MYŚLnick

Biuletyn serwisu RACJONALISTA.pl

Wydanie #0
Nakład: 1600 (odbiorców mailingu)

Spis treści:


Cytat tygodnia
tytuł
"treść"
autor


Aktualności i ogłoszenia
bleble


Nowe teksty

Biskup zamiast polewaczki - Maciej Psyk (21-04-2004)

Zamiast spisać umowę i wejść w alians z Episkopatem jak równy z równym władza musi udawać, że państwo wyznaniowe jest demokratyczne a pluralizm to wolność wyłączania telewizora.
Czytaj...

 

Eutanazja czynna i bierna - Wiesław Jaszczyński (20-04-2004)

Większośc "święcie" oburzonych legalizacją eutanazji przechodzi do porządku dziennego nad tzw. eutanazją bierną, wprowadzaną jak się zdaje przy pomocy obecnej służby zdrowia. Problem z ujemnym przyrostem naturalnym
Czytaj...

 

Iracka Apokalipsa - Kaz Dziamka (17-04-2004)

Polak: przed i po szkodzie głupi? - jak zastanawiał się wieszcz. Miller i Kwaśniewski mogą jeszcze się wycofać i uratować Polaków przed zemstą islamską. (Nie mówiąc już o innych konsekwencjach interwencji w Iraku.)
Czytaj...

 

Więzienia świata - oprac. Mariusz Agnosiewicz (17-04-2004)

Charakterystyczny i zastanawiający jest fakt, iż państwo, które kreuje się na "misjonarza demokracji" i swobód obywatelski ma największy względny i bezwzględny odsetek uwięzionych. Amerykański Archipelag Gułag...
Czytaj...

 

Agnostycyzm - Barbara Stanosz (14-04-2004)

Miano agnostyka nadaje się tym, którzy kwestię istnienia Boga uważają za nierozstrzygalną, jak i tym, którzy sądzą, że nie została ona rozstrzygnięta, ale nie wykluczają, że zostanie. Często agnostycyzm jest "odzieżą ochronną" ateisty
Czytaj...

 

Nauka a religie azjatyckie - Mariusz Agnosiewicz (12-04-2004)

Najgorszy wpływ na rozwój nauki na Wschodzie miał indyjski hinduizm oraz arabski islam. Dalajlama prowadzi politykę kokieteryjną. Na pozytywną ocenę zasługuje kultura religijna Chin, zwłaszcza wczesny taoizm
Czytaj...

 

Z historii papiestwa - Alan Hall (12-04-2004)

Sceny dantejsko-cyrkowe z historii przenajświętszego Kościoła czyli sprawa makabrycznego synodu trupiego i niektóre inne wydarzenia dziejące się w Stolicy Apostolskiej w latach 872-935.
Czytaj...

 

Niech zamilkną uczeni! - Mariusz Agnosiewicz (12-04-2004)

Rejestr naukowców prześladowanych za ciekawość, która prowadziła do wniosków sprzecznych z dogmatem kościelnym, jest bardzo długi i nie sposób w tym miejscu opisać wszystkich przypadków. Ograniczmy się do 15 wybranych
Czytaj...

 

Dzieci, ryby i ...studenci głosu nie mają - Student (09-04-2004)

Szkoła wyższa zamiast rozwijać studenta, promować indywidualizm, stymuluje raczej do tego aby istota (ucząca się tam) nie została skażona przez istnienie, by opuszczając mury uczelni pokryta była kurzem atawizmu
Czytaj...

 

Uwagi o pyłku kurzu - Carl Sagan (09-04-2004)

Jeśli chcemy być kimś szczególnym we wszechświecie, to możemy stać się takimi. Ale teoria mówiąca, że już jesteśmy kimś szczególnym, dzięki jakiejś łasce danej nam z góry, wydaje mi się nieco dziwaczna.
Czytaj...

 

Nowe formy dyskryminacji - Mariusz Agnosiewicz (09-04-2004)

W roku 1964 liberalna pisarka i filozof, Ayn Rand, w książce "Cnota egoizmu" sformułowała trafne myśli odnośnie wadliwych wcieleń walki mniejszości z dyskryminacją. Słówko na temat "kontyngentów płciowych"
Czytaj...

 

Chiny - Henry Miller (08-04-2004)

Już w czasach mojego dzieciństwa słowo "Chiny" budziło we mnie dziwne, niezwykłe uczucia. Kryło się w nim wszystko co ogromne, cudowne, magiczne i niepojęte. Na dźwięk tego słowa dreszcz przechodził człowieka
Czytaj...

 

Święty Paweł zdemaskowany? - Wojciech Rudny (05-04-2004)

Motywy antypogańskiej i w istocie antyrzymskiej propagandy Pawła z Tarsu odkrył z górą 70 lat temu niejaki Marcus Eli Ravage i przedstawił je w artykułach opublikowanych w The Century Magazine w 1928.
Czytaj...

 

Opowieści o Starym Mieście - Mieczysław Lenckowski (04-04-2004)

Opowiadania będące alegorią przeniesioną do epoki Średniowiecza współcześnie żyjących ludzi w Elblągu i psychologiczną przypowieścią o przedziwnych, często zaskakujących czytelnika sytuacjach.
Czytaj...

