Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.683.525 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 361 głosów.
Nowości w sklepie:
Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku
Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975) Znienawidzone obrazy i ich wyparty przekaz
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Najmocniej wierzy się w to, o czym wie się najmniej".
Przegląd wyników wyszukiwania

Ideologiczne podstawy legitymizacji władzy cesarskiej w Rzymie
Marcin Śrama (30-01-2015)
Każdy istniejący ustrój polityczny opiera się na jakiejś ideologii, która jest podstawą budowy odpowiedniego wizerunku osób sprawujących władzę. W pierwszych znanych nam cywilizacjach najważniejsze w owym ukazywaniu panującego było podkreślanie jego wojowniczości i okrucieństwa lub nadawanie mu statusu boga, bądź pośrednika między ludźmi, a bogami. Prowadziło to do powstawania pewnych kanonów zachowań i póz oraz rytuałów, które władca musiał stosować, jeżeli chciał utrzymać się na tronie. W przeciwnym wypadku wydałby się poddanym człowiekiem słabym, niezdolnym do wykonywania swych funkcji lub pragnącym obalić dotychczasowy porządek świata, którego miał być stróżem. Interesująco pod tym względem wypada imperium rzymskie w epoce pryncypatu - państwo, w którym władca z jednej strony miał niemal nieograniczone możliwości, z drugiej był zaledwie princepsem- pierwszym spośród senatorów, Ojcem ojczyzny i Augustem, wzorem do naśladowania, mogącym zostać strąconym z piedestału w przypadku gdy idealny jego wizerunek przedstawiany przez oficjalną propagandę był zbyt daleki od rzeczywistych cech psychiczno-umysłowych rządzącego. Do tekstu..
Sztuka w teatrze życia
Małgorzata Dorna (27-01-2015)
Był to jeszcze ten dość korzystny dla sztuki czas, kiedy przestrzeń artystycznego lub może teatralnego "dziania się" bywała wydzielona z przestrzeni miasta. Czas, kiedy to happeningi organizowano w galeriach, prace malarskie demonstrowano w trakcie wernisaży, a przestrzeń teatru ulicy nie wdzierała się brutalnie na scenę, czyniąc z niej miejsce już nie tak istotne, pozostające w tle politycznych i społecznych faktów. Był to wreszcie czas celowego zaniedbywania formy, tym bardziej, że na gruncie sztuk wizualnych zaczęło liczyć się nie tyle "jak", ale "co" zostaje przekazane. Do tekstu..
Program Syrizy: czego boją się globalne korporacje (25-01-2015)
Jeśli system wyborczy Grecji nie dozna takiego zawału, jak w polskich wyborach samorządowych, to będziemy mieli spore zwycięstwo antysystemowej partii Syriza. Przedstawiamy postulaty programowe tego ugrupowania o którym z korporacyjnych mediów dowiecie się najpewniej, że są po prostu "populistyczne". Syriza będzie w mainstreamie deformowana, gdyż - w sposób realny i konkretny zamierza ona uderzyć w fundamentalne interesy wielkich korporacji oraz całego systemu globalizmu ekonomicznego. I dzięki temu może ona zrealizować swój program socjalny. Można śmiało powiedzieć, że mamy obecnie w Europie dwa bardzo ciekawe eksperymenty antyglobalistyczne: jeden prawicowy na Węgrzech, drugi lewicowy - w Grecji. Do tekstu..
Dziedzictwo antycznego Egiptu
Mariusz Agnosiewicz (22-01-2015)
Biblia - od pierwszej do ostatniej księgi - zwiera całą rozbudowaną narrację o kamieniach, która jest jakby żywcem wyjęta z religii antycznego Egiptu. Antyczni Grecy uważali się za kreatywnych uczniów Egiptu, choć narzekali, że Egipcjanie pilnie ukrywają swoją wiedzę. By zrozumieć antyczny Egipt trzeba przyjąć, że tak się on różnił od antycznej Grecji jak różni się kultura oparta na patentach od kultury open source. Słabo rozumiemy Egipt, bo jesteśmy dziećmi antycznej Grecji, która uważała, że wiedza = mądrość. Egipt wychodził z odmiennego założenia: wiedza = władza. A mądrość to wiedzieć, kiedy milczeć. Mimo tego antyczny Egipt mocno jest osadzony w naszej kulturze Do tekstu..
