Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
199.896.852 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 269 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Wszystkim, którzy przyjdą po mnie, oznajmiam na piśmie, że nie mam w co wierzyć na tym świecie i jedynym wyjściem jest absolutne zapomnienie. Chciałbym zapomnieć o wszystkim, całkowicie, zupełnie, nic już nie wiedzieć o sobie ani o tym świecie. Prawdziwą spowiedź można pisać tylko łzami. Ale moje łzy zatopiłyby świat, tak jak mój wewnętrzny ogień podpaliłby go. Nie potrzebuję żadnej podpory,..
 Kultura » Historia

Działalność polityczna Fr. Szlachcica jako szefa UB na terenie Warmii i Mazur [10]
Autor tekstu:

[49] „W woj. olsztyńskim przebywa 182 księży, na parafiach i w Kurii. Niezależnie od tego są trzy seminaria duchowne, w których uczy się około 300 alumnów. Większość księży to element bierny, oficjalnie nie przejawiający wrogiej działalności. Trzydziestu księży stanowi grupę pozytywną. Nie jest ona jednak wybitnie aktywna, około 30 księży to element wybitnie wrogi, uprawiający wrogą robotę w formie propagandy i inspiracji. Wśród kleru mamy zawerbowanych …… informatorów i............agentów. Agent "Bronek" jezuita jest sprawdzony, daje cenne doniesienia. Doniesienia jego dotyczą Kurii jednak nie tkwi w Kurii. Z wyżej wymienionych informatorów 8-mu odmawia współpracy. Piętnastu wykorzystujemy do akcji jak, Karitas (sic!) itp. Reszta to informatorzy zakonspirowani, sprawdzeni i mający możliwości współpracy z org. B.P., IPN BU 1572/349, Sytuacja polityczno-społeczna i stan bezpieczeństwa w woj. olsztyńskim w 1951 r. — autochtoni, gospodarka, praca wydziałów operacyjnych, dyscyplina aparatu. Sprawozdania miesięczne Szefa WUBP w Olsztynie, Sprawozdanie Szefa WUBP w Olsztynie z okresu od 1 II 51 do28 II 51 r., k. 4-5

[50] Ibidem, k. 5.

[51] Po zakończeniu działalności w Olsztynie, Franciszek Szlachcic został z dniem 1 marca 1953 roku przeniesiony na równorzędne stanowisko Szefa WUBP w Rzeszowie, a od 9 kwietnia 1954 r. został słuchaczem rocznego kursu specjalnego MBP w Moskwie. Szczytem jego kariery w aparacie partyjnym i bezpieczeństwa było objęcie przez niego funkcji Ministra Spraw Wewnętrznych w styczniu 1971 roku. Por. Twarze olsztyńskiej bezpieki..., s. 180.

[52] Szerzej na ten temat: G. Strauchold, Autochtoni polscy, niemieccy, czy...od nacjonalizmu do komunizmu (1945 — 1949), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001. s. 169-175.

[53] „Zagadnienie stosunku do autochtonów stoi inaczej, czy zagadnienia Mazurów w Olsztynie, Kaszubów w Gdańsku. Jaki stosunek do tych grup powinien być pod kątem widzenia naszego aparatu? U nas w Olsztynie w całym aparacie nie ma ani jednego Mazura, uważam to za niesłuszne. W Gdańsku nie ma ani jednego Kaszuba, uważam to za nienormalne zjawisko". Aparat Bezpieczeństwa w Polsce w Latach 1950-1952. Taktyka, Strategia, Metody. Dom Wydawniczy „Bellona", Warszawa 2000, s. 33.

[54] W 1951 roku wprowadzono obowiązek dostawy zboża i ziemniaków dla wszystkich rolników, gospodarujących na powierzchni powyżej 1 hektara. Natomiast obowiązkowe dostawy mleka i zwierząt rzeźnych wprowadzono w 1952 roku. Zob. D. Jarosz, op.cit., s. 187-194

[55] G. Jasiński, op.cit., s. 36.

[56] IPN BU 1572/349, Sytuacja polityczno-społeczna i stan bezpieczeństwa w woj. olsztyńskim w 1951 r. - autochtoni, gospodarka, praca wydziałów operacyjnych, dyscyplina aparatu. Sprawozdania miesięczne Szefa WUBP w Olsztynie, Sprawozdanie Szefa WUBP w Olsztynie z okres od 1 I 51 do28 I 51 r., k. 9.

[57] Ibidem.