 

Pierwsi Amerykanie - Jerzy Sędziak (04-04-2004)

Co wiesz na temat Indian? Czy znasz ich obyczaje, wiesz jak żyli i w co wierzyli, zanim dotarła tutaj cywilizacja europejska? Szkic o kulturze indiańskiej oraz o tym jak "Amerykanie" zniszczyli Amerykanów i ich świat
Czytaj...

 

To. Studium przypadku - Marcin Orliński (04-04-2004)

Należy dokonywać szczegółowych analiz językowych, zwracając uwagę na wszelkie konstrukty, które mogą być idolami. Pracy nie można ograniczyć do jednej metody, bowiem jedność, jakkolwiek pojmowana, jest najokrutniejszym wrogiem prawdy.
Czytaj...

 

Osiemdziesiąt mgnień wiosny - Henry Miller (04-04-2004)

Od młodości jestem filozoficznym anarchistą. Jestem wygnańcem z wyboru, który czuje się jak w domu wszędzie, prócz we własnym domu. W dzieciństwie miałem swoje bożyszcza i dzisiaj, w wieku osiemdziesięciu lat również je mam
Czytaj...

 

Bractwo Śmierci - Bartłomiej Kubiak (04-04-2004)

Ku Klux Klan narodził się wiosną 1866 roku w Tenesee z inicjatywy sześciu byłych żołnierzy konfederackich. Zwalczany ustawami Kongresu z lat 1870 i 1871, Ku Klux Klan został formalnie rozwiązany w 1877. Pomimo tego, działa do dziś...
Czytaj...

 

Regulacja prawna związków wyznaniowych - (02-04-2004)

Opinia Rady Legislacyjnej nt. projektu stanowiska Min.SWiA ws.określenia kryteriów, którym powinny odpowiadać kościoły i inne związki wyznaniowe ubiegające się o zwarcie umowy z rządem wraz z uzasadnieniem
Czytaj...

 

Historia pisma - Łukasz Mrowca (02-04-2004)

Fascynująca wędrówka lingwistyczna przez tysiąclecia i kultury: od malowideł naskalnych do pisma łacińskiego. Pismo klinowe Mezopotamii i zagadka Sumerów. Pismo węzęłkowe Inków. Hieroglify egipskie. Bogaty kontekst kulturowy
Czytaj...

 

Kłamstwo naukowe - Maciej Psyk (01-04-2004)

Tzw. kłamstwo oświęcimskie jest przykładem szerszego zjawiska fałszowania nauki do celów wyznawanej ideologii. W związku z tym proponuję logiczne uzupełnienie kodeksu karnego...
Czytaj...

 

Jezus Chrystus - nic nowego? - Łukasz Mrowca (29-03-2004)

Przedstawiony tu skrótowo rytuał Adonisa z Syrii, był jednym z wielu odprawianych w tym samym celu. Rytuał śmierci i zmartwychwstania boga był rozpowszechniony i praktykowany w różnych wierzeniach
Czytaj...

 

Największa biblioteka świata - Carl Sagan (28-03-2004)

Uważam, że Biblioteka Aleksandryjska była największą historyczną szansą jaka nadarzyła się ludzkości; szansą na budowę wspaniałej naukowej cywilizacji, największej w historii świata.
Czytaj...

 

Droga mitu - Joseph Campbell (27-03-2004)

Moje osobiste zdanie o mitologii jest takie, że jest ona funkcją biologii. Innymi słowy, jest to przekształcanie energii ożywiających ciało w obrazy senne. Rozmowa z amerykańskim religioznawcą i mitografem
Czytaj...

 

Polemika z kreacjonistami - Marcin Klapczyński (26-03-2004)

Cz.1: Abiogeneza w krzywym zwierciadle kreacjonistów. Na przykładzie "naukowego" artykułu J.Zabiełło pokażemy niekompetencję kreacjonistów w dziedzinie po której próbują się poruszać stwarzając pozory własnej uczoności
Czytaj...

 

Tylko w TVN: pogoda bez litości - Kaz Dziamka (26-03-2004)

Jest 23:01. Kończy się "serwis informacyjny" w TVN, polskiej gadaczce korporacyjnej. Mija 5-6 sekund. Znowu muzyczka... i znowu pogoda. Co jest do jasnej cholery! Przecież niecałe 2 minuty temu była prognoza pogody
Czytaj...

 

Antysemityzm i zdrowy rozsądek - Marcin Steuer (25-03-2004)

Autor, analizując istotę i przyczyny postaw antysemickich, stara się zarazem uchwycić racje obu stron: wytyka "błędy" Izraela (na tle historycznym i współczesnym) i demonizowanie znaczenia antysemityzmu
Czytaj...

 

Wprowadzenie do chaosu - Anna Słota (25-03-2004)

Tekst skrótowo przedstawia w jaki sposób matematyka opisuje chaos oraz jakie spostrzeżenia, doświadczenia oraz domysły doprowadziły do rozwinięcia się matematycznej teorii chaosu.
Czytaj...

 

Uczty obrzędowe - Joanna Żak-Bucholc (23-03-2004)

Pomówmy o jedzeniu... ale nie o przepisach kulinarnych, a sposobie, w jaki ludzie w określonych obrzędach przydają spożywaniu określonych posiłków znaczenie wykraczające poza naturalne właściwości.
Czytaj...

