się wielokrotnie do kolejnych Ministrów Edukacji Narodowej, niestety bezskutecznie! Występowałem w imieniu własnym i w imieniu wydziału, którego byłem dziekanem. Występowałem z upoważnienia konferencji rektorów i dziekanów uczelni technicznych, seminariów kierowników administracji szkół wyższych, w imieniu dziekanów wszystkich wydziałów chemicznych, uniwersyteckich jak i politechnicznych szkół wyższych, którzy po kolejnych konferencjach w latach 1995, 1996 i 1997, zobowiązywali mnie do wystosowywania memoriałów do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przestarzałych dokumentów, którymi wciąż posługujemy się w uczelniach i, co gorsza, również poza nimi.

Teraz występuję przede wszystkim w imieniu studentów, którym przestarzały system nie tylko bardzo utrudnia studiowanie i życie na uczelniach, ale również narusza ich prawa obywatelskie!

Pani Minister,

minęło już ponad dziesięć lat od czasu naszego pierwszego memoriału w sprawie dokumentów i dokumentacji studiów. Problem, który jest bardzo prosty do rozwiązania, jest ciągle odkładany, a to z powodu „prac nad nowelizacją ustawy", a to z powodów „politycznych", a to z ...

Jestem tym nie tylko zaniepokojony, ale również wysoce zdegustowany. Jak możemy w ogóle mówić o reformie Rzeczpospolitej, skoro przez dziesięć lat nie byliśmy w stanie rozwiązać tak banalnego problemu! Zdegustowani są również studenci, którym nie umiem wytłumaczyć, że nie da się załatwić w Rzeczpospolitej sprawy, która nie wymaga żadnych parlamentarnych kroków legislacyjnych i zależy, w gruncie rzeczy, wyłącznie od jednego podpisu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Na uczelniach studiuje setki tysięcy studentów. Każdego roku przyjmuje się kolejne rzesze kandydatów. Każdego roku uczelnie wystawiają miliony różnorodnych dokumentów. Dokumentów, których forma, treść i jakość wykonania nie przynosi chwały najświatlejszemu resortowi Rzeczpospolitej.

Zwracam się do Pani Minister o życzliwe rozpatrzenie tego memoriału i pilne wdrożenie stosownego postępowania administracyjnego w tej sprawie. Jako ekspert w tej materii jestem oczywiście do dyspozycji Pani Minister.

Łączę wyrazy szacunku,
Mirosław Soroka

P.S. Pozwalam sobie przesłać kolejną roboczą propozycję stosownych zarządzeń i wzorów dokumentów w tej sprawie.

*

Nasz wydział, jako jeden z pierwszych w kraju, skorzystał z możliwości Ustawy o szkolnictwie wyższym. Już w 1992 roku wprowadziliśmy wybieralny system studiów, do którego natychmiast dorobiliśmy system automatycznej i całkowicie skomputeryzowanej obsługi dydaktyki, trochę na wzór amerykański. Od tego czasu staramy się popularyzować nasze rozwiązania, dzieląc się doświadczeniami z innymi (w ciągu ostatnich lat wygłosiłem ponad 30 wykładów na ten temat w różnych ośrodkach kraju), a nawet oferując nasze opracowanie za darmo innym uczelniom. Sądzę, że taki system może być wdrożony z łatwością w każdej uczelni. Jest przy tym bardzo prosty i tani. Nie wymaga ani długotrwałego szkolenia ani skomplikowanego sprzętu. Jest przy tym bardzo elastyczny, co umożliwia łatwe dostosowanie systemu do każdych warunków. W załączeniu przesyłam również kilka druków do czytnika optycznego, dzięki którym możemy błyskawicznie uporać się z typowymi problemami „biurokracji" dydaktycznej. Mamy również przygotowane wzory niektórych dokumentów. Przed laty jako pierwsi w kraju wprowadziliśmy także komputerowe druki opłat pocztowych. Wszystkimi operacjami związanymi z dydaktyką zarządza specjalny program KAD (Komputerowa Administracja Dydaktyką), napisany przez naszych kolegów.

Ponadto, system jest przygotowany do oczekiwanej przez nas zmiany sposobu finansowania studiów, z dotacji budżetowej dla uczelni, na, choćby częściowe, kredytowanie studentów (stąd pojawiły się w nim „czeki zapisów" i „czeki zaliczeń").

W porozumieniu z MEN konsultowałem sprawę obiegu dokumentów z firmami produkującymi karty kredytowe, dokumenty osobiste, klucze elektroniczne. Rozmawiałem z drukarniami, zwłaszcza z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych. Sprawę legitymacji studenckich konsultowałem również z Dyrekcją Generalną i dwiema Dyrekcjami Okręgowymi PKP, znajdując tam pełne zrozumienie dla konieczności zmian. W ubiegłych latach sprawdziliśmy eksperymentalnie system wydawania dokumentów oparty na całkowitej komputeryzacji, na długo przed decyzją o wprowadzeniu nowych dowodów osobistych i nowych praw jazdy. Wszystko jest zatem od dawna gotowe … — od wejścia (kandydata na studia) do wyjścia (absolwenta lub studenta, który zrealizował tylko część swojego programu studiów).

*

MEMORIAŁ

O konieczności zmiany wzorów i obiegu dokumentów związanych z dydaktyką w szkołach, zwłaszcza wyższych i dostosowania ich do współczesnych i przyszłych możliwości technicznych, a zwłaszcza uchylenia dotychczasowego zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w tej sprawie (Monitor Polski Nr 15, poz. 98 i Nr 43, poz. 304 z 1991 roku, wraz ze zmianami późniejszymi) oraz ewentualnego zezwolenia uczelniom, zwłaszcza autonomicznym, na wprowadzenie swoich własnych wzorów dokumentów i sposobu ich obiegu.

