Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
188.625.165 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29036 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 5671 głosów.
Nowości w sklepie:
Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku
Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975) Znienawidzone obrazy i ich wyparty przekaz
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Sądzę, że religia, ogólnie mówiąc, była przekleństwem ludzkości".
Przegląd wyników wyszukiwania

Grzech
Jan Res (31-01-2010)
Grzech i spowiedź to bez wątpienia największe skarby Kościoła. Zawłaszczył on sobie jeszcze przed Soborem laterańskim monopol na "rozgrzeszanie", czyli torowanie drogi do nieba; przedtem była to spowiedź publiczna. Nie dawała ona jednak Kościołowi takich korzyści, jakie daje spowiedź "na ucho". Wierny, regularnie terroryzowany lękiem przed piekielnymi mękami przez całą wieczność (gdzie tu miejsce na Nieskończone Miłosierdzie?), musi co jakiś czas poddać się poniżającej go spowiedzi, a następnie pokucie. Zostanie nagrodzony za tę spowiedź poczuciem "bliskości zbawienia" i kawałkiem opłatka na języku. Do tekstu..
Współczesne kardynalne błędy polskiej dyplomacji
Jerzy Szczygłowski (31-01-2010)
Nikt nas nie zmusza do kochania dzisiejszej Rosji, ale cykliczne obrażanie jej prawowicie wybranych przywódców, ingerencja słowna i polityczne zatargi do niczego dobrego nie prowadzą. Sąsiadów ma się takich jakimi są, podobnie jak braci i trzeba ich tolerować, a jednocześnie dążyć do dobrych, a przynajmniej poprawnych wzajemnych z nimi stosunków. Do tekstu..
Haiti i hipokryzja teologii chrześcijańskiej
Richard Dawkins (31-01-2010)
Gdzie był Bóg w trakcie Potopu? Planowo zatapiał cały świat, zwierzęta oraz ludzi karząc za "grzech". Gdzie był Bóg, gdy Sodoma i Gomora pochłaniane były przez ogień i siarkę? Rozmyślnie grillował mieszkańców, wraz z całym dobytkiem karząc za "grzech". Szanowny, nowoczesny, oświecony, teologicznie wyrafinowany chrześcijaninie: cała Twoja religia jest oparta na obsesji "grzechu", kary i pokuty. Jak możesz potępiać Pata Robertsona? Ty, który wyznajesz doktrynę, że głównym celem inkarnacji Jezusa było poddanie się torturze, jako kozła ofiarnego, za grzechy całej ludzkości, przeszłe, obecne i przyszłe, poczynając od grzechu Adama, który to, (jak dobrze wie każdy współczesny teolog) nigdy nie istniał. Do tekstu..
Czy migrujące motyle monarchy ewoluują większe skrzydła?
Jerry Coyne (30-01-2010)
BBC poinformowało o badaniu Soni Altizer i Andrew Davisa z University of Georgia, twierdzących, że zademonstrowali, iż populacja motyli monarchów (Danaus plexippus) wykazuje różnice rozmiaru skrzydeł, które korelują z tym, czy populacja migruje, czy nie migruje na zimę. Zaintrygowany przeczytałem tę pracę, już zaakceptowaną, ale jeszcze nie adjustowaną, na witrynie Evolution. Wydaje mi się, że jest tam poważny problem z tą interpretacją, który - gdyby reporter miał nieco głębszą wiedzę o biologii ewolucyjnej - mógł zostać wychwycony lub przynajmniej naświetlony w tym raporcie. Do tekstu..
Moralne i polityczne ugruntowanie praw człowieka
Adam Gałamaga (30-01-2010)
Gdy ktoś powołuje się dzisiaj na prawa człowieka, to z reguły ma na myśli ich konkretne kodyfikacje prawne, a w szczególności Powszechną Deklarację Praw Człowieka ogłoszoną przez ONZ 10 grudnia 1948 roku. Wielu ludzi zdecydowanie popiera postulaty w niej zawarte uznając, że są one racjonalne i warte realizacji. Prawo do życia, prawo do uczciwego procesu sądowego czy do wolnego wybrania zawodu wydają się dla wielu ludzi oczywiste, a pogwałcenie tych praw często budzi sprzeciw. Można powiedzieć, że prawa człowieka są uznawane ogólnie za "dobrą rzecz", pod którą można się bez wahania podpisać. Niektórym takie postawienie sprawy jednak nie wystarcza, chcą oni bowiem dokładnie wiedzieć, jaki ontologiczny status mają tego typu prawa, i na ile można je uznać za rzeczywiste. Do tekstu..
Przygotowanie ślubu humanistycznego
Mariusz Agnosiewicz (29-01-2010)
Od organizacji pierwszego ślubu humanistycznego w grudniu 2007 r., każdego kolejnego roku otrzymujemy więcej nowych zgłoszeń na tego typu niekonwencjonalne ceremonie dla osób nieutożsamiających się z systemami religijnymi. Krok po kroku chciałbym wyjaśnić, jak konkretnie wygląda przygotowywanie ceremonii humanistycznej. Do tekstu..
Nowi ateiści w oczach dziennikarzy
Andrzej Koraszewski (29-01-2010)
Kim jest ateista? Odpowiedź zależy od tego, do kogo skierujemy to pytanie. Stereotyp ateisty nie jest na szczęście jednolity i odpowiedzi "dlaczego oni nie wierzą" są dość zróżnicowane i zazwyczaj bardzo odległe od tych, które prezentują sami ateiści. Zdaniem księdza Dziewieckiego (prezentującego swoje myśli w "Opoce"), już źle o nas świadczy fakt akceptacji teorii ewolucji. Autorzy artykułów w Rzeczpospolitej, Dzienniku, Wprost i Tygodniku Powszechnym idą dalej. Do tekstu..
Parytet po arabsku (28-01-2010)
11 grudnia 2009 r. saudyjska dziennikarka Nadine Al-Budair, prezenterka arabskojęzycznego kanału amerykańskiej telewizji Al-Hurra, opublikowała w niezależnej gazecie egipskiej "Al-Masri Al-Yawm" artykuł satyryczny zatytułowany "Ja i moich czterech mężów". W artykule tym zastanawia się, dlaczego - skoro muzułmański mężczyzna ma prawo do czterech żon - muzułmańska kobieta nie może mieć czterech mężów. Do tekstu..
