Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.635.761 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 355 głosów.
Nowości w sklepie:
Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku
Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975) Znienawidzone obrazy i ich wyparty przekaz
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Ludzie o prostym umyśle, braku ciekawości i wykształcenia są dobrymi chrześcijanami".
Przegląd wyników wyszukiwania

Klerykalizacja, czy sekularyzacja?
Jacek Tabisz (31-12-2013)
22 listopada, w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Humanistycznego, Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów i Fundacji Wolność od Religii na temat zaproponowany przez prezesa Towarzystwa Humanistycznego Andrzeja Dominiczaka : "Klerykalizacja, czy sekularyzacja?". Do tekstu..
Quo vadis PSR?
Mariusz Agnosiewicz, Nina Sankari (31-12-2013)
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów powstało w 2005 roku ze wspólnoty wirtualnej skupionej wokół portalu Racjonalista. To dziedzictwo określało siłę i zarazem słabość młodego stowarzyszenia. Siłą był związek z największym internetowym serwisem wolnomyślicielskim. Słabością - duża zależność stowarzyszenia od formalnie zewnętrznego podmiotu internetowego. Do tekstu..
Historia kobiet – nowy nurt w historiografii
Joanna Żak-Bucholc (31-12-2013)
Tzw. szkoła Annales okazała się być niezwykle płodna dla historiografii, odkrywając nowe widzenie dziejów, poprzez ustanowienie nowych obszarów badawczych i nowych źródeł. Tzw. historia mentalności (grup mniejszościowych, świadomości społecznej) zaowocowała wszak "historiami" już nie stricto politycznymi, ale "historiami" śmierci, dzieciństwa czy ogólnie - życia prywatnego. Otworzyła się zatem perspektywa do badań nad historią kobiet, dotąd zajmująca niewiele miejsca na stronach historycznych opracowań. Do tekstu..
Feminizm II fali i jego polska recepcja
Joanna Żak-Bucholc (30-12-2013)
Ciało kobiet uwikłane w medialny dyskurs jawiło się jako bierne, zawłaszczone przez mężczyzn, zatem najbardziej radykalne z feministek domagały się np. całkowitego zakazu pornografii, a amerykańskie feministki masowo protestowały przeciw imprezom typu wybory miss. W latach 70. zarysowały się różne "feminizmy", a ideę "siostrzeństwa" (owa jednolitość doświadczeń kobiecych) podważały np. marksistki, wyczulone na klasowy czy związany z warstwą społeczną punkt widzenia. W latach 80., w związku z nurtem postmodernistycznym, rozwinęły się gender studies: uznano, że nie istnieją dwie płcie, istnieje bowiem całe spectrum płci czy raczej tożsamości płciowych. Do tekstu..
Wolność w perspektywie kapitału społeczno-kulturowego
Jerzy Kolarzowski (29-12-2013)
Jak wykazał Erich Fromm, wolność osobista istnieje naprawdę tylko w przypadku, kiedy człowiek niezależnie od zewnętrznych autorytetów potrafi określić siebie wobec innych oraz samodzielnie podejmuje świadome decyzje. Fundamentalnym czynnikiem nie jest w tym przypadku wolność pozytywna, ale negatywna - akt nieposłuszeństwa jako akt wolności jest początkiem rozumu. Skłonność człowieka do buntu wobec narzuconych mu, w myśl jakiejś ideologii, wzorów postępowania pozwala na ich przełamanie, które stanowi wyzwolenie rozumu. Do tekstu..
Polska Gierka i Polska antygierkowska
Mariusz Agnosiewicz (28-12-2013)
W sytuacji zapaści polskiego przemysłu i zamykania kolejnych zakładów produkcyjnych, wzrasta zainteresowanie "dekadą Gierka", tym wyjątkowym okresem historii Polski, kiedy industrializacja kraju osiągnęła najwyższe obroty i pułap. Można być nastawionym antykomunistycznie i antypeerelowsko i jednocześnie można docenić to, co wówczas zrobiono w kraju. Z przemysłowego punktu widzenia historię Polski można podzielić na okres gierkowski i pogierkowski, przy czym ten drugi to okres lat 80 i III RP. Do tekstu..
Czas starzenia, cierpienia, śmierci
Włodzimierz Nikitenko (27-12-2013)
Współczesny człowiek coraz bardziej nie liczy się jako jednostka ludzka, a więc zdolna; myśląca; kreatywna; z zainteresowaniami i uzdolnieniami; a więc przeżywająca głęboko otaczającą go Naturę. Coraz bardziej gubimy humanizację życia, stając się zawistni, zaborczy i antyspołeczni, prześcigając się w kreowaniu dziwności tego świata jako obowiązującej powszechnie normy, co w konsekwencji prowadzi do rozpadu grup społecznych Do tekstu..