 

Jońska reakcja - Michał Piotrowski (23-03-2004)

Jońscy przyrodnicy, myśl pitagorejska, eleaci i inni myśliciele tworzyli tygiel, z którego musiała powstać nowa jakość. Od Anaksagorasa do Demokryta i atomistów - pierwszych materialistów i deterministów
Czytaj...

 

Nasz nowy wspaniały świat... - Anja Tatarczuk (23-03-2004)

Huxley, Orwell i słówko o złych prorokach, czyli antyutopie literackie jako ekstrapolacje negatywnych trendów rozwoju społeczeństwa, kreujących pozory wolności i różnorodności.
Czytaj...

 

Schopenhauer i Indie - Joanna Żak-Bucholc (23-03-2004)

Schopenhauer oparł swój system na pojęciach Kanta, na koncepcji idei Platona, na osiągnięcia ch nauk przyrodniczych, i wreszcie na myśli orientalnej. I to ostatnie źródło interesować nas tutaj będzie najbardziej
Czytaj...

 

Okres przedsokratejski - podsumowanie - Michał Piotrowski (22-03-2004)

Za Rubikon tego okresu przyjąłem ostateczne ukształtowanie się teorii fizycznych. Etyka Demokryta, działalność sofistów - ten dział historii należy do zupełnie innej kategorii myślenia ludzkiego
Czytaj...

 

Falliczne kulty i rytuały - Eugeniusz Obarski (20-03-2004)

Kulty falliczne, czyli kulty płodności antyku, budziły i budzą nadal zainteresowanie. Jakby nie było mają one w świadomości drobnomieszczańskiej i tradycyjnej zgoła posmak skandalu.
Czytaj...

 

Wioska heretycka - Krzysztof Baliński (20-03-2004)

Na pograniczu herezji czyli o mentalności prostego ludu w epoce średniowiecza. Materialna kultura ludowa epoki średniowiecza. Montaillou: heretycka wioska katarów. Działalność "pseudo-Chrystysów"
Czytaj...

 

Niektóre anioły mają zeza... - Eugeniusz Obarski (19-03-2004)

Mary J. Christepan prowadzi ceniony program radiowy Mam pytanie, który zajmuje się krzewieniem tzw. wartości religijnych. Niedawno zaatakowała pewien model berecików dziecięcych
Czytaj...

 

Kościół i rezim frankistowski - Mariusz Agnosiewicz (19-03-2004)

Hiszpania w przeszłości zawsze była silną ostoją katolicyzmu, zaś Kościół i inkwizycja rządzili krajem. W XX w. czarną kartę Kościoła stanowiła jednak współpraca z reżimem gen. Franco.
Czytaj...

 

Etyka świecka kontra religijna - Eugeniusz Obarski (19-03-2004)

Czy porzuciwszy teistyczną, "objawioną etykę", można w ogóle żyć uczciwie, tj. prowadzić etyczne i moralne życie? Teiści "odbezpieczają pistolet" na sam dźwięk terminu "etyka świecka".
Czytaj...

 

Celowość - Barbara Stanosz (19-03-2004)

Idea celowego charakteru procesów zachodzących w naturze występowała w filozofii od zarania jej dziejów. Pogląd, iż procesy te prowadzą do pewnego z góry zaprogramowanego celu, nazywamy finalizmem
Czytaj...

 

Katolicyzm, miłość, seks - Eugeniusz Obarski (19-03-2004)

Katolicyzm doskonałość upatrywał w represyjnym stosunku do własnej seksualności. Te błędy nie pozostały bez konsekwencji, nie tylko dla ludu kościoła, ale okazują się zgubne i dla samego Kościoła
Czytaj...

 

Myśli o religii (i okolicach...) - oprac. eugo (19-03-2004)

Nałkowska, Monteskiusz, G.B. Shaw, B. Russell, Dante, J.H. Pestalozzi, K. Dickens, Paul T. Holbach, G.Ch. Lichtenberg, C. Pavese, Mikołaj Rej, Johann Gottlieb Fichte, Lukrecjusz...
Czytaj...

 

Konstantyn I Wielki (285-337) - Eugeniusz Obarski (19-03-2004)

Pierwszy "chrześcijański" cesarz. Jak zostać dobroczyńcą Kościoła i świętym, jak żyć niegodziwie a cnotliwie umrzeć czyli "niewiarygodna pobożność" tego który wypromował chrześcijaństwo
Czytaj...

 

Młot na czarownice - Eugeniusz Obarski (19-03-2004)

Malleus maleficarum to najsłynniejszy podręcznik dominikańskich inkwizytorów, to książka, która pozwoli ci zrozumieć mechanizmy okrucieństw popełnianych w imieniu Boga.
Czytaj...

 

Oszustwo wszechczasów - Eugeniusz Obarski (19-03-2004)

Jak wyjęty z kapelusza prestigiditatora pojawił się (nieoczekiwanie?) w VIII stuleciu w Rzymie tajemniczy dokument, który stał się znany jako słynna "Donacja Konstantyna"...
Czytaj...