Religia nie jest etyką
Adam Kalbarczyk (28-01-2010)
Uznaliśmy za truizm twierdzenie, że religijność oznacza moralność i że jest jej warunkiem koniecznym. Tymczasem poziom ludzkiej moralności zasadniczo nie zależy bowiem od religijności. Gdyby poziom moralności rósł wprost proporcjonalnie do poziomu religijności, polskie społeczeństwo powinno być najbardziej moralne w Europie. Proste obserwacje nie potwierdzają tej tezy. Polacy z punktu widzenia praktykowania wymogów katolickiej świętości są na pewno w europejskiej czołówce. Liczba udzielanych Polakom sakramentów należy z pewnością do największych w Europie. Ale czy ktokolwiek uznałby z tego powodu, że jesteśmy najbardziej moralnym narodem Europy? Religijne państwa islamskie są dziś uważane w zachodnim świecie za największe źródło światowego zagrożenia. I to, im bardziej te państwa są religijne, tym bardziej zdają się być groźne Do tekstu..
Apel o przywrócenie programu naukowego w telewizji publicznej (27-01-2010)
Jak sie wydaje, zdjęcie z anteny ostatniego programu popularnonaukowego "Laboratorium" jest widomym dowodem całkowitego niezrozumienia przez kierownictwo TVP misji telewizji publicznej. Program "Laboratorium" przez 25 lat budził zainteresowanie nauką i dla setek, jeśli nie tysięcy młodych ludzi był inspiracją decydującą o wyborze kierunku studiów. To właśnie takie programy, a nie tańce z gwiazdami, decydują o tym, że TVP realizuje swoją statutową funkcję telewizji publicznej. Do tekstu..
Rozpoznam cię w snach. Rozmowa z Andrzejem Nowickim
Joanna Rutkowska (27-01-2010)
Tęsknota to więcej niż radosne uobecnianie. Niekiedy nawet idealizowanie. We wspomnieniach ludzie stają się piękniejsi, mądrzejsi, z lepszym charakterem. Spotkania z drogą osobą we wspomnieniach mogą dawać więcej radości, niż za jej życia. Takim pięknym wspomnieniem jest dla mnie Aurelia, genialna pisarka. Jako dziewczyna ponad 20-letnia została publicznie powieszona podczas okupacji w Radomiu. W pamięci pozostało, że była urocza, że to ona zachęciła mnie do czytania Stendhala i Prousta. Bez niej nie wyobrażam sobie koła poetów, które stworzyliśmy w Radomiu. A przecież małżeństwo z nią rozleciałoby się natychmiast, ponieważ nie uznawała wierności; uważała, że ma prawo do każdego, który jej się spodoba. We wspomnieniach wszystkie te jej cechy znikły. Do tekstu..
IV wyprawa krzyżowa
Radosław S. Czarnecki (26-01-2010)
Dziś próbuje się przedstawiać krucjaty jako romantyczne wydarzenie, idealistycznie stymulowaną przygodę, wzniosły epizod w dziejach chrześcijaństwa. Udział w nich i efekty są według takich kryteriów egzemplifikacją żaru religijnego jaki opanował ówczesnych Europejczyków. Miałyby nimi kierować wyłącznie marzycielskie, religijne, samarytańskie uczucia. Taka wizja krzyżowego szału jest ahistoryczna i nie uwzględnia czynnika społeczno-kulturowego immanentnego każdemu religijnemu wyznaniu, zanurzonemu w określoną przestrzeń historyczną, polityczną, cywilizacyjną. Widać to wyraźnie na przykładzie opisywanych tu zdarzeń. "Jeśli na płaszczyźnie czysto politycznej czwarta krucjata zaspokoiła pragnienia uczestniczących w niej osób, to w pozostałych kwestiach była wielką katastrofą" Do tekstu..
Czy ekonomiczna niepewność sprzyja wierze?
Jerry Coyne (25-01-2010)
Większość zamożnych krajów świata, włącznie z Japonią i państwami Europy Zachodniej, nie jest szczególnie religijna - poniżej 25% obywateli deklaruje tam wiarę w Boga. Stany Zjednoczone są godnym uwagi wyjątkiem. Chociaż mają wysoki dochód na głowę, mają również wysoki poziom religijności - około 60% wierzy w Boga. Socjolodzy stworzyli wiele teorii o tym, dlaczego Ameryka jest pod tym względem outsiderem, ale kilka niedawnych badań daje tę samą odpowiedź: niepewność. Do tekstu..
Duchowny szyicki, który jest zwolennikiem rozdziału religii i państwa
Nimrod Raphaeli (24-01-2010)
Natychmiast po rozpoczęciu inwazji w marcu 2003 r., jeszcze przed upadkiem reżimu, w Nassiriya w południowym Iraku odbyła się konferencja przywódców emigracyjnych. Jamal al-Din był jednym z uczestników i niewątpliwie jedynym, który opowiadał się za świecką konstytucją dla Iraku. Pojawiając się, chyba po raz pierwszy, na scenie publicznej, wezwał do świeckości "w obronie religii". W swoim pierwszym wystąpieniu powiedział uczestnikom, z których wielu reprezentowało szyickie partie polityczne, a inni reprezentowali siły świeckie: "Państwa islamskie porwały święty Koran, ponieważ to państwo go interpretuje i musimy uratować religię ze szponów państwa". Do tekstu..
Parytet dla kobiet polskich (też)
Andrzej Koraszewski (24-01-2010)
Zabawnie patrzy się na zmieniający się świat z małego zacofanego miasteczka, w którym już w gimnazjum widać, że dziewczyny lepiej się uczą, są bardziej ambitne, częściej trafiają do lepszych liceów. Więcej dziewczyn idzie na studia, częściej są to studia bardziej wymagające. Zaledwie kilka dni temu rozmawiałem w moim sklepie z ekspedientką o postępach jej córki, na co właścicielka sklepu powiedziała mi z dumą, że jej córka właśnie zaczęła studia doktoranckie w Anglii. Oczywiście bardzo wiele młodych kobiet w moim miasteczku ma już prawo jazdy i z dużym dystansem traktuje uwagi swoich matek o roli kobiety jako potulnej pani domu. Stary świat odchodzi na zawsze, pora przygotować się do nowej rzeczywistości, która już tu jest. Do tekstu..
