Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.699.183 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 366 głosów.
Nowości w sklepie:
Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku
Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975) Znienawidzone obrazy i ich wyparty przekaz
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
(..) do jakiego stopnia [ludzie] gotowi są usprawiedliwiać zło ze względu na jakiekolwiek wartości ideologiczne? Ci, co sądzą, że granic takich nie da się określić, lub którzy po prostu nie godzą się na ich określenie, są - we właściwym sensie tego słowa - duchowymi spadkobiercami Hitlera.
Przegląd wyników wyszukiwania

Rzut oka na kandydatów do prezydentury (27-04-2015)
Spośród zarejestrowanych 23 kandydatów na kandydatów na prezydenta, 11 komitetów zdołało zebrać 100 tys. podpisów, a tym samym wyłonić oficjalnych kandydatów. Każdy z kandydatów reprezentuje inny przekaz gospodarczy, ideologiczny, inną politykę zagraniczną, inną wizję prezydentury itd. Warto więc wszystkich poznać możliwie dobrze, nie kierując się głosem medialnych ekspertów ani celebrytów (kierują się oni bowiem zazwyczaj bardzo osobistymi interesami). Wbrew pozorom, wybory prezydenckie są ważne, gdyż potencjalnie prezydent może się stać realnym ośrodkiem władzy, daleko wykraczającym poza funkcje czysto reprezentacyjne. Do tekstu..
Rosyjska dusza, polska dusza
Nikołaj Bierdiajew (26-04-2015)
W skrajnie zindywidualizowanej duszy polskiej wyczuwa się zdolność do ofiary i niezdolność do pokory. Każda dusza narodowa ma swoje silne i swoje słabe strony, swoje zalety i swoje wady. Trzeba jednak umieć pokochać zalety innego narodu i przebaczyć mu jego wady. Dopiero wtedy będą możliwe autentyczne relacje. Naród rosyjski powinien odkupić swoją historyczną winę wobec narodu polskiego, zrozumieć inność Polski i nie traktować różnicy duchowej obydwu narodów jako zło. Polacy zaś powinni starać się zrozumieć duszę Rosji, uwolnić się od fałszywej pogardy wobec odmiennego typu duchowego. Do tekstu..
Wojna na pióra. Maria Jehanne Wielopolska kontra Kazimiera Iłłakowiczówna
Paweł Sobczak (24-04-2015)
Na początku 1939 "publiczka warszawska bawiła się konfliktem" Wielopolskiej i Iłłakowiczówny o Piłsudskiego. Ta pierwsza pisała w eseju "Pliszka w Jaskini Lwa": "Nie znam zawiści literackiej. Natomiast znam furię, pasję polityczną. Natomiast znam jedno uczucie, które zakryło mi świat kłopotów osobistych, aspiracji i celów: miłość bez reszty i uwielbienie bez granic dla Marszałka Józefa Piłsudskiego. Rzucam się na oślep w wir najnierówniejszej nieraz walki, gdy będzie chodziło o Niego, o Jego wielkie Imię, o jego nietykalną osobę. Wzburza mnie nie tylko świętokradczy, podstępny i małoduszny jakiś akt [...] - wzburzają mnie nie tylko jawne napaści, ale i wzburza głos każdy rzekomo pochwalny, rzekomo przychylny, traktujący sprawy związane z Marszałkiem bagatelizująco, figlarnie, z wdzięczeniem się i kokieterią." Do tekstu..
Niezapomniane oko Polifema. Opowiadanie dla licealistów
Jerzy Drewnowski (23-04-2015)
Symbolika, którą można nadać nieszczęściu Polifema - jednookiemu cyklopowi z Odysei Homera: to jego jedno jedyne oko to przecież wypisz wymaluj owa wąskospektralna humanistyka - do dobrego widzenia niewystarczająca, ale lepsza od braku oczu. I jeszcze jeden możliwy symbol. Kto mianowicie wykłuł owo oko Polifemowi? Odys - prototyp nie gardzącego zadawaniem śmierci globalnie działającego kupca! A kogóż to on oślepił? Rolnika, hodowcę owiec - przedstawiciela klas społecznych już i tak szczególnie łatwych do trzymania w ciemnocie! Do tekstu..