 

Dialog głuchych z niemymi - Eugeniusz Obarski (19-03-2004)

Czyż ów kościelny "pragmatyzm" walki ze współczesnym światem o zaprowadzenie w nim pax Romana w czasie realnego spadku autorytetu Kościoła nie przypomina przesuwania łóżek na tonącym Titanicu?
Czytaj...

 

Diabli nadali libertyna! - Eugeniusz Obarski (18-03-2004)

Libertynizm jest sprzeciwem wobec typowego dla postawy dogmatycznej kostnienia w pewnikach tradycji, wyrazem rozumu całkowicie ziemskiego, relatywizującego w sposób uprawniony "najświętsze wartości"
Czytaj...

 

Jak rozpoznać opętanego? - Eugeniusz Obarski (18-03-2004)

Św.Ubald, potrafił wygnać ze swej pacjentki 400 tys. złych duchów! Działo się to za granicą - my, Polacy, byliśmy zawsze krajem biedniejszym i nie mogliśmy się poszczycić aż tak wielkimi liczbami!
Czytaj...

 

Oko opaczności - Eugeniusz Obarski (18-03-2004)

- Człowieku, masz rozum?
- Mam.
- Czemuż więc z niego nie korzystasz?

Aureliusz
Kilka słów o fanatyzmie i fanatykach

Czytaj...

 

Każdy mur jest bramą - Eugeniusz Obarski (18-03-2004)

Współczesny filozof, Hans-Georg Gadamer powiadał, iż rzeczą rozstrzygającą, umiejętnością, którą musi odznaczać się badacz naprawdę godny tego miana, jest umiejętność dostrzegania pytań.
Czytaj...

 

Teogonia uniwersalna - Leon Bod Bielski (18-03-2004)

Natura znanych, dawno zapomnianych oraz funkcjonujących do tej pory na rynku religijnym bogów nacechowana jest przeróżnej proweniencji zespołem behawioralnych zachowań
Czytaj...

 

Nowa dyktatura ciemniaków - Eugeniusz Obarski (18-03-2004)

Mającym nadzieję, iż środki masowego przekazu ockną się z komercyjnej psychozy, pozostaje nostalgia za utraconym muzycznym światem, który nie był jeszcze pozbawiony uczuć, myśli i sensu.
Czytaj...

 

Miłość: święty i świecki wymiar - Eugeniusz Obarski (17-03-2004)

Próba powiązania, ukazania oczywistych związków seksu ze świętością wywołuje "zgorszenie", a także pełne najgorszych przesądów lęki i fantazje, łącznie z podejrzeniem o powinowactwa z satanizmem.
Czytaj...

 

Z dziejów wegetarianizmu - Eugeniusz Obarski (17-03-2004)

Terminu katarzy Kościół używał do opisu różnych ruchów religijnych między III a XIII w. Każdy chrześcijanin, który w XII i XIII w. nie jadł mięsa, podejrzany był o katarską herezję.
Czytaj...

 

Kościół i faszyzm francuski - Mariusz Agnosiewicz (17-03-2004)

Ponieważ episkopat franc. popierał kolaborację z rządem z Vichy, po jego upadku i zdobyciu władzy przez de Gaulle'a, biskupi znaleźli się w opresji. Action Française, État Français i Kościół.
Czytaj...

 

Wprowadzenie do dyskordianizmu - Eugeniusz Obarski (17-03-2004)

Chcielibyśmy, niepomni choćby na entropię, mieć świat i wyobrażenie o nim uporządkowane i niezmienne. To także marzenie każdego inkwizytora, ustrojów totalitarnych i większości teologów.
Czytaj...

 

Aprioryzm - Barbara Stanosz (17-03-2004)

Upór, z jakim wielu filozofów podtrzymuje pogląd aprioryzmu, jest wyrazem fascynacji, którą budzi w człowieku jego rozum - zdolność do myślenia abstrakcyjnego, oderwanego od konkretów i faktów
Czytaj...

 

Purytanie - Eugeniusz Obarski (17-03-2004)

Purytanizm, angielska odmiana kalwinizmu, pojawił się (jako reakcja na rozluźnienie obyczajów w znaczących sferach Anglii) w celu "doprowadzenia do końca angielskiej reformacji".
Czytaj...

 

Kiwanie głową - Eugeniusz Obarski (17-03-2004)

czyli: Nie bądźcie "second-hand people" ("ludźmi z drugiej reki")! Spotkanie z pisarzem Jerome Costello (Sala Klubu Przyjaciół UFO w dużej aglomeracji miejskiej)
Czytaj...

 

Rozbudzenie lotosów - Eugeniusz Obarski (17-03-2004)

Darshan dyskordiański z Dzierżawcą 23. Zasłon Itd. Zakon Pawiego Anioła. Dzierżawcę, tymczasową inkarnację Horusa o 23 ptasich dziobach, gościliśmy w świątyni na Wschodzie Wrocławia.
Czytaj...

 

Lustro umysłu - Lucjan Ferus (17-03-2004)

Kiedy rozeszła się wieść o magicznym lustrze umysłu, zaczęli przybywać tłumnie zaciekawieni ludzie. Jedni rzucali tylko okiem i przerażeni tym co zobaczyli, uciekali w popłochu. Inni natomiast...
Czytaj...