Kara miesiączki
Agnieszka Zakrzewicz (23-01-2010)
"Kobietom nie wolno odwiedzać kościoła w czasie menstruacji lub po porodzie, gdyż kobieta jest krwawiącym zwierzęciem. Dotyk jej krwi sprawia, że owoce nie dojrzewają, musztarda traci smak, trawa usycha a drzewa tracą przedwcześnie owoce, żelazo rdzewieje, a powietrze staje się ciemne. Psy, gdy ją jedzą, dostają wścieklizny" - pisał średniowieczny prawnik papieski, Paucapalea. Uważano również, że stosunek z kobietą podczas menstruacji jest bardzo niebezpieczny dla mężczyzny i jest przyczyną tego, że rodzą się kalekie dzieci. Kobiety uznano definitywnie za rytualnie nieczyste przez 40 dni po porodzie syna i 80 dni po porodzie córki, gdyż potomstwo przychodziło na świat we krwi. Podwójny okres nieczystości po porodzie dziewczynek był spowodowany tym, że dziedziczyły one miesiączkę. Do tekstu..
Teoria estetyczna Romana Ingardena
Daniel Krzewiński (23-01-2010)
Estetyka Ingardena to czysto opisowa teoria dzieła sztuki, a także teoria wartości estetycznych. Opis fenomenologiczny nie jest opisem rzeczywistych dzieł sztuki, ale jedynie czystych możliwości teoretycznych. Jest to ,,ontologia opisowa". Człowiek na gruncie fenomenologii, jest człowiekiem abstrakcyjnym, ponieważ fenomenologia traktuje go przede wszystkim jako podmiot myślenia teoretycznego. Ważne i godne uwagi jest na pewno precyzyjne odróżnienie przez Ingardena dzieła sztuki od jego konkretyzacji estetycznej, czy też wyjaśnienie, że sądy wartościujące nie odnoszą się do samego dzieła sztuki, lecz właśnie do owej konkretyzacji. Do tekstu..
Uwagi o kantowskiej koncepcji zła radykalnego
Ewelina Grambor (23-01-2010)
Niezaprzeczalna realność zła stanowi zagadkę od wielu tysięcy lat. Zło wymusza na ludziach odpowiedź, na co najmniej dwa pytania: egzystencjalne - Skąd pochodzi zło? Oraz drugie etyczne - Jak wygrać ze złem? Interesuje to zarówno każdego pospolitego człowieka jak i, a właściwie w szczególności, filozofów, którzy dążyli i wciąż dążą do zgłębienia natury ludzkiej. Jest to istotne z uwagi na fakt, że zło moralne pochodzi tylko i wyłącznie od człowieka, nie ma zła moralnego poza nim - zarówno je czyni, jak i go doświadcza ze strony innych. Do tekstu..
Wzmacnianie cherlaka – ekstremalna ewolucja chromosomu Y
Ed Yong (23-01-2010)
Mężczyźni, którzy uważają, że rozmiar ma znaczenie, zapewne nie powinni myśleć zbyt intensywnie o chromosomie Y. Ta garstka genów jest najwyższym determinantem męskości i przypadkiem jest również zdegenerowanym cherlakiem. Przez kilkaset milionów lat skurczył się znacząco, pozbywając się około 97% pierwotnych genów. Wcześniej był on biblioteką genów, a teraz jest małą księgarnią na granicy bankructwa. Ta utrata informacji była charakterystyczna dla młodości chromosomu Y, ale teraz rzeczy się zmieniły. Na porządku dnia jest odnowa. Do tekstu..
Wywiad z Ophelią Benson
Maia Caron (22-01-2010)
Nie jest tak, jakby kobiety w tekstach religijnych były tylko irytującymi istotami, które chcą konfliktu - jest tak, jakby były potworami, demonami, diabłami z piekła. Jak inaczej można zrozumieć mężczyzn, którzy zabijają własne córki i są potem z siebie dumni? Lub spójrzmy na zdumiewającą bibliotekę literatury mizoginistycznej, która rozciąga się od obrazu Ewy do "Fatalnego zauroczenia"? A więc krótką odpowiedzią będzie: nie wiem. Długa odpowiedź zawiera coś o Urazie do Matki, coś o lęku przed rebelią i zdradą, coś o strachu przed krwią i porodem, dużo o podejrzliwości seksualnej i obawie, dużo o konieczności bycia odważnym, silnym i twardym i niechęci do ludzi, którzy tego nie muszą - i tak dalej. Mogę pomyśleć o wielu rozmaitych rzeczach, które mogą być częścią obrazu, ale zasadniczo mnie to zadziwia. Do tekstu..
Raport o stanie wiedzy w krajach arabskich
Nimrod Raphaeli (21-01-2010)
Regionalne Biuro Państw Arabskich Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) we współpracy z fundacją Mohammed bin Rashid Al-Maktoum w Abu-Dhabi, opublikowało niedawno "Arab Knowledge Report". Raport napisany przez "wybraną grupę myślicieli i uczonych ze wszystkich części regionu arabskiego..." jest wyczerpującym przeglądem stanu wiedzy w świecie arabskim jako podstawy umożliwiającej stworzenie "społeczeństwa opartego na wiedzy" w tym ważnym regionie, którego większość "nadal cierpi na analfabetyzm wiedzy i analfabetyzm cyfrowy". Do tekstu..
Haiti, smutek Karaibów
Elżbieta Binswangen-Stefańska (19-01-2010)
Od momentu uzyskania niepodległości do czasów nam współczesnych Karty Historii obróciły się wielokrotnie. Świadomość świata dokonała znacznego postępu, dziś już nie mówimy, to niezaradni Murzyni, dziś analizujemy ich sytuację i widzimy, że sami bylibyśmy na ich miejscu równie bezradni. Oni nie wyemigrowali do Ameryki dobrowolnie, nie zabierali ze sobą swoich rodzin i nie przenosili na nowe życie swoich ugruntowanych kultur. Byli zwierzyną łowną, handlowano nimi na targach niewolników, rozłączano ich od rodzin, w trudnych do wyobrażenia warunkach przerzucano przez Atlantyk by po drugiej stronie zaprząc do robót na plantacjach dopóki nie padli z wycieńczenia. Do tekstu..