Paradoks kwestii automatów do gier – problem nierozwiązany
Andrzej Lebiedowicz (22-04-2015)
Ograniczenie możliwości organizowania gier na automatach wyłącznie do kasyn jest niezbędne dla ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu oraz dla zwiększenia kontroli państwa nad tą sferą, stwarzającą liczne zagrożenia nie tylko w postaci uzależnień, ale także struktur przestępczych. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, zwalczanie takich zagrożeń społecznych leży z całą pewnością w interesie publicznym Do tekstu..
Naród kozacki - brakujące ogniwo Rzeczypospolitej
Mariusz Agnosiewicz (21-04-2015)
Najwybitniejszą tradycją polityczną Ukrainy jest nie banderyzm, lecz Kozaczyzna, która była najniezwyklejszym wytworem kulturowym powstałym w Rzeczypospolitej - stanowiła ona skrzyżowanie ascetycznej i surowej Sparty z Australią, która też powstała z wyrzutków społecznych. Była ona nowym narodem, który miał cechy zakonu wojskowego. Husaria była najsilniejszą formacją wojskową Rzeczypospolitej, lecz to Kozacy byli największymi wojownikami. Dzieje Kozaczyzny, tych piratów stepu, stały się inspiracją Diuny, uważanej za najważniejszą sagę fantastyczną wszch czasów. Polskę wiele łączy z Kozaczyzną, poczynając od tego, że pierwszym twórcą jej form społecznych był Ślązak, który za życia stał się polskim bohaterem narodowym. Naszą wspólną historię skaził projekt aneksji Krymu króla Wazy Do tekstu..
O zadowoleniu
Małgorzata B. Jakubiak (19-04-2015)
Psychologiczne sterowanie ludźmi od dawna zaczęło zastępować ten rodzaj rządów, w których władza i siła przejawiały się wprost. Już filozofowie starogreccy zauważyli znaczenie "poczucia wolności" w odróżnieniu od faktycznego stanu bycia wolnym. I faktycznie, o czynach, (np. wyzwoleńczych) decyduje stan poczucia wolności, czy też zniewolenia. Człowiek zniewolony, który w pełni identyfikuje się z formą narzuconą mu - często niepostrzeżenie dla niego - nie zauważa pęt, w których tkwi. O ile przymus fizyczny, a także ekonomiczny są wyraźnie odczuwalne pozostawiając "wolnego ducha" i rozum, które w wewnętrznym oporze przeciw sile buntują się i rodzą niekiedy opór czynny, walkę o niezależność. Do tekstu..
Ludobójstwo Ormian i postępowy demontaż imperium osmańskiego
Mariusz Agnosiewicz (14-04-2015)
Mija 100 rocznica ludobójstwa Ormian. Było ono pierwszą pełną implementacją darwinizmu społecznego do polityki społecznej. Przez wieki Ormianie żyli razem z Turkami w imperium osmańskim, które realizowało politykę multikulti. Dopiero gdy Rosja, Anglia i Francja zaczęły powtarzać scenariusz polskich rozbiorów wobec Porty, pojawiły się separatyzmy rozrywające całe państwo. Stawką w tej grze stały się osmańskie złoża ropy czyli Irak, które Zachód uruchamiał ormiańskimi rękoma. Finałem tego zmagania było powstanie tureckiej partii postępu, która przyjęła ideę darwinizmu społecznego, wdrażając projekt ostatecznego rozwiązania kwestii ormiańskiej. Turcja nie rozliczy się z tym, dopóki Zachód nie rozliczy się ze swoim dziedzictwem kolonialnym. Spójrzmy na szerszy kontekst tych wydarzeń. Do tekstu..
