Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty
Skarbonka
Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
125.031.764 wizyt
Ponad 1046 autorów napisało dla nas 7112 tekstów. Zajęłyby one 27910 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Lech Wałęsa
Symbol obalenia komuny
Symbol sterowanego przewrotu
Symbol kompromisu społecznego
Obalił komunę, zepsuł transformację
Nie ma dla mnie znaczenia
Nie mam zdania
  

Oddano 9871 głosów.
Nowości w sklepie:
Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
Emil Zola - Pochodzenie rodziny Rougon-Macquartów
Emil Zola - Zdobycz
Emil Zola - Nana
Paul Blanshard (red) - Classics of Free Thought
Jarosław Stawirej - Masakra Profana
Sklepik "Racjonalisty"
PSR
Barcode

Zapomniane dzieje Polski

RACJONALISTA.pl jest serwisem propagatorów racjonalnego myślenia, prezentujących racjonalny obraz świata. Serwisem, który poza tym tropi absurdy, przesądy, szarlatanerię, uprzedzenia, kłamstwa, fobie i głupotę. Serwis ten stanowi bazę intelektualną polskich racjonalistów - sposób na wirtualne zrzeszenie. Razem chcemy tworzyć Portal Wiedzy i Myśli. Wydawcą Racjonalisty jest Fundacja Wolnej Myśli.

Czytaj Prolog serwisu oraz Wprowadzenie

Nowe publikacje:
wczoraj
Mariusz Agnosiewicz
Dokonano kolejnego ważnego kroku na drodze do budowy Międzymorza. W chorwackim Dubrowniku 12 państw Europy Środkowej na spotkaniu zatytułowanym "Wzmacnianie Europy: budowanie połączeń między Północą i Południem" powołało Inicjatywę Trójmorza oraz przyjęło wspólną deklarację o zacieśnieniu współpracy w zakresie energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki. Owa dwunastka to: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Słowenia, Chorwacja, Rumunia oraz Bułgaria. Poza gospodarzem forum, prezydent Chorwacji, spotkanie zostało inaugurowane przez prezydenta Polski, który powiedział, że widzi w Trójmorzu europejskiego partnera Chin. Deklaracja Trójmorza została przyjęta w obecności przedstawicieli Chin, USA oraz Turcji. Przedstawiciel Chin Liu Haixing powiedział, że widzi w Trójmorzu partnera dla Nowego Jedwabnego Szlaku. Przedstawiciel USA, gen. James L. Jones, powiedział, że Trójmorze to nie tylko sprawa kluczowa dla rozwoju Europy, ale i dla jej bezpieczeństwa.
:
 
 :
 