Preambułka
Andrzej Koraszewski (19-01-2010)
Jezus Maria na pomoc, czyli my narodzik polski w biedzie naszej i utrapieniu zawierzamy nasze troski Jezuskowi i Marychnie, żeby nas prowadzili i w ogóle, bo sami dogadać się nie dogadamy. Dziękujemy za dotychczasową światłą opiekę, dzięki której mogliśmy trwać przez wieki w naszej anarchii i ściągnąć na siebie obce jarzmo, które z pomocą świętych rozpadło się ze starości. Wyrażamy na tych kartach zapewnienie, że żadnych reguł szanować nie będziemy, bo taką mamy tradycję i tak nam dopomóż Bóg. Do tekstu..
Wybory 1989 roku – przełom na drodze ku demokracji
Krystian Daniel (19-01-2010)
W 1989 roku wybory parlamentarne odkryły w całej okazałości nikłość poparcia dla ówczesnej strony koalicyjno-rządowej i reprezentujących przez nią wartości "komunistycznych". Przegrana koalicji w czerwcowych wyborach stała się rzeczywistym początkiem upadku reżimu komunistycznego w Polsce. Niemoc utworzenia rządu przez generała Kiszczaka i problemy z wyborem na prezydenta Jaruzelskiego, same za siebie wiele mówiły o wyczerpaniu idei komunistycznych władz. Wraz z wyborami nie skończył się komunizm w Polsce, ale dzięki nim został poczyniony duży krok naprzód w drodze do demokracji. Do tekstu..
Dzięki Ci, Panie Boże
R. Joseph Hoffmann (18-01-2010)
Drogi Panie Boże, muszę Ci to przyznać: ostatni przypadek twojego niekontrolowanego gniewu był przebojem, jeśli wybaczysz taki zwrot. I twój wybór miejsca - pół wyspy walczących o przetrwanie byłych niewolników z PNB 120 dolarów. Znakomite. Właściwie, po potopie, to jest chyba twój najlepszy występ do tej pory. Być może lepszy, bo na Haiti, jak ostatnio słyszałem wykończyłeś w kilka dni 120 tysięcy ludzi, podczas gdy całkowita populacja świata w roku 4000 p.n.e. wynosiła tylko około pięć milionów, a obaj wiemy, że starożytny Babilon nie mógł mieć więcej niż powiedzmy 10% z tego. I zabrało to czterdzieści dni - dłużej niż zabrało ci stworzenie całego tego całego kramu. W każdym razie nie kłóćmy się o liczby. Dobra robota. Do tekstu..
Wywiad z Christopherem Hitchensem, Część II
Michael Totten (18-01-2010)
Dziennikarz i pisarz Christopher Hitchens odwiedził moje miasto rodzinne Portland w Oregonie i przeprowadziłem z nim wywiad w Jake's Grill nad szklaneczkami Johnny Walker Black Label. Przyłączył się do nas mój stary przyjaciel i czasami towarzysz podróży, Sean LaFreniere i też zadał kilka pytań. rozmawialiśmy o Iranie, w pewnej chwili Hitchens powiedział: Siedziałem z kilkoma Irańczykami w Isfahanie, z rodziną, u której się zatrzymałem. Byli świeccy i poczęstowali mnie alkoholem była przy tym jedna z odwiedzających ich kuzynek. Nie nosiła pełnej burki, ale nosiła zasłonę. Podczas dyskusji mówiła najmniej, ale w końcu powiedziała najbardziej wymowną rzecz i w sposób oczywisty bardzo ją to dręczyło: "Czy myślisz, że Amerykanie mogliby przyjść tylko na parę tygodni, usunąć reżim i potem pójść sobie?" Do tekstu..
Cywilizacja jako podstawowa kategoria historiozoficzna
Marcin Hylewski (17-01-2010)
Koncepcje wiążące prawa dziejowe i dzieje same z elementami transcendentnymi będziemy określać metafizycznymi, wszystkie zaś, które tak pojmowanej historii sprzeciwiają się nazwiemy antymetafizycznymi. W pierwszej grupie znajdą się tacy myśliciele jak św. Augustyn i św. Tomasz, ale również organicystyczna teoria O. Spenglera oraz z gruntu aprioryczna koncepcja Hegla. Druga grupa mieści w sobie m.in. teorie A. Toynbee'go oraz większość aktualnych koncepcji historiozoficznych jak myśl dziejowa Huntingtona i Poppera. Niniejsza praca, oddzielając znaczeniowo pojęcia kultury i cywilizacji stara się pokazać, że historiozofia może być dziedziną naukową (wartościową teoretycznie), jak również nieocenioną praktycznie perspektywą badawczą stosunków międzynarodowych i międzycywilizacyjnych współczesnego świata. Do tekstu..
Rybki czyściciele karzą oszustów, którzy znieważają ich klientów
Ed Yong (17-01-2010)
Jeżeli ktoś w twoim miejscu pracy obrazi klienta, zostanie najprawdopodobniej poważnie upomniany przez współpracowników lub szefa. Jeżeli ktoś zdenerwuje twojego przyjaciela, to zapewne odpłacisz się za to. Zdolność do karania tych, którzy zachowują się źle nawet, jeżeli nie obrazili nas samych, przenika wszystkie aspekty ludzkiego społeczeństwa. Nie jesteśmy jednak sami - ryby także piętnują złe zachowanie. Do tekstu..
Władysław Tatarkiewicz
Andrzej Nowicki (16-01-2010)
Najbardziej trwały wpływ wywarł Tatarkiewicz - oczywiście po jakichś dwudziestu latach - na moją postawę historyka filozofii i nauczyciela akademickiego, którego cieszy różnorodność umysłów ludzkich i w związku z tym stara się być tolerancyjny, nie z obojętności dla spraw będących przedmiotem sporu i nie z "szacunku dla cudzych poglądów", ile z głębokiego przekonania, że obiektywna wielokształtność i wieloaspektowość świata może być adekwatnie uchwycona jedynie przez podchodzenie do niej z wielu stron. Do tekstu..
Wyznanie obcego agenta
Andrzej Koraszewski (15-01-2010)
Krakowski biskup, Tadeusz Pieronek, udzielił wywiadu włoskiemu portalowi katolickiemu, Pontifex.Roma, w którym oburzył się na falę krytyki, jaką wywołało złożenie podpisu przez Benedykta XVI pod dekretem o heroiczności cnót Piusa XII, co, jak podkreśla doniesienie, ma przybliżyć wyniesienie na ołtarze tego "wielkiego papieża". Zdaniem krakowskiego biskupa to wszystko wynika z czarnej propagandy KGB, i (oczywiście) Żydów, którzy niepotrzebnie wtrącają się w sprawy Kościoła i jego świętych. No cóż, parafrazując fraszkę Kochanowskiego na innego papieża, można by o naszym biskupie powiedzieć: kryminalistą nazwać cię nie mogę, agentem się nie wstydzę, kiedy dobry biskupie słowa twoje widzę. Do tekstu..