Ludwik Waryński. Proces polskiego terrorysty (14-01-2015)
P. prokurator zarzuca Proletariatowi jego terrorystyczny kierunek i wylicza cztery kategorie terroru dokonywanego przez partię, a mianowicie: terroryzm proklamacyjny, zasadniczy, dzielący się na polityczny i ekonomiczny, wewnętrzny i zewnętrzny. Niepodobna przy tym nie zauważyć, że p. prokurator posługuje się przestarzałą nieco logiką niemieckich metafizyków, u których kilka nierealnych pojęć dowodziło egzystencji jednego realnego. Niedorzecznością jest przypisywanie nam zamiaru wprowadzenia nowego ustroju społecznego za pomocą zabójstw. Do tekstu..
Psychodeliczna historia ropuch
Oskar Wiśniewski (13-01-2015)
Słyszeliście pewnie powiedzenie, że w każdej bajce jest ziarenko prawdy. Jest ono na pewno w bajce o zamianie ropuchy w księcia po pocałunku. Dawne ludy wykorzystywały ropuchy do celów parareligijnych, niektóre z nich zawierają jedne z najmocniejszych substancji psychoaktywnych, jakie znamy. Ropucha bufo alvarius posiada 5-MeO-DMT i to w ogromnym stężeniu. Jest to związane z faktem, że ropucha ta posiada unikalny enzym, O-metylotransferazę, który przeprowadza reakcję metylacji bufoteniny, dając w rezultacie 5-MeO-DMT. Jest to jedna z najsilniejszych substancji psychoaktywnych znanych czlowiekowi. Do tekstu..
Przeżytki ustawodawstwa wyznaniowego w polskim systemie prawnym
Paweł Borecki (12-01-2015)
Współczesne prawo polskie nadal swoim zasięgiem obejmuje pojedyncze akty ustawodawcze z zakresu problematyki wyznaniowej, wydane w okresie międzywojennym. Akty te można podzielić na dwie grupy. Pierwsza - obejmuje Rozporządzenie z 1928 r. i Ustawy z 1936 r. Dotyczą one niektórych podmiotów prawa wyznaniowego (związków wyznaniowych mniejszości religijnych). Określają ich zasady relacji z państwem oraz status prawny. Drugą grupę stanowią Ustawy z 1932 r. i z 1938 r. dotyczące przedmiotowych aspektów stosunków wyznaniowych, odpowiednio: wymiaru i poboru składek na rzecz Kościoła Katolickiego oraz limitowania wytwarzania i handlu dewocjonaliami oraz przedmiotami kultu religijnego chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Do tekstu..
Bolesław Chrobry: stosunki z Rusią
Bartłomiej Gajek (11-01-2015)
Bolesław Chrobry chciał uzyskać wpływy na Rusi. Po części mu się to udało, po części nie. Restytucja zięcia Chrobrego - Światopełka, na tronie kijowskim była chwilowa i nietrwała. Pierwszemu królowi Polski można zawdzięczać poszerzenie granic kraju o ogromne terytoria. Sporo łupów i jeńców, których Bolesław dostał po wyprawie kijowskiej. Lecz zamiast na tronie widzieć swojego zięcia, Chrobry widział Jarosława, który nie pałał do niego przyjaźnią i w jego głowie pojawią się pomysły ataku na nasz kraj od wschodu. Bolesław chciał odpoczynku dla swojego kraju, zbyt dużo wojen i krwi przelanej, by państwo stało się potężniejsze, by zyskało prestiż w Europie. Do tekstu..