Czy wychowanie ma sens? Moralne implikacje trzech praw genetyki behawioralnej
Jarosław Miętkiewicz (26-12-2013)
W ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat w psychologii akademickiej nastąpił naukowy przewrót. Spowodowany on został ogłoszeniem trzech praw genetyki behawioralnej, które dla nauk społecznych były być może czymś, czym dla fizyki były odkrycia najpierw Newtona, a później Einsteina. Badania, które zostały przeprowadzone ściśle według rygorystycznych założeń metodologii naukowej dowiodły, że rola wychowania w kształtowaniu osobowości człowieka jest zdecydowanie przeceniana. Do tekstu..
Templariusze na ziemiach polskich
Mariusz Agnosiewicz (25-12-2013)
Legenda templariuszy to bez wątpienia jedna z najważniejszych legend Europy. O jej sile świadczy m.in. to, że stała się jedną z legend założycielskich nowożytnego wolnomularstwa: które do templariuszy odwołuje się czasami bezpośrednio, na ogół jednak pośrednio: Świątynia Salomona jest centralnym symbolem masonerii, zwłaszcza mistrza masońskiego; templariusze to inaczej Rycerze Świątyni Salomona - jej pozostałości stały się w 1119 pierwszą siedzibą zakonu. Do tekstu..
Poprawne politycznie życzenia świąteczne
Andrzej Trędowski (24-12-2013)
Życzeniodawca chciałby życzyć Życzeniobiorcom sukcesów finansowych, spełnienia osobistego i braku komplikacji natury medycznej w związku z nadchodzącym końcem uznanego ogólnie roku kalendarzowego 2013, respektując jednocześnie wybór jakiegokolwiek innego kalendarza, wynikającego z przynależności kulturowej, bądź sektowej Życzeniobiorców bez względu na ich rasę, przekonania, kolor, wiek, sprawność fizyczną, wiarę, platformę komputerową lub preferencje seksualne. Do tekstu..
Tragedia wspólnego budżetu
Tomasz Przepiórka (23-12-2013)
Frekwencja wyborcza w Szwajcarii jest zazwyczaj bliska 100%. Jest tak nie dlatego, że Szwajcarzy to zdyscyplinowany naród i tylko tam sprawdza się demokracja bezpośrednia. Gdy przeciętny obywatel widzi, że ma wpływ na swoje losy, to idzie głosować. W demokracji pośredniej, głosując na konkretnych ludzi czy partie nie masz żadnego wpływu na swoje losy i na losy państwa. Głosując jednak na konkretne ustawy masz poczucie że naprawdę bierzesz udział w rządzeniu i że masz wpływ na przyszłość swoją i swoich dzieci. Państwo jest wtedy własnością każdego pojedynczego człowieka, a nie bezrozumnego tłumu i jak każda własność prywatna jest dobrze zarządzane. Do tekstu..
Geneza czeskiego laicyzmu
Johannes Jerlas (22-12-2013)
"Nieprzemyślane" pochodzenie czeskiej laickości ma swoje ciekawe skutki. O ile większość polskich ateistów wie dlaczego nie wierzy i najczęściej łączy ateizm z racjonalizmem (rzadziej z tolerancją) o tyle przeciętny czeski ateista jest bardzo tolerancyjny religijnie (Diabłowi świeczkę a Panu Bogu ogarek, nie przeszkadzać katolikom, nie śmiać się z nawróconych), za to konserwatywny obyczajowo. Do tekstu..
Unia Wyszehradzko-Krakowska jako pierwowzór Unii Europejskiej
Mariusz Agnosiewicz (20-12-2013)
W XIV wieku Węgro-Słowacja, Czechy i Polska zjednoczyły Środkową Europę, rozwijając między sobą tak silną kooperację, że była ona w stanie wytworzyć skuteczną przeciwwagę dla Europy Zachodniej w której odradzały się tendencje krucjatowe. Europa Środkowa, bogata w surowce: złoto, srebro i sól, miała wówczas nastawienie gospodarcze. Europa Zachodnia miała natomiast nastawienie bardziej imperialistyczne. Krucjaty wzmocniły ją na tyle, że poczuła się na siłach do odebrania Wschodowi cywilizacyjnej palmy pierwszeństwa. Do tekstu..