 

Najwyższe osłupienie - Eugeniusz Obarski (17-03-2004)

Chciałbyś móc czuć się wolnym od zmagań i zgiełku tego świata nie będąc jednak bezproduktywnym outsiderem? No więc jak myślisz: dlaczego na Cyprze oddawano cześć brodatej Afrodycie?
Czytaj...

 

Religia jako środek władzy - Alfred Bahr (17-03-2004)

W czasach, kiedy Paweł pozwolił "Synowi Boga" zmartwychwstać w stricte politycznym celu, religia odgrywała tę rolę, którą dzisiaj odgrywa propaganda polityczna, polityczne ideologie i kłamstwa
Czytaj...

 

Chaoizm - Eugeniusz Obarski (16-03-2004)

Dyskordiański zen nie ma świątyń, duchownych ani centralnej siedziby. I nikt nie musi tu płacić składek; nigdy nie zobaczysz dyskordianina z tacą (chyba że niesie na niej szklanki z piwem)...
Czytaj...

 

Autor, autor - Eugeniusz Obarski (16-03-2004)

Nawet jeśli udaje się czasem odebrać ludziom złudzenia (a jest to, jak wiadomo, istota każdej działalności oświeceniowej), to jednak daje się ludziom w zamian coś bardzo istotnego...
Czytaj...

 

Biuletyn Neutrum, Nr 3/1994 - (01-09-2002)

Pierwszy etap za nami. Z trudem osiągnięty kompromis. Wokół konkordatu. Bezbożne mniejszości. Barbara Labuda o działalności Neutrum. Amerykańska szkoła w stanie oblężenia
Czytaj...

 

Deklaracja ONZ - (01-09-2002)

Deklaracja o eliminacji wszystkich form nietolerancji i dyskryminacji na podstawie religii lub przekonań przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 25 listopada 1981 r.
Czytaj...

 

Pomóż koniowi! - Eugeniusz Obarski (13-03-2004)

Otrzymaliśmy prośbę ciężko chorego konia z Mongolii o przesyłanie mu pocztówek z życzeniami końskiego zdrowia. Koń ów cierpi na nieuleczalną (odczłowieczą) chorobę - podatność na iluzję.
Czytaj...

 

Operacja "Wieża Babel" - Lucjan Ferus (13-03-2004)

Oddanie do użytku nowej świątyni opatrznościowej, zapowiadało się nadzwyczaj uroczyście. Gubernator rządzącego w tym państwie Kościoła, zadbał aby stawiły się wszelkie możliwe władze...
Czytaj...

 

Przekleństwo Szarej Twarzy - Eugeniusz Obarski (13-03-2004)

Principia Discordia czyli Jak znalazłem Boginię i co jej wtedy zrobiłem. Traktat, w którym jest objaśnione absolutnie wszystko o absolutnie wszystkim, czyli pierwszy wykład z dyskordianizmu
Czytaj...

 

Młodzi marzyciele - Jakub Jan Pudełko (08-03-2004)

Życie jest jak surfing więc dajcie się ponieść falom... Porozmawiajmy o młodości - tej wczorajszej (rok 1968 w oczach Bertolucciego) i dzisiejszej (na przykładzie nowego filmu Cuarona)
Czytaj...

 

Deizm - Barbara Stanosz (04-03-2004)

Deizm był symptomem narastającego buntu przeciwko dogmatyzmowi i konserwatyzmowi w myśleniu o świecie i wspólnocie ludzkiej. Główną jego spuścizną - afirmacja niezależnego myślenia.
Czytaj...

 

Jak powstało życie (III) - Marcin Klapczyński (03-03-2004)

Ok.4 mld lat temu wystarczyła iskierka, resztę "roboty" wykonała ewolucja. Oto kolejny nasz etap poznawania owej "iskierki" i jej okoliczności, czyli pierwsze błony komórkowe.
Czytaj...

 

Szczęśliwa wina człowieka - Lucjan Ferus (29-02-2004)

"Znasz moje poglądy, rzekł Jehowa do Syna, Jeden Bóg, jedna religia! Jeśli coś ma zależeć od ciebie będzie nas o jednego za wiele. A politeizmu nie znoszę i nie toleruję nawet w rodzinie!"
Czytaj...

 

Nie bierz imienia Boga nadaremno - Leon Bod Bielski (28-02-2004)

Miliardy ludzi wysyłało już swoje "modlitewne sms-y" i wezwania na adres: "Bóg. Niebo" - i popełnili ten sam błąd, który popełniają czytelnicy kryminałów piszący na londyński adres S. Holmesa i Dr.Watsona.
Czytaj...

 

Święte cła w bezbożnej Unii - Leon Bod Bielski (28-02-2004)

Mam świadomość, że Kościołowi w Polsce o nic tak nie chodzi jak o nasze dobro - a nam, niestety, tego dobra już tak niewiele zostało... - przyczynek do kościelnej pazerności (sprawa ceł)
Czytaj...

 

Cztery konie Apokalipsy - Eugeniusz Obarski (27-02-2004)

Kiedy rodzi się nihilizm? "Kiedy najwyższe wartości tracą wartość" (Nietzsche). W postmodernistycznej epoce nie istnieje, więc i nie odgrywa żadnej roli także kanon kulturowy.
Czytaj...

