Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
199.945.322 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 276 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Entia non sunt multiplicanda sine necessitate."
 Światopogląd » Interwencje

Demokracja katolicka w gimnazjum publicznym
Autor tekstu:

Warszawa, 16.2.2012.

Fundacja Wolnej Myśli
wydawca portalu Racjonalista.pl
ul. Długa 23/25 lok. 21
00-238 Warszawa
nr rej dzien. i czas.: Pr 2642

Beata Pawłowska
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania
Al. J. Ch. Szucha 25
00-580 Warszawa

Szanowna Pani,

Wnosimy skargę na rozstrzygnięcie problemu dyskryminacji światopoglądowej w publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej (gmina Zagórz), zapadłe w Podkarpackim Kuratorium Oświaty.

Stan faktyczny: Szkoła publiczna deklaruje ukierunkowanie procesu wychowania na religię chrześcijańską, przybierając tym samym — niezgodnie z obowiązującym w Polsce prawem — charakter wyznaniowy. Oficjalne dokumenty szkoły deklarują otwarcie: "Jesteśmy szkołą, która promuje chrześcijański system wartości". Szczegółowe przedstawienie stanu faktycznego w załączniku.

Stan prawny: „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym" (art. 25 ust. 2 Konstytucji). „Art. 1. 3. Obywatele wierzący wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Art. 10. 1. Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań" (Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania).

Rozstrzygnięcie problemu przez właściwe miejscowo kuratorium:

Skargę na dyrekcję szkoły przekazaliśmy drogą elektroniczną w dniu 14 marca 2011 r. do starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Krystyny Chowaniec, a także do wiadomości Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić ją „bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca" (art. 237 par. 1 KPA). Tymczasem po upływie niemal miesiąca od złożenia skargi, w przeddzień rozpoczęcia egzaminów gimnazjalnych, dostaliśmy wiadomość elektroniczną od starszego wizytatora Krystyny Chowaniec, że nasza skarga nie może zostać obecnie rozpatrzona, gdyż rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne, a rozpatrzenie skargi zakłóciłoby pracę szkoły. Egzaminy gimnazjalne trwały 3 dni, mimo tego kolejna wiadomość elektroniczna przyszła po ponad dwóch tygodniach — z informacją, że wkrótce zapadnie rozstrzygnięcie. Odpowiedź kuratorium zapadła 29 kwietnia, czyli z półtorakrotnym przekroczeniem maksymalnego dopuszczalnego terminu na rozstrzygnięcie skargi. Trzydniowe egzaminy gimnazjalne rozpoczynające się po niemal miesiącu od złożenia skargi nie stanowiły żadnego racjonalnego uzasadnienia zwłoki.

Być może opieszałość związana była z trudnością uzasadnienia w świetle obowiązującego prawa dopuszczalności funkcjonowania szkół publicznych o charakterze oficjalnie wyznaniowym.

W piśmie elektronicznym z dnia 14 lutego 2012 r. starszy wizytator kuratoryjny następująco uzasadniła rację funkcjonowania takiej szkoły:

W dniu 14 lutego 2012 10:15 użytkownik Krystyna Chowaniec <kchowaniec@ko.rzeszow.pl> napisał:
(...) Program wychowawczy szkoły, którego misja jest częścią, uchwaliła Rada Rodziców. Rodzice mają zaś prawo wybrać system wartości według którego chcą dzieci wychowywać. W imię idei laickości państwa nie można pozbawiać tej grupy ludzi (rodzice uczniów Gimnajzum w Tarnawie Dolnej) ich podstawowych praw.
Z poważaniem
st. wizytator Krystyna Chowaniec

Zatem wedle wysokiego urzędnika państwowego kuratorium oświaty rodzice „demokratycznie" [ 1 ] mogą ustanowić publiczną szkołę wyznaniową ponad obowiązującym w Polsce prawem. Czy szkoła publiczna może adresować swój program wychowawczy do jednej tylko z grup wyznaniowych w kraju?

Jest to jawne naruszenie obowiązującego prawa, i broni tego pracownik kuratorium.

Wobec powyższego, na podstawie art. 223 par. 2 KPA, wnosimy o zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec ww. pracownika kuratorium w związku z niewłaściwym i nieterminowym załatwieniem skargi. Wnosimy również o zobowiązanie Podkarpackiego Kuratora Oświaty do zlikwidowania oficjalnie wyznaniowego charakteru szkoły publicznej w Tarnawie Dolnej oraz baczniejszego monitorowania naruszeń wolności sumienia w publicznych szkołach na obszarze jego właściwości.

 

Mariusz Agnosiewicz
Fundacja Wolnej Myśli

Skarga przekazana została do MEN przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl


 Zobacz także te strony:
Uczeń z fundamentem chrześcijańskim
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Koń Trojański
Uczeń z fundamentem chrześcijańskim

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (14)..   


 Przypisy:
[ 1 ] Demokracja cywilizowana respektuje prawa mniejszości.

« Interwencje   (Publikacja: 16-02-2012 Ostatnia zmiana: 02-03-2012)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 952  Pokaż inne teksty autora
 Liczba tłumaczeń: 5  Pokaż tłumaczenia autora
 Najnowszy tekst autora: Oceanix. Koreańczycy chcą zbudować pierwsze pływające miasto
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 7768 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365