Ewolucja położenia kobiet w świecie islamu
Zuzanna Sroczyńska (19-12-2013)
Islam często odbierany jest przez pryzmat skrajnych przypadków niesprawiedliwego czy wręcz brutalnego traktowania kobiet. Ten, kto potrafi jednak spojrzeć na tę religię całościowo, od momentu jej narodzin, zauważy, że wciąż rozwija się ona w kierunku emancypacji kobiet. Wielowymiarowość i zmienność islamu powodują tworzenie różnych interpretacji, co nierzadko wprowadza zamęt w jego odbiorze w kulturze Zachodu. Do tekstu..
Mahatma Gandhi i satyagraha. Indyjska droga do niepodległości
Joanna Żak-Bucholc (18-12-2013)
Mahatma - Wielki Duchem, dusza Indii, Bapu ("Dziadek") ukochany przez miliony, bojownik z uśmiechem na ustach podążający do więzienia - kim był Mohandas Karamczad Gandhi, który uważany jest za tego, który dał Indiom niepodległość, a jednak w dniu jej odzyskania nie świętował zwycięstwa, bo nie były to Indie, o jakie walczył? Do tekstu..
Chroń nas Panie od przyjaciół, czyli o czym pisać nie chcę
Paulina Gawrońska (18-12-2013)
Nie napiszę o tym, jak broniła się Dorota Nieznalska: "...chodziło jej wyłącznie o porównanie cierpienia, jakie narzucają sobie mężczyźni w siłowniach, z cierpieniem chrześcijan". Nie napiszę także o tym, że to nie Doda wymyśliła "palących zioła" ewangelistów, bo była to trawestacja Kena Smitha, który powiedział, że "Jeśli listy Jan pisał po trawce, to przy Apokalipsie musiał być chyba na LSD". Napiszę o tym, że jest mi przykro, że jako wojująca ateistka mogę być kojarzona z wybrykami, w których główną rolę odgrywa uryna, a nie rzeczowe argumenty. Do tekstu..
O równouprawnienie dobrej wiadomości
Mariusz Agnosiewicz (17-12-2013)
Optymizm to kapitał społeczny. Pesymizm to hamulec. Gdzieś pomiędzy tymi biegunami błąka się realizm, tyle że zarówno optymizm, jak i pesymizm mają w sobie moc samospełniających się diagnoz. Nie w sposób magiczny i totalny, ale jednak znaczący. Dlatego też nasza rzeczywistość nie jest niezależna od tego, czy większość członków danej grupy ma nastawienie optymistyczne bądź pesymistyczne. Jedną z pierwszych, którą to dostrzegła i postawiła wyraźnie w przestrzeni publicznej była Małgorzata Bocheńska Do tekstu..
Pożegnanie
Mariusz Agnosiewicz (16-12-2013)
Kończy się ponad dziewięcioletni okres współpracy. Tajemnica sukcesu czytelniczego Racjonalisty, który - choć niszowy - stał się jednak głównym medium wolnomyślicielskim w kraju, polegała na tym, że kilka pracowitych osób dogadało się co do współpracy, którą przez dziewięć lat potrafili realizować bez konfliktów osobistych Do tekstu..
Pożegnanie
Andrzej Koraszewski (16-12-2013)
To już ostatni mój artykuł jako redaktora "Racjonalisty". Biologia ma swoje prawa, pora na trzecią w moim życiu emeryturę. Prawie dziesięć lat z "Racjonalistą", wspaniała przygoda, w której zaangażowaliśmy się oboje z Małgorzatą po uszy. Poznaliśmy mnóstwo wspaniałych ludzi i gdybym chciał o nich wszystkich pisać zajęłoby to wiele stron. Tak więc imienne podziękowania tylko dla Mariusza i Michała. Z Mariuszem zawsze doskonale mi się współpracowało, rozumieliśmy się w pół słowa, dążąc do tego samego celu. Michał pozostawał niewidoczny, dostarczając poczucia pewności, że wszystko będzie sprawnie działało. Do tekstu..
Podstępny cętkowany kot udawał, że jest przedstawicielem innego gatunku
Ed Yong (16-12-2013)
Fizycznie oba gatunki są niemal nie do odróżnienia - oba wyglądają jak koty domowe z cętkami podobnymi do lamparcich. Południowy kot tygrysi jest nieco ciemniejszy niż jego północnowschodni kuzyn, jego cętki są nieco większe, ogon nieco krótszy, a uszy nieco bardziej zaokrąglone. Jest jednak więcej różnic w wyglądzie w ramach każdego z tych gatunków niż między nimi. Do tekstu..
Islam i wojna idei
Petra Marquardt-Bigman (16-12-2013)
Być może więc, zamiast wydawać pieniądze na finansowanie mało obiecującej kampanii, by zwalczać ekstremizm islamski w krajach, których rządy nadal promują fundamentalistyczny islam, Zachód wyszedłby lepiej, gdyby przestał ugłaskiwać muzułmańskich reakcjonistów i zamiast tego zaczął energicznie popierać muzułmańskich reformatorów w Europie i USA? Do tekstu..
