Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
201.861.028 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 471 głosów.
Nowości w sklepie:
Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku
Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975) Znienawidzone obrazy i ich wyparty przekaz
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Technologia, w wielu znaczeniach, jest najwyższą ekspresją ludzkości.
Przegląd wyników wyszukiwania

Pomieszanie porządków
Piotr Jaskółka (28-02-2016)
Każda rola, w której chętnie widzielibyśmy człowieka obdarzonego zaufaniem jest tą, w której pełniący ją człowiek może sobie pozwolić na zdecydowanie mniej niż mógłby, gdyby jej nie grał. Nie można stawiać znaku równości między tym, co może sędzia, polityk, bohater a tym, co może zwykły Kowalski. Chyba że przestanie odgrywać rolę. Nie można stawiać znaku równości między zachowaniem bohatera a zachowaniem zwykłego Kowalskiego. Kowalski nie prawi morałów, nie robi za moralny autorytet, nie jest stawiany za wzór. Kowalskiego nie słuchają setki czy tysiące osób, o Kowalskim nie uczą w szkole. Do tekstu..
Państwo Islamskie – geneza, struktura, zagrożenia
Andrzej Lebiedowicz (26-02-2016)
Państwo Islamskie oraz Al-Kaida prezentują dwa odmienne modele terroryzmu: Państwo Islamskie skupia się bowiem na "bliskim wrogu" (w tym uznawanych przez nich za szczególnie niebezpiecznych heretykach - szyitach), zaś Al-Kaida kieruje swoje siły i środki przeciwko celom skupionym na Zachodzie (USA, Europa Zachodnia). Państwo Islamskie wyrosło na kanwie rozłamu w Al-Kaidzie w roku 2013. Jej irackie przedstawicielstwo pozostające pod przywództwem Abu Bakr al-Baghdadiego odłączyło się od tej organizacji terrorystycznej i przyjęło początkowo nazwę Państwo Islamskie w Iraku oraz Lewancie (skr. IPIL). Użycie w nazwie zwrotu ,,Lewant" sugerowało dalszy kierunek ekspansji. Do tekstu..
Polska, Rosja, wiatr historii
Mariusz Agnosiewicz (23-02-2016)
Polska buduje sojusz państw środkowej Europy grupy zwanej ABC, Adriatyk-Bałtyk-Czarne. Jest to Międzymorze w ramach Unii. Tymczasem na terenie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego powstaje Międzymorze w ramach projektu Viking, który proklamował swoje zespolenie z Jedwabnym Szlakiem. Powstają zatem dwie koncepcje Międzymorza, które albo się zespolą, jak dawniej Korona z Wielkim Księstwem, albo będą konkurowały. W tym samym czasie doszło do spektakularnego politycznie spotkania papieża Franciszka i patriarchy Cyryla na Kubie. Putin aspiruje do roli protektora zarówno wschodniego, jak i zachodniego chrześcijaństwa, a organ Kremla potępia władze Francji, że bardziej chronią islam niż katolicyzm. Nasze typowe scenariusze geopolityczne mogą wywrócić trzy wielkie trendy: batalia Chin z Rosją o ocieplającą się Syberię, kryzys kultury europejskiej pod naporem islamu, zwrot katolicki w USA. Zmiany te niosą więcej szans niż zagrożeń dla Polski, która dziś ma status jedynie Kresów Unii Europejskiej. Zagrożenia wiążą się głównie z tym, by nie sikać pod wiatr historii, czyli wyczuć najbardziej dla nas sprzyjający kierunek wielkich zmian. Do tekstu..
Państwo laickie w świetle dorobku współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego
Paweł Borecki (17-02-2016)
Europa jest kontynentem szczególnym pod względem religii i innych odmian światopoglądów. Wśród mieszkańców zachodniej części Starego Kontynentu, a także Niemiec i Czech zakorzeniona jest pamięć o wojnach na tle religijnym, szczególnie w wiekach: XVI i XVII. Religia jawi się im zatem jako pierwiastek konfliktogenny, katalizujący podziały społeczne, zagrażający jedności państwowości. Natomiast w Europie Środkowej, Wschodniej, częściowo Południowej, a także w Irlandii, religia i będące jej nośnikiem właściwe Kościoły chrześcijańskie - katolicki, prawosławne, czy protestanckie - okazały się czynnikami służącymi wykształceniu i zachowaniu tożsamości narodowej. Kler był niejednokrotnie warstwą przywódczą w walce o narodową emancypację. Znamienne dla Europy jest relatywnie wysoki, wyższy niż na innych kontynentach, odsetek niewierzących. Wyzwaniem dla dominującej w Europie koncepcji państwa świeckiego (laickiego) staje się współcześnie zwłaszcza fundamentalizm islamski Do tekstu..