  OpenID
 Załóż sobie konto..
Promocja Racjonalisty

Racjonalista w Facebooku
Promocja Racjonalisty

Racjonalista w Facebooku
23-08-2016
Stanisław Żuławski
Wczesne gminy chrześcijańskie oferowały takie usługi, które zapewnia dziś państwo opiekuńcze, czyli opiekę nad sierotami, samotnymi matkami, wdowami i potrzebującymi, organizowano zbiórki żywności i odzieży dla potrzebujących, szukano im również zatrudnienia. Chrześcijanie działali jak zorganizowana siatka samopomocy - każdy, kto znalazł się w potrzebie, mógł liczyć na wsparcie braci i sióstr. Kiedy dana osoba dostawała się do wspólnoty chrześcijan, nagle odnajdowała się nie tylko pośród współwyznawców, ale właśnie wśród braci i sióstr, co podkreślało rodzinny wymiar zgromadzenia i dodawało tym relacjom emocjonalnych więzi. Była to nowość, gdyż w myśl ówczesnej filozofii litość była skazą charakteru. Bez wątpienia zdarzało się więc, iż ludzie wykluczeni przyłączali się nie tyle nawet z przekonania, co po prostu kierowani instynktem przetrwania. Pozostanie "w wierze" mogło być nawet gestem wdzięczności lub zwykłym konformizmem, ale na pewno było faktem. W ten sposób "trzoda" Chrystusa, otwarta i na wielkich i na małych, rosła w postępie geometrycznym.
15-08-2016
Mariusz Agnosiewicz
"Największe imperium świata" zbudowano jako modelowe "narco-state", przy którym wszystkie dzisiejsze kartele, Kolumbia i Pablo Escobar są jedynie skromnymi naśladowcami. Kompania Wschodnioindyjska, która stworzyła nasz dzisiejszy system, była typowym kartelem narkotykowym, który podbił Bengal, wyczyścił jego pola z produkcji rolniczej i obsadził narkotykami, którymi następnie zniszczono cesarstwo chińskie. Tak jak i dziś była to wówczas działalność przestępcza. Kiedy Anglicy wchodzili do Bengalu była to ekonomiczna perła Azji, zwana "Rajem Narodów". Kiedy zeń wychodzili po II wojnie światowej Bengal (Bangladesz) był już najnędzniejszym zakątkiem ziemi. W XVIII wieku Chiny były dla Europy ideałem, uważano, że już wkrótce przegonią nas we wszystkim. Gdy zostały uzależnione od opium rozpoczął się okres, który nazywają Wiekiem Upodlenia. System, który wówczas stworzono trwa do dziś, tyle że gdy Bengalowi udało się wyzwolić (3 mln ofiar - przemilczane ludobójstwo), plantacje narkotykowe przeniesiono do Afganistanu.
10-08-2016
Marek Glazer
W ostatnich dekadach wiedza naukowców o budowie naszego genomu gwałtownie się rozwinęła. Odkryto, że każda nasza komórka ma to samo DNA składające się z około 3 miliardów liter (A,T,C,G). Okazało się jednak, że tylko 1-2% ludzkiego DNA stanowią geny faktycznie kodujące białka. Odkryto również liczne fragmenty które nie kodują białek, ale pełniące inne istotne funkcje, takie jak regulacja aktywności genów. Mimo to, zdecydowana większość naszego genomu nie wydaje się posiadać żadnej biochemicznej funkcji i przyjęło się nazywać ją "śmieciowym DNA". Aktualne szacunki wskazują, że ok. 8,7% ludzkiego genomu pełni jakąś funkcję, a 65% to śmieciowe DNA.
08-08-2016
Tomasz Wasilewski
Lao Tzu mówił: "Przyjmuj niełaskę jako przyjemna niespodziankę. Ceń nieszczęścia jak własne ciało." Wtóruje mu Nietzsche słynnym: "Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni". Niemniej wizja człowieka taoistów jest o wiele mniej optymistyczna od nietzscheańskiej. Podczas gdy Nietzsche widzi siłę człowieka w jego woli, nieugiętej sile oporu wobec świata i konieczności tworzenia, taoiści kładą nacisk na pustkę jako osnowę egzystencji ludzi. Należy jednak zauważyć, że pustka w rozumieniu Wschodu różni się od tej zachodniej, jest ona raczej obiektywizacją, wyzbyciem się potrzeb i problemów
08-08-2016
Alderyk Olrzyk