Jak straszny potwór piękną krainę pustoszył
Ryszard Bałczyński (16-12-2013)
Szedł potwór Dżender, z błota, guana i wody święconej zrodzony, a gdzie zaszedł, tam groza straszliwa na ludzi padała, albowiem działy się rzeczy niesłychane. Powiadali, że rodziny rozpadały się znienacka, mężczyźni i niewiasty zaczynali lubować się w związkach homoseksualnych, zaś niewinne dzieciątka ulegały gwałtownej seksualizacji i lgnęły do księży. Do tekstu..
Prix Laicite 2013 International dla redaktora naczelnego portalu Racjonalista (15-12-2013)
Tak jak polscy racjonaliści mają wyróżnienie Racjonalisty Roku, tak francuscy wolnomyśliciele mają Prix Laicite, czyli Nagrodę Laickości, przyznawaną corocznie w rocznicę uchwalenia słynnej ustawy o rozdziale kościoła od państwa z roku 1905. Przyznawana jest ona w dwóch kategoriach: narodowej (dla Francuza) i międzynarodowej (dla obcokrajowca). Tegoroczną Prix Laicite 2013 International przyznano dla redaktora naczelnego Racjonalisty, Mariusza Agnosiewicza - za całokształt. Gala Prix Laicite odbyła się 9 grudnia w siedzibie przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, niższej izby francuskiego parlamentu. Do tekstu..
Śnieg w Jerozolimie: Rada Bezpieczeństwa ONZ zwołuje posiedzenie nadzwyczajne
Edgar Davidson (15-12-2013)
Rada Bezpieczeństwa ONZ ma zebrać się na posiedzeniu nadzwyczajnym, żeby przedyskutować sprawę wielkiej burzy śnieżnej w Jerozolimie. 58 państw składających się na Organizację Państw Islamskich zażądało zwołania posiedzenia nadzwyczajnego z powodu niewypowiedzianych cierpień, jakie powoduje to 200 tysiącom Palestyńczyków mieszkających w Jerozolimie. Do tekstu..
Wielka demokracja islamska
Burak Bekdil (15-12-2013)
Turcja jest wielką demokracją islamską; nie jest wielką demokracją ani nawet demokracją. A jest "wielką" demokracją islamską nie dlatego, że pan Obama używa takich eufemizmów, ilekroć ma do czynienia z Bliskim Wschodem, ale dlatego, że ten przymiotnik oznacza lepszą demokratyczną pozycję Turcji niż wszystkich innych krajów muzułmańskich w regionie. Do tekstu..
Owoce z kościelnego sadu
Stanisław Pietrzyk (15-12-2013)
Czym jest Gender, bo to ta zaraza stoi u drzwi naszego domu, Polski? Tradycyjnie już jak każda zaraza moralna dobija się do drzwi od zachodniej strony i przed tą zarazą bronić nas chcą ci sami obrońcy, którzy kiedyś bronili nas przed bezbożną unią, a obecnie walczą na wielu frontach broniąc Polski przed zalewem świeckości, liberalizmu i wszelkich bezbożnych dewiacji. No i rozmaitych innych jeszcze diabelskich wynalazków spędzających sen z powiek purpuratom i ich akolitom. Do tekstu..
Nienawiść z podręczników szkolnych
Bakhtawar Bilal Soofi (14-12-2013)
Celowo czy podświadomie w naszych podręcznikach szkolnych umieściliśmy na wyższym piedestale cechy odwagi, śmiałości i męstwa niż cechy uczciwości, współczucia i umiejętności. Jest to odzwierciedlenie systemu edukacyjnego, który przyczynia się do gloryfikacji wojny kosztem humanitaryzmu. Do tekstu..
Należy ją zabić i obciąć jej głowę... (14-12-2013)
Pisarka z Bagladeszu, Taslima Nasreen, prześladowana w swoim kraju za napisanie książki Wstyd, w której krytykowała islam, uciekła w 1994 r. do Szwecji, a następnie osiedliła się w Indiach. Teraz duchowny islamski w Indiach złożył na policję oskarżenie o to, że swoim wpisem na twitterze obraziła uczucia religijne muzułmanów. Do tekstu..