Plan Morawieckiego a Plan Kwiatkowskiego
Mariusz Agnosiewicz (16-02-2016)
Rząd przyjął dziś wieloletni "Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" zwany też Planem Morawieckiego. Za jego motto służą słowa Piłsudskiego: "Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale". Zakłada on zupełnie nowy model rozwojowy Polski, i co bardzo ważne, podkreśla się konieczność stworzenia w Polsce oryginalnej ścieżki rozwojowej, którą hasłowo opisano jako odejście od hiperkonkurencyjności na rzecz rozwiązań bardziej solidarnych. Nie załapaliśmy się na trzy poprzednie rewolucje przemysłowe, chcemy załapać się na czwartą - cyfrową. Ważne jest przede wszystkim przywrócenie planowego i strategicznego myślenia o polityce gospodarczej. Do tekstu..
Ropa Bliskiego Wschodu: Od świątyń ognia Ahura Mazdy po energetykę XX wieku
Witold Michałowski (15-02-2016)
Od 1926 Iranem rządził szach Reza. Usiłujący przywrócić narodowi wiarę we własne siły i świadomość minionej potęgi imperium starożytnych Ariów (Iran to w języku farsi kraj Ariów), za główną przeszkodę na drodze rozwoju uważał panoszenie się zagranicznych monopoli. Utwierdzała go w tym przekonaniu działalność Anglo-Persian Oil Company. Zapotrzebowanie Persji na ropę, stanowiące mały procent w stosunku do ilości wydobywanej wówczas na jej terenie, musiało być aż w dwóch trzecich pokrywane importem ze Związku Sowieckiego. Po stosunkowo wysokich cenach! Anglicy nie darowali szachowi. Zmuszono go do abdykacji. Zakończył życie jako internowany, w Afryce Południowej. Chcąc uwolnić swój kraj od brytyjskiego pasożytnictwa i uzależnienia importowego od ZSRR, Iran skończył pod okupacją brytyjską południa kraju i radziecką północy kraju. Do tekstu..
Międzymorze - ale po co, i jak?
Jarosław Szczepanik (14-02-2016)
Czy Międzymorze jest potrzebne, a jeśli tak czy realnie można wdrożyć unię państw Europy Centralnej i Wschodniej? A może to właśnie Międzymorze mogłoby stworzyć alternatywę dla upadającej neoliberalnej doktryny ekonomicznej. Do tekstu..
Ekonomiczne podłoże wojennych werbli
Mariusz Agnosiewicz (11-02-2016)
Oto wykres, który pokazuje jak najbogatsi ukradli społeczeństwom cały wzrost. Kilka dekad temu na wzroście korzystały całe społeczeństwa. Od lat 80. nastąpił przewrót i najbogatsi zaczęli przejmować olbrzymią większość wzrostu. Od czasów kryzysu finansowego spreparowanego przez międzynarodówkę kapitałową 90% społeczeństwa nie ma już żadnych korzyści ze wzrostu. W ostatnich natomiast latach wzrost już odbywa się kosztem ogromnej większości społeczeństwa. System bankrutuje. Stąd tak często mówi się obecnie o wojnie światowej. Norwegowie emitują właśnie serial Okkupert o tym jak zmagają się z inwazją rosyjską dokonaną z błogosławieństwem kanclerz Niemiec i całej UE. Pierwszy sezon zleciał na pokazywaniu zabiegów rządu wokół tuszowania faktu, że kraj znajduje się w stanie wojny i przekonywania, że wszystko jest w porządku. Do tekstu..