Konieczność zmian obiegu dokumentacji i dokumentów studiów wynika przede wszystkim z ewidentnej niezgodności bazy z nadbudową. Po dokonaniu przez większość uczelni reform w systemach studiów, stosownie do możliwości jakie stworzyła Ustawa, utrzymywanie dotychczasowego systemu dokumentacji studiów stało się jednym z czynników hamujących dalsze reformy. Jest olbrzymim marnotrawstwem czasu i materiałów, a ponadto bardzo dokuczliwą uciążliwością dla studentów i nauczycieli.

Zastrzeżenia studentów dotyczą przede wszystkim tego, że aktualna dokumentacja studiów i dokumenty studenta naruszają ich prawa obywatelskie (takim dokumentem jest na przykład indeks) oraz narażają ich na ewidentną stratę czasu, wynikającą z konieczności załatwiania nadmiernej liczby zbytecznych spraw w dziekanatach.

Najpoważniejszym zastrzeżeniem nauczycieli jest niedostosowanie dokumentacji studiów do XXI wieku, a przede wszystkim konieczność wpisywania ocen do indeksów, co przy masowych zajęciach zabiera im niepotrzebnie bezcenny czas.

Inicjatorem zmian w tej materii powinno być Ministerstwo, które powinno reprezentować interes społeczeństwa (teraz się mówi podatnika) i mieć przede wszystkim na celu dobro studiującej młodzieży, a nie interes szkół wyższych. Zresztą, uczelnie, nawet gdyby chciały, nie mają możliwości samodzielnego dokonania odpowiednich zmian, są bowiem zmuszone do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w tej materii.

UZASADNIENIE

Przestarzały system dokumentów i dokumentacji studiów nie tylko bardzo utrudnia najprostsze procedury związane ze studiami, ale również narusza w wielu przypadkach prawa obywatelskie naszych studentów! Dotyczy to zwłaszcza indeksu, który jest wertowany przez osoby trzecie podczas procedur dokonywania wpisów. Ponadto, studenci tracą niemało czasu na zebranie ocen i podpisów nauczycieli akademickich oraz stosownych adnotacji w indeksach. Prawa obywatelskie narusza także zabieranie przez dziekanaty osobistych dokumentów studenta, a zwłaszcza świadectwa maturalnego.

Ponadto, aktualne dokumenty mają szereg istotnych wad, z których najbardziej dokuczliwe są wymienione poniżej.

1. ABSOLUTNIE PRZESTARZAŁA FORMA I TREŚĆ TYCH DOKUMENTÓW

Są źle zaprojektowane. Są źle zredagowane. Są nieadekwatne do rzeczywistości, przez co często hamują unowocześnianie dydaktyki. Są bardzo nietrwałe i wyjątkowo brzydkie. Nie mają formatu międzynarodowego i są niezrozumiałe dla innych nacji. Są identyczne dla każdej uczelni. Nasze dokumenty nas kompromitują. Wszystkie dokumenty powinny być co najmniej dwujęzyczne. Powinny być tak zredagowane, żeby uniknąć odmieniania dat, imion i nazwisk, miejsc geograficznych itp. Powinny mieć należytą szatę graficzną, godną uczelni, która je wydaje. Na dokumentach tych nie powinno być Godła Rzeczpospolitej (powinno się drukować godło uczelni).

2. NIE MOŻNA ZAUTOMATYZOWAĆ WYPISYWANIA TYCH DOKUMENTÓW

Dokumenty nie są przystosowane do stanu współczesnej techniki i technologii. Są trudne do automatyzacji. Nie da się ich w obecnym stanie dostosować do żadnego automatu, drukarki laserowej, plotera czy jakiegokolwiek istniejącego już lub przyszłego sposobu zapisu informacji. W dodatku zalecane istniejące druki są niepowtarzalne. Odstępy między wierszami są niestandardowe. Trzeba je wszystkie wypisywać ręcznie. Jeśli dodać do tego, że często są niedopasowane do formatów zdjęć, to nic dziwnego, że ich wykonanie jest bardzo pracochłonne (jeden pracownik w ciągu 8 godzin jest w stanie przygotować zaledwie 20-25 kompletów dokumentów dla kandydata na studia: indeks, legitymacja studencka, książeczka zdrowia, odwołanie od wojska, skierowanie do akademika, itp.). Są przeto bardzo kosztowne. W dodatku, tony tych dokumentów jest niszczonych natychmiast po zakończeniu rekrutacji, ponieważ na wielu wydziałach niemal połowa zakwalifikowanych kandydatów nie podejmuje studiów!

A przecież we wszystkich cywilizowanych krajach świata, dokumenty są wykonywane przez automaty. W naszym kraju wdraża się skomputeryzowany system dowodów osobistych i praw jazdy.


1 2 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Przebudowa nauczania w szkołach wyższych
Wyznania małolaty


« Młodzież, szkoła, studia   (Publikacja: 23-04-2004 Ostatnia zmiana: 03-02-2005)

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Mirosław Soroka
Ur. 1942 r. Chemik, profesor Politechniki Wrocławskiej (Instytut Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii), w latach 1990-1996 dziekan Wydziału Chemicznego, reformator szkolnictwa wyższego. Specjalizacje: chemia organiczna, badanie mechanizmów reakcji, chemiluminescencja i spektroskopowe metody wyznaczania struktur związków organicznych. Zajmuje się poza tym etyką działalności naukowej.

 Liczba tekstów na portalu: 5  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Strzeżmy się paraliżu legislacyjnego
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 3385 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365