Podanie treści wyroku do publicznej wiadomości
Mirosław Woroniecki (14-12-2013)
W doktrynie funkcjonuje pogląd, iż podanie wyroku do publicznej wiadomości powinno mieć miejsce w przypadku przestępstw, które stanowiły przedmiot szczególnego zainteresowania mediów. Taki wniosek argumentuje się tym, że relacja dziennikarska ma odmienny charakter, od tego jaki ma zastosowanie środka karnego podania wyroku do publicznej wiadomości. Różnego rodzaju reportaże nie są w stanie zrealizować celów, jakie stawia się przed tym środkiem karnym, a czasem celom tym się sprzeciwiają. Do tekstu..
Śmierć za ateizm tylko w krajach islamskich (13-12-2013)
Na całym świecie jest trzynaście państw, w których ludziom otwarcie przyznającym się do ateizmu lub odrzucającym oficjalną państwową religię grozi kara śmierci. Jak wynika z opublikowanego we wtorek badania, wszystkie są krajami muzułmańskimi. Badanie, The Freethought Report 2013, zostało opublikowane z okazji Światowego Dnia Praw Człowieka ONZ przez Międzynarodową Unię Humanistyczną i Etyczną (International Humanist and Ethical Union - IHEU), światowe forum jednoczące ateistów, agnostyków i innych sceptyków religijnych. Do tekstu..
Fundamentalizm: badania nad postawami muzułmanów w Europie
Jerry A. Coyne (13-12-2013)
Praca Koopmansa opiera się na badaniu 9 tysięcy respondentów "o tureckim lub marokańskim pochodzeniu imigranckim", żyjących w sześciu krajach zachodnich: Niemczech, Francji, Szwecji, Belgii, Holandii i Austrii. Chociaż nie jestem socjologiem, badanie wydaje mi się dobrze zaprojektowane i kontrolowane, z wzięciem pod uwagę możliwych czynników zakłócających. Do tekstu..
Rektor amerykańskiego uniwersytetu odpowiada na arabskie wezwanie do przemocy
Michael Lumish (13-12-2013)
Rektor Wong mówi więc, że kiedy i jeśli zostanie ustalone, że nawoływanie do mordowania Żydów jest naruszeniem prawa lub zasad polityki uniwersyteckiej, wtedy, być może, coś zrobi, ale dopóki tego nie rozpracujemy, jest to "przede wszystkim" kwestia wolności słowa. Do tekstu..
CNN oskarżone o demonizowanie Iranu i Syrii dla uzasadnienia agresji (12-12-2013)
Amber Lyon wyjawiła, że podczas swojej pracy była zmuszana do podawania fałszywych informacji na temat Syrii oraz Iranu. Instrukcje, które otrzymywała, miały doprowadzić do pogorszenia wizerunku tych państw w oczach opinii publicznej. Celem tych działań miało być wytworzenie atmosfery poparcia dla agresji na Iran oraz Syrię. Do tekstu..
Ameryka uwolniła dżinna z butelki
M.J. Akbar (12-12-2013)
Po porozumieniu w Genewie, podpisanym przez Iran i grupę 5+1 pod przewodnictwem USA 24 listopada 2013 r. wieloletni indyjski redaktor i publicysta M. J. Akbar napisał artykuł analizujący prawdopodobne konsekwencje umowy nuklearnej dla krajów tego regionu, włącznie z Pakistanem, Rosją, Chinami, Indiami i krajami na Bliskim Wschodzie, takimi jak Arabia Saudyjska i Izrael. Do tekstu..
Twórcy męczenników
Andrzej Dominiczak (12-12-2013)
Gdyby wszedł w życie eseldowski projekt zakazania agitacji politycznej w kościołach, po jakimś czasie mielibyśmy w Polsce grupę męczenników - księży skazanych na grzywny lub inne kary za korzystanie (choćby i "koślawe") z wolności słowa. Zgadnijcie, komu ci męczennicy przysporzyliby nowych zwolenników!? Do tekstu..
Jaskinia trolli
Andrzej Koraszewski (11-12-2013)
O ile się orientuję nie ma jakiegoś zorganizowanego ruchu gender i nie ma jednolitej ideologii gender. Według wikipedii owe "gender studies" zajmują się głównie analizą kulturowych i społecznych procesów konstruowania norm męskości i kobiecości, czyli ról społecznych opartych na podziale płciowym. Gdyby zatem poważnie tę definicję potraktować i gdyby "gender studies" istotnie tylko tym się zajmowały mielibyśmy ważny i interesujący przedmiot badań. Do tekstu..