Muzułmańskie reakcje na szwajcarskie referendum przeciwko minaretom
B. Chernitsky (14-01-2010)
Dyrektor naczelny Al-Arabiya Abd Al-Rahman Al-Rashed napisał w gazecie "Al-Sharq Al-Awsat": "Wiemy, że muzułmanie na ogół mają poczucie prześladowania, czasami uzasadnione, a czasami nie... Muzułmanie przegrali referendum o minarety, ale także zwyciężyli, ponieważ powstrzymali się od palenia flag, wygrażania i hałaśliwych demonstracji w 40 krajach na całym globie... Ważną rzeczą jest to, że przywódcy muzułmańscy na całym świecie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że pełna przemocy wściekłość na ulicach nie jest właściwą polityką i że wręcz szkodzi wizerunkowi muzułmanów zamiast go poprawiać" Do tekstu..
Czy Bóg jest tylko czy aż gwarantem prawdziwości poznania?
Ewelina Grambor (14-01-2010)
Nową jakość w rozważaniach na temat transcendencji przyniosło ze sobą średniowiecze i oczywiście religia chrześcijańska. Na ich gruncie Bóg jest zasadą wszechrzeczy, stwórcą, ostateczną racją istnienia wszystkiego, poza tym dobrym, miłującym swoje dzieci Ojcem. Mimo, że Jego istnienie niby potwierdza Pismo Święte, szukano dowodów. Św. Augustyn, św. Anzelm i św. Tomasz nie ustawali w ich formułowaniu. Miały one - bądź - charakter aprioryczny bądź aposterioryczny. Niemniej, Jego istnienie było uważane za niepodważalne, wiara była silniejsza niż rozum, który niejednokrotnie wątpił w prawdziwość słów zawartych w Biblii. Do tekstu..
Bluźnierstwo, bezpodstawny przywilej
Ophelia Benson (14-01-2010)
Pojęcie bluźnierstwa działa, żeby chronić religię przed kwestionowaniem i krytyką i to, uczciwie mówiąc, jest koszmarny argument. Religie są ludzkimi instytucjami, które stawiają swoim członkom olbrzymie, wścibskie, wszechogarniające żądania, w oparciu o autorytet domniemanego boga lub bogów. Jest to ostatni rodzaj instytucji, który powinien był być wyłączony spod krytyki. Bluźnierstwo jest pojęciem religijnym, jak grzech, nie zaś moralnym, jak współczucie, ani politycznym, jak wolność słowa, równość lub sprawiedliwość. Warto zachować te rozróżnienia, zamiast je zamazywać. Do tekstu..
Ludzie religijni nie są już dłużej klasą chronioną
Daniel C. Dennett (13-01-2010)
Oczekuję dnia, kiedy przemoc dokonana pod wpływem pasji religijnej będzie uważana za bardziej hańbiącą, bardziej wstydliwą niż występek chciwości i będzie odpowiednio karana, a przywódcy religijni, którzy podżegają do takich aktów, będą traktowani z taką samą pogardą, jaką mamy dla barmanów, którzy wypuszczają niezdolnych do tego ludzi na autostrady. Musimy zmienić panujące powszechnie założenia w ten sam sposób, w jaki opinia publiczna zmieniła się w sprawie prowadzenia samochodów po alkoholu. Kiedy byłem młody, usprawiedliwiało się pijanych kierowców, bo przecież byli pijani! Na szczęście dzisiaj uważamy, że są podwójnie winni wszelkich złych uczynków popełnionych pod wpływem alkoholu. Do tekstu..
Długi cień islamskiej zimnej wojny
Andrzej Koraszewski (13-01-2010)
Kiedy 1 lutego 1979 roku, przy oklaskach i wsparciu lewicy Zachodu i Wschodu ajatollah Chomeini powrócił do Iranu, nikt nie podejrzewał, że właśnie zaczyna się wiek XXI. Nikt również nie spodziewał się jeszcze upadku Związku Radzieckiego , ani tego, że Chiny staną się mocarstwem gospodarczym (Deng Xiaoping został przewodniczącym Chińskiej Partii Komunistycznej w grudniu 1978 ale pierwsze reformy zaczęły się w roku 1979). Gdyby ktokolwiek sformułował wówczas ideę zderzenia cywilizacji zachodniej z muzułmańską, byłby potraktowany jak osoba niespełna rozumu. A jednak wszystko wskazuje na to, że przez długie lata konflikt między światem zachodnim a światem islamu dominować będzie politykę międzynarodową. Co więcej, wewnętrzne konflikty w islamskim świecie przenikają i będą przenikać do naszego świata i oddziaływać na naszą świadomość. Do tekstu..
Najwspanialsze widowisko świata. Świadectwa ewolucji
Richard Dawkins (13-01-2010)
To, że coś jest sprzeczne z moralnością i niepożądane z politycznego i społecznego punktu widzenia, nie oznacza, niestety, że nie da się tego zrobić. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że gdyby ktokolwiek dysponujący odpowiednią wiedzą oraz czasem i władzą poważnie się do tego zabrał, mógłby wyhodować rasę superkulturystów, świetnych skoczków wzwyż, golfistów, poławiaczy pereł, zawodników sumo, szybkobiegaczy, a może nawet (tu już nie dałbym głowy, brak bowiem precedensów w świecie zwierząt) muzyków, poetów, matematyków czy kiperów. W przypadku zwierząt jedynie w bardzo nielicznych przypadkach hodowla nie doprowadziła do oczekiwanych rezultatów, nawet gdy przedmiotem selekcji były umiejętności, o które trudno byłoby te zwierzęta w stanie naturalnym posądzać. Kto mógłby się niegdyś spodziewać, że będziemy mieli kiedyś psy pasterskie, albo psy hodowane specjalnie do udziału w walkach byków? Do tekstu..