Nieodmiennie od wieków dochodzi w tym miejscu do krzyżowania się ważnych europejskich i euroazjatyckich szlaków handlowych. Walory Międzymorza rozpoznano już zresztą w czasach antycznych, o czym świadczą liczne ślady greckiego osadnictwa, jakie spotykamy na Nizinie Czarnomorskiej. W średniowieczu wykorzystywali je genueńscy i weneccy kupcy, zakładający tu swoje kolonie. Przez Międzymorze w czasach rzymskich biegł szlak bursztynowy. Dzięki panującym tu doskonałym warunkom do pośrednictwa w wymianie handlowej między Wschodem i Zachodem, prosperowała Hanza i handel ormiański
04-08-2016
Mariusz Agnosiewicz
Słowiańskie dziedzictwo ma znaczenie fundamentalne dla Polski. Prokopiusz z Cezarei pisał w VI w., że "nieprzeliczone narody" słowiańskie wyróżnia to, że żyły "od dawna" w demokracji. Ich największe państwo stworzyli sarmaccy Antowie na ziemiach polskich i ukraińskich z centrum na Wołyniu. Historyk ukraiński M. Brajczewski ustalił, że greckie słowo "Antowie" znaczy to samo co słowiańskie "Polanie", którzy stworzyli demokrację szlachecką odtwarzając dawne państwo Antów. Na Rusi też powstała wielka demokracja: Rzeczpospolita Nowogrodzka od Bałtyku do Syberii. Ciążyła ona ku Polsce, lecz została doszczętnie zniszczona przez samodzierżawne państwo moskiewskie. Moskwa była pomysłem Złotej Ordy na centralną kontrolę nad słowiańską Rusią, kiedy ta zaczęła się emancypować. Od samego początku Moskwa była formą azjatyckiej kontroli Europy. Dzisiejsze rozbicie Ukrainy nie przebiega wzdłuż dawnej granicy między Polską a Rosją, lecz wzdłuż dawnej granicy między Rzeczpospolitą a Portą. Tam gdzie była w XVI w. Rzeczpospolita tam ukraiński dominuje dziś nad rosyjskim. Słowiańskie dziedzictwo to nie folklor i tańce nad ogniskiem, lecz wspólnota geopolityczna, która rozciąga się na ziemiach między dwoma gniazdami: Gnieznem i Gniezdowem (dziś Smoleńsk). Smoleńsk leży na złączu dorzecza bałtyckiego z czarnomorskim. Arechetyp braterstwa Lecha, Czecha i Rusa odnosi się właśnie do owej wspólnoty między trzema rzekami: Odrą, Dunajem i Dnieprem, które łączą Bałtyk z Morzem Czarnym, czyli kolebkę słowiańską.
25-07-2016
Mariusz Agnosiewicz
5 czerwca 2016 na otwarciu Ramadanu po raz pierwszy od 81 lat w Hagia Sophia rozbrzmiały śpiewne recytacje Koranu. Hagia Sophia przez 900 lat była czołową świątynią świata chrześcijańskiego, następnie przez 500 osmańskich lat była czołowym meczetem. Ataturk zamienił ją w muzeum. Koran w Hagia Sophia to symbol powrotu do tradycji osmańskiej. Przyszedł kres kresu historii. Rosja dąży do odbudowy potęgi carskiej z XVIII stulecia, Chiny dążą do odbudowy potęgi cesarskiej państwa Ming z XVI stulecia, Turcja dąży do odbudowy Imperium Osmańskiego z XVI stulecia. USA będą budowały wielki mur, by przetrwać przebudzenie latynoskie. Unia Europejska nigdzie nie dąży, bo postmodernizm wypalił wiarę w wielkie narracje. W kierunku Polski wieje ciekawy wiatr historii.
21-07-2016
Mariusz Agnosiewicz
Korzystając z okazji, że do Polski zjadą setki tysięcy młodych ludzi z całego świata, polskie MSZ wespół z Redutą Dobrego Imienia przygotowało książeczkę "Ambasador polskości", czyli trzyczęściowy wielojęzyczny przewodnik po Polsce, w tym zarys pozytywnej historii Polski, z informacjami o tym ile wnieśliśmy do globalnej kultury ludzkiej. Do tej pory o historii Polski opowiadano przez pryzmat negatywny, teraz możecie poznać Polskę inaczej opowiedzianą. Według tego przewodnika już przed chrztem nasz kraj rozwijał się dynamicznie, przy czym Polska przyjęła do siebie chrześcijaństwo w sposób unikalny. Nie było u nas masowego palenia czarownic i tępienia heretyków, nie było wojen religijnych. Była tolerancja dla innych wyznań i religii, była obrona praw ludów pogańskich. W efekcie kultura polska wytworzyła też szereg wzorców, które później stawały się impulsami rozwoju cywilizacji. Dla wychowanych w kulcie cierpiętnictwa, taki obraz to nowum.
· 16-07-2016 Pucz Gülena
· 15-07-2016 Wykład premiera Olszewskiego o historii polsko-ukraińskiej
· 11-07-2016 Rozpoczynamy strategiczną współpracę z USA i Chinami