[58] IPN BU 1572/349, Sytuacja polityczno-społeczna i stan bezpieczeństwa w woj. olsztyńskim w 1951 r. - autochtoni, gospodarka, praca wydziałów operacyjnych, dyscyplina aparatu. Sprawozdania miesięczne Szefa WUBP w Olsztynie, Sprawozdanie Szefa WUBP w Olsztynie z okres od 1 I 51 do1 II 51 r., k. 5

[59] Ibidem.

[60]"Organa bezpieczeństwa w okresie przedwyborczym przygotowują się do szeregu odpowiednich cięć w stosunku do znanych rewizjonistów, propagujących audycje zachodnioniemieckie, szkalujących władzę ludową. Za prowokacyjne wystąpienia w języku niemieckim pójdą profilaktyczne wnioski itp." Por. APO, sygn. 1141/223 Protokół nr 45/52 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Olsztynie odbytego w dniu 22 września 1952 r, k. 2.

[61] Na problem młodzieży autochtonicznej zwrócić szczególna uwagę. Znaczna część tej młodzieży stoi na gruncie legalnego rewizjonizmu. Dość często stosowane są przez tą młodzież prowokacyjne wprost wystąpienia /np. w Mrągowie 6 ZMP-owców w sposób prowokacyjny śpiewało niemieckie pieśni, zbyt często u młodzieży autochtonicznej zauważa się różne „szarotki", czapki b. wermachtu itd./ Prócz spotkań z b. KPD-wcami szukać należy innych form pracy w celu pozyskania tej młodzieży. Wyjaśniać aktywowi sprawę samego używania języka niemieckiego, które u nas nosi charakter wybitnie prowokacyjny. W radach narodowych, w GS-ach itp. Nie może być wypadku używania tego języka. Za sam język nie należy wniosków wyciągać, lecz z językiem tym trzeba walczyć, po zastanowieniu się nad formami tej walki. Por. APO Olsztyn, sygn. 1141/223, Protokół nr 26/52 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Olsztynie odbytego w dniu 20 czerwca 1952 r. k. 6.

[62] Ibidem.

[63] Podczas tego posiedzenia wojewódzkiej organizacji partyjnej Szlachcic stwierdzał, że "W sprawozdaniu trzeba więcej powiedzieć o wiązaniu się ludności autochtonicznej z ludnością napływową. Powiedzieć również i o tym, że prócz tych, którzy okradali autochtonów, byli również i autochtoni, którzy okradali jednostki przybyłe tu w pierwszym okresie z Centralnej Polski. Por. Ibidem, k. 7.

[64] „Dotychczas nie ma jeszcze wypracowanego kierunku w naszej propagandzie wśród ludności miejscowego pochodzenia. W naszej propagandzie i prasie niedostatecznie kompromituje się militarystów zachodnioniemieckich, jak i mało mówi się o tych, którzy dawniej gnębili tutejsza ludność. Niedostatecznie demaskuje się również wszelkie nawyki amerykańskie i hitlerowskie, jak noszenie "szarotek" na czapkach przez młodzież autochtoniczną w Szczytnie i Biskupcu. Propaganda wroga daje różnego rodzaju ulotki, gloryfikujące nawet żonę Goeringa a nasza propaganda niedostatecznie to zbija i ośmiesza". Ibidem.

[65] Ibidem, k. 9-10.

[66] „Młodzież naszą szkolić trzeba w głębokim patriotyzmie, w przywiązaniu do Partii i Związku Radzieckiego, zbliżać młodzież ZMP do naszego wojska". Ibidem, s. 10.

[67]APO, sygn. 1141/242, Protokół nr 14/52 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Olsztynie odbytego w dniu 11 kwietnia 1952 roku, k. 12.

[68] Ibidem.

[69] Por. APO, Protokół nr 55/52 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Olsztynie odbytego w dniu 28 listopada 1952 roku, sygn.1141/242, k. 10.

[70] APO Olsztyn, Protokół nr 45/52 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Olsztynie odbytego w dniu 22 września 1952 r, k. 3.

[71] Ibidem.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (2)..   


« Historia   (Publikacja: 26-07-2018 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    MS Word

Marcin Ślaski
Ur. 1978. Nauczyciel historii, języka angielskiego i WOSu w Szkole Podstawowej. Mieszka w Gdańsku.

 Liczba tekstów na portalu: 3  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: "Wrogie" wypowiedzi na temat poznańskiego czerwca 1956
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 10224 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365