Polska, Białoruś, Międzymorze
Mariusz Agnosiewicz (08-02-2016)
Moskiewski portal alarmuje, że Łukaszenka pod wpływem ukraińskiego Majdanu zamierza wesprzeć narodowy zwrot Białorusinów, czyli uwiarygodnić rzekomo sztuczną narodowość białoruską wyhodowaną w "polskich próbówkach". Polska nie wyhodowała Białorusi, lecz nadzwyczajnie ożywiła ten kraj, który u schyłku Rzeczypospolitej stał się jej awangardą. Dlatego na wielkim obszarze dawnych ziem jagiellońskich, to na Białorusi najżywiej i najlepiej pamięta się okres sarmacki. To na Białorusi w XVIII w. znalazł się główny ośrodek Międzymorza, który w Polesiu na największych bagnach Europy wykluł wybitny ośrodek przemysłowy. Zaborcy wmówili nam, że Polska podbiła ziemie ruskie. Zrobiła to w ten sposób, że przez 200 lat nasi najwięksi twórcy pochodzą z ziem białoruskich: Mickiewicz, Orzeszkowa, nawet Miłosz, zwolniony z pracy za działalność na rzecz kultury białoruskiej. Białoruś, która właśnie celebruje 270 urodziny Kościuszki i buduje pomnik Lwa Sapiehy, czyli głównego architekta przyłączenia Rosji do Rzeczypospolitej i zdobycia Kremla, to nasz zapomniany bratanek. Dziś powinna być głównym partnerem nowego Międzymorza, gdyż tamtędy biegnie główny szlak wodny łączący Bałtyk z Czarnym, szlak, który był największą inwestycją Rzeczypospolitej XVIII w. Do tekstu..
Filozof i słoń czyli o wielości sposobów widzenia świata
Małgorzata B. Jakubiak (06-02-2016)
Filozofowie, nawet jeśli opierają swoje wywody na danych naukowych, to potem w swych spekulacjach daleko poza te dane wykraczają, wyprowadzając wnioski i hipotezy, przypuszczenia możliwych rozwiązań na podstawie logicznego rozumowania, intuicji, ale także wyobrażenia i fantazji. Nie lekceważmy tych ostatnich, bo wiele spośród najbardziej fantastycznych przypuszczeń i najbardziej nieprawdopodobnych pomysłów okazało się prawdziwych - także w tzw. naukach szczegółowych. I z drugiej strony lękliwość poznawcza często na siłę upychała obserwacje do ogólnie przyjętych teorii i modeli. Gdy dwa wieki temu w Niemczech, a potem we Francji spadły na Ziemię meteoryty, mimo świadectwa podpisanego przez bardzo wielu naocznych świadków, ówcześni uczeni nie uznali tego zjawiska za godne zbadania, ba, nawet za faktyczne. Orzekli, że tylko ciemnota umysłowa mogła sprawić, by ktokolwiek uwierzył, że kawał żelaza spadł z nieba na Ziemię. Członek akademii Francuskiej, Fodin, stwierdził wtedy: "Lepiej takich zjawisk w ogóle nie uznawać, niż poniżać się do prób ich objaśniania". Do tekstu..
Afera mięsna i poczucie sprawiedliwości społecznej
Mariusz Agnosiewicz (02-02-2016)
Skala bezkarnej patologii w zakresie malwersacji mieniem publicznym jest tak duża, że jest realnym problemem społecznym, który będzie blokował dalszy rozwój Polski. Nie wystarczy bowiem po prostu zmienić podejście do gospodarowania mieniem publicznym. Społeczeństwo będzie pamiętać, że cały majątek gospodarczy Polski, którą z gruzów podniosło i odbudowało powojenne pokolenie naszych ojców i dziadów, został zwyczajnie rozgrabiony i wyniszczony przez kilkanaście rewolucyjnych lat transformacji. Czy nowe pokolenie będzie skłonne do budowania czegokolwiek wspólnego, skoro tak łatwo to rozkraść? Co najgorsze - bez żadnych konsekwencji. System jaki stworzyła transformacja w zakresie wymiaru sprawiedliwości był dolegliwy głównie dla słabych. Wielkich malwersantów sądzić ma "Bóg i historia". Do tekstu..

Przegląd archiwum streszczeń

 Kryteria wyszukiwania:
 z działu:  
 z miesiąca:  roku aktualnego 
 z roku:    
 dowolnych  najnowszych  

[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365