 Zobacz inne streszczenia..  

E-kartki

Kalendarium portalu

MYŚLnick - archiwum

Referencje Racjonalisty

MYŚLnick - darmowa prenumerata.. 
Nowiny naukowe:
wczoraj

Nieznana wcześniej cząstka, którą zaobserwowali naukowcy węgierscy, może przenosić oddziaływania między materią widzialną i ciemną materią. Istnienie tej nowej cząstki wymaga jednak potwierdzenia w kolejnych eksperymentach - ocenia zespół fizyków teoretyków, wśród których znalazł się polski naukowiec.

O zaobserwowaniu nowej, całkiem nieznanej cząstki, 34 razy cięższej niż elektron, poinformował na początku roku

..jeszcze 5543»
24-08-2016

Inteligencja, czyli zdolność pojmowania, rozum, jest w pewnym zakresie wrodzona, tak jak budowa ciała. Ma ją każdy. Ale inteligencja - tak jak mięśnie - wymaga stałego użycia, inaczej nie rozwija się - mówi PAP psycholog prof. Czesław S. Nosal.

Uczony z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (filia we Wrocławiu), badacz ludzkiego umysłu i inteligencji, jest mentorem naukowym polskiego oddziału Mensy - elitarnej

..jeszcze 4418»
23-08-2016

Tradycyjne gospodarstwa rolne w Polsce przyciągają dużo większą liczbę ptaków - i z większej liczby gatunków - niż gospodarstwa nowoczesne. Jednak z powodu zmian zachodzących na polskiej wsi bogactwo żyjących tam gatunków będzie prawdopodobnie malało. O wnioskach z badań prowadzonych na terenie Wielkopolski i Małopolski naukowcy poinformowali w najnowszym numerze "Journal of Applied Ecology".

Ostatnie dekady to

..jeszcze 7698»
14-08-2016

B-Droid to być może pierwszy na świecie autonomiczny robot zapylający. Urządzenie powstało na Politechnice Warszawskiej i już przetestowano je na uprawach truskawek i czosnku. Potrafi samodzielnie poruszać się między grządkami, znajdować kwiaty i przenosić między nimi pyłek.

"Udało nam się zbudować demonstrator autonomicznego urządzenia do zapylania roślin. Czyli innymi słowy urządzenie, które samodzielnie potrafi

..jeszcze 2216»
· Twarzą w twarz z rybą sprzed 400 milionów lat – wyjątk..
· Prof. Bryła - twórca pierwszego na świecie spawanego mostu i..
· "Odkładactwo", czyli ciągły pojedynek w naszym mózgu
· Oszukać przeznaczenie: Polacy opracowali kwantowy wzmacniacz..
· Na Ukrainie odkryto wielką trypolską świątynię sprzed 6 tys...

Ostatnie wątki Forum:
wczoraj
Mariusz Agnosiewicz
Mamy polski wątek w postkolonialnych podbojach. RMF podał informację, że oddział 19 pracowników Geofizyki Kraków, spółki należącej do państwowego PGNiG musiał "ze względów politycznych" uciekać z Sahary Zachodniej, gdzie prowadził poszukiwania ropy i gazu. Uciekali w takim pośpiechu, że zostawili na pustyni sprzęt o wartości 7 mln zł. Z nieoficjalnych informacji wynika jedynie, że powodem było wejście dwóch naszych państwowych ..jeszcze 3630»
wczoraj
Arminius
Onegdaj w wątku zatytułowanym "Dezerterzy spod (pod) Gwiazdy Dawida" (http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,702299) poruszono problem masowych dezercji żołnierzy - Żydów z szeregów Armii Andersa. Przy okazji wywiązanej debaty, muśnięto problem generalniejszy, a mianowcie powszechnego zjawiska unikania służy wojskowej przez diasporę żydowską - bez względu na kraj jej pochodzenia. Pogląd jak wyżej prezentowany bywa często jako fałszywy, ..jeszcze 4567»
· Jesteś boski
· Czas na współczesnego Marcjona?
· Tęgie głowy i do tego cnotliwe
· Mieniący się racjonalistami
· dobra zmiana - cd
· Nie uwaga czy nieświadomość
Znalezione w sieci:
Nowości katalogu WWW:


Jeżeli chcesz otrzymywać od nas infomacje o nowościach i być na bieżąco z naszą działalnością, ale nie chcesz zakładać konta czytelnika, możesz zapisać się na listę mailingową. Z listy możesz się wypisać w dowolnym momencie.
E-mail:
?
 
Na podany adres zostanie przesłana instrukcja zapisania się oraz wypisania z listy adresatów biuletynu.

[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2016 (e-mail: redakcja | administrator)