Między młotem neokolonializmu a kowadłem multikulti
Mariusz Agnosiewicz (09-01-2015)
Samo odejście od polityki multikulti nie rozwiązuje jeszcze kwestii islamskiej, albo rozwiązuje ją jednostronnie. Wciąga natomiast Europę na front antyislamski. O ile bowiem problem Zachodu z islamem nazywa się multikulti, o tyle problem islamu z Zachodem nazywa się neokolonializm. Czy kraje zachodnie gotowe są rozwiązywać problemy multikulti podejmując jednocześnie kwestię rozrachunku z dziedzictwem neokolonialnym? Tylko ta droga daje szansę na rozwiązanie pokojowe Do tekstu..
Koncert noworoczny z Wiednia
Andrzej Wendrychowicz (08-01-2015)
Trudno znaleźć kogoś, kto go choć raz nie widział w telewizji, lub nie słyszał w radiu. Wszak odbywający się w Złotej Sali "Wiener Musikverein" koncert grany jest nieprzerwanie od 1939 roku. Obecnie transmitowany do blisko 100 krajów na całym świecie i oglądany i słuchany przez grubo ponad miliard ludzi. Większość wykonywanych podczas koncertu utworów jest autorstwa czteroosobowej dynastii Straussów, Do tekstu..
Wolność sumienia i wyznania cudzoziemców w prawie polskim
Paweł Borecki (07-01-2015)
Rozwój, szczególnie po II wojnie światowej międzynarodowej ochrony praw człowieka, wzrost międzynarodowego przepływu osób w warunkach coraz lepszych i zróżnicowanych środków komunikacji, a zarazem członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. czynią zasadną refleksję nad gwarancjami w prawie polskim dla cudzoziemców w zakresie wolności sumienia i wyznania. Do tekstu..
Od Heideggera do Arendt – wolność w aspekcie filozoficznopolitycznym
Anna Rossmanith (06-01-2015)
Filozoficzny model życia w klasycznym antyku, mający głębokie i pewne korzenie, wspierał rozwój jednostki. Celem Sokratesa czy Platona nie było nauczanie trików pomocnych w sprawowaniu władzy, ale uformowanie takiej postawy wobec świata, która łączyłaby się z postulatem prawdziwego życia. Realizacja tego postulatu była równoznaczna z uprawianiem polityki. Demokracja ateńska miała wszelkie dane ku temu by sprzyjać elitom, a jednak zdaniem Sokratesa czy Platona tego nie czyniła. Współczesna demokracja nie jest dzieckiem antyku, tylko Rewolucji Francuskiej, zdeformowanym potomkiem głodnego ludu. Głosi równość, o której antyczni mędrcy nawet nie śnili. I w znacznej mierze dotyczy spraw ekonomicznych, od których była wolna w czasach greckich. Obywatele Aten mogli zajmować się polityką, ponieważ dysponowali czasem dzięki tym, którzy pracowali na ich codzienny chleb. Do tekstu..
Święta Macica i nieznana historia histerii
Mariusz Agnosiewicz (04-01-2015)
Po tysiącu lat San wyrzucił unikatowy zabytek z początków państwa polskiego - heliotropową gemmę z modlitwą do Hystery czyli Macicy oraz Meduzę w towarzystwie Matki Boskiej. Kłopotliwe znalezisko. Jest to artefakt służący do walki z histerią. Wraz z nową wiarą Polski zaczęły się uczyć leczyć histerię. Jest to najniezwyklejsza choroba psychiczna o historii 4 tys. lat. Jej najbardziej wyjątkową cechą jest to, że rozwija się dzięki leczeniu. Historię histerii zazwyczaj opowiada się źle - przez jej karykaturalny fragmencik. Dlatego najlepiej ją obejrzeć przez gemmę przemyską. Do tekstu..

Przegląd archiwum streszczeń

 Kryteria wyszukiwania:
 z działu:  
 z miesiąca:  roku aktualnego 
 z roku:    
 dowolnych  najnowszych  

[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365