“New York Times” krytykuje głupie reguły w katolickich szpitalach
Jerry A. Coyne (11-12-2013)
Artykuł redakcyjny w New York Times opisuje pozew American Civil Liberties Union złożony do sądu w imieniu kobiety z Michigan, której wody płodowe odeszły w 18 tygodniu ciąży. Standardową procedurą w takich wypadkach jest aborcja, by usunąć płód (który w takiej sytuacji jest niemal zawsze skazany) i zapobiec infekcji. Katolicki szpital, w którym była pacjentką, był jednak posłuszny wskazówkom biskupa i dwukrotnie odesłał ją do domu. Poroniła, kiedy wróciła do szpitala po raz trzeci z wysoką gorączką i objawami infekcji spowodowanej przez katolicką "opiekę medyczną". Do tekstu..
PISA 2012. Polscy uczniowie liderami Europy
Mariusz Agnosiewicz (10-12-2013)
W badaniach PISA polscy uczniowie wspięli się z dołu listy na jej górę. W UE są w pierwszej trójce. Od ostatnich badań spory skok. Stare kraje Unii spadają. Należy zadać pytanie, co się w ostatnich latach zmieniło w polskim systemie szkolnictwa, że polscy uczniowie tak się wybili? Sytuacja nauczycieli raczej się nie poprawiła. Jeśli chodzi o sam system budzi on więcej krytyk niż uznania. Na ile więc ten skok można przypisać polskim szkołom, a na ile samym uczniom, zmianie ich mentalności i motywacji? Niechęci bycia w ogonie Europy. Do tekstu..
Słabość ateizmu
Lucjan Ferus (10-12-2013)
Ateiści będąc z definicji niewierzącymi, nie mają do swojej dyspozycji najsilniejszej broni, którą jest niezachwiana i niepodatna na żadne argumenty wiara religijna. Kościół już od bardzo dawna docenił jej przemożną siłę, a nasi bracia w wierze - jezuici, wyrazili to z rozbrajającą szczerością: "Dajcie nam pierwsze siedem lat życia dziecka, a będzie nam służyło do końca życia". Do tekstu..
Czyj pogląd ma znaczenie?
Jerzy Neuhoff (10-12-2013)
Można, oczywiście, wątpić, czy fizyk Einstein miał do powiedzenia coś sensownego w kwestii religii. Z moich obserwacji wynika jednak, że funkcjonariusze religii, szczególnie, jak mi się wydaje - katolickiej, właśnie z tego prostego powodu, że samo powołanie się na Einsteina może wywołać wystarczający popłoch u ich adwersarzy, z lubością cytują jedno, wyrwane z kontekstu, zdanie. Do tekstu..
Natarcie fundamentalizmu religijnego
Radosław S. Czarnecki (09-12-2013)
Uri Huppert pisał tu o wzroście religijnego fundamentalizmu w Izraelu. Podobną sytuację obserwujemy także w krajach cywilizacji Zachodu. Tu od 2-3 dekad religijni fundamentaliści - przy pomocy mediów - zdobywają coraz to szersze wpływy i znaczenie) - prowadzą swoją coraz agresywniejszą i skuteczniejszą kampanię odwracania modernistycznego procesu prywatyzacji wierzeń religijnych oraz jednocześnie z nim związanego rozdziału porządku jurydycznego od spraw wiary religijnej. Krótko mówiąc - separacji sacrum i profanum jako naczelnej zdobyczy Oświecenia. Do tekstu..
Duchowe ingrediencje kościelnych medykamentów
Stanisław Pietrzyk (09-12-2013)
Zapyta ktoś: co może obchodzić ateistę religia i wartość czy skuteczność modlitwy i dlaczego się tymi zagadnieniami zajmuje? Otóż jeśli próbuje się zrównać rangę religii z nauką, jeśli wierzenia w przestrzeni publicznej mają równorzędny a często wyższy status niż rozum a ci, którzy piastując stanowiska publiczne mieszają sacrum z profanum choć powinni wyraźnie to rozgraniczać, zwracanie na to uwagi celem uporządkowania tych kwestii jest nie tylko uprawnione, ale i konieczne. Do tekstu..
2014 dla latającego świętego czyli szturchanie Niedźwiedzia
Mariusz Agnosiewicz (08-12-2013)
Na świętego Mikołaja Sejm zaskoczył nas podarkiem w postaci uchwały o ustanowieniu 2014 Rokiem Św. Jana z Dukli. Zagwozdka polega na tym, że uchwała na cześć prowincjonalnego świętego z czasów wojen polsko-rosyjskich zapadła ponad politycznymi podziałami. Św. Jan z Dukli to święty kultywowany w okresie największego upadku Rzeczypospolitej, w czasie wojen z Rosją (1654-1667). Beatyfikowany i podniesiony do rangi patrona Polski w okresie "nocy saskiej". Niech sobie wierni czczą jakich chcą świętych. Czy jednak do spraw kultowych musi się mieszać Sejm Rzeczypospolitej? Do tekstu..