 

W.Blake: Artysta i heretyk - Eugeniusz Obarski (27-02-2004)

Stroniąc od refleksji nad szarością życia, wznosił się Blake ponad codzienność, jego twórczość jest hymnem na cześć mocy Ducha, wolności seksualnej i wyzwolenia przez Wyobraźnię.
Czytaj...

 

Jezus Mamzer Syn Maryi - Adam Marek Bryszkowski (27-02-2004)

Echa wewnątrzżydowskiego sporu w chrześcijańskiej mitologii czyli wielka ekscytacja wokół "Pasji Chrystusa" - wielkopostne rozmyślania niekonkordatowego goja filosemity.
Czytaj...

 

O siedmiu duszach kobiety - Stanisław Wasylewski (25-02-2004)

O małżeństwie z ciekawości. Tuptuś i Mrówcia. Studentki. W obliczu tajemnicy jutra czyli o potędze wróżek. Na zielonej trawie.
Czytaj...

 

Neutrum

Biuletyn Neutrum IX 1994 - (25-11-2002)

Odpowiedzialne rodzicielstwo polega na... Zdrowie w nawiasach. Światowy imperializm. Letnie Polaków rozmowy. Program respektowania wolności sumienia. Czy potępić nudystkę? Kościół przemawia także w ich imieniu...
Czytaj...

 

Biuletyn Neutrum III 1994 - (01-09-2002)

Jak minął 1993 rok. "Życie i miłość": Projekt religijnej indoktrynacji. O aborcji w Kanadzie. Komu zamyka drogę konkordat. Nie lekceważmy wyborów samorządowych.
Czytaj...

 

Biuletyn Neutrum IX 1993 - (01-09-2002)

Wybory: Co robić? Prof.J.Wisłoki w szczecińskim Neutrum. Dialog z kulturami. Nie jesteśmy sami. Włodzimierza Fijałkowskiego Słowniczek Pro-Life. Wolność religijna - zagrożenia. Kto rządzi w szkole
Czytaj...

 

Biuletyn Neutrum V 1993 - -Inny- (04-07-2003)

Kościół- Konstytucja- Konkordat. Czy Kościół się rozbroi? Krytyka filmu Niemy krzyk. Prawo Boże czy uniwersalne? Deklaracja American College of Obstetrics and Gynecology. Jak uchwalano ustawę o systemie oświaty. Stalinowska ustawa?
Czytaj...

 

Biuletyn Neutrum IV 2004 - (02-04-2004)

"Otwórz moje oczy, abym ujrzał dziwy Twojego Prawa" - z Aleksandrem Merkerem rozmawia Cz.Janik. W obronie praw osób dyskryminowanych. Konferencja "POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ A STOSUNKI WYZNANIOWE"
Czytaj...

 

Biuletyn Neutrum Nr 2/1994 - (01-09-2002)

Spór o Rok Rodziny. Korespondencja "Neutrum z MEN-em. Dlaczego boimy się konkordatu. Niedzielni publicyści. Konkurs z religii: Kto ma rację? Religia w programie nauczania szkoły publicznej?
Czytaj...

 

Biuletyn Neutrum XI 1994 - (01-09-2002)

Rozmowa z prof. Pietrzakiem. Neutralności nie oddamy. Laureatka polskiej nagrody "Kobieta Europy". Kto popularyzuje Wandę Nowicką? Etyka polityczna. "Neutrum" na konferencji ONZ w Wiedniu
Czytaj...

 

Biuletyn Neutrum XII 1994 - (01-09-2002)

Jak zapamiętamy rok 1994. Nie wzywaj imienia... Nasz sukces roku 1994. Tak się rodzi konstytucja. Czy "Neutrum" jest neutrum? Rada moja - czytaj Boya! Nagroda Jasia Wędrowniczka
Czytaj...

 

Biuletyn Neutrum VI'95 - (01-09-2002)

O religii w szkole. Nauka przeciw religii. Widziane z prowincji. Prof. Ewa Łętowska o artykule 16 projektu konstytucji. Współczesna nauka według KIK-u. Czy Cejrowski krzyczał "pożar" w przepełnionym teatrze?
Czytaj...

 


Znalezione w sieci

Ewangelia według Gibsonów (25-02-2004)
Autor: WALDEMAR PIASECKI
Źródło: Onet/Przeglad
Ci, którzy zdołali obejrzeć jedną z wersji "Pasji Chrystusa", są skłonni przychylić się do poglądu, że do grona ewangelistów - (...) - mają silną ambicję dołączyć także Hutton i Mel. Ojciec i syn Gibsonowie.
Zgłoszone przez: Roman
Czytaj..

Tak nie było (05-03-2004)
Autor: Geza Vermes
Źródło: ONET/Tygodnik Powszechny
"Pasja" oczami historyka
Zgłoszone przez: Roman
Czytaj..

Świątecznie i Noworocznie na 2002 rok (07-03-2004)
Autor: Joanna Woyciechowska
Źródło:
Wyniki badań neuroteologicznych jako dowód na istnienie Boga.
Zgłoszone przez: jeyes
Czytaj..