Ludwiga Wittgensteina gry językowe
Olgierd Żmudzki (13-04-2015)
Ludwig Wittgenstein był filozofem, który za swojego życia opublikował tylko jedną książkę: "Traktat logiczno-filozoficzny." Mimo tego jest uznawany niemal powszechnie za najwybitniejszego filozofa XX wieku, a wspomniana książka za najwybitniejsze dokonanie wspomnianej dziedziny tego wieku. Jego poglądy zostały opisane w ponad 6000 książek. Żaden inny filozof wspomnianego stulecia nie cieszył się porównywalnym zainteresowaniem. Niemała jego część zajmowała się omawianiem teorii gier językowych, których założenia przedstawił w swoich nieopublikowanych za życia rozważaniach. Ważnym ich elementem było podkreślenie roli codziennego języka w sposób zgodny z różnymi przejawami realnego życia. Do tekstu..
ABC postulatu JOW. Dla sceptyków
Wojciech Kaźmierczak (12-04-2015)
W obecnym systemie jeśli kandydat dostanie "jedynkę" na liście "sejmowej" partii, nie musi nawet palcem ruszyć, a i tak posłem zostanie. Choćby zupełnie anonimowym. Ten mechanizm w połączeniu z finansowaniem partii z pieniędzy podatników, powoduje, że siła kierownictwa partii jest ogromna. To kierownictwo ustala miejsca na listach i decyduje o wydawaniu środków finansowych. Doły partyjne, a tym bardziej wyborcy, nie mają zbyt wiele do powiedzenia. Nikt nie jest tak naprawdę zainteresowany opinią obywatela i jego udziałem w życiu politycznym. Żeby zobaczyć, jak działa ten mechanizm, proszę spróbować umówić się na spotkanie z dowolnym posłem ze swojego okręgu. Do tekstu..
Nietzsche - ojciec inżynierii społecznej
Mariusz Agnosiewicz (10-04-2015)
Nietzsche dążył do zbudowania filozofii eksperymentalnej, która stanie na czele nauk społecznych tworząc inżynierię społeczną, która będzie wzmacniać więzi społeczne i wytyczać nowe cele stymulując ewolucję kulturową. Główną przeszkodą nietzscheanizmu stał się darwinizm społeczny na punkcie którego oszalał Zachód. Największym wyzwaniem filozofii.eksperymentalnej stała się realizacja eksperymentów społecznych, tym bardziej, że jego inspiracją stał się Kopernik - najlepiej szukać błędów starych systemów zamiast mnożyć nowe. Nietzsche był zdania, że etyka powinna być oparta na kulturze i zwrócona ku ewolucji systemów społecznych a nie ku obserwacji bonobo. Do tekstu..
Pichcenie konfliktów społecznych
Mariusz Agnosiewicz (06-04-2015)
W dzisiejszej Polsce w sposób sztuczny stwarza się i eskaluje konflikty społeczne oraz czarny PR naszego społeczeństwa. W trakcie świąt oraz tuż po dziesiątej rocznicy od śmierci Jana Pawła II pojawiła się nowa prowokacja: zdewastowany cmentarz żydowski w którym na poprzewracanych nagrobkach nabazgrolono podpisy papieskie. Przypomnijmy więc jakie mechanizmy społeczne stoją za tego rodzaju wydarzeniami. Do tekstu..
Głos na rzecz JOW
Marcin Skubiszewski (05-04-2015)
JOWy mają kraje najbardziej liczące się na świecie: Wielka Brytania, USA, Kanada, Japonia, Francja. Proporcjonalna ordynacja została przez Amerykanów zainstalowana w krajach podbitych: Iraku i Afganistanie, gdyż dzięki temu za pomocą partiokracji i wodzów partyjnych mogą kontrolować całe państwa. Nawet krytycy systemu proporcjonalnego często nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo jest on szkodliwy i jak wiele argumentów przemawia za reformą, która by nas od niego uwolniła. Oto najważniejsze z tych argumentów Do tekstu..