Wywiad z Christopherem Hitchensem, Część I
Michael J. Totten (12-01-2010)
Christophera Hitchensa nie trzeba przedstawiać, ale i tak to zrobię. Jest autorem lub redaktorem ponad dwudziestu książek, dziennikarzem, krytykiem literackim, podróżnikiem, nauczycielem i polemistą, który przesunął się na prawo z radykalnej lewicy i nie pasuje już dłużej do żadnej wygodnej szufladki. W zeszłym roku pismo "Forbes" cytowało go jako jednego z 25 najbardziej wpływowych liberałów w mediach amerykańskich, ale równocześnie jest członkiem konserwatywnego Hoover Institution w Stanfordzie. W 2005 roku pismo "Foreign Policy" wymieniło go jako jednego ze 100 najbardziej wpływowych intelektualistów świata. Do tekstu..
Wzmocnić Irańczyków, by obalili mułłów
Amil Imani (11-01-2010)
Mułłowie, politycznie leżący na deskach, stoją przed olbrzymimi problemami ekonomicznymi, stworzonymi przez trzydzieści lat ich złego zarządzania, złodziejstwa, zaniedbań potrzeb wewnętrznych i finansowania Hamasu, Hezbollahu, irackich wichrzycieli i rebeliantów w Jemenie. Inflacja i bezrobocie nadszarpują finansową podstawę społeczeństwa. Ucieczka kapitału wyprowadza fundusze na rozwój, a inwestycje zagraniczne wysychają, podczas gdy mułłowie nieubłaganie prowadzą kosztowny program rozwijania broni nuklearnej. Do tekstu..
Ewolucja bez genów – priony potrafią ewoluować a także adaptować się
Ed Yong (11-01-2010)
Szukając porządnej definicji ewolucji, zapewne natrafisz na wzmiankę o genach. American Heritage Dictionary mówi o naturalnym doborze odbywającym się na "genetycznych wariantach", Wikipedia wskazuje na "zmiany w materiale genetycznym populacji... w następujących po sobie pokoleniach", a TalkOrigins mówi o zmianach, które są dziedziczone "poprzez materiał genetyczny". Obecnie, kiedy Rok Darwina zbliża się do końca, nowe badania sugerują, że wszystkie te definicje są zbyt wąskie. Do tekstu..
Avatar: transhumanizm, wirtualna rzeczywistość i racjonalizm
Mariusz Agnosiewicz (11-01-2010)
Podczas kiedy zblazowani krytycy filmowi przekonują nas, że Avatar jest całkowicie wtórny i banalny treściowo, kiedy prawicowi publicyści głoszą, iż jest to nudna antyimperialistyczna, ekologiczna, pacyfistyczna, słowem - lewacka bajeczka, a Watykan straszy, iż jest to reklama panteizmu i bezemocjonalnej technologii, to z drugiej strony komentatorzy o bardziej naukowym zacięciu z uznaniem odnoszą się nie tylko do strony wizualnej nowego filmu Camerona. Jeden z czołowych polskich publicystów popularnonaukowych, Edwin Bendyk z "Polityki", pisze, że Avatar "otwieranową epokę kina posthumanistycznego", jest "wielką pochwałą hybrydyzacji, mieszania i otwartości". David Audet z wojskowej jednostki naukowej Natick Labs, mówi: "Filmy takie jak Avatar skłaniają nas do myślenia o nowych możliwościach". W istocie bowiem Avatar jest dziełem oryginalnym tak w treści, jak i w formie. Dla starszego jednak pokolenia słabiej zrozumiałym. Do tekstu..
Casey Luskin znowu się ośmiesza
PZ Myers (10-01-2010)
I znowu Discovery Institute potknął się o własne nogi, wrzeszcząc triumfalnie o swoim zwycięstwie nad teorią ewolucji, a przewodzi mu porywająca postać popiskującego ignoranta Caseya Luskina. Tym razem, do ogłoszenia bankructwa teorii ewolucji skłoniło ich odkrycie śladów czworonogów w Polsce, datujących się na 395 milionów lat temu. Wiem, to jest dziwne, że za każdym razem, kiedy naukowiec odkrywa coś nowego i fascynującego o naszej historii ewolucyjnej, palanty z Discovery Institute śpieszą ogłosić, że oznacza to zgon darwinizmu. Luskin stał się bagdadzkim Bobem kreacjonizmu. Do tekstu..
W poszukiwaniu idealnego kandydata
Iwona Przybyła (10-01-2010)
Zamknęliśmy właśnie pierwszą dekadę XXI wieku. To 10 lat pokazało nam, w jakiej epoce nie chcemy żyć. Nie potrzeba nam stanu ciągłej walki, nie potrzeba nam niczym nieograniczonej konsumpcji, nie chcemy żyć w strachu i ulegać własnym lękom i fobiom. Potrzebujemy nowych rozwiązań poza systemowych w postaci rozwoju kapitału ludzkiego. W praktyce oznacza to, że potrzebujemy ludzi mądrych, gotowych nie tylko do przekazywania idei, ale i prowadzących życie zgodnie z tymi ideami. Do tekstu..
Recenzja książki Vittorio Messori
Andrzej Zastawny (09-01-2010)
Vittorio Messori jest największym współczesnym pisarzem katolickim. Jest też dziennikarzem. Miał pełne zaufanie papieża Jana Pawła II i ma pełne zaufanie obecnego papieża Benedykta XVI. Współautor Tornielli we wstępie pt. Kilka słów do czytelnika o przyczynach powstania książki szeroko (owe kilka słów zajęło 14 stron) przedstawia motywy napisania recenzowanej książki. Udział Tornielliego w książce, to krótkie pytania, które stanowią jakby podtytuły. Chyba tylko jedno pytanie zajmuje pół strony. Książka o objętości 442 strony, jest podzielona na 7 rozdziałów, z tego w pięciu (70 % tekstu) rozważania są prowadzone na tle życia i 'przemiany' Messoriego. Tak będę nazywał w recenzji proces przejścia Messoriego w wieku 23 lat z zupełnej areligijności do silnej wiary w kościele rzymsko-katolickim. Do tekstu..