Złote myśli i pytania bez odpowiedzi (27-03-2004)
Autor: forum
Źródło: Czy istnieje Bóg
Pytania o sens życia, istnienie Boga o zasadność różnych dogmatów a całość z pozycji racjonalistychnych...
Zgłoszone przez: jarekland
Czytaj..

Władcy języków (02-04-2004)
Autor: JOANNA KRUPA
Źródło: ONET/Kulisy
Miodek, Bralczyk i Pisarek (...) ustalają, jak mówić i pisać powinniśmy. Ale większość Polaków ma ich gdzieś. Dla nich radę języka ojczystego stanowią twórcy popkultury.
Zgłoszone przez: Roman
Czytaj..

Magiczny świat (05-04-2004)
Autor: MACIEJ IŁOWIECKI
Źródło: ONET/NowePaństwo
"...zawsze byłem przekonany, że to informacja rządzi światem... My zaś przygotowujmy się na jeszcze większe zmiany w pojmowaniu przyrody - nie rozstając się jednak nigdy ze sceptycyzmem."
Zgłoszone przez: Roman
Czytaj..

Niewierzący praktykujący (06-04-2004)
Autor: JOANNA PODGÓRSKA
Źródło: ONET/Polityka
Jak się żyje niewierzącym w Polsce?
Zgłoszone przez: Roman
Czytaj..

Całun Turyński (07-04-2004)
Autor: Jan Ośko
Źródło: Onet/Niedziela
Nawet jeśli to fałszerstwo, to nie powód, aby go nie czcić.
Zgłoszone przez: jeyes
Czytaj..

Cudowne uzdrowienia (07-04-2004)
Autor: IWONA KONARSKA
Źródło: Onet/Przegląd

Zgłoszone przez: jeyes
Czytaj..

Cyrkowcy Myszki Miki (13-04-2004)
Autor: PRZEMYSŁAW PRZYBYLSKI
Źródło: Onet/Kulisy
Kto startuje do Parlamentu Europejskiego?
Zgłoszone przez: jeyes
Czytaj..

Szkoła dla matoła (14-04-2004)
Autor: DOROTA SZUSZKIEWICZ
Źródło: ONET/Kulisy
(...) nauczyciel ustępuje, zmniejsza wymagania wobec gromady leniwych osłów, tylko po to, by móc postawić im dwóję zamiast jedynki i przepchnąć do następnej klasy.
Zgłoszone przez: Roman
Czytaj..

Bóg nikogo nie krzywdzi (15-04-2004)
Autor: Jan Chmist
Źródło: Onet/Tygodnik powszechny
Czy z nauki o wyższości dziewictwa wynika, że pragnienie małżeństwa i potomstwa jest tylko ubocznym produktem naszej ułomności, nie zaś wolą Bożą?
Zgłoszone przez: jeyes
Czytaj..

Na początku było ego (15-04-2004)
Autor: MARCIN ROTKIEWICZ
Źródło: Onet/Polityka
Miłość bliźniego jest dzieckiem skrajnego egoizmu. Taki paradoksalny wniosek płynie z badań ewolucjonistów nad naszą moralnością.
Zgłoszone przez: jeyes
Czytaj..

Europa potrzebuje Polski (20-04-2004)
Autor: KRZYSZTOF ŚWIĄTEK
Źródło: Onet/Tygodnik Solidarność
Narody środkowej i wschodniej Europy, z racji swoich doświadczeń historycznych, z niepokojem przyjmują brak odniesienia do Boga i chrześcijaństwa w preambule przyszłej konstytucji Unii Europejskiej. Odwołanie się do Boga jest potrzebne nie tyle Kościołowi
Zgłoszone przez: jeyes
Czytaj..

Czyny ciemności (21-04-2004)
Autor: Ks. Grzegorz Ryś
Źródło: Onet/Tygodnik powszechny
W historii relacji między Kościołami wschodnim i zachodnim dwie daty budzą najboleśniejsze skojarzenia - od jednej dzieli nas 950 lat; od drugiej - równe 800. Pierwsza to podręcznikowa data tzw. schizmy wschodniej: 15 lipca 1054 r.; druga - dzień zdobycia
Zgłoszone przez: jeyes
Czytaj..

Zgłaszajcie nam ciekawe teksty spoza naszego serwisu! Formularz zgłoszeniowy...


Nowe wiadomości z kraju i ze świata
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Wiadomości. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Dawid Ropuszyński

Ciekawostki
Uwaga: Ciekawostki można przeglądać tutaj. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Dawid Ropuszyński
Listy od Czytelników


Forum Dyskusyjne

Forum dyskusyjne Racjonalisty składa się z działów: Religie, Światopogląd i filozofia, Nauka, Antyklerykalizm, Społeczeństwo i kraj, Forum serwisu.