Sodoma i Gomora (08-12-2013)
Adam Szostkiewicz pisze: Czy aby Kościół nie prowadzi kampanii pod hasłem ,,gender", by media nie zajmowały się kościelnymi pedofilami? Kampania genderowa nabrała charakteru zmasowanego całkiem niedawno, kiedy tematem mediów była pedofilia w Kościele. Nagle biskupi, kaznodzieje i aktywiści katoliccy zaczęli walczyć z ,,ideologią gender". Do tekstu..
Człowiek i myśliciel. Na marginesie książki A. Einsteina: Mój światopogląd
S. Badad (08-12-2013)
Po opublikowaniu wczoraj artykułu Jerry'ego Coyne'a o stosunku Einsteina do religii, Jerzy Neuhoff przesłał nam zdumiewającą recenzję z książki Alberta Einsteina opublikowaną w łódzkim "Głosie Porannym" 15 lipca 1934 roku. Publikujemy tę recenzję w całości, zachowując przedwojenną pisownię. Do tekstu..
Cienie nad RPA
Daniel Greenfield (08-12-2013)
Zachodni liberałowie lubią proste historie i Mandela był dla nich szczęśliwym zakończeniem. Samo jego istnienie uwalniało ich od potrzeby dowiedzenia sie czegoś więcej o tym, co stało się po apartheidzie. Znając jego, jak powiedziałby Paul Harvey, wiedzieli resztę historii. Mandel wyzwolił ich od poznawania historii. Do tekstu..
Niewierzący i święta
Filip Nowak (07-12-2013)
Wielu z nas pomimo iż odrzuca dogmaty i historie religijne czuje jednocześnie pociąg do społecznych aspektów świętowania. Czasami uważa się, że odrzucenie świętowania jest naturalną konsekwencją świadomej niewiary. Sądzę, że nie musimy podejmować takiego wyboru. Skłaniam się ku temu, żeby zrobić trochę tak jak robili to chrześcijanie ze zwyczajami Rzymian czy Słowian - adaptować je na swoje potrzeby. Zadaniem dzisiejszego ateisty powinno być spojrzenie z góry na te obyczaje i tradycje i zastanowienie się co z tego możemy użyć do celów świeckich. Do tekstu..
Wybory nowych władz i inne postanowienia Walnego Zjazdy PSR w Poznaniu (07-12-2013)
W dniach 30 listopada - 1 grudnia 2013 odbył się Walny Zjazd Delegatów w Poznaniu. Towarzyszył mu Festiwal Racjonalizmu, na którym wystąpili między innymi - Ewa Wójciak, Piotr Napierała i Piotr Tymochowicz. Do tekstu..
Finlandio, zmień nazwę – lub bądź oskarżona o apartheid!
Noru Tsalic (07-12-2013)
Praktycznie rzecz biorąc, każde nowoczesne państwo ma mniejszości etniczne, religijne, językowe i kulturowe. Tak jak w Finlandii znajdują się etniczni Szwedzi, jest także około pół miliona etnicznych Finów w Szwecji. Słowacja ma wśród swoich obywateli około 10% etnicznych Madziarów, tej samej grupy etnicznej, która stanowi większość obywateli w pobliskich Węgrzech. Do tekstu..
Słynne słowa Einsteina o nauce i religii: co miał na myśli?
Jerry A. Coyne (07-12-2013)
Albert Einstein był najsłynniejszym naukowcem naszych czasów, a ponieważ był tak mądry, jego opinie w sprawach nienaukowych często uważa się za niepodważalne. Jedną z bardziej znanych takich opinii jest jego oświadczenie, często cytowane przez ludzi religijnych, jak również tych, którzy twierdzą, że między nauką a wiarą istnieje wzajemne poszanowanie: "Nauka bez religii jest kaleka, religia bez nauki jest ślepa".  Do tekstu..
Żarnowiec story. Miał być pomnik PRL, zrobił się grób
Mariusz Agnosiewicz (06-12-2013)
W 1985 wieloletni i utytułowany pracownik Instytutu Badań Jądrowych w Świerku, Mirosław Dakowski, doznał odnawialnego objawienia i stanął na czele Ruchu Poszanowania Energii i Energetyki, przeciwko energetyce jądrowej. Było to prawdopodobnie kluczowe "nawrócenie" dla zamknięcia polskiego programu energetyki jądrowej i zniszczenia Elektrowni Jądrowej Żarnowiec. Swe wywody zaczął publikować na łamach prasy opozycyjnej i poza potępieniem energetyki jądrowej i ewolucjonizmu, popularyzował energetykę odnawialną, globalne ocielenie i tradycjonalizm katolicki. Do tekstu..