Głos przeciwko JOW
Anna Salman (05-04-2015)
Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW) przedstawiane są zazwyczaj, jako lekarstwo na ujawniane coraz częściej patologie naszego życia politycznego. Argumenty zwolenników tego rozwiązania koncentrują się głównie na możliwości sprawowania kontroli nad kandydatem wskazanym imiennie przez większość w danym okręgu. Rzeczywiście, szansa uzyskania bezpośredniego wpływu na posła wydaje się być nęcąca, jednak trzeba sobie zadać pytanie, czy taki wpływ będzie miała większość wyborców, czy też ta część, która będzie się w stanie zorganizować. Do tekstu..
Groźba wygaszania polskiej energetyki wodnej
Mariusz Agnosiewicz (04-04-2015)
W Polsce istnieje 700 elektrowni wodnych. Średnio w Polsce produkuje się 2,5 mln MWh z wody, co stanowi od 1,5% polskiego zapotrzebowania na energię elektryczną. Nasz potencjał istniejący na energię z wody wynosi tymczasem 12 mln MWh, czyli wykorzystujemy go w zaledwie 20%. Niestety władza centralna zagraża polskiej energetyce wodnej. Ministerstwo środowiska przygotowało nowy projekt Prawa wodnego, które nakłada podatek od wody z rzek, tak jakby elektrownie piły wodę publiczną i odnawialną. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych szacuje, że może to oznaczać groźbę wygaszania ok. 400 polskich hydroelektrowni, w tym i takich, które już od wieku produkują energię elektryczną z wody. Do tekstu..
Bieszczady - za górami, za lasami, za latami...
Maciej Stępień (03-04-2015)
Bez wątpienia leżajski full miał swoje zalety, jednakże śmiało można pokusić się o postawienie tezy, iż najważniejszym bodźcem pchającym ludzi w Bieszczady były i są dzikie góry. Jako że natura poskąpiła mi duszy poety, nie próbuję opisywać ich urody. Przeżywam ją sobie w milczeniu kontemplując. Moim zdaniem niekiedy nie mniej ciekawe od samych gór są (jak zawsze i wszędzie zdarzające się, czasami niepowtarzalne) drobne epizody i zdarzenia, często lepiej utrwalające się w pamięci, niż docelowa atrakcja. Nierzadko na swój sposób oddają one charakter tamtego miejsca, a czasem zaskakująco zupełnie tam nie pasują. Do tekstu..
O Berkucie, który oddawał Polsce zachodnią Ukrainę
Mariusz Agnosiewicz (02-04-2015)
Polskie media internetowe mielą od miesięcy wypowiedź niejakiego Igora Berkuta, lidera partii Wielka Ukraina, który wzywa do zwrotu zachodniej Ukrainy Polsce, w ramach naprawiania krzywd dziejowych. W rzeczywistości Berkut to były oficer sowiecki, który nim został ukraińskim politykiem, prowadził bank amerykańsko-kazachstański, należący obecnie do Rosji. Wielkość państwa nie bierze się z wielkości terytorium, lecz z organizacji struktur społecznych i politycznych. Można być małym krajem ale wielkim - siłą swej organizacji. Można być krajem wielkim obszarowo lecz słabym - bo niestabilnym i źle zarządzanym. Do tekstu..
Długi ogon rynku muzycznego i księgarskiego
Andrzej Szwatoński (02-04-2015)
Ile razy słyszeliśmy, że internet, ta ostoja piractwa, dewastuje rynek księgarski, filmowy czy muzyczny? Setki. Choć w ostatnich latach pojawiały się badania pokazujące, że jest inaczej, to najczęściej były bagatelizowane (przykładem polski raport "Obiegi kultury"). Tymczasem, jak udowadniają naukowcy z USA, sprzedaż książek i płyt przez internet jest korzystna tak dla konsumentów, jak i producentów treści kultury. Wszystko dzięki prostym mechanizmom rynkowym, w tym zjawisku o nazwie "długi ogon". Do tekstu..

Przegląd archiwum streszczeń

 Kryteria wyszukiwania:
 z działu:  
 z miesiąca:  roku aktualnego 
 z roku:    
 dowolnych  najnowszych  

[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365