Zbieżne mutacje dają zbieżne kolory
Jerry Coyne (09-01-2010)
Różne gatunki, reagując na te same naciski środowiska, rozwijają podobne cechy. W tym wypadku cechą jest kolor ciała, a gatunkiem trzy różne jaszczurki należące do trzech rodzajów: kolcogwana (Scleroporus undulatus), Aspidoscelis inornata i Holbrookia maculata. Każda z tych jaszczurek wyewoluowała niezależnie białą "rasę" na białym podłożu gipsowym w White Sands w Nowym Meksyku. Nie ulega wątpliwości, że biały kolor jest adaptacją, żeby ukryć jaszczurkę przed drapieżnikami; ponadto, ponieważ ta formacja gipsowa nie jest starsza niż 6 tysięcy lat, ta zmiana koloru musiała ewoluować dość szybko. Do tekstu..
Kultura jako źródło niedojrzałości. Polemika
Marcin Punpur (08-01-2010)
Andrzej Koraszewski wobec tezy o infantylizacji współczesnej kultury postawił dwa istotne zastrzeżenia. Pierwsze to teza, że w zasadzie nie o infantylizację kultury idzie, lecz "globalizację kultury jarmarcznej", która istnieje od czasów starożytnych, a obecnie dzięki środkom masowego przekazu zyskuje coraz liczniejszych odbiorców. Drugi zarzut odnosi się do terminu "kultury masowej", który w moim tekście się nie pojawia, lecz który często bywa, zresztą słusznie, kojarzony z powyższymi zjawiskami. Chciałbym się w tym miejscu odnieść to tych zastrzeżeń, rozwijając nieco mój punktu widzenia na infantylizację kultury. Do tekstu..
400 lat temu Galileusz postrzega księżyce Jowisza...
Elżbieta Binswanger-Stefańska (08-01-2010)
W roku 1930 Kościół Katolicki ogłosił nowego świętego, został nim kardynał Roberto Bellarmino, ten sam, który skazał Giordana Bruno na śmierć przez spalenie na stosie, i ten sam, który przyczynił się do skazania Galileusza na mający trwać 9 lat areszt domowy. Kościół Katolicki od niedawna nazywa proces Galileusza "bolesną pomyłką", swoich świętych KK nie nazywa "bolesnymi pomyłkami". Do tekstu..
Odcisk palca pana tetrapoda
Andrzej Koraszewski (08-01-2010)
Sto razy z podnieceniem pokazywałem dzieciakom Tiktaalika, opowiadałem o znakomitej książce Neila Shubina Nasza wewnętrzna menażeria. Ten kto zna jego wspaniałą opowieść zarówno o tym, jak poszukiwał i znalazł Tiktaalika, jak i o tym ile śladów po naszych przodkach każdy z nas nosi w sobie, na tym odkrycie Grzegorza Niedźwidzkiego, doktoranta z zakładu paleontologii i Ewolucji UW robi niesamowite wrażenie. Kiedy czytam, że widział te ślady już osiem lat temu, uświadamiam sobie oczywiście jak wiele w nauce zależy od przypadku, spotkań z ludźmi, od skojarzeń. Historia odkryć naukowych jest równie fascynująca jak same odkrycia. Do tekstu..
Złożoność wyjaśniona: Część 12
Vinod K. Wadhawan (07-01-2010)
Ślepe siły Natury nie rozróżniały między kamieniem a replikatorem. Nikogo to nie obchodziło (nie było nikogo, kogo mogłoby to obchodzić) czy kamień lub replikator przeżyją jakikolwiek odcinek czasu. Faktem jest jednak, że widzimy, iż pewien rodzaj replikatorów istotnie przeżył dzięki powtarzającej się samo-replikacji. I to zdarzyło się, mimo faktu, że nikt nie zrobił niczego umyślnie, by zapewnić przeżycie replikatora. Samo-replikator dla przeżycia wymaga istnienia odpowiednio sprzyjającego środowiska. Początkowo istniały najrozmaitsze rodzaje samo-replikatorów (bytów chemicznych), ale te, które potrafiły uniknąć "złych" warunków i szukać "dobrych" warunków, miały lepsze szanse przetrwania. To był po prostu dobór naturalny na poziomie molekularnym. Do tekstu..
Autostrady i drogi lokalne kultury masowej
Andrzej Koraszewski (06-01-2010)
Możemy zatem mówić nie tyle o infantylizacji masowej kultury, ile o globalizacji kultury jarmarcznej. Zacznijmy od przykrego stwierdzenia, że nie ma niczego takiego jak masy. Może być tłum, możemy pisać o warstwach społecznych z punktu widzenia struktury dochodów, wykształcenia, czy typów zajęć, ale masy to kategoria z innego wymiaru, to określenie mówiące tylko o jakimś poczuciu wyższości i bezmiarze pogardy. Swoistym absurdem językowym była rzekoma duma z przynależności do mas robotniczo-chłopskich. Do tekstu..
Islam i medycyna
Elaph Khaled Montasser (05-01-2010)
W artykule na liberalnej witrynie internetowej dr Elaph Khaled Montasser, liberalny lekarz egipski, skrytykował zjawisko lansowania tradycyjnych koncepcji, które zostały obalone przez naukę, takich jak muzułmańska wiara, że kobieta może być w ciąży do czterech lat. Wierzą w to nawet niektórzy muzułmańscy lekarze i jest to uznane w prawodawstwie niektórych krajów arabskich, włącznie z tymi, które nie są teokracjami. Autor wzywa muzułmanów, by nie akceptowali przestarzałych i nienaukowych koncepcji tylko dlatego, że przedstawili je ważni duchowni. Do tekstu..
Islam w Rosji
Radosław S. Czarnecki (04-01-2010)
Zapóźnienie cywilizacyjne, bieda, społeczne stosunki (klanowo-plemienne), mentalność bliższa Bliskiemu Wschodowi niźli Europie - schodzą w świetle zbrojnego konfliktu na Kaukazie na dalszy plan, choć są nie mniej ważkimi i istotnymi. Zwłaszcza gdy obie strony nie mają pomysłu na jego polubowne rozwiązanie. Ten konflikt oraz rozdrobnienie narodowo-religijno-kulturowe wyznaczać będą przez wiele lat sytuację na tym terenie. Islam na Kaukazie nie będzie jednak przez najbliższe dekady - mimo spektakularnych i medialnych wydarzeń - decydującym czynnikiem kształtującym znaczenie islamu w Rosji. Jego podstawowe znaczenie (a także w przyszłość - może i całej Federacji Rosyjskiej) spoczywa nad Wołgą, w islamie tatarskim. Do tekstu..