Nowa twarz Izraela
Uri Huppert (06-12-2013)
Pogrzeb rabina Yossefa stał się największą demonstracją w dziejach Izraela. Bez wątpienia świecka, szybko zmniejszająca się większość świeckich Izraelczyków "nagle" odkryła, oglądając w telewizji masy identyfikujące się ze zmarłym rabinem, że Izrael wszedł w fazę przyspieszonej klerykalizacji zwiększających się mas, którym obce jest państwo prawa, tolerancja i racjonalizm. Do tekstu..
Antysemityzm 2.0
Mudar Zahran (04-12-2013)
Dlaczego (nie)antysemici kochają Żyda Noama Chomsky'ego i odwracają gwałtownie wzrok kiedy pisze Palestyńczyk Mudar Zahran? Sam Mudar Zahran próbuje poniekąd odpowiedzieć na to pytanie, pokazując w jaki sposób owi (nie)antysemici wykorzystują sprawę palestyńską dla szerzenia w "akceptowalny" sposób swojego (nie)antysemityzmu. Do tekstu..
Prawo Murphy’ego
Jerzy Neuhoff (03-12-2013)
Jeżeli jakaś rzecz jest zrobiona źle, wtedy każda próba jej poprawienia, czyni ją jeszcze gorszą - tę jedną z rozlicznych myśli, czy nawet praw Murphy'ego, przypomniałem sobie, gdy słuchałem niedawnej dyskusji pp. posłów Niesiołowskiego i Rostafińskiego. Do tekstu..
Izrael zagrożeniem światowego pokoju (02-12-2013)
Jak bardzo historia się powtarza? W 1958 r., dziewięć lat przed Wojną Sześciodniową, zanim Izrael zaczął okupować choć jeden centymetr kwadratowy terytorium palestyńskiego, amerykański dziennikarz Mike Wallace zadawał izraelskiemu ambasadorowi w USA pytania o "terytorialną ekspansję Izraela", cytował intelektualistów, którzy porównywali los palestyńskich uchodźców z wojny 1948 r. do Żydów mordowanych przez nazistów podczas Holocaustu i legitymizował narrację, że zachowanie Izraela zagraża pokojowi światowemu. Do tekstu..
Dlaczego uchodźcy z Zerin nie mogą powrócić
Dorothy Bar Adon (02-12-2013)
My, którzy byliśmy dobrymi sąsiadami, możemy mieć bardziej dojmujące uczucia wobec fellacha, z którym kiedyś byliśmy po imieniu, niż Anglia, która ściągnęła na niego ten los. Dla nas nie jest on "problemem arabskich uchodźców"; jest człowiekiem z imieniem, przeciwko któremu niczego nie mieliśmy. Jestem smutniejsza myśląc o człowieku z imieniem, który leży głodny pod drzewem oliwnym ze swoją żoną i dziećmi, które też mają imiona, niż kiedy myślę o leżącym pod drzewem, głodnym "problemie uchodźców". Do tekstu..
Ciąg dalszy sporu o Adama i Ewę: nauka wpędza teologów w szaleństwo fabrykacji
Jerry A. Coyne (01-12-2013)
Cyniczna - ale poprawna - odpowiedź na pytanie postawione w tytule artykułu w BioLogos brzmi: "Ponieważ nauka wykazała, że nigdy nie było Adama i Ewy, więc musicie wymyślać co się da, żeby uratować znaczenie Jezusa". I istotnie to właśnie teolodzy robią, choć oczywiście tego nie przyznają. Do tekstu..
Nieudane autodafe
Lucja Ferus (01-12-2013)
Dlaczego myślicielom spalonym niegdyś na stosach - takim jak Arnaldo z Brescii, Giordano Bruno, Cesare Vanini, czy prześladowanym i więzionym, jak Campanella i Galileusz - stawia się teraz pomniki?. Skoro Kościół rzymski wg Dictatus papae z 1075 r. pkt. 22: "..nigdy nie pobłądzi i po wszystkie czasy, wedle świadectwa Pisma św., w żaden błąd nie popadnie". Zatem dlaczego? Czy nie dlatego, że to oni mieli rację mimo wszystko, a nie ów "nieomylny" Kościół kierowany jakoby Duchem Świętym i mający za podstawę rzekomą "prawdę objawioną"? Do tekstu..

Przegląd archiwum streszczeń

 Kryteria wyszukiwania:
 z działu:  
 z miesiąca:  roku aktualnego 
 z roku:    
 dowolnych  najnowszych  

[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365