Weź udział w bieżących dyskusjach! Dodaj swój wątek...
Polecane watki:
Liga Polskich Rodzin
Nastepna ofiara antysekciarstwa
co to jest wiedza??..
Świadomość a wiedza
Swiatopoglad Woltera
Wieczory tematyczne w PLANETE
Ostrożnie z tą duszą
dla poprawy nastroju
sekty
ateizm nie= agnostycyzm
a ja znów o pomniku:)
Dzieci niedowiarków są gorsze
Andrzej- i co dalej?!
Socjologiczny portret osób niewierzących - badania
Silnik UFO
moje zdanie na temat katolicyzmu
Odbrązawianie Inkwizycji.
Katolicyzm=komunizm?
Święta
Wielkanoc
nadzieja na wyjście z homoseksualizmu
Dziwaczne postępowanie niektórych mediów.
Czy jest źle, czy jeszcze gorzej?
Uwaga cyberfeminiści w natarciu.
Mit Jezusa
Poprawność seksualna
Coś z niczego
Tysiąc na jednego?
Po co wchodzimy do UE?
Pytanie
Irak: Pan Bóg kule nosi?
Moja recenzja filmu PASJA
Neokatechumenat i zwątpienie
Dobry katolik
Prawo i obraza uczuć religijnych
FRONDA SIĘ CIESZY ...JAK GŁUPI DO SERA
Mała polemika
Duch z ciała
Ruch religijny
Słabość ateizmu
Onet cenzuruje
Pasja a historyczny Jezus
Kilka słów o mojej życiowej filozofii - czytli teoria uczuciocen
K. Deschner - tekst
Czy ktoś jeszcze wątpiw ewolucję?
Jubileusz?
Pytanie
narodziny i ewolucja rozmnażania
Szukam wiarygodnej krytycznej ksiązki Poczet świętych Katolickich
Byś moje serce rozkroił...
Memy
Matematyka Noego
Potrzeba zrozumienia
ateizm->postmodernizm
Pasja dyskutowania
Mało ważne człowieczeństwo
W salezjańskim dołku
odpowiedzialność zbiorowa
Miłosierdzie
A propos niesprawdzonych informacji....
Czy to aby prawda?
Russella pamięci żałobny rapsod...
stopniowanie rozwoju świadomości
Sekta i seks
Mała propozycja
Pytanie o bioetykę
Strona główna Forum

Księgarnia Racjonalisty


Nowości:

Strona główna Księgarni

Współpraca

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓŁREDAGOWANIA RACJONALISTY!

Zostań naszym redaktorem, zdobądź nieco doświadczenia publicystycznego, zostań współautorem największego
polskiego serwisu dla racjonalistów!
Weź udział w tworzeniu największej Księgi polskiego Internetu - dodaj swoją "kartkę" lub dowolną ilość Twoich stron.

O współpracy
Jak napisać dobry tekstPrzydatne linki

Racjonalista CD
WYMIANA BANERÓW
O autorach serwisu
Alfabetyczny indeks tekstow
ARCHIWUM NEWSÓW
WYNIKI SOND
FAQ
Polityka prywatności
Napisz do nasTHE RATIONALIST

http://www.therationalist.eu.org/
A European forum for reason and rationality.

Zapatero! - John Chuckman (14-04-2004)

I am heartened by Zapatero's step onto the world scene speaking truth.... [after] Bush and his grotesque band of armchair killers ... have lied countless times...
Czytaj...

 

AR Cover - (04-04-2004)

The American Rationalist: An Alternative To Superstition And Nonsense. Issue March/April 2004: Table of contents...
Czytaj...

 

A Story of Violent Faith - Andrew Johnson (02-04-2004)

On July 24, 1984, in American Fork, Colorado, an attractive, outgoing young mother, Brenda Lafferty, and her baby daughter Erica were brutally murdered.... It becomes clear that these murders cannot be dismissively pigeonholed as the incomprehensible acts of a pair of lunatics.
Czytaj...

 

Freedom from Car Slavery - Eric Rajala (22-03-2004)

Our cars are making us poor....We have thoughtlessly dedicated our civilization to the care and feeding of our cars, consuming much of our wealth, money and freedom in the process.
Czytaj...

 

Jesus Christ: Born a Jew, Died a Heretic - Bernard Katz (16-03-2004)

Those who maintain that Jesus was Jewish to the core have been and are mistaken. Although Jesus was born a Jew, he certainly died a heretic!
Czytaj...

 

The Autobiography of God (#1) - William Harwood (15-03-2004)

Of course, I, God, am insane. The mythologians who created Me were insane, although not all as insane as Jesus, thank Me, and they created Me in their own image.
Czytaj...

 

An Enemy Of The People - John Chuckman (03-03-2004)

American monster corporations are destroying freedom and democracy: "George Orwell's fictitious world of 1984 seems to me no more sinister than what is gradually emerging in America."
Czytaj...

 

Nature and the Universe Are My God - Maurice T. Cowles (26-02-2004)

We should not worship Nature as a religion or God as the Universe in the form of praying to them for forgiveness of our sins or pray to them for Santa Clause type gifts. But we must worship them in the form of reverence and respect due to the fact they give us everything we need to survive.
Czytaj...

 


Found in The Web

Tell us about interresting texts from other Internet sources! Add your one...
News
Editor: Dawid Ropuszyński
Read more...

Links
The American Rationalist: Information, Subscription, Issues: Read...
The Rationalist: Editorial staff Read...

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszam do odwiedzin!
REDAKCJA RACJONALISTY

/^~-  Baza intelektualna polskich racjonalistów  -~^\
{-   www.racjonalista.pl * www.therationalist.eu.org  -}
[  info@racjonalista.pl webmaster@racjonalista.pl  ]
\_.= European forum for reason and rationality =._/