Pokochaj dziecko w sobie
Marcin Punpur (04-01-2010)
Potrzeba posiadania idola, czy ojca świętego (jaka to różnica?) ściśle współgra z procesem infantylizacji naszej kultury. Dzieci, młodzież i wiecznie młodzi dorośli, wszyscy oni potrzebują kogoś, kto będzie ich chronił i się nimi opiekował. Odkąd Pan Bóg umarł jego funkcję przejął superbohater. Dlaczego Michael Jackson większość tekstów swoich piosenek poświęcił ogólnemu i abstrakcyjnemu ratowaniu świata, a nie jak dojrzali piosenkarze bardziej przyziemnym problemom dnia codziennego? Dlatego, że Michael nie miał takich problemów i nie mógł ich mieć, bo do tego trzeba wyjść poza kręg własnego narcyzmu. Do tekstu..
Nowoczesny stygmatyk
Radosław Adamiak (03-01-2010)
Mam ogromne szczęście. Dzięki przypadkowi, środowisku w którym się wychowałem, ludziom których spotkałem oraz własnej pracy jestem dziś racjonalistą a w efekcie tego również ateistą. Będąc gorliwym chrześcijaninem dopuszczając się grzechu pychy pokusiłbym się pomyśleć o sobie jako o nieświadomym Mesjaszu lub co najmniej nowoczesnym stygmatyku. Do tekstu..
Noworoczne przepowiednie
Maciej Twardowski (03-01-2010)
Kilka dni temu, na portalu wykop.pl pojawił się interesujący link ("Zanany jasnowidz przepowiada") - zrzut strony internetowej Super Expresu z dnia 30 grudnia 2008. Obrazek zawiera artykuł, w którym "najsłynniejszy polski jasnowidz Krzysztof Jackowski" przepowiada przyszłość. Mówiąc precyzyjniej - jego wizje dotyczyły tego, jak będzie wyglądał 2009 rok. Mimo, że grupą docelową takiej gazety jak SE są przeważnie mniej wymagający odbiorcy, to lektura okazała się interesująca. Do tekstu..
Gdy czas płynie szybko, dobrze się bawisz
Ed Yong (02-01-2010)
Ludzie przypisują zniekształcenie poczucia czasu do zmian w poziomie zadowolenia. Innymi słowy, myślimy, że czas płynie szybko, gdy dobrze się bawimy, zatem zmiany w upływie czasu muszą być związane z tym, jak dobrze się bawimy. Alternatywną ideą jest to, że przyspieszony upływ czasu jest przyjemny sam w sobie. Sackett rozróżnił te tłumaczenia pokazując, że złudzenie działa tylko wtedy, gdy ludzie są zaskoczeni ilością czasu, który upłynął, i jeśli rzeczywiście wierzą, że czas płynie szybciej, gdy dobrze się bawią. Do tekstu..
Irytują mnie politycy i dziennikarze, którzy potrzebują wroga
Tatiana Zacharowa, Andrzej de Lazari (02-01-2010)
Od stereotypów i uprzedzeń nie ma ucieczki, pozostaje nam tylko uświadomić je sobie. Uświadomienie, zrozumienie i opisanie kulturowego kontekstu tych uprzedzeń i różnic pomoże moim zdaniem w ich przezwyciężeniu (sprawa nie zawsze jest konfliktem, czasami jest tylko nieporozumieniem na poziomie języka i gramatyki kultury). Co roku studiują u mnie  studenci, każdego roku gości u mnie kilku uczonych - na stażach lub konferencjach. U nas nie ma problemu wzajemnego zrozumienia i jednakowo nas irytują niektórzy politycy i dziennikarze, którym z jakiegoś powodu koniecznie potrzebny jest "wróg". Do tekstu..
Minął dziesiąty rok wirtualnego żywota Racjonalisty
Mariusz Agnosiewicz (01-01-2010)
21% osób czuje się niewierzącymi od urodzenia. Reszta to byli wierzący w Boga, którzy porzucili wiarę przede wszystkim w wyniku poznania współczesnej nauki (54%), poza tym: negatywnej oceny Kościoła i duchowieństwa (50%), odrzucenia religijnego systemu wartości (24%), zetknięcia z wieloma religiami (8,6%), zetknięcia się z problemem zła i niesprawiedliwości w świecie (8,4%), przez wpływ ateistycznej rodziny (2,5%), w wyniku marksizmu (2,1%), z innych jeszcze powodów (7,7%). Najważniejsze wartości w życiu polskich niewierzących: Szczęście rodzinne (43,1%), Wolność głoszenia własnych poglądów (33,5%), Zachowanie dobrego zdrowia (32,6%), Przyjaciele (31,7%), Uczciwe życie (25,2%), Spokój (20,3%), Wykształcenie (17,2%), Dobrobyt (17%), Kontakt z kulturą (16,7%), Życie pełne przygód i wrażeń (14,5%). Interesujący jest także stopień zaufania do innego człowieka. W ogólnie katolickim społeczeństwie polskim jest on bardzo mały (23%). Wśród polskich niewierzących kształtuje się on na poziomie podobnym jak w Skandynawii - 67,3% Do tekstu..
Gejsza - artystka czy dziwka?
Tomasz Pawlik (01-01-2010)
Kim jest gejsza? Termin gejsza, kojarzy się w wyobraźni mężczyzn i kobiet głównie z dwoma wizerunkami: po pierwsze z wizerunkiem prostytutki, tajemnego ucieleśnienia zmysłowej miłości ziemskiej i niebiańskich marzeń, a po drugie z potulną, bezgranicznie oddaną i bierną istotą. Być może gejsza jest przede wszystkim artystką, kultywującą tradycyjną japońską sztukę. Historia kobiet sztuki sięga roku 794, wtedy to pojawiły się tancerki-kurtyzany Shiraboshi, słynące ze swoich tańców. Ta profesja przechodziła renesans między XII a XVI wiekiem. Shiraboshi, śpiewały ballady i pieśni oparte na modlitwach buddyjskich pochodzących z Chin oraz wykonywały tańce, które stały się modne również wśród wysokiej rangi urzędników dworskich, mnichów i giermków, z całą pewnością można uznać je za protoplastki zawodu gejszy. Do tekstu..

Przegląd archiwum streszczeń

 Kryteria wyszukiwania:
 z działu:  
 z miesiąca:  roku aktualnego 
 z roku:    
 dowolnych  najnowszych  

[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365